Den konfigurerade externa applikationsautentiseringen för Adobe Sign är ogiltig

Ett fel uppstår när avtal skickas från Salesforce-integreringen

Felmeddelandet anger att den konfigurerade externa applikationsautentiseringen för Adobe Sign är ogiltig. Gå till sidan Adobe Sign Admin och återautentisera Adobe Sign.Kontakta administratören för vidare hjälp.

Adobe Sign-åtgärder

Miljö

Salesforce-integrering

Orsak

Adobe Sign behöver återautentiseras.

Lösning

Starta installationsguiden och konfigurera kontot med Adobe Sign på nytt.

  1. Klicka på Adobe Sign Admin och starta installationsguiden.
  2. Logga in på ett administratörskonto till Adobe Sign.

Ytterligare information

Obs!

Endast en Salesforce-administratör kan starta guiden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?