Acrobat Sign för Salesforce: uppdatera åtkomsttokens

Nedanstående instruktioner leder dig igenom processen att återkalla åtkomsttoken mellan Salesforce och Adobe Sign och sedan länkas integrationen igen vilket skapar ett nytt åtkomsttoken i processen.

Steg för att länka om integreringen när Acrobat Sign- och Salesforce-administratörer är desamma

 1. Logga in på Salesforce-kontot med dina administratörsuppgifter och välj sedan fliken Adobe Acrobat Sign-administratör.

 2. Verifiera att ditt Salesoforce-konto är länkat till samma Acrobat Sign-konto. 

  Du kan också logga ut och logga in med de länkade användarkontouppgifterna.

 3. Under Kontoinställningar väljer du Kom åt Adobe Acrobat Signs kontohanteringskonsol.

  Då öppnas menyn Kontoinställningar på en ny flik.

  Uppdatera åtkomsttokens för Acrobat Sign för Salesforce-integrering.

 4. I den vänstra panelen väljer du Personliga preferenser > Åtkomsttokens.

  En lista över åtkomsttokens i ditt Acrobat Sign-konto visas. Du kan ha flera Salesforce-organisationer kopplade till ditt Acrobat Sign-konto.

  Vi rekommenderar starkt att du bestämmer vilken typ av distribution och alla SFDC-organisationer som kan påverkas innan du återkallar tokens för att säkerställa att andra organisationer inte bryts oavsiktligt.

 5. Välj token Adobe Sign för Salesforce .

  Detta exponerar åtgärden Återkalla högst upp i tokenlistan.

  Uppdatera åtkomsttokens för Acrobat Sign för Salesforce-integrering.

 6. Välj Återkalla.

 7. Upprepa 7 och 8 för varje token som identifieras som Adobe Sign for Salesforce. När du är klar stänger du fliken för administratörsmenyn i Adobe Sign.

 8. När alla Salesforce-token har återkallats stänger du fliken för Adobe Signs administratörsmeny

 9. På fliken Acrobat Sign för Salesforce-administratör väljer du Avlänka för den länkade användaren med Adobe-kontot .

 10. Välj OK för varningsmeddelandet som visas.

  Sidan uppdateras för att visa att det inte finns något konto länkat.

 11. Välj Länka ett konto.

 12. På inloggningssidan som öppnas anger du dina inloggningsuppgifter för Acrobat Sign-kontot för att logga in.

 13. Autentisera med ditt nuvarande användar-ID. 

  Det länkar om kontona och skapar en ny åtkomsttoken. 

Steg för att länka om integreringen när Acrobat Sign- och Salesforce-administratörer är olika

 1. Salesforce-administratören och Acrobat Sign-administratören måste koordinera ett tillfälle när de båda kan vara tillgängliga för att uppdatera åtkomsttokens. Detta säkerställer att tjänsten inte störs.

 2. Logga in på Adobe Acrobat Sign med administratörsuppgifterna.

 3. Gå till Konto > Personlig profil > Åtkomsttokens.

 4. Välj den åtkomsttoken som är knuten till Salesforce. Detta visar åtgärden Återkalla .

  Viktigt:

  Om du hittar flera åtkomsttokens för Salesforce, kan du ha flera Salesforce-organisationer kopplade till ditt Adobe Sign-konto.

  Vi rekommenderar starkt att du bestämmer vilken typ av distribution och alla SFDC-organisationer som kan påverkas innan du återkallar tokens för att säkerställa att andra organisationer inte bryts oavsiktligt.

 5. Välj Återkalla.

 6. När åtkomsttokens har återkallats måste Salesforce-administratören logga in på Salesforce, gå till fliken Adobe Acrobat Sign-administratör och sedan välja Länka ett konto.

 7. När inloggningssidan för Acrobat Sign visas skickar du kontrollen till Acrobat Sign-administratören för att autentisera med deras kontouppgifter. 

 8. Välj Tillåt åtkomst.

  Det länkar om Salesforce- och Acrobat Sign-kontot och skapar en ny åtkomsttoken.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online