Schemalägg en rapport- eller dataexport

Översikt

I den nya rapporteringsmiljön kan kunderna konfigurera sina rapporter/exporter så att de uppdateras regelbundet och sedan skicka det uppdaterade innehållet via e-post, till sig själva och till en valfri lista över andra användare.

Konfigurera schemat så att körning sker varje dag, vecka eller månad. Det går dessutom att uppdatera direkt med alternativet Skicka nu. Rapporten/exporten skickas till en ad hoc-mottagarlista.

Användaren som anger schemat kan inkludera vem som helst i sitt Acrobat Sign-konto. De inkluderade användarna får ett e-postmeddelande från Acrobat Sign med en länk för att antingen Öppna en rapport eller Hämta en dataexport. Mottagaren måste autentisera med sitt Acrobat Sign-konto för att informationen ska skickas.

Schemalägg rapport och Skicka nu-alternativ

Viktigt:

Rapportscheman skapas med ägarens behörighet, vilket innebär att användare på kontonivå kan skapa rapporter som innehåller alla kontodata och sedan dela rapporten med användare som inte är administratörer.

Alla användare kan skapa scheman för sina rapporter och exporter med följande begränsningar:

 • Endast ett schema får anges för en rapport/export.
 • Avtalsrapporter stöder bara de föregående 60 månadernas data.

Så här skapar du ett nytt schema:

 1. Klicka på ellipsen för att öppna åtgärdsmenyn eller håll pekaren över avtalsposten och välj ikonen Schemalägg för att öppna schemagränssnittet.

  Skapa ett nytt schema

 2. Konfigurera schemat:

  • Schemafrekvens – beroende på vilken frekvensupprepning du väljer kan ytterligare alternativ vara tillgängliga:
   • Dagligen – rapporten/exporten körs vid samma tidpunkt som när rapporten skapades. Varje dag.
   • Veckovis – med det här alternativet väljer du veckodag. Rapporten körs på den valda dagen vid samma tidpunkt som när rapporten skapades.
   • Månadsvis – med det här alternativet väljer du dag i månaden. Rapporten körs på den valda kalenderdagen vid samma tidpunkt som när rapporten skapades.
  • Vem vill du skicka det till? – Listan över mottagare av rapporten/exporten.
   • Välj +Lägg till mig för att lägga till dig själv i listan.
   • Ange e-postadressen för övriga användare i ditt Acrobat Sign-konto.
    • Ett felmeddelande visas om du lägger till en e-postadress som inte finns i kontot.
  • Inkludera ett meddelande – ange valfritt meddelande i e-postmeddelandet till alla mottagare.

  Spara när du är klar.

  Schemagränssnitt

  När schemat är på plats blåmarkeras ikonen Schemalägg och visas genomgående i listan över rapporter/exporter.

  Ikoner för schemalagda rapporter

  En enkel e-postmall skickas till alla mottagare med en länk för att hämta exportdata eller öppna ett rapportdiagram när schemat körs.

  Mottagaren måste autentisera med sitt Acrobat Sign-konto för att ta emot innehållet.

   

  Exempel på e-post för schemalagda rapporter

Endast upphovsmannen som skapade schemat kan redigera det. Detta omfattar att lägga till och ta bort användare.

Om du vill redigera befintligt schema väljer du antingen den blå ikonen för rapporten/exporten eller ellipsen för att öppna menyn Åtgärder och väljer sedan Redigera schema.

Redigera ett rapportschema

Gränssnittet Schemalägg öppnas och samtliga delar är redigeringsbara.

Spara konfigurationen när den är klar.

Redigera schemat och spara

Endast upphovsmannen som skapade schemat kan ta bort det.

Om du vill ta bort ett schema väljer du antingen den blå ikonen för rapporten/exporten eller ellipsen för att öppna menyn Åtgärder och väljer sedan Redigera schema.

Redigera ett rapportschema

Gränssnittet Schemalägg öppnas. Knappen Ta bort finns längst ned till vänster på panelen.

Schemalägg rapport

Ett meddelande om du verkligen vill ta bort schemat visas när du klickar på Ta bort.

Klicka på Ta bort för att slutföra borttagningen.

Schemalägg rapport

Skicka nu är en ad hoc-begäran om att uppdatera rapporten/exporten och skicka den till en lista över definierade mottagare som ingår eller inte inkluderats i den schemalagda rapporten (om en schemalagd rapport finns).

Få åtkomst till alternativet Skicka nu genom att klicka ellipsen för att öppna menyn Åtgärder och välj sedan Skicka nu.

Välj alternativet Skicka nu i menyn

Konfigurationsfönstret öppnas när du väljer Skicka nu.

Konfigurera alternativ för Skicka nu:

 • Vem vill du skicka det till? – Listan över mottagare av rapporten/exporten.
  • Välj +Lägg till mig för att lägga till dig själv i listan.
  • Ange e-postadressen för övriga användare i ditt Acrobat Sign-konto.
   • Ett felmeddelande visas om du lägger till en e-postadress som inte finns i kontot.
 • Inkludera ett meddelande – ange valfritt meddelande i e-postmeddelandet till alla mottagare.

Välj Skicka när det är klart.

Konfiguration av Skicka det nu

Saker att tänka på ...

 • Endast ett schema per rapport/export går att konfigurera.
 • Scheman för rapporter/exporter kan endast skapas, redigeras och avbrytas av upphovsmannen.
 • Rapporter/exporter skapa med behörigheten för den användare som skapar rapporten/exporten. Administratörsdata visas på kontonivå om kontoadministratörer delar rapporter med användare som inte är administratörer.
 • Rapporter/exporter kan schemaläggas dagligen, veckovis eller månadsvis. Körningen utförs vid samma tidpunkt som när schemat sparades.
 • Schemalagda rapporter/exporter är begränsade till 100 e-postmeddelanden per dag och användare.
 • Endast användare inom samma Acrobat Sign-konto kan inkluderas i schemats e-postdistribution.
 • Endast användare i e-postaviseringslistan får se innehållet i rapporten/exporten.
 • När e-postlänken öppnas måste användaren autentisera sig på Acrobat Sign-systemet.
 • E-postlänkar inaktiveras efter sju dagar från den tidpunkt då e-postmeddelandet levererades.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online