Skapa och hantera grupper

Adobe Acrobat Sign-konton på företags- och storföretagsnivå får tillgång till funktionen Group. Med grupper kan du ha separata underuppsättningar av användare som har åtkomst till olika biblioteksdokument och andra inställningar (t.ex. logotyper och CC-parter).

När du lägger till en användare på kontot visas användaren automatiskt i standardgruppen. Den här gruppen är huvudgruppen för ditt konto och alla inställningar som du har angett på kontofliken gäller för den här gruppen.

Titta på videon

Obs!

Endast kontoadministratören kan skapa grupper.


Skapa en grupp

 1. Du kan lägga till en grupp på ditt konto genom att logga in som kontoadministratör och klicka på fliken Konto och sedan på Grupper.

  Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet. 

 2. Ange namnet på gruppen som du vill skapa i fältet Gruppnamn.

  Klicka på Spara.

 3. Den nya gruppen läggs till i listan på fliken Grupper.


Ta bort en grupp

En grupp kan tas bort från vyn av en kontonivåadministratör.

Så här tar du bort en grupp:

 • Markera gruppen genom att klicka på den
  • Detta gör att snabbmenyn visas överst i listan
 • Klicka på Ta bort grupp
  • Det går inte att ta bort Standard-gruppen
  • Alla användare måste tas bort från gruppen innan den kan tas bort.
Ta bort grupp

Du kan visa en lista över borttagna grupper genom att klicka på Alternativ-ikonen och välja Visa endast borttagna grupper:

Lista över borttagna grupper


Ändra gruppnamn

 1. Logga in och gå till sidan Konto som konto- eller gruppadministratör. Klicka på Grupper och därefter på namnet på gruppen som du vill redigera

 2. Klicka på Redigera gruppnamn

 3. Gränssnittet för att ange det nya gruppnamnet öppnas.

  • Ange det nya gruppnamnet
  • Klicka på Spara


Ändra gruppnivåinställningar

Grupper har specifika inställningar som kan ändra det sätt på vilket användarna i gruppen använder sig av Acrobat Sign. Dessa ändringar kan endast göras av gruppens administratör eller kontoadministratören.

 1. Om du är konto- och gruppadministratör (den som har fått behörigheten) kan du ändra inställningar för gruppen genom att logga in och gå till Konto > Grupper

  När du är på sidan Grupper dubbelklickar du på ett gruppnamn för att öppna konfigurationsalternativen.

 2. Med konfigurationsalternativen öppna kan du se en lista över undermenyer till vänster (på samma sätt som på kontonivå).

  Klicka på en undermeny för att läsa in sidan för dessa inställningar.

  Observera att kryssrutan Åsidosätt kontoinställningarna för den här sidan finns överst på sidan

  • Som standard ärver alla grupper inställningarna från kontot. Genom att markera den här kryssrutan kan du ersätta ärvda värden med valfri gruppnivåinställning

 3. När du är klar med att justera inställningarna, klickar du på Spara

  Obs!

  En del inställningar kan inte redigeras på gruppnivå. Vissa kan bara konfigureras på kontonivå.


Lägg till användare i en grupp

I Acrobat Sign-konton med flera användare går det att använda grupper. Med det här alternativet kan administratören för kontot (eller gruppen) ange vissa inställningar eller tidszoner för varje grupp. Inställningarna påverkar användare i dessa grupper vilket kan skapa en unik upplevelse för olika avdelningar eller team.

Om du vill lägga till användare i grupper är det en enkel process och du kan flytta dem enligt dina önskemål.

 1. Logga in och gå till sidan Konto som konto- eller gruppadministratör. Klicka på Grupper och därefter på namnet på gruppen som du vill lägga till användare i. 

 2. Klicka på Gruppinställningar.

 3. Klicka på Användare i grupp.

  • Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet för att skapa en ny användare. 
   • Ange e-postadressen till och namnet på användaren som du vill skapa. 
   • Klicka på Spara.
  • Klicka på personikonen i det övre högra hörnet om du vill tilldela en befintlig användare. 

 4. När du tilldelar befintliga användare uppdateras fönstret och visar kontots aktiva användare som inte ingår i gruppen.

  • Klicka en gång på en användare så att länken Välj visas överst i listan
  • Klicka på Välj eller dubbelklicka på användaren för att flytta användaren till gruppen

  Obs!

  Om användaren som du vill tilldela inte visas i listan klickar du på menyn Alternativ i det övre högra hörnet (de tre staplade linjerna). Välj sedan Visa alla användare.

 5. När alla användare har markerats klickar du på Tilldela

   

  Du återgår nu till gruppsidan och alla markerade användare finns nu med i gruppen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto