Adobe Acrobat Sign – utelämna e-postadresser i avtalsmeddelanden

Översikt

Administratörer av Enterprise- och Business-nivåkonton kan anpassa e-postmeddelandet Granska och signera för att förhindra exponering av e-postadresserna för avsändare och/eller andra mottagare.

Som standard visas både avsändarens e-post och en lista med (upp till fyra) ytterligare mottagare i e-postmeddelandet när en mottagare ombeds att interagera med ett avtal.

I avtalskonfigurationen nedan kan du till exempel se att avtalet skickas till sex mottagare:

Sex mottagare har konfigurerats för ett avtal

I det e-postmeddelande som mottagaren tar emot visas avsändare och deras e-postadress (markerat i slutet). Dessutom visas i e-postadressen (upp till fyra) andra mottagare som avtalet ska skickas till (markerat i gult):

Sex mottagares e-post

Endast de fyra följande mottagarnas e-postadresser visas, som du kan se i e-postmeddelandet ovan. Eventuella ytterligare mottagare sammanfattas som ”och X andra”.

Konfigurationsalternativ

Alternativet för att förhindra exponering av e-postadresser kan aktiveras på företags- och företagsnivåkonton på konto- och gruppnivåer.

  • Alla grupper ärver som standard inställningarna på kontonivån.
  • Grupper kan uttryckligen ändra sina inställningar från de ärvda värdena och gruppnivåinställningarna tillämpas på alla avtal som skickas från gruppen.
Du kommer åt kontrollerna genom att gå till Kontoinställningar > E-postinställningar > Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur:
 
Navigera till inställningarna ”Anpassa den begärda e-postadressen för signatur”

Dessa konfigurationer påverkar bara det initiala e-postmeddelandet Granska och signera som skickas till mottagarna. Exempel på olika inställningseffekter är nedan:

När inget av alternativen är aktiverade innehåller e-postmeddelandet Granska och signera avtalsmeddelandet, avsändarens namn och e-postadress samt ett kort stycke med upp till fyra e-postadresser till ytterligare mottagare:

Inga alternativ har aktiverats

När endast avsändarens information döljs inkluderas endast avtalsmeddelandet och stycket om de andra mottagarna i e-postmeddelandet:

 Dölj avsändarens namn och e-postadress i e-postmeddelandet med ”Begäran om signatur”

När endast mottagarinformationen ignoreras visas endast avtalsmeddelandet och avsändarens namn/e-postadress.

Hela stycket om de andra mottagarna tas bort från e-postmeddelandet:

Dölj andra mottagares e-postadresser i e-postmeddelanden med ”begäran om signatur”

När båda alternativen är aktiverade inkluderas endast avtalsmeddelandet i e-postmeddelandet.

All e-postinformation om avsändare och mottagare ignoreras:

Aktivera båda alternativen

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto