Adobe Acrobat Sign – filuppladdning till OneDrive

Filuppladdningsfunktionen till OneDrive från Adobe Acrobat Sign är tillgänglig på företags- och storföretagsnivå. Både avsändar- och undertecknaralternativen tillåter Acrobat Sign-administratören att aktivera/inaktivera alternativet på konto- eller gruppnivå.

Översikt

OneDrive är en molnbaserad fildelningslösning som tillhandahålls av Microsoft, vilket gör den till en utmärkt källa för personliga- eller delade dokumentfiler som används i Acrobat Sign-avtal.

Acrobat Sign tillåter anslutning till OneDrive på två punkter:

  • När ett dokument bifogas under överföringsprocessen
  • När du tillåter att signerare laddar upp bilder under signeringsprocessen


Så här fungerar det

När OneDrive-integreringen har aktiverats och är synlig på kontot kommer alternativen att visas i användarens gränssnitt automatiskt. Enskilda användare på ett konto behöver inte göra någonting för att få åtkomst.

Integreringen visas på två ställen:

  • När avtal skapas på Skicka-sidan
  • Under signeringsprocessen när en signerare laddar upp en bildfil


OneDrive i upplevelsen Skicka

När ett avtal skickas kan användarna se alternativet OneDrive i menyn för val av filer.

 

Användare uppmanas att autentisera med Microsoft innan de kan komma åt OneDrive-filer:

  • Autentisera för ditt konto på OneDrive
  • Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill tillåta att appen får tillgång till dina uppgifter

Microsoft OAuth

Obs!

När du har autentiserats och godkänt tillträdesförfrågan behöver du inte autentisera igen.

 

Efter autentiseringsprocessen kommer filstrukturen i OneDrive att visas och du kan bifoga en eller flera filer.

 

Alla valda filer laddas automatiskt upp till Acrobat Sign-avtalet.


OneDrive i upplevelsen Signering

När en signerare måste överföra en bildfil finns ett alternativ att överföra filen från OneDrive.

När signeraren klickar på bildfältet visas de aktiverade alternativen som kan användas för att hämta källfilen:

 

Signeraren måste autentisera med sitt Microsoft-konto och bevilja åtkomst till filen.

Microsoft OAuth

 

När användaren har autentiserat visas filstrukturen och signeraren kan välja en bildfil.

 

Bilden importeras till formuläret:


Konfigurationsalternativ

Alternativet att använda OneDrive är antingen aktiverat eller inaktiverat. Det finns inga konfigurationsalternativ i Acrobat Sign utöver åtkomst till tjänsten OneDrive.


Så aktiverar och inaktiverar du

Företags- och storföretagskunder kan kontakta sin Success Manager för att få OneDrive-alternativen exponerade i administratörsgränssnittet.

När de väl har exponerats kan OneDrive-funktionen aktiveras på kontonivå av kontoadministratören för Acrobat Sign.

Inställningar på gruppnivå tillåts och åsidosätter värdena på kontonivå. 

Du kan aktivera/inaktivera funktionen genom att gå till: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar

 

Inställningarna för avsändare finns på sidans övre del i avsnittet Bifoga dokument:

 

Uppladdningsalternativen för undertecknare finns längst ner på sidan i avsnittet Uppladdningsalternativ på e-signeringssidan:


Saker att tänka på ...

OneDrive är en separat tjänst från Acrobat Sign som tillhandahålls och stöds av Microsoft.

Licensen för Acrobat Sign inkluderar inte en licens för OneDrive.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?