Hämta signaturer på mobila enheter

Funktionen för att hämta signaturer på olika enheter är tillgänglig för tjänstenivåerna Individual, Team, Business och Enterprise.


Översikt

Med Adobe Sign kan en signerare skriva sin signatur eller ta ett foto av sin signatur och lägga upp den på signaturpanelen.

Det är mycket lättare att ta ett foto av en signatur eller skriva den fysiskt på en mobil enhet och vi vill göra det lätt för signerare att slutföra en signeringsprocess som startats på en stationär eller bärbar dator.

Med Hämta signaturer på olika enheter kan en signerare som använder en stationär eller bärbar dator skicka ett SMS till en mobil enhet med en länk för att skapa en signatur, lagra signaturen och sedan vidarebefordra den till avtalet på den stationära eller bärbara datorn.

Obs!

Alternativet att hämta en signatur på en mobil enhet är inte tillgängligt om avtalet enbart är konfigurerat för en maskinskriven signatur eller om avtalet redan visas på en mobil enhet.


Så här fungerar det

Alternativet Mobil visas för signerare som granskar ett avtal på en stationär eller bärbar dator när signaturpanelen öppnas.

 

Adobe Sign skickar en SMS-länk till det angivna telefonnumret och den som signerar har 5 minuter på sig att använda länken och hämta signaturen (signeringslänken kan skickas igen när som helst från avtalet).

 

När du klickar på länken öppnas bara en signaturpanel (inte hela avtalet) i mobilens webbläsare. Det finns två alternativ på signaturpanelen:

  • På fliken Rita kan signeraren skriva sin signatur med fingret eller en penna.
Exempel på signaturpanelen för ritade signaturer

 

  • På fliken Bild kan signeraren ladda upp en bild från mobilens bildgalleri.
Exempel på signaturpanelen för bilder

När signeraren är nöjd med underskriftens utseende, klickar signeraren på Klar och underskriften vidarebefordras till det öppna avtalet på den stationära eller bärbara datorn.

Klicka på Använd när du vill vidarebefordra signaturen till avtalet på den stationära eller bärbara datorn.

Exempel på signatur

Obs!

Signerare som har ett aktivt Adobe Sign-konto (valfri nivå, inklusive kostnadsfritt) kan välja att spara signaturen.

Det gör att signeraren kan kringgå hämtningsprocessen för framtida avtal och helt enkelt använda en kopia av den sparade signaturen.


Logga in på revideringsrapporten

Revisionsloggen visar tydligt att signaturen samlades in på en mobil enhet och de fyra sista siffrorna i numret till enheten som skickade signaturen visas.

Exempel på revisionslogg


Alternativ som kan konfigureras

Hämta signaturer på olika enheter är tillgängligt som standard på alla konton där signerare kan rita eller ladda upp en bild av sin signatur. Inga fler inställningar krävs.


Så här du för att aktivera och inaktivera

Gå till Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Tillåt mottagare att signera och ange initialer

Hämta signaturer på olika enheter är aktiverat som en del av den signaturtyp som tillåts.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto