Använda dokumentmallar för att skicka ett avtal

En biblioteksmall är en mall med flera fält som kan användas många gånger. De sparas antingen som en formulärfältsmall eller som ett biblioteksdokument. Den som skapade biblioteksmallen kan ställa in behörighetsnivån för att avgöra vem som ska ha åtkomst för att kunna använda och skicka dessa mallar.


Starta en transaktion från mallen på sidan Hantera

Du kan starta en transaktion med en mall från fliken Hantera genom att markera mallen och klicka på länken Använd mall i alternativen för den högra listen.

För användare med åtkomst till mallar i  flera grupper:

 • Mallar som är begränsade till endast en grupp läser in sidan Skicka med mallen bifogad och gruppen förmarkerad och låst.
 • Mallar som är tillgängliga för hela kontot läser in sidan Skicka med mallen bifogad och alternativet Skicka från vald öppet för att användaren ska kunna konfigurera det.
Använda en mall från sidan Hantera


Bifoga en mall från startsidan

startsidan finns ett alternativ för att starta från biblioteket.

Om du klickar på den här knappen öppnas en filväljare som gör det möjligt för användaren att välja en mall eller ett arbetsflöde för att starta sändningsprocessen.

På fliken Senaste visas de 20 senast använda mallarna, med den senaste överst.

När du har valt mall (eller arbetsflöde) och klickar på Starta flyttas användaren till sidan Skicka med mallen redan bifogad.

Bifoga från startsidan

Konton där Användare i flera grupper (UMG) är aktiverade kan se mappar för alla grupper som de är medlemmar i, med tillhörande mallar. Mallar på kontonivå lagras i en egen mapp längst ned i listan.

 • Om du väljer en mall från gruppmapparna läses sidan Skicka med mallen bifogad och gruppväljaren låses med rätt grupp markerad.
Mallar i gruppens UMG-kapslingar

 • När du väljer en mall på kontonivå läses sidan Skicka in med mallen bifogad och gruppväljaren är tillgänglig så att användaren kan konfigurera den efter behov.
Mallar i kapslingar för UMG-kontonamn


Bifoga en mall under sändningsprocessen

Obs!

Om du har ett konto där Användare i flera grupper (UMG) är aktiverat ska du välja gruppen som du vill skicka avtalet från innan du konfigurerar det.

 • När du anger gruppvärdet läses de grupprelaterade egenskaperna och mallarna in som du kan välja mellan.
 • När du ändrar gruppen kommer du att märka att sidan uppdateras. Allt innehåll som anges rensas bort i den här uppdateringen.

Om du inte ser listrutan Skicka från överst på sidan är ditt konto inte UMG-aktiverat.

Markera gruppen

 

De mallar som är tillgängliga för användaren är begränsade till:

 • mallar som användaren har skapat själv
 • mallar som är tillgängliga för hela kontot
 • mallar som är relaterade till gruppen som avsändaren skickar från

Om du vill använda en biblioteksmall klickar du på länken Lägg till filer och sedan på alternativet Mallar till vänster.

En lista över tillgängliga mallar visas.

Markera en eller flera och klicka på Bifoga.

Koppla ett biblioteksdokument till ett avtal


Formulärfältsmallar

 1. Klicka på fliken Skicka, lägg till mottagarnas e-postadresser, ge transaktionen ett namn, skriv ett meddelande och överför eller bifoga dokumenten som du vill skicka.
 2. Markera kryssrutan Förhandsvisa och lägg till signaturfält.
 3. Klicka på den blåa knappen Nästa.
Alternativet Förhandsgranska är aktiverat

Dra-och-släpp-fönstret för redigering öppnas så att du kan placera olika fält i dokumentet eller använda en tidigare sparad formulärfältsmall.

När du vill använda en formulärfältsmall klickar du på ikonen Fält och sida i det övre vänstra hörnet i fönstret.

Alternativet Mall på redigeringssidan

Välj vilken formulärfältsmall som ska användas och vilken sida som mallen ska börja på.

När du har justerat eller placerat fälten i dokumentet, klickar du på den blåa Skicka-knappen längst ned till höger på skärmen för att skicka dokumentet med de placerade fälten.

Obs!

Det går att använda flera formulärfältsmallar på ett enskilt dokument. Du behöver bara upprepa stegen som du använder för en formulärfältsmall för varje mall som du vill använda. Alla fält kommer då att visas i dokumentet.

Obs! Se till att inte ha överlappande fält när du använder flera formulärfältsmallar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?