Tillämpa ett återanvändbart lager med formulärfält


Använda en formulärfältsmall för ett dokument

Formulärfältsmallar är återanvändbara lager med fält som kan användas i flera dokument. Mallar är perfekta om du har en fältlayout som fungerar för flera dokument eller om du har ett dokument som kan skickas på flera olika sätt.

På liknande sätt som biblioteksdokument, kan formulärfältsmallar redigeras och delas inom din grupp eller ditt konto.

 1. Skapa transaktionen:

  • Ange e-postadressen till minst en mottagare.
  • Bifoga ett dokument.
  • Markera Förhandsvisa och lägg till signaturfält.
  • Klicka på knappen Nästa.

 2. I redigeringsmiljön där du kan dra och släppa klickar du på listrutan Fältmallar i det övre vänstra hörnet.

 3. Välj en formulärfältsmall i listrutan Välj mall för formulärfält.

 4. Ange vid behov vilken sida som mallen ska början på.

 5. Klicka på Tillämpa för att infoga fältmallarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online