Adobe Sign för SharePoint online – uppgraderingshandbok

Uppgradera från v1.x

Adobe Sign för SharePoint v2.0 kräver att ytterligare omfång godkänns via OAuth (omfång för webbhooks och webbformulär).

Kunder som uppgraderar från v1.x måste uppdatera sina OAuth-autentiseringsuppgifter för att få tillgång till dessa nya omfång:

1. Uppdatera Adobe Sign-tillägget till 2.x-paketet

2. Uppdatera anslutningen till Adobe Sign:

En person som är både Office-klientadministratör och Adobe Sign-kontoadministratör måste öppna inställningssidan för SharePoint- och Sign-klientintegreringen. 

 • Visa integreringsinställningarna
 • På panelen Anslut Adobe Sign:
  • Klicka på Uppdatera (bredvid Uppdatera Office 365-klientanslutningen)
  • Logga in med samma autentiseringsuppgifter som tidigare 
   • E-postadressen som användes för den ursprungliga anslutningen visas i första stycket
 • Stäng inställningarna genom att gå tillbaka till SharePoint eller uppdatera fönstret

Alla webbplatser i klientorganisationen som använder klientanslutningen bör nu kunna använda webbformulärfunktioner  

Obs!

Det är viktigt att stänga eller uppdatera inställningsfliken även om du omedelbart vill konfigurera webbformulärsmappningar efter omautentiseringen med Adobe Sign.

Om du inte uppdaterar inställningsfönstret uppstår fel på fliken Webbformulär tills du gör det.

Om SharePoint-administratören och Adobe Sign-kontoadministratören är olika personer måste båda samarbeta för att konfigurera lösningen.

För varje webbplats som använder integreringen måste den person som är både SharePoint-administratör och Adobe Sign-administratör för den aktuella webbplatsen uppdatera webbplatsanslutningen för webbplatsen:

 • Visa integreringsinställningarna
 • På panelen Anslut Adobe Sign:
  • Klicka på Uppdatera bredvid Uppdatera SharePoint-webbplatsanslutningen
  • Logga in med samma autentiseringsuppgifter som tidigare
   • E-postadressen som användes för den ursprungliga anslutningen visas i första stycket
 • Stäng inställningarna genom att gå tillbaka till SharePoint eller uppdatera fönstret

När det är klart bör användare på den aktuella webbplatsen kunna använda webbformulärfunktioner  

Obs!

Det är viktigt att stänga eller uppdatera inställningsfliken även om du omedelbart vill konfigurera webbformulärsmappningar efter omautentiseringen med Adobe Sign.

Om du inte uppdaterar inställningsfönstret uppstår fel på fliken Webbformulär tills du gör det.

Om SharePoint-administratören och Adobe Sign-kontoadministratören är olika personer måste båda samarbeta för att konfigurera lösningen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?