Adobe Sign för Salesforce: Bevilja åtkomst till fler användare/profiler

Under installationen av Adobe Sign för Salesforce är det möjligt att du inte har valt att installera för "Alla användare", utan istället valt "Endast administratörer" eller "Specifika profiler". I så fall kan du behöva utöka åtkomsten till ytterligare Salesforce-användare när installationen är klar.

Bevilja åtkomst för användare (v19+)

Adobe Sign för Salesforce-paketet levereras med fyra behörighetsgrupper som gör att användare kan beviljas alla objekt- och fältbehörigheter som de behöver för att använda systemet.

Behörighetsgrupperna hittar du genom att gå till: Inställningar > Administration > Användare > Behörighetsuppsättningar

De fyra alternativen, ordnade efter behörighet i systemet, är:

 • Adobe Sign-användare – Lägsta krav på behörighet för Adobe Sign för Salesforce-avsändaranvändare. Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign community-användare – Lägsta krav på behörighet för Adobe Sign för Salesforce community-användare
  • Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor
 • Adobe Sign-administratör - Minsta nödvändiga behörighet för en Adobe Sign för Salesforce-administratör Inkluderar fullständig åtkomst till alla komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
 • Adobe Sign-integrationsanvändare - Alla nödvändiga behörigheter för en Adobe Sign för Salesforce-integrationsanvändare. Inkluderar all administrativ åtkomst samt tillgång till all organisationsdata.

Om du vill tilldela en användare en behörighetsuppsättning:

 • Navigera till: Inställningar > Administration > Användare > Användare
 • Klicka på länken Namn för den användare som du vill tilldela åtkomsten

 

Sidan Konfigurera användare öppnas.

 • För muspekaren över länken Tilldelning av behörighetsuppsättningar och klicka på knappen Redigera tilldelningar

 • Välj den behörighetsuppsättning som du vill tilldela användaren
 • Klicka på Lägg till för att flytta alternativet från sidan för tillgängliga tilldelningar till sidan för aktiva tilldelningar.
 • Klicka på Spara

Bevilja åtkomst till profiler och användare (v18 och senare)

Salesforce har två profilgränssnitt:

 • Det utökade profilanvändargränssnittet
 • Det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Se Profilöversikt i hjälpavsnittet på Salesforce.com för mer information.

Om det utökade profilanvändargränssnittet är aktiverat följer du instruktionerna i Redigera profiler med det utökade profilanvändargränssnittet i det här dokumentet. Om det inte är aktiverat följer du instruktionerna i Redigera profiler med det ursprungliga profilanvändargränssnittet.

Obs!

Du kan inte redigera alla inställningar för standardprofiler. Du kan behöva klona en standardprofil för att skapa en anpassad profil, och därefter redigera den anpassade profilen.

Det här avsnittet beskriver processen för att bevilja ytterligare åtkomst med det ursprungliga profilanvändargränssnittet. (Se Redigera profiler med det ursprungliga profilgränssnittet för mer information)

 1. Navigera till: Inställningar > Administrera > Hantera användare > Profiler.

 2. Klicka på Redigera för den valda profilen på sidan Profiler.

 3. Klicka för att markera Adobe Sign som ”Synligt” i sektionen Anpassade app-inställningar på sidan Profilredigering.

  Spara INTE. Du kan spara alla dina ändringar i steg 6 nedan.

 4. Ange anpassade flikinställningar, efter behov, för alla flikar som listas i tabellen Adobe Sign-flikar genom att göra följande:

  a. Bläddra till sektionen Flikinställningar på sidan Profilredigering och leta reda på sektionen Anpassade flikinställningar

  b. Välj lämplig flikinställning (Dölj flik, Standard av eller Standard på) för varje flik

  Spara INTE. Du kan spara alla dina ändringar i steg 6 nedan.

 5. Bevilja anpassade objektbehörigheter och anpassade fältnivåsäkerhetsbehörigheter, efter behov, för alla objekt som listas i tabellen Adobe Sign-objekt genom att göra följande:

  a. Bläddra till sektionen Anpassade objektbehörigheter på sidan Profilredigering.

  b. Aktivera anpassade objektbehörigheter (Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla, Ändra alla) efter behov.

  Obs!

  Att aktivera alla anpassade objektbehörigheter ger den högsta åtkomstnivån som kan beviljas. I vissa fall kanske du beslutar att inte bevilja åtkomst till alla objekt beroende på vilka funktioner som används.

 6. Bläddra till toppen av sidan Profilredigering och klicka på Spara för att spara dina flikinställningar, anpassade appinställningar och anpassade objektbehörigheter.

  Du kommer att skickas tillbaka till sidan Profiler.

 7. På sidan Profiler klickar du på länken i kolumnen Profilnamn för att välja den profil som du redigerar.

 8. Ange anpassad fältnivåsäkerhet för Adobe Sign-objekt genom att göra följande på profilsidan:

  a. Bläddra till sektionen Ange anpassad fältnivåsäkerhet under Fältnivåsäkerhet

  b. Klicka på länken Visa för det första objektet.

  c. Klicka på knappen Redigera i Fältnivåsäkerhet.

  d. Aktivera fältnivåbehörigheter efter behov (Läsåtkomst, Redigeringsåtkomst eller båda).

  e. Klicka på knappen Tillbaka till profil.

  Upprepa dessa steg för återstående objekt. 

  Obs!

  Vissa behörigheter är aktiverade som standard och fält för systemgenererade värden som Skapad av och Senast ändrad av kan inte uppdateras.

 9. Aktivera Apex-klassåtkomst genom att göra följande:

  a. Klicka på länken Aktivera Apex-klassåtkomst högst upp på profilsidan för att hoppa ned till det avsnittet

  b. Klicka på knappen Redigera.

  c. Välj alla EchoSign-relaterade klasser som listas under Tillgängliga Apex-klasser. Dessa klasser börjar alla med texten: echosign_dev1

  d. Klicka på Lägg till för att flytta dem till listan Aktiva Apex-klasser.

  e. Klicka på knappen Spara.

 10. Aktivera Visualforce-sidåtkomst genom att göra följande:

  a. Klicka på länken Aktivera Visualforce-sidåtkomst högst upp på profilsidan för att hoppa ned till det avsnittet

  b. Klicka på Redigera

  c. Välj alla EchoSign relaterade klasser som listas under Tillgängliga Visualforce-sidor. Dessa sidnamn börjar med texten: echosign_dev1

  d. Klicka på Lägg till för att flytta dem till listan Aktiva Visualforce-sidor

  e. Klicka på Spara

Det här avsnittet beskriver processen för att bevilja ytterligare åtkomst med det utökade profilanvändargränssnittet. Beroende på din installation är det inte säkert att du behöver slutföra alla steg.

 1. Navigera till Inställningar > Administrera > Hantera användare > Profiler.

 2. På sidan Profiler klickar du på länken i kolumnen Profilnamn för att välja den profil som du vill redigera.

  Profilsidan visas.

 3. Ställ in Adobe Sign som en synlig app genom att göra följande:

  a. Klicka på länken Tilldelade appar i sektionen Appar högst upp på profilsidan.

  b. Klicka på knappen Redigera i sektionen Tilldelade appar.

  c. Markera rutan för att markera Adobe Sign som ”Synligt”

  d. Klicka på Spara och gå tillbaka till profilöversikten.

 4. Ange flikinställningar, efter behov, för alla flikar som listas i tabellen Adobe Sign-flikar genom att göra följande:

  a. Klicka på länken Objektinställningar i sektionen Appar högst upp på profilsidan.

  b. I sektionen Alla objektinställningar söker du efter flikens namn eller bläddrar för att hitta den, och klickar på länken Objektnamn.

  c. Klicka på knappen Redigera.

  d. Välj lämplig flikinställning (Dölj flik, Standard av eller Standard på).

  e. Klicka på Spara

   

  f. Upprepa dessa steg för de återstående flikarna.

 5. Bevilja objektbehörigheter och fältbehörigheter, efter behov, för alla objekt som listas i tabellen Adobe Sign-objekt genom att göra följande:

  Obs!

  Att bevilja alla objekt- och fältbehörigheter ger den högsta åtkomstnivån. I vissa fall kanske du beslutar att inte bevilja åtkomst till alla objekt och fält beroende på vilka funktioner som används.

  a. Navigera till objektet ovanstående inställningar (se steg 4)).

  b. I sektionen Alla objektinställningar söker du efter flikens namn eller bläddrar för att hitta den, och klickar på länken Objektnamn.

  c. Klicka på knappen Redigera.

  d. Aktivera objektehörigheterna (Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla, Ändra alla) efter behov.

  e. Bläddra till sektionen Fältbehörigheter.

  f. Aktivera fältbehörigheterna (Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst) efter behov

  Obs!

  Vissa behörigheter är aktiverade som standard och fält för systemgenererade värden som Skapad av och Senast ändrad av kan inte uppdateras.

  g. Klicka på Spara för att spara både objektbehörigheterna och fältbehörigheterna.

  Upprepa dessa steg för återstående objekt.

 6. Aktivera Apex-klassåtkomst genom att göra följande:

  a. I listrutan Objektinställningar (på profilsidan) väljer du Apex-klassåtkomst

  b. Klicka på knappen Redigera i sektionen Apex-klassåtkomst.

  c. Lägg till alla EchoSign-relaterade klasser till listan Aktiva Apex-klasser. Dessa klasser börjar med texten: echosign_dev1

  d. Klicka på Spara

 7. Aktivera Visualforce-sidåtkomst genom att göra följande (se även Arbeta med Visualforce-sidåtkomst i det utökade profilanvändargränssnittet):

  a. Välj Visualforce-sidåtkomst i listrutan Apex-klassåtkomst

  b. Klicka på knappen Redigera i sektionen Visualforce-sidåtkomst

  c. Lägg till alla EchoSign-relaterade sidor till listan Aktiva Visualforce-sidor. Dessa sidor börjar med texten: echosign_dev1

  d. Klicka på Spara.

Bilaga: Adobe Sign-objekt och -flikar

Adobe Sign-flikar

Adobe Sign-flikar

Avtal

Datamappningar för

Gruppmappningar

Avtalsmallar

Adobe Sign-hanterare

Hantera avtal

Gruppavtal

Adobe Sign-administratör

Kopplingsmappningar

Avtalstyper    

Adobe Sign-objekt

Adobe Sign-objekt

Lägg till bifogade filer

Filmappningar

Mappa data till avtalsfält

Lägg till formulärfältsmallar

Import för formulärfält

Kopplingsmappningar

Lägg till mottagare

Underordnad formulärfältsmappning

Mutexer

Avtal

Post för underordnad formulärfältsmappning

Objektmappningar

Avtalshändelser

Formulärfältsmappning för

Mottagare

Avtalsmallar

Poster för formulärfältsmappning

Signerat avtal

Datamappningar för

Gruppmappningar

Utlösare

Fältmappningar

Biblioteksmallar

Användarsynkroniseringsresultat

Avtalstyp    
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto