Skicka för signering med iOS-app

Använd iOS-appen för Adobe Acrobat Sign när du vill skicka ett avtal för signering.

Skicka ett dokument för signering

 1. Logga in på Adobe Acrobat Sign.

 2. Peka på Skicka för signering.

 3. Tryck på Lägg till dokument.

 4. Lägg till ett eller flera dokument.

 5. Tryck på Klart.

 6. Tryck på Mottagare.

 7. Ange en eller flera e-postadresser eller peka på bläddraikonen för att välja någon i kontaktlistan.

 8. Inaktivera reglaget Slutför i ordning om mottagarna inte behöver signera i samma ordning som de anges.

 9. Om du vill ställa in signerarens roll eller autentiseringsmetod, pekar du på ikonen för signeraren. 

 10. Ange signerarens roll. En delegerande (eller "representant") kan anges som signerare eller godkännare.

 11. Om du behöver ändra verifieringsmetod för standard-ID väljer du Lösenord, Telefon eller KBA (Kunskapsbaserad autentisering). 

 12. Tryck på Klart.

 13. Om du behöver anpassa e-postmeddelandet trycker du på Meddelande.

 14. Ändra dokumentnamnet och meddelandet efter behov.

 15. Tryck på Klart.

 16. Tryck på Alternativ för att ange ett lösenord, ändra språk eller redigera formulärfält.

  • Peka på kryssrutan Ange lösenord för att lösenordskydda dokument. Skriv lösenordet två gånger. 
  • Ändra språket genom att trycka på listrutan Språk och välja ett nytt språk. 
  • Markera kryssrutan för fältet Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formulärfält om du vill redigera formulärfälten. 
 17. Tryck på Klart.

 18. Tryck på ikonen Skicka för signering.

 19. Om du väljer att lägga till eller redigera fält, ändrar du dokumentet så som du vill ha det när det läses in på nytt. 

 20. Peka på ikonen Skicka för signering en gång till.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online