Konfigurera användarprofil

I den här guiden hittar du de rekommenderade första stegen för att konfigurera användarkontot för Adobe Acrobat Sign och skicka transaktioner. Din specifika användare kan ha färre alternativ beroende på tjänstenivå eller administratörskonfiguration.

Verifiera din profilinformation

När du först loggar in på Acrobat Sign är det bra att ta några minuter till att granska din personliga användarinformation. Den här informationen används i flera mallar, så det är viktigt att den är korrekt.

 • Håll musen över ditt namn i det övre högra hörnet för att öppna menyn och klicka på Min profil
Min profil

Profilsidan visar de enskilda värdena som Acrobat Sign använder när dina transaktioner anpassas. Särskilt viktigt var:

 • Ditt fullständiga namn – som används i e-postkommunikation och för din signatur typsatt som standard
 • Jobbtitel – fylls i automatiskt om du tidigare har ett titelfält som ska fyllas i
 • Ditt företagsnamn – återspeglas i e-postkommunikation och bör vara hela det juridiska företagsnamnet
 • Tidszon – Tid/datumstämplar ges i din tidszon för extra tydlighet i din avtalsaktivitetslogg.

Om du behöver justera innehåll klickar du på knappen Redigera profil, gör ändringarna och sparar.

Obs!

Egenskapen Gruppnamn anger vilka grupper i Acrobat Sign din användare tillhör. Alla användare har minst ett angivet värde. Konton som har Användare i flera grupper (UMG) aktiverat kan se flera grupper i listan.

 • Flaggan (Primär grupp) betecknar den grupp som används när ett program kräver information om användarens grupp men inte känner till UMG-tjänsten
  • Om UMG någonsin inaktiveras blir alla användare medlemmar i sin primära grupp
 • Klicka på frågetecknet bredvid gruppnamnet så visas ett popup-fönster med det länkade namnet på gruppadministratören. 
  • Öppna ett e-postmeddelande till parten genom att klicka på gruppadministratörens namn


Definiera din signatur och dina initialer

Med Acrobat Sign kan du skapa tre signaturformat utifrån dina personliga eller affärsmässiga krav:

 • Avskriftsliknande teckensnitt: Standardvärdet och det vanligaste formatet för närvarande. Ett teckensnitt används för ditt namn för att uppnå ett utseende som påminner om en handskriven signatur
  • Om du väljer det här alternativet behöver inget konfigureras
Bild

 

Anpassade signaturer

Skapa din unika signatur genom att gå till Personliga inställningar > Min signatur

Klicka på Skapa för att öppna signaturpanelen och välja metod för att skapa signaturen:

 • Biometrisk: Skriv din signatur med en mus, penna eller ditt finger!  Att skriva signaturen på en surfplatta med ett finger ger vanligtvis det bästa resultatet
  • Med alternativet Mobil kan du leverera signaturpanelen till en smarttelefon för att samla in den handskrivna signaturen.
 • Signaturbild: Om du har en befintlig bild av din signatur kan du överföra den till systemet. Den kommer då att användas i Acrobat Sign som din signatur när du signerar.

Klicka på Använd när du har skapat en lämplig signatur.

Konfigurera min signatur


Konfigurera personliga händelse-/varningsmeddelanden

Avancerade användare som verkligen vill hålla koll på sina transaktioner kan ställa in milstolpar som skickar ett e-postmeddelande till inkorgen eller en varning som levereras i en rapport.

Om du vill konfigurera dina händelse-/varningsmeddelanden går du till Personliga inställningar > Mina meddelanden

Obs!

Meddelanden delas upp i två kategorier. Gränssnitten är desamma:

 • Mina meddelanden - Definierar meddelandeprofilen för de avtal som du har skapat
 • Delade meddelanden - Definierar profilen för avtal som har delats med dig, antingen uttryckligen eller via kontodelning
Navigera till Mina meddelanden

Några få snabba definitioner:

 • Händelser: Åtgärder som utförs i en transaktion (skicka, visa, signera osv.).
 • Varningar: Förväntade åtgärder som inte inträffar inom en angiven tidsperiod (visas inte på åtta timmar, visas men signeras inte inom tre timmar osv.).

Både händelser och varningar kan konfigureras för att kommunicera på två sätt. Du kan välja ingen, en eller båda genom att markera konfigurationsalternativet. Dessa alternativ är:

 • E-post: Om du väljer det här alternativet skickas ett e-postmeddelande till dig varje gång händelsen eller varningen inträffar. Beroende på volymen, kan det här alternativet upplevas som "skräppost" så vi rekommenderar att du har e-postvolymen i åtanke om du väljer den här inställningen.
 • Händelse: Händelser flaggas för att visas på din Hemma-flik (i avsnittet Händelser och varningar) och visas i alla rapporter du skapar på sidan Händelser/varningar.

Rapporteringen kan konfigureras längst ned på sidan så att du får dig tillskickad en sammanfattning över händelser som du har markerat. Du kan dessutom bestämma att rapporten ska skickas en gång i veckan, varje arbetsdag eller varje veckodag. 

På företags- och storföretagsnivåerna kan användarna skapa personliga sidfötter, som en signaturfil i e-postmeddelanden.

Om alternativet är aktiverat av kontoadministratören kan du ange den i Personliga inställningar > Min sidfot för e-post

 • Om du inte ser alternativet kan kontoadministratören aktivera det på konto- eller gruppnivå.

Den här sidfoten placeras längst ned i ditt e-postmeddelande, men ovanför eventuell sidfot på kontonivå:

Bild

E-postgrafik


Välj språkinställning

Det finns två alternativ för standardspråk:

 • Min språkinställning – Anger vilket standardspråk som ska användas när e-post skickas till dig samt det språk som ska användas för navigering på skärmen.
 • Signeringsspråk – Anger vilket standardspråk som används för e-postmeddelanden och skärminstruktioner för mottagare utanför ditt Acrobat Sign-konto.
Navigera till Språkinställningar

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto