Snabbstart för Workday

En snabbstartsvägledning för kunder som vill använda Adobe Sign i sina Workday-miljöer.

Översikt

Workday-administratörer får i detta dokument reda på vilka steg som krävs för anpassning av Workday Business Processes så att Adobe Sign inkluderas när en signatur krävs. Det här är en konfigurationshandbok och den är inte avsedd att vara en omfattande användarhandbok för Workday.

Om du vill använda Adobe Sign tillsammans med Workday måste du besitta kunskaper och ha förståelse för hur du skapar och ändrar Workday-objekt såsom: Business Process Framework, Tenant Set-up and configuration, Reporting och Workday Studio Integration. 

 

Komma åt Adobe Sign i Workday

Adobe Sign-funktionen för elektroniska signaturer dyker upp som steget ”Review Document” (Granska dokument) i Business Process Framework (BPF) och som en Distribute Documents-uppgift (Distribuera dokument).

 

Steget Review Document (Granska dokument)

Adobe Sign för Workday öppnas via steget Review Document (Granska dokument) som kan läggas till i någon av de över 400 affärsprocesser som finns i Workday. Dessa är bland annat ”Offer” (Erbjudande), ”Distribute Documents and Tasks” (Distribuera dokument och uppgifter) och ”Propose Compensation” (Föreslå kompensation).

Ett mer omfattande Workday-communitydokument om steget Review Document (Granska dokument) finns här: https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/TboWWKQemecNipWgxLAjqg

Definiera ett funktionellt steg för Review Document (Granska dokument):

 1. Infoga ett steg för Review Document (Granska dokument)
 2. Ange grupperna (roller) som kan agera på steget Review Document (Granska dokument).

Affärsprocesstegen

Konfigurera Document Review (dokumentgranskningssteget):

 1. Ange att eSignature Integration type (Integreringstyp för e-signatur) ska vara eSign by Adobe (e-signering med Adobe)
 2. Lägg till rader i signaturrastret
  • Med signaturrastret anges i vilken ordning som dokumentet dirigeras för signering. Varje rad kan innehålla en eller flera roller, och varje rad representerar ett steg i signeringsprocessen
  • Varje rollmedlem inom ett visst steg meddelas om att en signeringshändelse väntar
  • När en person i en roll signerar, är radsteget avslutat och dokumentet flyttas till nästa radsteg
  • När alla rader har signerats är steget Review Document (Granska dokument) slutfört
 3. Ange vilket dokument som ska signeras. Om detta är ett affärsprocesserbjudande, kan du använda dokumentet från steget ”Generate Document” (Skapa dokument). I annat fall ska du välja ett befintligt dokument eller en rapport.
  • Upprepa steg 3 för de dokument som du behöver
Konfigurera steg för Review Document (Granska dokument)

4. (valfritt) Lägg till en ”redirect user” (omdirigeringsanvändare) för att samla in ”decline to sign”-åtgärder (avvisa signering). När användare avvisar signering, omdirigerar Workday dokumenten till en konfigurerad säkerhetsgrupp för granskning. 

I den relaterade åtgärdsmenyn för ett Review Document-steg (Granska dokument), väljer du Business Process > Maintain Redirect (Affärsprocess > Behåll omdirigering). Välj sedan:

 • Send Back (Skicka tillbaka): Gör det möjligt för säkerhetsgruppmedlemmar att skicka tillbaka ett steg till ett tidigare steg i affärsprocessen. Affärsprocessen startar om från detta steg.
 • Move to Next Step (Flytta till nästa steg): Gör det möjligt för säkerhetsgruppmedlemmar att skicka vidare ett steg till nästa steg i affärsprocessen.
 • Security Groups (Säkerhetsgrupper): Välj säkerhetsgrupper för att dirigera om steg i affärsprocessflödet. Säkerhetsgrupper som visas på den här skärmen väljs i affärsprocessens säkerhetspolicy i avsnittet Redirect (Omdirigering).

Noteringar om affärsprocessteg

Business Process Framework är mycket kraftfullt och kan inte enkelt beskrivas här. Det finns dock några saker du bör tänka på:

 • Varje affärsprocess måste ha ett slutförandesteg
  • I idealfallet ska det ligga i slutet av affärsprocessen
 • Ställa in ett slutförandesteg är inaktiverat på den relaterade åtgärdsmenyn för sökikonen
  • Det är endast möjligt medan affärsprocessen ”visas”, inte medan den ”redigeras”
 • Varje steg i affärsprocessen körs i sekvens
  • Du kan ändra stegordningen genom att ändra ordningsvärdet
  • Ange ett nytt objekt som ”ca” om du vill infoga ett steg mellan objekten ”c” och ”d”

Exempel: Erbjudande

Offer (Affärsprocesserbjudande) är en underprocess till Job Application Dynamic BP som måste konfigureras för att det ska gå att utföra Offer (Affärsprocesserbjudandet). Det aktiveras när Job Application-läget flyttas till ”Offer” (Erbjudande) eller ”Make Offer” (Gör erbjudande).

I det här exemplet används ett dynamiskt steg för Review Document (Granska dokument) i ett granskningsdokumentsteg för både Nordamerika och Japan.

Exempel på en affärsprocess i Workday

Den här affärsprocessen gör följande:

 • Initieraren av affärsprocessen ombeds att föreslå en kompensation för kandidaten (steg b).
 • Använd ett stegvillkor för att testa om det aktuella landet INTE är Japan
  • Om det är ”sant” ska steg ”ba” utföras där ett engelskt dokument används
  • Om det är ”falskt” ska steg ”bb” utföras där ett japanskt dokument används
 • Steget ”bc” är Document Review (Dokumentgranskningssteget)
  • Det är här som signeringsprocessen definieras
 • Steg ”d” är beslutspunkten för att göra ett erbjudande
  • Det här är slutförandesteget och det är obligatoriskt

Det dynamiska dokumentet som skapas i steget ”ba” kallas Offer Letter (Erbjudandebrev) och innehåller ett textblock med namnet Rapid Offer (Snabberbjudande). Du kan lägga till flera textblock beroende på vilket behov som finns, till exempel för sidhuvud, hälsningsfras, kompensation, aktier, avslut och villkor.

Sidan View Document (Visa dokument) i Workday

Det dynamiska erbjudandebrevet nedan skapades i RTF-redigeraren i Workday.

Objekt som är gråmarkerade är objekt från Workday som refererar till sammanhangsberoende data.

Objekt inom {{hakparenteser}} är Adobe-texttaggar.

Exempel på ett dynamiskt formulär

I steget Review Document (Granska dokument) refereras det dynamiska dokumentet från det föregående steget och den sekventiella signeringsprocessen definieras via två signeringsgrupper.

Det som visas nedan kommer att dirigera det dynamiskt genererade dokumentet först till personalchefen och sedan till kandidaten.

 

Signeringsgrupper för Workday definieras

Exempel: Distribuera dokument

En nyhet i Workday 30 är att uppgiften Mass Distribute Documents or Tasks (Massdistribuera dokument eller uppgifter) kan användas för att skicka ett enstaka dokument till en stor grupp (< 20 000) enskilda signerare. Detta är begränsat till en signatur per dokument. Du skapar en distribution via åtgärden ”Create Distribute Documents or Tasks” (Skapa distribuera dokument eller uppgifter) i sökfältet.

Exempel: Skicka ett equity choice-formulär till alla chefer med Global Modern Services. Detta kan vidare filtreras till enskilda chefer, om så önskas.

Du kan också komma åt rapporten View Distribute Documents or Tasks (Visa distribuera dokument eller uppgifter) för att spåra distributionens utveckling.

Exempel: Rapporter

Workday har en omfattande rapportstruktur. Kontrollera elementen för Review Document Event (Granskningsdokumenthändelse) för att se detaljer i Adobe Sign-processen.

Här nedan visas en enkel rapport som kan köras i alla affärsprocesser som söker efter Adobe Sign-transaktioner och deras status.

 

Exempel på en anpassad Workday-rapport

Följande rapport genererades genom att titta på affärsprocesserna Offer (Erbjudande), Onboarding (Komma igång) och Propose Compensation (Föreslå kompensation) inom en implementeringsklient.

Du kan se:

 • Dokumenten som skickas ut för signering
 • Det associerade affärsprocessteget
 • Nästa person som väntar på att signera
Exempel på en Workday-rapport med tre objekt

Signerade dokument

Signeringscykeln i Workday undertrycker alla e-postaviseringar från Adobe Sign. Användare informeras om väntande åtgärder inom respektive Workday-inkorg.

När ett dokument har signerats av alla signeringsgrupper, distribueras en kopia av det signerade dokumentet via e-post till alla medlemmar i signeringsgruppen.

Det här beteendet kan undertryckas, om så önskas, (kontakta din Sign Success Manager eller Adobe Signs kundtjänstteam).

I Workday hittas signerade dokument i den fullständiga processposten.

 • Worker-dokument finns på Worker-profilen
 • Kandidatdokument (erbjudandebrev) finns på kandidatprofilen

Nedan visas ett signerat erbjudandebrev för kandidaten Chris Foxx. 

Exempel på erbjudandebrev i Workday

Support

Workday-support

Workday är integreringsägaren och bör vara den första kontaktpunkten för eventuella frågor om omfattningen av integreringen, funktioner eller problem med det dagliga integreringsarbetet.

I Workday-communityn finns flera bra artiklar om hur du felsöker integreringen och skapar dokument:

Felsöka e-signeringsintegreringar

https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/zhA~hYllD3Hv1wu0CvHH_g

Steget Review Document (Granska dokument)
https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/TboWWKQemecNipWgxLAjqg

Skapa dynamiska dokument

https://community.workday.com/node/176443

Tips angående konfiguration för att skapa dokument

https://community.workday.com/node/183242

Adobe Sign-support

Adobe Sign är integreringspartnern och ska kontaktas om integreringen inte kan hämta signaturer eller om meddelanden med väntande signeringar misslyckas.

Adobe Sign-kunder bör kontakta sin Customer Success Manager (CSM) för att be om hjälp. Det går även att ringa till Adobes tekniska support på 1-866-318-4100, vänta på produktlistan och sedan ange 4 sedan ange 2 (enligt anvisningarna).

Lägg till Adobe-texttaggar i dokument

https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/sign/adobesign_text_tags_guide.pdf

Hämta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto