Lär dig mer och support för Adobe Drive

Felsökning och hjälp

Adobe Drive stöds inte längre från version 2017 av Creative Clouds datorprogram. Gäller från 11 december 2017 – Avslutad livscykel för Adobe Drive. Mer information finns i Vanliga frågor.

Adobe har upptäckt ett kompatibilitetsproblem mellan Adobe Drive och macOS 10.12 (Sierra). Se Adobe Drive och Sierra | macOS 10.12.

Du kan hämta och visa Adobe Drive PDF-dokumentationen på sidan för dokumentarkiv. Den här sidan innehåller länkar till användarhandböcker och adminstratörshandböcker bland annat.

 

Du kanske måste avinstallera och installera Adobe Drive på nytt. Se Kan inte ansluta till DAM-servern | Windows 8.1.

I Bridge 6.3 kanske inte Adobe Drives filtillägg visas i panelen Favoriter efter installationen. Om det inträffar kan du lägga till filtillägget manuellt.

Community

Delta i konversationen.