Riktlinjer för support av Adobe-programvara

Läs mer om tidslinjen för support för Adobe-produkter och -tjänster.

Finns support för mitt program?

Adobe har support för aktuella datorprogram och de två tidigare större versionerna. För webb- och mobilprogram har vi endast support för aktuella versioner. Se Produkter och perioder för teknisk support för en lista över program och supportperioder.

Får mitt program säkerhetsuppdateringar?

Adobe tillhandahåller endast säkerhetsuppdateringar för aktuella program. Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar till de senaste versionerna av programmen för att dra nytta av funktions-, prestanda- och säkerhetsförbättringar.

Vilka program finns tillgängliga för hämtning?

Vi tillhandahåller installationsprogram för våra aktuella datorprogram och den förra huvudversionen av varje program. (Acrobat DC är ett undantag. Vi tillhandahåller endast den aktuella versionen för att säkerställa att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna.) För mobilappar tillhandahåller vi endast den senaste versionen. Vi tillhandahåller inte installationsprogram för program som vi inte längre säljer. Hitta länkar till de program som är tillgängliga att hämta.​

Varför är mitt program inte tillgängligt längre?

Som en del av vår innovationscykel avvecklar vi ibland ett program så att vi kan fokusera på att leverera nya och uppgraderade programvaror och tjänster.  

Finns det support för ett avvecklat program eller en avvecklad tjänst (EOL)?

Vi tillhandahåller support, hämtningar, dokumentation och säkerhetskorrigeringar när ett program eller en tjänst närmar sig livscykelslutet. När appen eller tjänsten har avvecklats upphör supporten.

Tidslinjer för Adobes livscykelslut
Tidslinje för support för avvecklade program och tjänster

Information om supportperioder för specifika Adobe-produkter finns i Produkter och perioder för teknisk support.

Hur långt i förväg får jag veta om ett program eller en tjänst ska avvecklas?

I allmänhet meddelar vi att försäljningen eller supporten upphör minst 12 månader i förväg. Oförutsedda förändringar eller krav kan dock leda till att den tiden blir kortare.

Görs det förbättringar av eller felkorrigeringar i avvecklade program eller tjänster?

Efter meddelandet om avveckling görs inga förbättringar av produkten eller tjänsten. När så är möjligt arbetar vi för att säkerställa kompatibilitet med uppdateringar av operativsystemet och tillhandahåller säkerhetskorrigeringar vid behov tills vi slutar sälja programmet eller tjänsten.

Mer information

I dokumentet definieras Adobes tidslinje för support gällande livscykelslut (EOL) för alla Adobe Creative Cloud- och Document Cloud-produkter och värdtjänster, oavsett om de levereras som programvara på plats eller som värdtjänst, med undantag för de tjänster och plattformar som nämns i avsnittet Undantag nedan.

Undantag

Tidslinjen för livscykelslut gäller inte för Adobes tjänster och plattformar, såsom Flash. Livscykelslut ska inte tolkas som att ett befintligt Adobe-avtal upphör. Tjänster för den befintliga produktbasen fortsätter att tillhandahållas i enlighet med befintliga avtalsvillkor. För produkter eller tjänster med mer restriktiva krav på avveckling tillämpas det mer restriktiva kravet.

 • Adobe förbehåller sig rätten att när som helst avveckla en produkt genom att avsluta supporten för produkten.
 • Adobe gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att meddela att supporten upphör minst 12 månader i förväg.
 • Adobe gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att minst 12 månader i förväg meddela sista försäljningsdatum för den berörda produkten och/eller sista dag då den berörda produkten kan beställas.
 • Under tiden mellan det att meddelande om livscykelslut lämnas och det faktiska upphörandet av support finns support för produkten på följande sätt:
  • Inga nya förbättringar av produkten eller tjänsten kommer att göras.
  • Inga förbättringar av produkten eller tjänsten kommer att göras för att stödja nya eller uppdaterade versioner av de plattformar eller operativsystem som produkten körs på eller som den ansluts till.
  • Adobes kundtjänst hänvisar kunderna till befintliga felkorrigeringar, säkerhetskorrigeringar eller lösningar som är tillämpliga på det rapporterade fallet.
  • Adobe kan, efter eget gottfinnande, utveckla nya snabbkorrigeringar för problem som har stor teknisk påverkan eller stor exponering för kunder. Baserat på kundernas feedback fastställer Adobe graden av påverkan och exponering samt de därpå följande aktiviteter.
  • Adobe kan efter eget gottfinnande anlita forsknings- och utvecklingsteam i kritiska fall och i begränsad omfattning för att identifiera problem.
 • Adobe gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att åtgärda säkerhetsproblem i produkter som närmar sig sitt livscykelslut under hela garanti- eller supportperioden, beroende på vilken som inträffar senast.

Period

Definition

Mer information

Meddelande om livscykelslut

Meddelande till kunder, kanalpartners och berörda parter om att produkten inte längre kommer att säljas, ha support eller vara tillgänglig för hämtning. 

Skickas vanligtvis minst 12 månader innan försäljningen upphör.

Försäljning upphör (end of sale, EOS)

Produkten säljs inte längre på Adobe.com eller i tredjepartsbutiker.

Installationsprogram är inte tillgängliga för hämtning på Adobe.com.

Livscykelslut (end of life, EOL)

Onlinetjänster och support är inte längre tillgängliga. 

Alla supporttjänster som kräver löpande underhåll tas bort. Sparade kunduppgifter tas bort.

Assisterad support  

Support som tillhandahålls av Adobe via chatt, telefon eller e-post för support i samband med hämtning, aktivering och betalning.    

Tillgänglig tills en produkt når livscykelslutet.

Självhjälpssupport   

Dokumentation på nätet, installationsprogram och forumsupport för produktrelaterade frågor.    

Uppdateras (om det behövs) fram till datumet produkten slutar säljas. Tillgänglig till livscykelslutet.    

Uppgraderingar av operativsystem för den senaste versionen av programmet    

Förbättringar av Adobe-produkter för att optimera dem för nya operativsystem.    

Adobe optimerar program för nyare operativsystem vid behov fram till datumet då programmet slutar säljas.    

Säkerhetssårbarhet

En säkerhetssårbarhet som en angripare kan utnyttja för att ta sig in i en användares dator.    

Adobe gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att åtgärda säkerhetsproblem i produkter som närmar sig sitt livscykelslut under hela garanti- eller supportperioden, beroende på vilken som inträffar senast.

Obs!
 • Dessa riktlinjer för support ska inte tolkas som ett rättsligt bindande åtagande. Adobe lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, genom att publicera detta dokument eller om informationen i detta dokument.
 • Dokumentet ska ses som information. Adobe förbehåller sig rätten att ändra riktlinjerna för specifika produkter när verksamheten kräver det.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online