Felsökning och hjälp

Vanliga problem

Om Adobe Presenter ägs av ditt företag eller din organisation kommer du inte att se det listat under ditt Adobe ID. Chatta med Adobes kundtjänst.

Ibland visas inte Presenters menyfliksområde i PowerPoint, även om plugin-programmet har installerats. Om du vill lösa problemet: ta bort plugin-programmet Presenter och lägg sedan till det igen.

Kontrollera listan över de vanligaste problemen i Presenter 11 för att se om det finns en lösning eller ett sätt att kringgå ditt problem.

Captivate hjälper dig att skapa olika typer av e-inlärnings- och mobilt inlärningsinnehåll utan programmering.Presenterär ett enkelt verktyg som du kan använda för att skapa videos för träning och utbildning.Lär dig mer om Adobe Presenter.

Eftersom användare nu enkelt kan se HTML5-innehåll i sina webbläsare har Presenters mobilapp tagits ur bruk.

Ladda ned och installera

Du kan köpa antingen en abonnemangs- eller icke abonnemangsversion av Presenter. Du måstelogga inmed ett Adobe-ID och lösenord för att slutföra köpet och hämta produkten. För att få hjälp med att hämta och installera programmet efter köpet, se Hitta hämtade program och filer.

Lär dig hur du löser nedladdningsproblem med Presenter och andra Adobe-program.

Ja! Du kan hämta en utvärderingsversion från Adobes hämtningssida. Du måstelogga inmed ett Adobe-ID och lösenord för att hämta en utvärderingsversion. Detaljerade anvisningar finns i den här artikeln om att installera en utvärderingsversion.

Läs dessa enkla lösningar till vanliga problem med Adobe-ID och inloggning för att återfå åtkomsten till ditt konto.

Om Adobe Presenter ägs av ditt företag eller din organisation kommer du inte att se det listat under ditt Adobe ID. Chatta med Adobes kundtjänst.

Kontohantering

Logga inditt Adobe-konto med ditt Adobe-ID och lösenord. Klicka därifrån på fliken Säkerhet och sekretess och sedan på Ändra under Lösenord. För mer information om hur du ändrar lösenord och andra kontouppgifter, se Hantera ditt Adobe ID-konto.

Du kan uppdatera din kreditkortsinformation från din kontosida på adobe.com. Se Betalning i Adobe Store | Vanliga frågor om beställning och betalning online.

Du kan konvertera en utvärderingsversion av Presenter 11 till ett abonnemang. Välj helt enkelt abonnemangsalternativet på Adobe Presenter-sidan. Mer information hittar du under Abonnemangsinformation och prissättning i vanliga frågor om Presenter.

Du kan avbryta ditt abonnemang genom att kontakta Adobe Support. Om du avbryter inom 14 dagar får du en fullständig återbetalning. I annat fall faktureras du för 50 % av den återstående avtalstiden. Du kommer inte att ha tillgång till ditt abonnemangsprogram efter att du har avbrutit abonnemanget. Mer information hittar du under Abonnemangsinformation och prissättning i vanliga frågor om Presenter.

Community

Delta i konversationen.

Populära relaterade forum