Vilka Adobe-bakgrundsprocesser krävs för mina program?

Alla Adobe-bakgrundstjänster och -processer har en viktig roll. Ta reda på mer om några vanliga processer, såsom Creative Cloud Content Manager, Adobe Content Synchronizer (tidigare kallat CoreSync), CCLibrary och CEPHTML Engine.

Varför behöver jag Adobe-bakgrundsprocesser?

Adobe-bakgrundsprocesserna körs bakom kulisserna och utför flera viktiga uppgifter som gör att Adobe-programmen fungerar smidigt. Du kanske inte alltid märker dem, men de viktiga bakgrundsprocesserna utför sitt jobb även när du inte arbetar i något av Adobe-programmen. Några av dem synkar typsnitt eller bibliotek till molnet, medan vissa installerar automatiska uppdateringar för programmen.

På samma sätt interagerar Creative Cloud-datorprogram med andra bakgrundsprocesser som körs på enheten. Dessa tjänster (såsom Adobe Desktop Service, Adobe Content Synchronizer och CCLibrary) utför uppgifter som programinstallationer, programuppdateringar och resurssynkronisering, för att nämna några. 

Vanliga Adobe-bakgrundsprocesser

Låt oss läsa mer om de vanligaste Adobe-bakgrundsprocesserna.

AAM Updates Notifier

AAM Updates Notifier är en äldre bakgrundsprocess som är tillgänglig för att identifiera korrigeringsuppdateringar för de gamla versionerna av Creative Cloud-program.

Creative Cloud UI Helper

Creative Cloud UI Helper kallas för Adobe CEF Helper i äldre versioner av Creative Cloud-datorprogram.

I Creative Cloud-datorprogrammet finns flera enskilda komponenter i användargränssnittet, till exempel fliken Program, fliken Filer och fliken Utforska. Creative Cloud UI Helper är en process som återger dessa komponenter i Creative Cloud-datorprogram. Vanligtvis körs flera processer med det namnet i backend eftersom vi har delat upp användargränssnittet i de olika avsnitten för att övervaka varje process separat. Om det uppstår ett problem i en komponent hanterar Creative Cloud UI Helper den enskilda komponenten i Creative Cloud-datorprogram utan att påverka andra komponenter. Creative Cloud UI Helper är viktigt för att köra Creative Cloud-datorprogram.

Adobe Crash Handler (även kallat AdobeCRDaemon)

Adobe Crash Handler och Adobe CRDaemon används omväxlande för att hänvisa till samma Adobe-processer. Programmet rapporterar tillbaka om Creative Cloud-datorprogram eller någon av dess bakgrundsprocesser kraschar på enheten. Det fångar också upp krascher för alla Creative Cloud-program.

Adobe Desktop Service

Adobe Desktop Service är kärnan i Creative Cloud-programmen och håller dem igång. Det ansvarar för att hämta och bearbeta viktig information, som till exempel de licenser du har, program som finns i prenumerationen och nödvändiga uppdateringar.

Adobe Installer, Adobe Update Service (Windows) och ”com.adobe.acc.installer.v2” (macOS)

Adobe Installer, Adobe Update Service (Windows) och ”com.adobe.acc.installer.v2” (macOS) hanterar alla de behörigheter som krävs för en rad olika åtgärder, som att installera programuppdateringar och synka typsnitt. Adobe Update Service är en Windows-specifik process, medan com.adobe.acc.installer.v2 är specifikt för macOS. Dessa processer ser till att du inte uppmanas att ange systemlösenordet varje gång du försöker synka typsnitt eller installera eller uppdatera program. 

AdobeIPCBroker

Adobe IPC Broker ansvarar för all interaktion mellan olika Adobe-program och -processer. Det finns flera tillfällen då Adobe-program måste kommunicera med varandra eller skicka data eller information till varandra. Adobe IPC Broker ser till att det blir möjligt.

Adobe Notification Client (endast Windows)

Adobe Notification Client är endast tillgänglig för Windows och ansvarar för alla meddelanden du får i Creative Cloud-datorprogram. Den hanterar också meddelanden som Adobe-servrar skickar till datorprogram. Det är mycket viktigt för att synka, dela och samarbeta på resurser.

Adobe Genuine Service

Adobe Genuine Service kör valideringskontroller som identifierar om vissa installerade Adobe-program är äkta eller inte. När falska installationer hittas kan tjänsten informera användare via ett popup-meddelande om att deras programvara inte är äkta.Adobe Genuine Software Integrity Service, Adobe Genuine Software Monitor Service och Adobe Genuine Software Client fungerar ihop som en del av Adobe Genuine Service.

Creative Cloud Content Manager

Creative Cloud Content Manager är en bakgrundsprocess som stöder Adobe Creative Cloud-program för att tillhandahålla dynamiskt innehåll, däribland självstudier, arkivmallar och filter.

CCLibrary

CCLibrary hanterar dina Creative Cloud Libraries i Creative Cloud-datorprogram.

CEPHTML Engine

CEPHTML Engine är en process som startas när ett CEP-tillägg (Adobe Common Extensibility Platform) läses in i ett Creative Cloud-program. Med CEP kan du förbättra och utöka Adobe Creative Cloud-program med standardwebbstacken som HTML, CSS och JavaScript.

Adobe Content Synchronizer

Adobe Content Synchronizer ansvarar för att synkronisera data mellan datorn och Creative Cloud. Det hanterar och synkar även typsnitt och Creative Cloud Libraries i andra Adobe-program. Dessutom synkroniserar Adobe Content Synchronize molndokument som skapats i program som Adobe XD, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator.

Adobe Content Synchronizer Helper

Adobe Content Synchronizer Helper är ett macOS FinderSync-tillägg. Den används för att ställa in märken, etiketter och kontextuella menyer i mappen Creative Cloud Files.

CreativeCloud(URIHandler)

CreativeCloud (URI Handler) fungerar som en brygga mellan Adobes webbsidor, Creative Cloud-program och Creative Cloud-datorprogrammet. Det gör att Creative Cloud-datorprogrammet kan utföra fördefinierade åtgärder som utlöses av antingen Creative Cloud-program eller Adobe-webbsidor. Om du till exempel vill uppdatera ett program från Creative Cloud-webbplatsen tar den dig tillbaka till Creative Cloud-datorprogram för att slutföra åtgärden.

Creative Cloud

Creative Cloud ansvarar för Creative Cloud-datorprograms användargränssnitt.

Creative Cloud Helper

Creative Cloud Helper ansvarar för inloggning och aktivering av Creative Cloud-program via Creative Cloud-datorprogram.

LogTransport2

LogTransport2 är en Acrobat-bakgrundsprocess som skickar analysdata för produktanvändning tillbaka till Adobe så att den kan användas för att tillhandhålla kunderna ännu bättre produkter och tjänster.

node.JS

Bakgrundsprocessen node.js används av Creative Cloud Content Manager och CCLibrary. Den används av alla Creative Cloud-program som använder nodramverket.

”com.adobe.ARMDC.Communicator” och ”com.adobe.ARMDC.JobBlessHelper”

Dessa två processer tillhör en komponent som kallas Acrobat Refresh Manager (ARM), vilken används för att uppdatera Acrobat och Reader till de senaste versionerna. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto