Vilka Adobe-bakgrundsprocesser krävs för mina program?

Alla Adobe-bakgrundstjänster och -processer har en viktig roll. Ta reda på mer om några vanliga processer, såsom Adobe Content Synchronizer (tidigare kallat CoreSync) och Creative Cloud Libraries Synchronizer (tidigare kallat CCLibrary).

Varför behöver jag Adobe-bakgrundsprocesser?

Adobe-bakgrundsprocesserna körs bakom kulisserna och utför flera viktiga uppgifter som gör att Adobe-programmen fungerar smidigt. Du kanske bara märker av dem ibland, men dessa kritiska bakgrundsprocesser gör sitt jobb även när du inte använder något Adobe-program. Vissa är tänkta att synkronisera typsnitt eller bibliotek till molnet, medan andra installerar automatiska programuppdateringar.

På samma sätt interagerar Creative Cloud-datorprogram med andra bakgrundsprocesser som körs på enheten. Dessa tjänster (såsom Creative Cloud-kärntjänst, Adobe Content Synchronizer och Creative Cloud Libraries Synchronizer) utför uppgifter som programinstallationer, programuppdateringar och resurssynkronisering. 

Vanliga Adobe-bakgrundsprocesser

Låt oss läsa mer om de vanligaste Adobe-bakgrundsprocesserna.

Creative Cloud UI Helper

Creative Cloud UI Helper kallas för Adobe CEF Helper i äldre versioner av Creative Cloud-datorprogram.

I Creative Cloud-datorprogrammet finns flera enskilda komponenter i användargränssnittet, till exempel fliken Program, fliken Filer och fliken Upptäck. Creative Cloud UI Helper är en process som återger dessa komponenter i Creative Cloud-datorprogram. Flera bakgrundsprocesser med samma namn körs samtidigt eftersom varje process övervakar en separat del av användargränssnittet. Den hanterar problem i en komponent utan att påverka andra, vilket säkerställer smidig drift. Adobe Creative Cloud UI Helper är avgörande för Creative Cloud-datorprogrammets prestanda.

Adobe Crash Processor (även kallad AdobeCRDaemon)

Adobe Crash Processor och Adobe CRDaemon används omväxlande för att hänvisa till samma Adobe-processer. Programmet rapporterar om Creative Cloud-datorprogrammet eller någon av dess bakgrundsprocesser kraschar på enheten. Det fångar också upp krascher för alla Creative Cloud-program.

Creative Cloud Core Service

Creative Cloud Core Service är kärnan i Creative Cloud-programmen och håller dem igång. Den samlar in och bearbetar viktig information, såsom de licenser du har, program som ingår i prenumerationen och nödvändiga uppdateringar.

Creative Clouds uppdateringstjänst

Creative Clouds uppdateringstjänst är en Windows-specifik process som hanterar de behörigheter som krävs för olika åtgärder, såsom att installera programuppdateringar och synkronisera typsnitt. Processen ser till att du inte uppmanas att ange systemlösenordet varje gång du försöker synkronisera typsnitt eller installera eller uppdatera program. 

Creative Cloud Interprocess Service

Creative Cloud Interprocess Service ansvarar för all interaktion mellan olika Adobe-program och -processer. Det finns flera tillfällen då Adobe-program måste kommunicera med varandra eller skicka data eller information till varandra. Creative Cloud Interprocess Service möjliggör den här kommunikationen.

Adobe Notification Client (endast Windows)

Adobe Notification Client är endast tillgänglig för Windows och ansvarar för alla meddelanden du får i Creative Cloud-datorprogram. Den hanterar också meddelanden som Adobe-servrar skickar till datorprogram. Det är mycket viktigt för att synkronisera, dela och samarbeta på resurser.

Creative Cloud Content Manager

Creative Cloud Content Manager är en bakgrundsprocess som stöder Adobe Creative Cloud-program för att tillhandahålla dynamiskt innehåll, däribland självstudier, arkivmallar och filter. För mer information, se CCXProcess OS Scheduler.

Creative Cloud Libraries Synchronizer

Creative Cloud Libraries Synchronizer hanterar Creative Cloud Libraries i Creative Cloud-datorprogrammet.

Adobe Content Synchronizer

Adobe Content Synchronizer ansvarar för att synkronisera data mellan datorn och Creative Cloud-kontot. Det hanterar och synkar även typsnitt och Creative Cloud Libraries i andra Adobe-program. Dessutom synkroniserar Adobe Content Synchronize molndokument som skapats i program som Adobe XD, Photoshop och Illustrator.

Adobe Content Synchronizer Helper

Adobe Content Synchronizer Helper är ett macOS FinderSync-tillägg. Det används för att ställa in märken, etiketter och snabbmenyer i mappen Creative Cloud Filer.

Creative Cloud

Creative Cloud ansvarar för Creative Cloud-programmets användargränssnitt. Det gör att Creative Cloud-datorprogrammet kan utföra fördefinierade åtgärder som utlöses av Creative Cloud-program eller Adobe-webbsidor. Om du till exempel vill uppdatera ett program från Creative Cloud-webbplatsen tar den dig tillbaka till Creative Cloud-datorprogram för att slutföra åtgärden.

node.JS

Creative Cloud Content Manager och Creative Cloud Libraries Synchronizer använder bakgrundsprocessen node.js. Den används av alla Creative Cloud-program som använder nodramverket.

com.adobe.ARMDC.JobBlessHelper (endast macOS)

Processen är endast tillgänglig för macOS och tillhör en komponent som kallas Acrobat Refresh Manager (ARM), vilken används för att uppdatera Acrobat och Reader till de senaste versionerna. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?