Det här dokumentet är avsett att svara på allmänna frågor om återställning av Team Projects-filer som skapas under Betatestversionen.

Sammanfattning

Den 16 november togs Team Project-förhandsversionen eller betaprojektdata bort (äldre än 40 dagar). Team Projects som inte har redigerats eller modifierats i ett klientprogram (Premiere Pro eller After Effects) efter 7 oktober 2017 innehåller eventuellt inte längre sekvenser, Team Projects-historik eller annan projektinformation. Projekt som har skapats med Team Projects 1.0 påverkas inte. Team Projects lagrar en kopia av ditt projekt på datorn; i de flesta fall bör du kunna återställa förlorade produktionsdata och synkronisera om till Team Projects. 

VANLIGA FRÅGOR

Varför togs mina data bort?

Under rutinunderhåll för att rensa våra servrar, togs filer som var mer än 40 dagar gamla och lagrade i betaversionen av Team Projects bort av misstag. Projekt som har skapats i Team Project 1.0 påverkas inte.

Hur vet jag om mina data har påverkats?

Påverkade projekt kan inte öppnas, eller om de öppnas så synkroniseras de inte med servern. Sekvenser eller versionshistorik kan också saknas i påverkade projekt.

Hur återställer jag mina borttagna filer?

 1. Starta datorn som användes för åtkomst till Team Project. 

 2. Logga in med samma profil som användes när du öppnade Team Project.

  Obs!

  Om flera Creative Cloud-användare (CC) var inloggade på samma OS-konto, återställer verktyget alla Team Projects och tar även bort informationen om Creative Clouds användar-ID. Om olika OS-användare var inloggade på en enskild dator måste återställningsverktyget köras för varje OS-konto.

 3. Windows:

  1. Hämta återställningsverktyget.
  2. Packa upp arkivet.
  3. Välj mappen TeamProjectsRecovery och dubbelklicka på TeamProjectsRecovery.exe..
 4. macOS: 

  1. Hämta återställningsverktyget.
  2. Packa upp arkivet.
  3. Välj mappen TeamProjectsRecovery och dubbelklicka på Kör Team Projects Recovery.
  Windows macOS
  Hämta (2,42 MB) Hämta (12.5 MB)
 5. Öppna Team Project-filerna med Premiere Pro eller After Effects (med samma version).

 6. Det kan ta en stund innan detta Team Project är helt synkroniserat med Team Project-tjänsten. När det är synkroniserat kan du dela ändringarna och bjuda in medarbetare.

  Obs!

  Det återställda Team Project innehåller endast senast sparade status för projektet på den lokala datorn, och endast för den användare som var inloggad vid den tidpunkten. Tidigare delad Team Project-historik eller andra icke-delade ändringar som gjorts av andra medarbetare återställs inte. Den aktuella användaren äger det Team Project som återställts. Bjud in alla medarbetare som arbetade med projektet. 

Tar Adobe bort data var 40:e dag med Team Projects 1.0?

Nej.

Förblir alla data och behörigheter intakta när jag återställer en borttagen fil från min lokala dator?

Kärnprojektdata bör vara tillgängliga. Däremot kommer versionshistoriken inte att vara tillgänglig. Du måste bjuda in medarbetarna igen i projektet när filerna har synkroniserats om. 

Jag har inte åtkomst till servrarna på mitt företag, hur följer jag stegen för återställning?

Team Projects är inställt för att synkronisera till en lokal dator, inte till en lokal server. Om så inte är fallet, kontaktar du systemadministratören.

Jag använder Team Projects som student och får åtkomst via en delad dator i laboratoriet. Hur återställer jag filer?

Det beror på hur lab-datorn har konfigurerats.

 • Om lab-datorn endast sparar lokala data under en period, bör du kontakta lab-administratören och försöka att följa stegen som anges ovan. 
 • Om du har en extern lagringsenhet där du lagrar alla lab-filer, ska du följa stegen 1–6 som nämns ovan för att återställa filerna. 
 • Om ditt lab automatiskt tar bort filer från datorn, och det här var den enda lokala kopian av alla data, så har du tyvärr förlorat all information.

Var hittar jag mer information om de bästa sätten att säkerhetskopiera och återställa mina projektfiler?

Information om bästa praxis för säkerhetskopiering och återställning av Team Projects-filer finns i Arkivera, återställa eller ta bort Team Projects.

Vi har fortfarande problem med återställning, vem kan jag prata med för att få ytterligare hjälp med detta?

Om du är systemadministratör, kontaktar du den tilldelade kundsupportrepresentanten eller går till Adobe kundsupport

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy