Akamai Download Manager är i vissa fall en integrerad del av Adobes produkthämtningar. Om du har frågor om Akamai Download Manager kan du gå till Vanliga frågor nedan. Kontakta kundserviceom du inte hittar något svar på din fråga här.

Om Akamai Download Manager

Vad är Akamai Download Manager och hur fungerar den?

Med Akamai Download Manager går det snabbare och smidigare att hämta filer, i synnerhet stora filer. Du kan pausa och återuppta hämtningar, och programmet startas automatiskt för att installera produkten när hämtningen är slutförd.

I Windows hämtar Akamai en körbar fil (.exe). Vissa mycket stora Windows-produkter hämtas som .7z-filer i Akamai. Det är viktigt att både .EXE- och .7z-filerna hämtas och läggs i samma mapp för att installationen av produkten ska lyckas.

I Mac OS hämtar Akamai en enskild .dmg-fil.

Vilka produkter använder Akamai Download Manager?

Vissa av Adobes testversioner använder Akamai Download Manager (Akamai NetSession-gränssnittet). Bland testversionerna som använder Akamai ingår Acrobat X Pro, Adobe Captivate och Technical Communications Suite.

Vad är systemkraven för Akamai Download Manager?

 • Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 eller 2008; Mac OS X v 10.4 eller senare versioner
 • Webbläsare: Internet Explorer 7 eller 8, Firefox 2.x eller senare versioner, Safari eller Chrome

Var hämtar jag Akamai Download Manager?

När du hämtar en testversion från Adobe.com som använder Akamai, så hämtas Akamai automatiskt och installeras på datorn. Därefter börjar programmet automatiskt att hämta Adobe-produkten. Om du hämtar ytterligare programvara eller produkter behöver du inte hämta och installera Akamai Download Manager på nytt, såvida du inte har tagit bort programmet från datorn. Om du har tagit bort ADM så installeras den på nytt när du påbörjar en ny hämtning.

Hämtning

Hur återupptar jag hämtningar som har avbrutits?

Klicka på knappen Fortsätt i fönstret för Akamai Download Manager (testversioner) eller i webbläsaren (vid inköp från Store). 

Fortsätt att hämta en pausad testversion:

Knappen Fortsätt i Akamai 3

Om du har stängt Akamai eller webbläsarfönstret dubbelklickar du på ikonen Fortsätt hämtning som finns på skrivbordet.

Obs!

Läs Jag kan inte hämta en köpt produkt för hjälp med hämtning från Adobe.com Store.

Version 3 av Akamai Download Manager installeras inte.

Om installationsprogrammet inte startar fast du kan se installationsfönstret i Akamai Download Manager så klickar du på Försök att öppna den igen. Klicka sedan på Kör.

Försök att öppna den igen

När Akamai Download Manager version 3 installeras visas en förloppsindikator på skärmen. Du kan bli ombedd att söka och välja en plats där du vill spara nedladdningen.

Om Akamai Download Manager inte installeras eller om du får ett felmeddelande kan du hämta testversionen direkt.

Version 3 av Akamai Download Manager installeras men hämtningen påbörjas inte.

Webbläsaren och fönstret för Akamai Download Manager 3 måste vara öppna tills hämtningen har slutförts. Om något av fönstren stängs för tidigt misslyckas hämtningen.

 1. Gå till Adobes hämtningssida och starta om hämtningen.

 2. Stäng inte webbläsaren eller ADM-fönstret förrän hämtningen är klar.

 3. Om hämtningen misslyckas igen kan du hämta programmet utan Akamais Download Manager. Se Hämta testversionen direkt

Akamai Download Manager installeras, hämtningen startar, men pausar eller låser sig sedan.

 1. Avinstallera Akamai Download Manager. Se Hur tar jag bort Akamai Download Manager?

 2. Om det finns en genväg för att återuppta hämtningen på skrivbordet tar du bort den.

 3. Navigera till den mapp där du sparade filerna och ta bort alla tillfälliga filer med .part. i filnamnet.

 4. Gå tillbaka till Adobes hämtningssida och starta om hämtningen.

 5. Stäng inte fönstret för Akamai Download Manager förrän hämtningen är klar.

 6. Om hämtningen misslyckas igen kan du hämta programmet utan att använda Akamai Download Manager. Se Hämta testversionen direkt

Hämta testversionen direkt.

 1. Använd t. ex en webbläsare som Internet Explorer 8 eller Firefox 5, som inte begränsar storleken på filer som hämtas.

 2. Gå till Adobes hämtningssida och starta hämtningen.

 3. Hämta testversionen direkt genom att klicka på länken eller länkarna i Akamai Download Manager.

Direkt hämtning av Acrobat

Akamai Download Manager fungerar inte. Hur hämtar jag programvaran direkt?

Om du inte kan hämta Adobe-produkten med Akamai Download Manager kan du hämta produkten via direktlänkarna i stället:

 1. Gå till Adobes hämtningssida och starta hämtningen.
 2. Hämta testversionen direkt genom att klicka på länken eller länkarna i Akamai Download Manager.
Direkt hämtning av Acrobat

Viktigt! När du hämtar programvara via direktlänkar måste du använda en webbläsare som Internet Explorer 8 eller Firefox 5, som inte har någon storleksbegränsning för filer som hämtas.

Obs!

Information om hur du hämtar hem en köpt produkt från Adobe.com Store via direktlänkar finns i artikeln Jag kan inte hämta en köpt produkt.

Var finns filerna som jag har hämtat?

När du påbörjar hämtningen väljer du en målmapp för filen eller filerna. Du hittar filerna som har hämtats med Akamai genom att navigera till mappen du valde när du startade hämtningen. Gå till Sök hämtade filer om du inte kan hitta mappen eller kommer ihåg var den finns.

Installera

Hur installerar jag produkten?

Akamai Download Manager bör starta produktinstallationen automatiskt när hämtningen är klar. Se Starta installationsprogrammet efter hämtning för anvisningar om hur du startar installationen manuellt om den inte startar automatiskt.

Varför låser sig datorn eller blir långsam när jag installerar produkten?

Det första steget när du installerar en hämtad produkt är att installationsfilerna extraheras eller dekomprimeras. Detta kan ta betydande systemresurser i anspråk och leda till att datorn blir långsammare, beroende på systemets hastighet och tillgängliga resurser. Om filerna är stora kan det ta flera minuter att extrahera dem. Ett tips är att stänga andra program eller starta om datorn innan du påbörjar installationen.

Antivirusprogram kan göra att installationen går långsammare. Om antivirusprogrammet inaktiverades under installationen, kom ihåg att aktivera det igen när produkten är installerad.

Om hämtningen tar mer än en timme att extrahera kan du kontakta Adobes tekniska support för hjälp.

Var är mitt serienummer?

Serienumret skickas via e-post när du har köpt en hämtningsbar produkt. Du kan även ta reda på serienumret genom att logga in på ditt Adobe-konto. Mer information om hur du hittar ett serienummer finns i Hitta serienumret snabbt.

Hur hämtar jag ett program på nytt?

Logga in på ditt Adobe-konto om du vill hämta ett program du har köpt en gång till. Navigera till produkten i Mina beställningar (USA) eller din orderhistorik (andra platser) och klicka sedan på länkarna för de produkter som du vill hämta igen.

Mer information finns i Så här hittar du en hämtningslänk på Adobe.com och i hämtningspolicyn för Adobe Store.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy