Hitta ditt serienummer för att aktivera, installera om eller uppgradera produkten.

Om ett Creative Cloud-program frågar efter serienumret

Creative Cloud-program kräver inte ett serienummer. Felsökning när Creative Cloud-program frågar efter ett serienummer.

Om du köpte från Adobe.com eller registrerade din produkt

  1. Gå till Order.

  2. Klicka på ordernumret relaterat till din produkt på skärmen Orderhistorik.

    Välj ditt ordernummer
  3. Klicka på Hämtningar och serienummer på skärmen Ordernummer. 

    Välj Hämtningar och serienummer för programmet du vill hämta.
  4. Serienumret visas.

    Serienummer

Om du köpte en Student eller Teacher Edition från en återförsäljare

Om du köpte produkten från en återförsäljare kan du också behöva en inlösenkod för att aktivera produkten. 

Hur köpte du produkten?

Var finns koden eller serienumret?

Förbetalt kort, produktförpackning, eller från återförsäljare

Se avsnittet nedan: Förbetalt kort, produktförpackning, eller från återförsäljare.

Som Student & Teacher Edition-produkt

Se Serienummer, inlösenkoder och produktkoder | Student & Teacher Editions.

Som en volymlicens 

Du kan hitta ditt serienummer på Adobes webbsajt för licensiering.

Vad har du?   Var finns koden eller serienumret?
Ett förbetalt kort

Inlösenkoden finns under den bortskrapningsbara folieetiketten på baksidan av kortet.

Detaljerade anvisningar finns i Hjälp om inlösenkod.

En produktförpackning

Serienummer

Serienumret finns på diskettfodralet eller på produktasken. Serienumret är en 24-siffrig numerisk kod.

Obs! Serienumret för Elements-produkter finns på Windows DVD-fodralet.

Inlösenkod

Din inlösenkod finns på ett infogat kort i asken. Inlösenkoden är en 22-siffrig alfanumerisk kod.

Detaljerade anvisningar finns i Hjälp om inlösenkod.

Ett e-postmeddelande från en återförsäljare

Din inlösenkod eller ditt serienummer finns i e-postmeddelandet.

Se Hjälp om inlösenkod om du har en inlösenkod.

Om du har ett ogiltigt eller återkallat serienummer

Vi blockerar serienummer som inte är utfärdade av oss eller som är bedrägliga. Mer information om ett ogiltigt eller återkallat serienummer