Felsök Admin Console-fel

Den här listan visar olika feltillstånd som administratören för Admin Console kan stöta på och förslag på lösningar.

Admin Console-version

Se följande länk i webbläsaren om du vill hämta Admin Console-versionen:

https://adminconsole.adobe.com/enterprise/version.xml

Felsökning av Installationskrav

Vi har upptäckt att många kontrollpanelfel är antingen relaterade till webbläsaren eller resultatet av ett miljöproblem (proxy, brandvägg, osv.) Kontrollera följande innan du eskalerar ett problem eller går vidare med specifik felsökning.

Adobe Service-kontroll

Adobe Service-kontroll säkerställer att din miljö är korrekt konfigurerad för framgångsrik användning av kontrollpanelen och kan hjälpa dig att identifiera eventuella proxyserver-, brandväggs- eller nätverksfel. Du bör göra den här kontrollen för att se till att din miljö är rätt konfigurerad.

Felsökning av webbläsare

 1. Uppdatera webbläsaren till den senaste versionen.
 2. Försök igen i ett privat webbläsar- eller inkognito fönster - detta gör att din cachelagrade information/cookies inte orsakar problemet.
 3. Om inkognitoläget fungerar kan du behöva ta bort din cachelagrade information/cookies.
 4. Om du använder ett skript eller en annonsblockerare, prova att inaktivera det tillfälligt och se om det åtgärdar problemet.

 

Användare av anpassade planer—ytterligare program finns tillgängliga

Detta problem har nu åtgärdats. Se För Anpassade planer, vissa Creative Cloud för företagsprogram återgår till utvärderingsversioner eller visar att utvärderingsversionen har gått ut för information. För Adobe ID-användare finns ytterligare program fortfarande tillgängliga i utvärderingsläge.

Lösenordsåterställning för Enterprise ID fungerar inte som förväntat

Administratörer kan utlösa en återställning av lösenord för en Enterprise ID-användare. Den här processen kan felaktigt återställa lösenordet för ett Adobe ID om användaren har både ett Enterprise ID och ett Adobe ID. Om detta problem uppstår, kan du ta bort användaren och därefter lägga till den igen. Detta utlöser en ny inbjudningsprocess.

Felmeddelandet ”Det gick inte att bearbeta inkommande SAML-svar” med Federated ID.

Se lösningarna i det här dokumentet: Felsökning av Federated ID.

Kan inte acceptera inbjudan eller tom sida när jag accepterar

Se till att din webbläsare är en stödd webbläsare och en version. Internet Explorer 9 och senare stöds. Skicka inbjudan på nytt och få användaren att acceptera i en webbläsare som stöds.

Fel 400 eller ett annat fel vid försök att validera ett domänanspråk

Fel 400 vid försök att validera ett domänanspråk innebär att våra servrar inte kan se din token i DNS-registret. Så här löser du felet:

 • Kontrollera att ditt DNS-register har propagerats.
 • Kontrollera att ditt DNS TXT-register har korrekt format: Om din token till exempel är ”asdfadgalfjsadr3232324sdfesf” ska TXT-registret vara: TXT "adobe-idp-site-verification=asdfadgalfjsadr3232324sdfesf" (med citattecken på båda sidor).
 • Kontrollera att det inte finns några extra mellanslag, parenteser, klammerparenteser eller övriga tecken i token som gör att den inte känns igen.
 • Du kan använda online-verktyget MxToolbox för att kontrollera ditt DNS TXT-register. Om Adobe-token inte finns där kan vi inte validera din domän.
 • Om du har en Mac- eller Linux-dator kan du bekräfta TXT-registret med kommandoradverktyget "dig": dig TXT ditt_domän_namn.com +short.
 • Fullständig dokumentation för domänanspråk finns här.
 • Om problemet inte har lösts efter att du har provat de här stegen, öppna en supportbiljett.

Användare, grupper eller identitetspanelen är tom

Om användare, grupper eller identitetspanelerna är tomma får du rensa cache och cookies i webbläsaren och prova att logga in igen.

Om problemet kvarstår bör du kontrollera att *.services.adobe.com är öppen i brandväggen som dokumenterad i Nätverksändpunkter.

"Kontot kan inte identifieras" i supportpanelen

Om du erhåller meddelandet "FEL Vi ber om ursäkt, vi kan inte identifiera ditt konto i vår supportdatabas"

1. se till att vitlista denna URL i brandväggen: api-cna01.adobe-services.com

 

2. i webbläsaren Internet Explorer ändrar du en inställning i webbläsaren. Gå till Verktyg > Internetalternativ > Säkerhet > Anpassa nivåer och aktivera "Åtkomst till datakällor för domäner."

Om du har gjort de ovanstående stegen i Internet Explorer, eller använder en annan webbläsare och får ”FELET vi ber om ursäkt, vi kan inte identifiera ditt konto i vår Support-databas”, Adobe har inte kunnat återskapa problemet och vi letar efter ytterligare data från berörda kunder. Så här samlar du in dessa data:

 1. Öppna https://adminconsole.adobe.com/enterprise i webbläsaren Chrome

 2. Öppna Chromes felsökningsverktyg (genom att använda Ctrl + Shift + I eller högerklicka och välj ”Inspektera element”).

 3. I Utvecklarverktyget ska du välja fliken Nätverk:

 4. Logga in och gå till support snap-in med hjälp av fliken ”Support” på kontrollpanelen.

 5. När landningssidan för Support har laddats, klicka på länken ”Öppna ett fall” eller ”Visa fall.” 

 6. Du kommer att se felmeddelandet som admin-användare rapporterade ”Vi ber om ursäkt, vi kan inte identifiera ditt konto i vår Support-databas. Kontakta kundtjänst via telefon.”

 7. Klicka på en länk under fliken Nätverk (i Utvecklarverktyg) och tryck på Ctrl + F. Du kommer att få ett textfält (”Sök efter”) där du kan ange text för sökning.

 8. Ange ”crmid”. Det visar crmid-API:n

 9. Klicka på den API-länken för att hämta informationsfönstret på höger sida om utvecklarverktygen.

 10. Klicka på fliken Svar (på höger sida) för att se svaret på crmid-API:n och dela det svaret med oss för att identifiera problemet. (svaret kan även vara tomt om det är ett API-fel).

När du är klar med ovanstående steg, kontakta Enterprise Support på något av de listade alternativa valmöjligheterna på kontrollpanelen. Förse din supportagent med:

1. Din OS och version.

2. Din webbläsare och version.

3. Ovanstående crmid.

4. API-svaret.

Inbjudan väntar fortfarande eller fel "Åtkomst nekad"

Alla användare måste bjudas in till kontrollpanelen och acceptera inbjudan innan de kan få åtkomst till Admin Console.

Om inbjudan fortfarande väntar måste användaren acceptera via det e-postmeddelande som har skickats. Om de inte har meddelandet eller om inbjudan har upphört kan du antingen skicka inbjudan på nytt, eller skicka en ny inbjudan.

Om inbjudan inte har skickats kontaktar du din licensieringsadministratör. Om organisationen inte har ett företagsavtal med Adobe, och inte har beviljat åtkomst till licensieringsadministratören, kontaktar du support via informationen som medföljde i välkomstpaketet.

Om inbjudan accepterades och du fortfarande erhåller det här meddelandet kontrollerar du ditt konto på adobe.com och säkerställer att ditt födelsedatum har angetts korrekt. Ett tomt födelsedatum eller ett födelsedatum för personer under 13 år kan orsaka problem. Dessa orsaker till nekad åtkomst kommer att lösas i framtida korrigeringar.

Ändra domänanspråk från Enterprise ID till Federated (eller vice versa)

Skapa en biljett på Admin Console under fliken Support.

OBS: om du byter från Enterprise ID till Federated ID kommer ingen slutanvändare kunna logga in förrän du ställer in enkelinloggning. Din supporttekniker arbetar med dig för att utföra växlingen vid en tidpunkt med minimala störningar för användarna.

”Fel vid skapande av klientorganisation” vid domänanspråk

”Fel vid skapande av klientorganisation” kan inträffa vid anspråk av domän om domänen innehåller ett reserverat ord.

 • administration
 • domäner som slutar på .cn (Kina)

Till exempel skulle admin.xyz.com frambringa detta fel eftersom ordet ”admin” är reserverat.

En sådan domän kan för närvarande inte göras anspråk på. Använd i stället den överordnade domänen (till exempel xyz.com i stället för admin.xyx.com).

Kinesiska domäner kan för närvarande inte göras anspråk på.

Kod för ogiltig inbjudan

Om felet "En inbjudan med den här koden hittades inte" visas, ser användare följande skärm. Förslag till felsökning: Administratören skickar inbjudan på nytt från Admin Console.

Inbjudan har upphört att gälla

Vid meddelandet ”inbjudan har upphört att gälla” bör administratören skicka en ny inbjudan från Admin Console.

Inbjudan har redan accepterats

Om inbjudan redan har accepterats bör administratören skicka inbjudan på nytt från Admin Console.

Inbjudan upphävdes

Om inbjudan upphävdes kan det hända att den skickades felaktigt. Om personen som erhåller meddelandet fortfarande behöver åtkomst till kontrollpanelen bör administratören skicka inbjudan på nytt från Admin Console.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online