Översikt av Admin Console

Adobe Admin Console är en central där du kan hantera hela din organisations Adobe-berättiganden.

Du kan göra olika saker på flikarna i Admin Console. 
Välj rubrikerna nedan om du vill veta mer.

Översikt: Visa en översikt av de köpta licenserna och snabba sätt att ordna organisationen.

Produkter: Tilldela användare och grupper licenser. Som Enterprise-kund kan du hantera produktprofiler.

Användare: Skapa, uppdatera och ta bort användarkonton som berättigar slutanvändare till Adobes produkter och tjänster.

Konto: Teams-administratörer kan redigera betalningsuppgifter och faktureringsadressen samt hantera fakturor.

Insikter: Visa, skapa och hämta rapporter om tilldelning av licenser och spåra ändringar som gjorts i Admin Console.

Lagring: Hantera enskilda användares mappar och delade mappar och visa lagringskvoten som användarna utnyttjar.

Paket: Hämta förkonfigurerade paket eller skapa egna för datorprogram som du tänker driftsätta.

Inställningar: Gör anspråk på domäner, begränsa åtkomsten till delningsfunktioner, lägg till kommentarer för slutanvändare och ange nivåer för lösenordsskydd.

Om du inte kan logga in på Admin Console kan du titta i Lösa problem med inloggning på Adobe-kontot.

Översikt

Översikten visar en mängd information om produktlicenser på ett effektivt sätt. Här visas statusen för licenserna i din plan – antalet tilldelade licenser av det totala antalet tillgängliga licenser.

Här finns också snabblänkar för att lägga till användare och administratörer.

Välj din organisation

En administratör kan tillhöra flera organisationer. Om ett företag har flera dotterbolag som är separata organisationer, eller om varje dotterbolag har ett separat licensavtal, kan samma administratör tilldelas alla.

Om du är administratör för flera organisationer kan du växla mellan organisationer med hjälp av organisationsväljaren.

Produkter

Vilka som kan se den här fliken: Systemadministratörer, produktadministratörer och produktprofiladministratörer

  Enterprise

   Team

Sidan Produkter i Admin Console innehåller alternativ för att hantera dina produkter och produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivera alla eller en del av de tjänster och program från Adobe som är tillgängliga i en plan och anpassa inställningarna för en viss produkt eller plan. Du kan sedan utse administratörer, som kallas produktadministratörer, för produktprofilerna. Dessa administratörer lägger till slutanvändare i de produktprofiler som de hanterar.

Mer information finns i

På sidan Produkter i Admin Console kan du tilldela användare produktlicenser. Välj önskad produkt på sidan Produkter och klicka på Lägg till användare om du vill tilldela en användare eller grupp en produktlicens.

Ange användarens namn eller e-postadress. Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till en ny användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen. Klicka på Spara. Ett e-postmeddelande skickas till användaren eller gruppen som bekräftar åtkomsten till programmet.

Mer information finns i

Användare

På sidan Användare i Admin Console kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster. Du kan också använda massredigeringsarbetsflöden för att lägga till användare eller ändra användardetaljer och licenstilldelningar. Mer information finns i

Konto

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer

På sidan Konto i Admin Console visas detaljer om alla avtal och överenskommelser som din organisation har ingått. Där visas även årsdagen eller slutdatumet för avtalet med en indikator för avtal som håller på att löpa ut.

Gå till Konto > Konto i Admin Console om du är VIP-kund. Där kan du lätt hantera fakturor och redigera betalningsuppgifter eller din faktureringsadress. Du kan förlänga de licenser du har köpt via Teams-medlemskapet. Du kan även utföra följande åtgärder:

 • Visa information om produkter och licenser i den aktuella planen
 • Visa förlängningsperioden
 • Lägg till produkter
 • Redigera betalningsinformation 
 • Ändra avtalsägaren
 • Visa information om kommande fakturor
 • Visa, skriv ut och hämta fakturor

Mer information finns i Hantera ditt teamkonto.

Insikter

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer

Granskningslogg

Granskningsloggen hjälper dig att upprätthålla efterlevnaden, skydda er mot olämplig systemåtkomst och granska suspekt beteende i organisationen.

Systemadministratören har komplett insyn i de ändringar som görs i Admin Console. Du kan söka på typ av åtgärder, när de inträffade och vem som gjorde dem i granskningsloggen. Visa och hämta sedan dessa rapporter för vidare analys. Läs mer.

Tilldelningsrapporter

Med tilldelningsrapporterna kan du hålla reda på organisationens licenstilldelningsdata och planera driftsättningen av användarnas licenser. Licenstilldelningsdata stöder endast namngivna användarlicenser för Creative Cloud- och Document Cloud-produkter som har köpts enligt Enterprise Term License Agreement. Läs mer.

Lagring

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer och lagringsadministratörer (endast för kunder som har migrerat till en poolad lagringsmodell)

Sidan Lagring i Admin Console ger fullständig kontroll och insyn i lagringen i alla Creative Cloud-program. Lagringskvoterna är flexibla för slutanvändarna upp till den mängd lagring som köpts av organisationen.

Du kan också visa hur stor andel av kvoten som enskilda användare nyttjar och den totala kvot som samtliga användare begagnar sig av. Läs mer.

Paket

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer och distributionsadministratörer

Följande funktioner finns på sidan Paket i Admin Console. Använd dem när du tänker driftsätta datorprogram till slutanvändare i organisationen.

Mer information finns i Paketera program via Admin Console.

Inställningar

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer och lagringsadministratörer

Lagringsadministratörer kommer bara åt mediefilsinställningar och innehållsloggar. Systemadministratörer kan visa och ändra följande inställningar beroende på plan:

Kontakter för sekretess och säkerhet

Om incidenter inträffar som rör säkerheten i våra programvarulösningar skickas meddelanden till dem som är ansvariga. För att säkerställa att meddelanden skickas måste du som är systemadministratör ange vem som ansvarar för säkerhet, dataskydd och regelefterlevnad. Mer information finns i Kontakter för sekretess och säkerhet.

Konsolinställningar

Med konsolinställningar kan du informera slutanvändarna om hur de kan få hjälp om de stöter på problem eller behöver support.

Välj ett standardspråk för e-post för din organisation för att få e-post om kontostatusar, t.ex. prenumerationsändringar eller kreditkort som går ut. Om du har ett teammedlemskap som har köpts direkt från Adobe kan du ändra teamnamnet i Konsolinställningar.

Innehållsloggar

Systemadministratörer kan hämta detaljerade rapporter om hur slutanvändare arbetar med företagsresurser som mappar, filer och bibliotek. Dessa rapporter kallas innehållsloggar

Identitet (endast Enterprise)

Identitetstyper gör att organisationerna kan ha olika nivåer av kontroll över användarens konto och data. Det påverkar hur organisationen lagrar och delar resurser.

Resursinställningar (endast Enterprise)

Med Resursinställningar får en organisation kontroll över hur de anställda delar dess resurser utanför organisationen. Resursinställningar används tillsammans med andra tillämpningssystem för organisationspolicyer (inte Adobes) för att säkerställa att resurser endast delas med lämpliga personer eller företag externt.

Autentiseringsinställningar (endast Enterprise)

Autentiseringsinställningar stöder flera skyddsnivåer och principer för lösenord för att säkerställa säkerheten. Du kan välja en lösenordsskyddsnivå som ska gälla för alla användare i din organisation.

Krypteringsinställningar (endast Enterprise)

Krypteringsinställningar genererar en dedikerad krypteringsnyckel som ger extra lager av kontroll och säkerhet.

Support

Gå till sidan Support i Admin Console om du vill kontakta Adobes kundtjänst. Där kan du göra detta:

 • Hantera dina supportärenden (endast Enterprise)
 • Skapa ärenden (endast Enterprise)
 • Kontakta Adobes kundtjänstrepresentanter 
 • Boka expertsessioner (på engelska)
 • Söka bland vanliga hjälpämnen och forum

Se Support och expertsessioner om du vill ha mer information om supportalternativ.

Delta i samtalet

Om du har några frågor eller synpunkter kring de ämnen eller begrepp som beskrivs i den här artikeln kan du delta i diskussionen i vårt Enterprise- och Teams-forum eller Adobe Experience League.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto