Med Adobe Admin Console kan du hantera hela din organisations behörigheter till Adobe-program.
 

overview

Översikt: Visa en sammanfattning av köpta licenser och mängden tillgängligt lagringsutrymme för varje plan. Läs mer...


Placeholder

Användare: Skapa, sök, uppdatera och ta bort användarkonton som berättigar slutanvändare till Adobes produkter och tjänster. Läs mer...


Placeholder

Konton: Hantera licenser och användare som teamadministratör. Läs mer...


Placeholder

Produkter: Tilldela användare och grupper licenser. Som Enterprise-kund kan du hantera produktprofiler. Läs mer...


Placeholder

Paket: Hämta förkonfigurerade paket eller skapa egna för Creative Cloud-program som du tänker driftsätta. Läs mer...


Placeholder

Inställningar: Gör anspråk på domäner, definiera lösenordskrav, begränsa åtkomsten till delningsfunktioner, lägg till kommentarer för slutanvändare och välj standardspråk för e-post. Läs mer...


Undrar du över något? Ställ frågor i Enterprise- och Teams-forumet och få svar från andra användare och experter.

Logga in

Som administratör kan du administrera och hantera användarkonton på Admin Console. Under introduktionen går det att skapa fem primära administratörskonton. Adobe skickar en e-postinbjudan till de angivna e-postadresserna. Administratörer måste tacka ja till denna inbjudan genom att klicka på länken Acceptera inbjudan innan de kan logga in.

När en administratör har accepterat inbjudan kan han eller hon lägga till fler administratörer, eller utse befintliga användare till administratörer.

 1. Öppna en webbläsare och gå till https://adminconsole.adobe.com.

 2. Ange ditt Adobe ID och lösenord och klicka på Logga in.

  Om du har bjudits in som extra administratör för Admin Console använder du de inloggningsuppgifter som du har fått.

  Om du har glömt bort ditt lösenord kan du gå till återställ ditt Adobe-lösenord.

  Obs!

  Alla användare kan beviljas administratörsbehörighet, men Adobe rekommenderar att alla administratörer fortsätter att använda sina Adobe ID:n. Utan Adobe ID går det inte att få tillgång till Adobes licensieringswebbplats och supportalternativen på Adobe Admin Console. Creative Cloud for enterprise-licenser får inte tilldelas till Adobe ID:n om de ingår i ett företag.

 3. Om du är administratör för flera organisationer väljer du en organisation.

  En administratör kan tillhöra flera organisationer. Om till exempel ett företag har flera dotterbolag som vart och ett har separata licensavtal, eller en separat organisation omfattas av licensavtalet, kan samma administratör tilldelas för alla.

Översikt

Översikten visar effektivt en mängd information om produktlicenser med hjälp av kort.

Sidan Översikt visar en sammanfattning av de licenser som köpts med ditt ETLA. Här visas också hur mycket lagringsutrymme som finns för varje plan.

ETLA kan till exempel ha följande licenser, så som visas på skärmen:

 • Creative Cloud for enterprise-planer. Klicka på Creative Cloud-planen för att visa lagringsinformation för varje plan.
 • Om din organisation har köpt två eller flera berättigandeplaner av samma typ, men med olika lagringskonfigurationer, visas en siffra bredvid planen. Om du klickar på siffran visas lagringsinformationen för respektive plan av den här typen.
 • Olika antal licenser för fristående Adobe-produkter. Klicka på mappikonen bredvid Creative Cloud-planen för att visa lagringsinformation för respektive plan.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Marketing Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.

I avsnittet Adobe Sign visas information om Adobe Sign. Klicka på Hantera Adobe Sign.

I avsnittet Konfiguration finns en länk som du använder för att komma åt de aktuella inställningarna för Identitet.

Sidan Översikt

På sidan Översikt visas en sammanfattning av de licenser som köpts med ditt VIP. Här visas också hur mycket lagringsutrymme som finns för varje plan.

VIP kan till exempel ha följande licenser, så som visas på skärmen:

 • Creative Cloud for enterprise-planer. Klicka på Creative Cloud-planen för att visa lagringsinformation för varje plan.
 • Övergripande licensstatus visar antalet produktlicenser som köpts i ditt VIP och antalet driftsatta licenser.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.
 • I avsnittet Adobe Sign visas information om Adobe Sign. Klicka på Hantera Adobe Sign.
 • I avsnittet Konfiguration finns en länk som du använder för att komma åt de aktuella inställningarna för Identitet.

Om du vill tilldela en användare eller grupp en produktlicens klickar du på Tilldela användare under Creative Cloud-programmet.

Tilldela användare

Ange namnet eller e-postadressen för en användare eller namnet på en användargrupp. Du kan lägga till nya användare genom att ange deras e-postadresser. Klicka på Spara. Ett e-postmeddelande skickas till användaren eller gruppen som bekräftar åtkomsten till Creative Cloud-programmet.

Tips och självstudiekurser

Du kan söka efter tips och självstudiekurser i Adobe Help Center från Admin Console.

För att börja använda sökningen klickar du på Hjälp-ikonen  i det övre högra hörnet. En lista över populära ämnen visas. Du kan antingen klicka på något av de listade ämnena för att utföra arbetsflödet, eller klicka i sökfältet för att ange nyckelord för sökning. 

När du skriver visas titlar på föreslagna artiklar nedanför sökfältet. När du har skrivit ett nyckelord trycker du på Retur för att öppna sökresultaten.

Skriv InCommon Federation om du vill ha information om hur du konfigurerar SSO för InCommon Federation-medlemmar.

Tips och självstudiekurser i Adobe Help Center

För mer vägledning kan du starta en chatt med Adobes kundtjänst eller ställa en fråga i Enterprise- och Teams-forumet och få svar från kollegor och experter.

Meddelanden

Admin Console kan visa meddelanden från Adobe med viktig information som berör din organisation, till exempel nya funktioner och berättiganden, planerat underhåll och annan information. Upp till tre av de senaste olästa meddelandena visas på sidan Översikt. Äldre meddelanden och meddelanden som har avvisats kan enkelt visas via sidomenyn Meddelande.

Du öppnar sidomenyn Meddelande genom att klicka på klockikonen  i det övre högra hörnet. Siffran (om sådan finns) visar antalet olästa meddelanden på ditt konto. Sidomenyn Meddelanden visar alla dina meddelanden i den ordning de mottogs med det senaste överst. Om du vill läsa och hantera äldre meddelanden bläddrar du nedåt i sidomenyn.

Produkter

På sidan Produkter i Admin Console kan du tilldela användare produktlicenser. Om du vill tilldela en användare eller grupp en produktlicens väljer du önskad grupp på sidan Produkter och klickar på Lägg till användare. 

Lägg till användare

Ange namnet eller e-postadressen för en användare eller namnet på en användargrupp. Du kan lägga till nya användare genom att ange deras e-postadresser. Klicka på Spara. Ett e-postmeddelande skickas till användaren eller gruppen som bekräftar åtkomsten till Creative Cloud-programmet.

Sidan Produkter på Admin Console innehåller alternativ för att hantera dina produkter och produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivera alla eller en del av de tjänster och program från Adobe som är tillgängliga i en plan och anpassa inställningarna för en viss produkt eller plan. Du kan sedan utse administratörer, som kallas produktadministratörer, för produktprofilerna. Dessa administratörer lägger till slutanvändare i de produktprofiler som de hanterar. Mer information finns i:

Användare

På sidan Användare kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster. Mer information finns i:

Paket

På sidan Paket i Admin Console finns följande funktioner som du kan använda när du vill distribuera Creative Cloud- och Document Cloud-program till användarna i företaget:

Mer information finns i Paketera program via Admin Console.

Konton

Om du är VIP-kund finns alternativ för hantering av din organisations Adobe-program och användare på sidan Konton i Admin Console. Använd de här alternativen för att hantera licenser och användare. Du kan förnya de licenser du har köpt via Teams-medlemskapet. Du kan även utföra följande åtgärder:

 • Visa information om produkter och licenser i den aktuella planen
 • Visa förnyelseperiod
 • Lägg till produkter
 • Redigera betalningsinformation 
 • Ändra avtalsägare
 • Redigera ditt teamnamn
 • Visa information om kommande fakturor

Mer information finns i Hantera ditt Teams-konto.

Obs!

Kontakta din Adobe-återförsäljare om du är ETLA-kund.

Inställningar

På sidan Inställningar kan du göra anspråk på domäner, begära åtkomst till en domän som tagits i anspråk, konfigurera lösenordskrav, begränsa anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner och ange ett standardspråk för e-postmeddelanden.

Kontakter för sekretess och säkerhet

Om incidenter inträffar som rör säkerheten i våra programvarulösningar skickas meddelanden till dem som är ansvariga. För att säkerställa att meddelanden skickas måste du som är systemadministratör ange vem som ansvarar för säkerhet, dataskydd och regelefterlevnad. Mer information finns i Kontakter för sekretess och säkerhet.

Konsolinställningar

Med Konsolinställningar kan du lägga till kommentarer till dina slutanvändare för att informera dem om hur de kan få hjälp om de stöter på problem eller behöver support.

Du kan också välja standardspråk för e-post för din organisation för att få e-post om status för användarnas konton, till exempel meddelanden om prenumerationsändringar eller kreditkort som går ut. Om du har ett teammedlemskap som har köpts direkt från Adobe kan du ändra teamnamnet i Konsolinställningar.

Innehållsloggar

Som systemadministratör kan du hämta detaljerade rapporter om hur slutanvändare arbetar med företagsresurser som mappar, filer och bibliotek. Dessa rapporter kallas innehållsloggar

Identitet (endast för Enterprise-kunder)

Mer information finns i Hantera identitetstyper.

Resursinställningar (endast för Enterprise-kunder)

Med Resursinställningar får en organisation kontroll över hur de anställda delar organisationens resurser utanför den. IT-administratören kan välja en restriktiv inställning som begränsar de anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud. Resursinställningar används tillsammans med andra tillämpningssystem för organisationspolicyer (inte Adobes) för att säkerställa att resurser endast delas med lämpliga personer eller företag externt.

Resursinställningar gäller bara användare med Enterprise ID eller Federated ID i företaget.

Autentiseringsinställningar (endast för Enterprise-kunder)

Adobe Admin Console stöder flera skyddsnivåer och principer för lösenord för att säkerställa säkerheten. Du kan välja en lösenordsskyddsnivå som ska gälla för alla användare i din organisation. Mer information finns i Autentiseringsinställningar.

Support

Gå till fliken Support i Admin Console för att visa supportalternativen. Du kan göra följande på den här sidan:

 • Hantera dina supportärenden (endast Enterprise)
 • Skapa ärenden (endast Enterprise)
 • Kontakta Adobes kundtjänstrepresentanter 
 • Boka expertsessioner (på engelska)
 • Söka bland vanliga hjälpämnen och forum

Se Support och expertsessioner om du vill ha mer information om supportalternativ.

Du kan ringa Adobes kundtjänst. Numret finns uppe till höger på sidan. Om landet som anges under telefonnumret inte är ditt, klickar du på Övriga regioner så visas fler telefonnummer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy