Användarhandbok Avbryt

Översikt av Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Adobe Admin Console är en central där du kan hantera hela din organisations Adobe-berättiganden.

Hantera licenser, användare, betalningar och annat med Adobe Admin Console.

Du kan göra olika saker på flikarna i Admin Console. Välj rubrikerna nedan om du vill veta mer.

Översikt: Visa en översikt över de köpta licenserna och snabbåtgärder för att konfigurera organisationen.

Produkter: Tilldela användare och grupper licenser. Som Enterprise-kund kan du hantera produktprofiler.

Användare: Skapa, uppdatera och ta bort användarkonton som berättigar slutanvändare till Adobes produkter och tjänster.

Paket: Hämta förkonfigurerade paket eller skapa egna för datorprogram som du tänker driftsätta.

Konto: Teams-administratörer kan redigera betalningsuppgifter, faktureringsadress samt hantera fakturor.

Lagring: Hantera enskilda användares mappar och delade mappar och visa lagringskvoten som användarna utnyttjar.

Insikter: Visa, skapa och hämta rapporter om tilldelning av licenser och spåra ändringar som gjorts i Admin Console.

Inställningar: Gör anspråk på domäner, begränsa åtkomsten till delningsfunktioner, lägg till kommentarer för slutanvändare och ange nivåer för lösenordsskydd.

Om du inte kan logga in på Admin Console kan du titta i Lösa problem med inloggning på Adobe-kontot.

Översikt

Översikten visar en mängd information om produktlicenser på ett effektivt sätt. Här visas statusen för licenserna i din plan – antalet tilldelade licenser av det totala antalet tillgängliga licenser. Här finns också snabblänkar för att lägga till användare och administratörer.

Välj din organisation

En administratör kan tillhöra flera organisationer. Om ett företag har flera dotterbolag som är separata organisationer, eller om varje dotterbolag har ett separat licensavtal, kan samma administratör tilldelas alla.

Om du är administratör för flera organisationer kan du växla mellan organisationer med hjälp av organisationsväljaren. Den valda organisationen har en grön bock bredvid organisationsnamnet.

Sidan Översikt i Admin Console med organisationens namn markerat

Om organisationen är en del av en Global Admin Console visas en hierarkiikon bredvid organisationsnamnet. Du ser också organisationens sökväg och kan bestämma organisationens placering i hierarkin. Skärmbilden visar till exempel att administratören är medlem i organisationen Athletic Shoe Division och sökvägen till organisationens Global Admin Console är ACME HQ > Athletic Shoe Division, där Athletic Shoe Division är en underordnad organisation till organisationen ACME HQ.

Organisationsväljaren med en hierarkiikon vald

Produkter

Vilka som kan se den här fliken: Systemadministratörer, produktadministratörer och produktprofiladministratörer

  Enterprise

   Team

Sidan Produkter i Admin Console innehåller alternativ för att hantera dina produkter och produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivera alla eller en del av de tjänster och program från Adobe som är tillgängliga i en plan och anpassa inställningarna för en viss produkt eller plan. Du kan sedan utse administratörer, som kallas produktadministratörer, för produktprofilerna. Dessa administratörer lägger till slutanvändare i de produktprofiler som de hanterar.

Mer information finns i:

På sidan Produkter i Admin Console kan du tilldela användare produktlicenser. Välj önskad produkt på sidan Produkter och klicka på Lägg till användare om du vill tilldela en användare eller grupp en produktlicens.

Ange användarens namn eller e-postadress. Du kan söka efter befintliga användare eller lägga till en ny användare genom att ange en giltig e-postadress och fylla i informationen på skärmen. Klicka på Spara. Ett e-postmeddelande skickas till användaren eller gruppen som bekräftar åtkomsten till programmet.

Mer information finns i

Användare

På sidan Användare i Admin Console kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster. Du kan också använda massredigeringsarbetsflöden för att lägga till användare eller ändra användardetaljer och licenstilldelningar. Mer information finns i

Konto

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer

På sidan Konto i Admin Console visas detaljer om alla avtal och överenskommelser som din organisation har ingått. Där visas även årsdagen eller slutdatumet för avtalet med en indikator för avtal som håller på att löpa ut.

Gå till Konto > Konto i Admin Console om du är Adobe Teams-kund. Där kan du lätt hantera fakturor och redigera betalningsuppgifter eller din faktureringsadress. Du kan förlänga de licenser du har köpt via Teams-medlemskapet. Du kan även utföra följande åtgärder:

 • Visa information om produkter och licenser i den aktuella planen
 • Visa förnyelseperiod
 • Lägg till produkter
 • Redigera betalningsinformation 
 • Ändra avtalsägaren
 • Visa information om kommande fakturor
 • Visa, skriv ut och hämta fakturor

Mer information finns i Hantera ditt teamkonto.

Insikter

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer

Granskningslogg

Granskningsloggen hjälper dig att upprätthålla efterlevnaden, skydda er mot olämplig systemåtkomst och granska suspekt beteende i organisationen.

Systemadministratören har komplett insyn i de ändringar som görs i Admin Console. Du kan söka på typ av åtgärder, när de inträffade och vem som gjorde dem i granskningsloggen. Visa och hämta sedan dessa rapporter för vidare analys. Läs mer.

Tilldelningsrapporter

Med tilldelningsrapporterna kan du hålla reda på organisationens licenstilldelningsdata och planera driftsättningen av användarnas licenser. Licenstilldelningsdata stöder endast namngivna användarlicenser för Creative Cloud- och Document Cloud-produkter som har köpts enligt Enterprise Term License Agreement. Läs mer.

Lagring

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer och lagringsadministratörer (endast för kunder som har migrerat till en poolad lagringsmodell)

Sidan Lagring i Admin Console ger fullständig kontroll och insyn i lagringen i alla Creative Cloud-program. Lagringskvoterna är flexibla för slutanvändarna upp till den mängd lagring som köpts av organisationen.

Du kan också visa hur stor andel av kvoten som enskilda användare nyttjar och den totala kvot som samtliga användare begagnar sig av. Läs mer.

Paket

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer och distributionsadministratörer

Följande funktioner finns på sidan Paket i Admin Console. Använd dem när du tänker driftsätta datorprogram till slutanvändare i organisationen.

Mer information finns i Paketera program via Admin Console.

Inställningar

Vilka kan se den här fliken: Systemadministratörer och lagringsadministratörer

Lagringsadministratörer kommer bara åt mediefilsinställningar och innehållsloggar. Systemadministratörer kan visa och ändra följande inställningar beroende på plan:

Kontakter för sekretess och säkerhet

Om incidenter inträffar som rör säkerheten i våra programvarulösningar skickas meddelanden till dem som är ansvariga. För att säkerställa att meddelanden skickas måste du som är systemadministratör ange vem som ansvarar för säkerhet, dataskydd och regelefterlevnad. Mer information finns i Kontakter för sekretess och säkerhet.

Konsolinställningar

Med konsolinställningar kan du informera slutanvändarna om hur de kan få hjälp om de stöter på problem eller behöver support.

Välj ett standardspråk för e-post för din organisation för att få e-post om kontostatusar, t.ex. prenumerationsändringar eller kreditkort som går ut. Om du har ett teammedlemskap som har köpts direkt från Adobe kan du ändra teamnamnet i Konsolinställningar.

Innehållsloggar

Systemadministratörer kan hämta detaljerade rapporter om hur slutanvändare arbetar med företagsresurser som mappar, filer och bibliotek. Dessa rapporter kallas innehållsloggar

Identitet (endast Enterprise)

Identitetstyper gör att organisationerna kan ha olika nivåer av kontroll över användarens konto och data. Det påverkar hur organisationen lagrar och delar resurser.

Resursinställningar (endast Enterprise)

Med Resursinställningar får en organisation kontroll över hur de anställda delar dess resurser utanför organisationen. Resursinställningar används tillsammans med andra tillämpningssystem för organisationspolicyer (inte Adobes) för att säkerställa att resurser endast delas med lämpliga personer eller företag externt.

Autentiseringsinställningar (endast Enterprise)

Autentiseringsinställningar stöder flera skyddsnivåer och principer för lösenord för att säkerställa säkerheten. Du kan välja en lösenordsskyddsnivå som ska gälla för alla användare i din organisation.

Krypteringsinställningar (endast Enterprise)

Krypteringsinställningar genererar en dedikerad krypteringsnyckel som ger extra lager av kontroll och säkerhet.

Support

Gå till sidan Support i Admin Console om du vill kontakta Adobes kundtjänst. Där kan du göra detta:

 • Hantera dina supportärenden (endast Enterprise)
 • Skapa ärenden (endast Enterprise)
 • Kontakta Adobes kundtjänstrepresentanter  
 • Boka expertsessioner (på engelska)
 • Söka bland vanliga hjälpämnen och forum

Se Support och expertsessioner om du vill ha mer information om supportalternativ.

Delta i samtalet

Om du har några frågor eller synpunkter kring de ämnen eller begrepp som beskrivs i den här artikeln kan du delta i diskussionen i vårt Enterprise- och Teams-forum eller Adobe Experience League.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online