Vi är glada att meddela att nya funktioner nu är tillgängliga på supportfliken i Admin Console. Se den här korta filmen nu. (under 2 minuter). I filmen visas viktiga ändringar och förbättringar.

Med Adobe Admin Console kan du hantera hela din organisations behörigheter till Adobe-program.

Logga in

Som administratör kan du administrera och hantera användarkonton på Admin Console. Under introduktionen går det att skapa fem primära administratörskonton. Adobe skickar en e-postinbjudan till den angivna e-postadressen. Administratörer måste tacka ja till denna inbjudan genom att klicka på länken Acceptera inbjudan innan de kan logga in.

När en administratör har accepterat kan han eller hon lägga till ytterligare administratörer, eller utse befintliga användare till administratörer.

 1. Öppna en webbläsare och gå till https://adminconsole.adobe.com.

 2. Ange ditt Adobe ID och lösenord och klicka på Logga in.

  Om du har bjudits in som extra administratör för Admin Console använder du de inloggningsuppgifter som du har fått.

  Om du har glömt bort ditt lösenord kan du gå till återställ ditt Adobe-lösenord.

  Obs!

  Alla användare kan beviljas administratörsbehörighet, men Adobe rekommenderar att alla administratörer fortsätter att använda sina Adobe ID:n. Utan Adobe ID går det inte att få tillgång till Adobes licensieringswebbplats och supportalternativen på Adobe Admin Console. Creative Cloud for enterprise-licenser ska dock inte tilldelas till Adobe ID:n om de ingår i ett företag.

 3. Om du är administratör för flera organisationer väljer du en organisation.

  En administratör kan tillhöra flera organisationer. Om, till exempel, ett företag har flera dotterbolag som vart och ett har separata licensavtal, eller en separat organisation omfattas av licensavtalet, kan samma admin tilldelas för alla.

Översikt

Översikten är utformad för att kunna visa mycket information på ett effektivt sätt med hjälp av kort.

På sidan Översikt visas en sammanfattning av de licenser som köpts med ditt ETLA. Här visas också hur mycket lagringsutrymme som finns för varje plan.

ETLA kan till exempel ha följande licenser, så som visas på skärmen:

 • Creative Cloud for enterprise-planer. Klicka på Creative Cloud-planen för att visa lagringsinformation för varje plan.
 • Om din organisation har köpt två eller flera berättigandeplaner av samma typ, men med olika lagringskonfigurationer, visas en siffra bredvid planen. Om du klickar på siffran visas lagringsinformationen för respektive plan av den här typen.
 • Olika antal licenser för fristående Adobe-produkter. Klicka på mappikonen bredvid Creative Cloud-planen för att visa lagringsinformation för respektive plan.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Marketing Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.

I avsnittet Adobe Sign visas information om Adobe Sign. Klicka på Hantera Adobe Sign.

I avsnittet Konfiguration finns en länk som du använder för att komma åt de aktuella inställningarna för Identitet.

Sidan Översikt

På sidan Översikt visas en sammanfattning av de licenser som köpts med ditt VIP. Här visas också hur mycket lagringsutrymme som finns för varje plan.

VIP kan till exempel ha följande licenser, så som visas på skärmen:

 • Creative Cloud for enterprise-planer. Klicka på Creative Cloud-planen för att visa lagringsinformation för varje plan.
 • Övergripande licensstatus visar antalet produktlicenser som köpts i ditt VIP och antalet distribuerade licenser.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.
 • I avsnittet Adobe Sign visas information om Adobe Sign. Klicka på Hantera Adobe Sign.
 • I avsnittet Konfiguration finns en länk som du använder för att komma åt de aktuella inställningarna för Identitet.

Meddelanden

Admin Console kan visa meddelanden från Adobe med viktig information som berör din organisation, till exempel nya funktioner och berättiganden, planerat underhåll och annan information. Upp till tre av de senaste olästa meddelandena visas på sidan Översikt. Äldre meddelanden och meddelanden som har avvisats kan enkelt visas via sidomenyn Meddelande.

Du öppnar sidomenyn Meddelande genom att klicka på klockikonen i det övre högra hörnet. Siffran (om sådan finns) visar antalet olästa meddelanden på ditt konto. Sidomenyn Meddelanden visar alla dina meddelanden i den ordning de mottogs med det senaste överst. Om du vill läsa och hantera äldre meddelanden bläddrar du nedåt i sidomenyn.

Produkter och användare

Sidan Produkter på Admin Console innehåller alternativ för att hantera dina produkter och produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivera alla eller en del av de tjänster och program från Adobe som är tillgängliga i en plan och anpassa inställningarna för en viss produkt eller plan. Du kan sedan utse administratörer, som kallas produktadministratörer, för produktprofilerna. Dessa administratörer lägger till slutanvändare i de produktprofiler som de hanterar. Mer information finns i:

Paket

På sidan Paket i Admin Console finns följande funktioner som du kan använda när du vill distribuera Creative Cloud- och Document Cloud-program till användarna i företaget:

Mer information finns i Paketera program via Admin Console.

Konton

Om du är VIP-kund finns alternativ för hantering av din organisations Adobe-program och användare på sidan Konton i Admin Console. Använd de här alternativen för att hantera licenser och användare. Du kan förnya de licenser du har köpt via Teams-medlemskapet. Du kan även utföra följande åtgärder:

 • Visa information om produkter och licenser i den aktuella planen
 • Visa förnyelseperiod
 • Lägg till produkter
 • Redigera betalningsinformation 
 • Ändra avtalsägare
 • Redigera ditt teamnamn
 • Visa information om kommande fakturor

Mer information finns i Hantera ditt Teams-konto.

Obs!

Kontakta din Adobe-återförsäljare om du är ETLA-kund.

Inställningar

På sidan Inställningar kan du göra anspråk på domäner, begära åtkomst till en domän som tagits i anspråk, konfigurera lösenordskrav, begränsa anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner och ange ett standardspråk för e-postmeddelanden.

Identitet

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn. Dessa identitetstyper är:

 • Federated ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation och kopplas till företagskatalogen via federering. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).
 • Enterprise ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID.
 • Adobe ID: Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Du kan välja den mest passande identitetsmodellen för implementering och användning utifrån organisationens behov.

Mer information finns i Hantera identitetstyper.

Autentiseringsinställningar

Adobe Admin Console stöder flera skyddsnivåer och principer för lösenord för att säkerställa säkerheten. Du kan välja en lösenordsskyddsnivå som ska gälla för alla användare i din organisation. Mer information finns i Autentiseringsinställningar.

Resursinställningar

Med Resursinställningar får en organisation kontroll över hur de anställda delar organisationens resurser utanför den. IT-administratören kan välja en restriktiv inställning som begränsar de anställdas möjlighet att använda vissa delningsfunktioner i Creative Cloud och Document Cloud. Resursinställningar används tillsammans med andra tillämpningssystem för organisationspolicyer (inte Adobes) för att säkerställa att resurser endast delas med lämpliga personer eller företag externt.

Resursinställningar gäller bara användare med Enterprise ID eller Federated ID i företaget.

Konsolinställningar

I Konsolinställningar kan du välja ett standardspråk för e-postmeddelanden för din organisation för att få e-post om status för användarnas konton, till exempel meddelanden om ändringar av prenumerationen eller kreditkortets förfallodatum.

Om du har ett teammedlemskap som har köpts direkt från Adobe kan du ändra teamnamnet i Konsolinställningar.

Support

Gå till fliken Support i Admin Console för att visa supportalternativen. Du kan göra följande på den här sidan:

 • Hantera dina supportärenden
 • Skapa ärenden
 • Chatta med Adobes kundtjänstrepresentanter
 • Boka expertsessioner (på engelska)
 • Söka bland vanliga hjälpämnen och forum

Obs!

Teamkunder kan bara visa och hantera ärenden i Admin Console. Kontakta oss via telefon eller chatt om du vill öppna ett nytt supportärende.

Om du är Enterprise-kund

Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för Enterprise-kunder finns i Support och expertsessioner | Enterprise.

Om du är Teams-kund

Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för Teams-kunder finns i Åtkomst till dina supportärenden.

Du kan ringa Adobes kundtjänst. Numret finns uppe till höger på sidan. Om landet som anges under telefonnumret inte är ditt, klickar du på Övriga regioner så visas fler telefonnummer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy