Med Adobe Admin Console kan du hantera hela din organisations behörigheter till Adobe-program.

Logga in

Som administratör kan du administrera och hantera användarkonton på Admin Console. Under introduktionen går det att skapa fem primära administratörskonton. Adobe skickar en e-postinbjudan till den angivna e-postadressen. Administratörer måste tacka ja till denna inbjudan genom att klicka på länken Acceptera inbjudan innan de kan logga in.

När en administratör har accepterat kan han eller hon lägga till ytterligare administratörer, eller utse befintliga användare till administratörer.

 1. Öppna en webbläsare och gå till https://adminconsole.adobe.com.

 2. Som primär administratör måste du ange ditt Adobe ID och lösenord och klicka på Logga in.

  Om du har bjudits in som extra administratör för Admin Console måste du använda de inloggningsuppgifter som du har fått.

  Obs!

  Alla användare kan få administratörsbehörighet, men Adobe rekommenderar att alla administratörer fortsätter att använda sina Adobe ID:n. Utan Adobe ID går det inte att få tillgång till Adobes licensieringswebbplats och supportalternativen på Admin Console.

 3. Om du är administratör för flera organisationer väljer du en organisation.

  En administratör kan tillhöra flera organisationer. Om, till exempel, ett företag har flera dotterbolag som vart och ett har separata licensavtal, eller en separat organisation omfattas av licensavtalet, kan samma admin tilldelas för alla.

Sidan Översikt

Panelen är utformad för att kunna visa mycket information på ett effektivt sätt. Därför används kort på panelen Översikt.

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

På sidan Översikt visas en sammanfattning av de licenser som köpts med ditt ETLA. Här visas också hur mycket lagringsutrymme som finns för varje plan.

ETLA kan till exempel ha följande licenser, så som visas på skärmen:

 • Planer för Creative Cloud-program och -tjänster. Klicka på mappikonen bredvid Creative Cloud-planen att visa lagringsdetaljer för respektive plan.
 • Om din organisation har köpt två eller flera berättigandeplaner av samma typ, men med olika lagringskonfigurationer, visas en siffra bredvid planen. Om du klickar på siffran visas lagringsinformationen för respektive plan av den här typen.
 • Olika antal licenser för fristående Adobe-produkter. Klicka på mappikonen bredvid Creative Cloud-planen att visa lagringsdetaljer för respektive plan.
 • Tillgängliga synkroniseringsplatser för Creative Cloud for enterprise-plan med hanterade tjänster.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Marketing Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.

I avsnittet Adobe Sign visas information om Adobe Sign. Klicka på Hantera Adobe Sign.

I avsnittet Konfiguration finns en länk som du använder för att komma åt de aktuella inställningarna för Identitet.

Sidan Översikt

Value Incentive Plan (VIP)

På sidan Översikt visas en sammanfattning av de licenser som köpts med ditt VIP. Här visas också hur mycket lagringsutrymme som finns för varje plan.

VIP kan till exempel ha följande licenser, så som visas på skärmen:

 • Planer för Creative Cloud-program och -tjänster. Klicka på mappikonen bredvid Creative Cloud-planen att visa lagringsdetaljer för respektive plan.
 • Övergripande licensstatus visar antalet produktlicenser som köpts i ditt VIP och antalet distribuerade licenser.
 • Tillgängliga synkroniseringsplatser för Creative Cloud for enterprise-plan med hanterade tjänster.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.
 • I avsnittet Adobe Sign visas information om Adobe Sign. Klicka på Hantera Adobe Sign.
 • I avsnittet Konfiguration finns en länk som du använder för att komma åt de aktuella inställningarna för Identitet.

Meddelanden

Admin Console kan visa meddelanden från Adobe med viktig information som berör din organisation, till exempel nya funktioner och berättiganden, planerat underhåll och annan information. Upp till tre av de senaste olästa meddelandena visas på sidan Översikt. Äldre meddelanden och meddelanden som har avvisats kan enkelt visas via sidomenyn Meddelande.

Du öppnar sidomenyn Meddelande genom att klicka på klockikonen i det övre högra hörnet. Siffran (om sådan finns) visar antalet olästa meddelanden på ditt konto. Sidomenyn Meddelanden visar alla dina meddelanden i den ordning de mottogs med det senaste överst. Om du vill läsa och hantera äldre meddelanden bläddrar du nedåt i sidomenyn.

Identitet

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn.

Produktprofiler och användare

Adobe har gett Enterprise-kunderna tillgång till den nya funktionen för administrativa roller. I stället för att kräva att administratörer sköter hanteringen med grupper utnyttjar administrativa roller begreppet produktprofiler, vilket är en skillnad från hur Adobes produkter och tjänster hanteras med Adobe Admin Console. Administratörer kan direkt ge användare tillgång till produkter i stället för att bevilja åtkomst genom grupper. Mer information finns i följande resurser:

Distribution

Som administratör för Adobe Enterprise-organisationen kan du göra Creative Cloud- och Document Cloud-program tillgängliga för användarna på två sätt: Självbetjäningspaket och Hanterade paket. Om du vill skapa paket för produkter som t.ex. Adobe Captivate och Presenter, som varken ingår i Creative Cloud eller Document Cloud, måste du anpassa de befintliga Adobe-mallarna.

Sidan Paket

Mer information finns i Paketera program via Admin Console.

Support

Gå till Support på Admin Console för att visa supportalternativen. Sidan Supportöversikt visas. Du kan göra följande på den här sidan:

 • Hantera dina supportärenden
 • Skapa ärenden
 • Boka expertsessioner (på engelska)
 • Länkar till dokumentation och forum
 • Kontakta Adobe Support

På sidan visas också de tre senast ändrade öppna ärendena och expertsessionerna.

Du kan ringa Adobes support. Numret finns uppe till höger på sidan. Om landet som anges under telefonnumret inte är ditt, klickar du på Övriga regioner så visas fler telefonnummer. Mer information om våra supportvillkor och processer finns i Supportvillkor för Enterprise.

Mer information finns i Support och experttjänster.

Obs!

Administratörer måste logga in med sina Adobe ID:n för att få åtkomst till alternativen för supportärenden och expertsessioner.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy