En förklaring av de olika nätverksändpunkterna för Creative Cloud.

Inledning

Detta dokument innehåller listor över nätverksändpunkter för webbplatser och specifika tjänster som erbjuds som en del av Adobe Creative Cloud. Servern och domänerna som anges i det här dokumentet måste vara tillgängliga på portarna 80 och 443 för att relevanta tillämpningar och tjänster ska kunna fungera korrekt.

Obs!

Eftersom Creative Cloud är en servicebaserad applikation som är byggd på AWS-plattformen kan vi inte tillhandahålla specifika IP-adresser eller intervaller eftersom det finns ett stort antal av dem som varierar kontinuerligt över tid och region.

Hämta nätverksändpunkter

Hämta textfilen av CCE-nätverksändpunkter

Adobe uppdaterar regelbundet nätverksändpunkterna som nämns i det här dokumentet. Du kommer att behöva en uppdaterad uppsättning av ändpunkter för att säkerställa att användarna i din organisation har tillgång till Adobes olika program och tjänster utan avbrott.

Klicka på knappen Hämta nedan för att hämta en textfil som innehåller den uppdaterade listan över nätverksändpunkter. Du kan använda detta för att vitlista ändpunkterna, efter behov. Eftersom ändpunkterna uppdateras regelbundet kan du också använda något jämförelseverktyg för textfiler för att jämföra den senaste listan över ändpunkter med listan du använder för närvarande eller har hämtat tidigare.

Hämta nätverksändpunkter Hämta nätverksändpunkter

Tjänster för Creative Cloud

Creative Cloud-tjänster som diskuteras i detta dokument kan delas in i flera typer:

Typ

Beskrivning

Distribution

Ge tillgång till program och uppdateringar för installation. Exempel: Creative Cloud Desktop är beroende av distributionstjänster för att tillhandahålla uppdateringar.

Licensiering

Autentiserar användare och tillåter dem att använda Creative Cloud-program och Creative Cloud-tjänster. Exempel: Individuellt Creative Cloud-program använder licensieringstjänster för att bekräfta att en användare har rätt licens för att använda installerad programvara.

Core

Ge direkt åtkomst till en Creative Cloud-funktion. Exempel: teckensnittssynkronisering tillhandahålls av en kärntjänst. Kärntjänster har ett beroende av licensierings  tjänster.

Extra

Ge tillgång till valfri information eller vägledning. Exempel: Adobe Hjälpdokumentation tillhandahålls av hjälptjänster. Hjälptjänster har inget beroende av någon annan tjänst.

Alla Adobe-tjänster

Vitlista följande ändpunkter för att aktivera alla Adobe-tjänster:

URL

Beskrivning

*.adobesc.com

*.licenses.adobe.com

*.adobelogin.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

*.adobedtm.com

*.demdex.net

*.demandbase.com

*.adobeoobe.com

*.macromedia.com

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

*.edgefonts.net

*.adobejanus.com

*.adobeccstatic.com

*.adobess.com

Se Icke-webbläsarbaserade tjänster

*.photoshop.com

*.adobeexchange.com

Se Webbläsarbaserade tjänster

*.adobecce.com

Krävs för Creative Cloud för Enterprise-tjänster

*.businesscatalyst.com

*.worldsecuresystems.com

Krävs för Business Catalyst / Adobe Muse

*.digicert.com

Krävs för att installera HTTPS-certifikat

*.adobe.com

*.adobe.io

*.adobecc.com

fonts.adobe.com

*.typekit.net

*.typekit.com

*.omtrdc.net

*.adobetag.com

Adobe-webbadresser krävs för åtkomst till tjänster som hjälpsidor, teckensnitt, Admin Console etc.

*.acrobat.com

*.adobesign.com

*.adobesigncdn.com

*.echosign.com

*.echocdn.com

*.bam.nr-data.net

*.newrelic.com

Krävs av Adobe Acrobat-tjänster

*.adbecrsl.com

Krävs av Adobe Lightroom-tjänster

*.creativecloud.com

Krävs för att visa Edge Web Fonts

adobe.ly

Krävs för Adobe Creative Cloud for Enterprise; bilder delas i det här webbadressmönstret.

*.adobeku.com

Webbsida för Adobe Color

*.symantec.com

*.thawte.com

*.geotrust.com

*.omniroot.com

*.verisign.com

*.globalsign.com

*.godaddy.com

*.ctldl.windowsupdate.com

*.symcb.com

*.symcd.com

Krävs för att slå upp SSL-certifikat och DNS-information. Logga in på Creative Cloud kräver en säker anslutning, men för att bekräfta SSL-certifikaten, måste datorn som används för att logga in behöva kommunicera med dessa servrar.

*.omniture.com

Krävs av Adobe Analytics

cc-api-cp.adobe.io

s3*.amazonaws.com

indd.adobe.com

Krävs för InDesign Publish Online

api.account.adobe.com Krävs för accounts.adobe.com

ccext.adobe.io/**

ccext-public.adobe.io/**

ccext-cdn.adobecces.com/**

cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com/Extensions/**

Krävs för Adobe XD-tilläggssupport

Icke-webbläsarbaserade tjänster

Nedan finns slutpunkter för Adobe-hostade tjänster som är avsedda att nås från klienter utan webbläsare, t.ex. Creative Cloud-programmen. De kärntjänster som anges är en del av Creative Cloud-erbjudandet. Licensing och Distribution-tjänsterna är inte specifika för Creative Cloud, men används av alla Adobe-program och värdtjänster. Applikationerna som anges i kolumnen längst till höger i tabellen nedan är de som var kända vid offentliggörandet för att komma åt dessa webbplatser.

Creative Cloud uppdateras med jämna mellanrum. Därför är det möjligt att andra program som inte är listade också har tillgång till dessa webbplatser. Det är också möjligt att det finns andra tjänster som är tillgängliga av Creative Cloud-program som inte finns med i denna tabell.

Synch/Store/Share/Market

Typ av tjänst: Core

Tjänster som ger funktionalitet när det gäller att synkronisera, lagra och dela filer i inställningar för Creative Cloud-lagring och inställningar för dessa funktioner

scproxy-prod.adobecc.com

*.adobesc.com

cc-collab.adobe.io

cc-api-cp.adobe.io

comments.adobe.io

sharedcloud-production*.s3.amazonaws.com

acpprodva7apollo.blob.core.windows.net/acp-prod-va7-data*

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Bibliotekstjänster

Typ av tjänst: Core

Tjänster som ger specifik funktionalitet för Creative Cloud-bibliotek

cc-api-storage.adobe.io

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

helpx.adobe.com

fonts.adobe.com

use.typekit.net

adobeexchange.com

*.adobesc.com

scproxy-prod.adobecc.com

cc-collab.adobe.io

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

polka.typekit.com

wwwimages2.adobe.com

sstats.adobe.com

assets.adobedtm.com

cdn.tt.omtrdc.net

api.demandbase.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

dpm.demdex.net

cc-api-image.adobe.io/createagc

cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg

Obs! Bibliotekstjänster är beroende av Stock Services.

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Stock Services

Typ av tjänst: Core

Med Adobe Stock kan du få tillgång till, hantera och köpa royaltyfria tillgångar sömlöst i dina Creative Cloud-applikationer.

stock.adobe.com

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

a5.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

as2.ftcdn.net

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

*.ftcdn.net

bat.bing.com

c.betrad.com

c.evidon.com

googleads.g.doubleclick.net

js-agent.newrelic.com

snap.licdn.com

www.everestjs.net

www.facebook.com

www.googleadservices.com

www.googletagmanager.com

wwwimages2.adobe.com

match.prod.bidr.io

scripts.demandbase.com

cdn.inpwrd.net

ct.pinterest.com

d9.flashtalking.com

pixel.quantserve.com

9212252.fls.doubleclick.net

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Font Services

Typ av tjänst: Core

Tjänster för online-teckensnitt

fonts.adobe.com

api.typekit.com

use.edgefonts.net

ocsp.verisign.com

adobetag.com

ocsp.globalsign.com/rootr1

adobe.demdex.net

ans.oobesas.adobe.com

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Creative SDK

Typ av tjänst: Core

Tjänster som används för att utöka Creative Cloud-tjänster

api.adobe.io

 

Plug-in Merchant Service

Typ av tjänst: Core

Tjänster som används av Adobe Exchange-webbplatsen och plugin-program som säljs från den webbplatsen

adobeexchange.com/api

Audition

Dreamweaver

Flash Professional

Illustrator

InCopy

InDesign

Lightroom Muse

Photoshop

Prelude

Premiere Pro

Licenstjänster för skrivbordsprogram

Typ av tjänst: Licensiering

Licenstjänster för skrivbordsprogram som använder aktiveringstjänster

*.licenses.adobe.com

Alla

Tjänster som används för att registrera Adobe ID-er som är delegerade produkter

api-cna01.adobe-services.com

supportanyware.adobe.io

Alla

Krävs av Adobe Application Manager  www.adobe.com Alla
Webbplatsen för IT-personal för att administrera rättigheter för Adobe Enterprise ID och Creative Cloud for Enterprise lcs-cops.adobe.io Alla
Krävs av Adobe Genuine Integrity Service

genuine.adobe.com

prod.adobegenuine.com

gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

na1e.services.adobe.com

Alla

Autentisering och auktoriseringstjänster

Typ av tjänst: Licensiering

Adobe-hosted autentisering och auktoriseringstjänster

*.adobelogin.com

ims-na1.adobelogin.com

ims-prod06.adobelogin.com

ims-prod07.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

na1e-acc.services.adobe.com

na1r.services.adobe.com

ams.adobe.com

oobe.adobe.com

federatedid-na1.services.adobe.com

awcm177.awmdm.com

adobelogin.prod.ims.adobejanus.com

services.prod.ims.adobejanus.com

www-prod.adobesunbreak.com

*.okta.com

*.oktacdn.com

*.oktapreview.com

*.adobess.com

Alla

Distribuering och uppfyllandetjänster

Typ av tjänst: Distribution

Värdar för Creative Cloud-implementerings- och uppfyllelsetjänster och Creative Cloud Packager

ccmdls.adobe.com

ccmdl.adobe.com

*.oobesaas.adobe.com

mir-s3-cdn-cf.behance.net

swupmf.adobe.com

swupdl.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

oobe.adobe.com

lm.licenses.adobe.com

exception.licenses.adobe.com

cs.licenses.adobe.com

pubcerts.licenses.adobe.com

*.productrouter.adobe.com

workflow.licenses.adobe.com

resources.licenses.adobe.com

s3.amazonaws.com

ffc-icons.oobesaas.adobe.com

cdn-ffc.oobesaas.adobe.com/*

acc.adobeoobe.com

armmf.adobe.com

ardownload.adobe.com (endast HTTP)

ardownload2.adobe.com (endast HTTPS)

agsupdate.adobe.com

Alla

Team Projects-tjänst

Typ av tjänst: Videosamverkan

Service som tillhandahåller samarbetsvideoredigering integrerad med Creative Cloud-applikationer för team och företagskunder.

adobe.com

amazonaws.com

adobe.io

cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io

cc-api-teamprojects.adobe.io

cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io

cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io

cc-api-teamprojects-an1.adobe.io

docs.aws.amazon.com/general/latest/gr

rande.html#s3_region

After Effects

Premiere Pro

Prelude

Media Encoder

Webbläsarbaserade tjänster

Nedan finns de högsta webbadresserna för Adobe-webbplatser som ger tillgång till Creative Cloud-tjänster och är åtkomliga från en webbläsare. Applikationerna som anges i kolumnen längst till höger är de som var kända vid offentliggörandet för att komma åt dessa webbplatser. Återigen, på grund av uppdateringar från Creative Cloud kan det hända att andra program som inte är listade också kommer åt dessa webbplatser.

Creative Cloud

Typ av tjänst: Core, Auxiliary

Huvudwebbplatsen för Creative Cloud.

Blockering av dessa webbadresser blockerar åtkomst till lagring från de flesta eller alla synkroniserings-/lagrings-/delningstjänster, administrativ kontrollpanel för användare och team och andra faciliteter som är åtkomliga via webbplatsen Creative Cloud. Det blockerar inte åtkomst till tjänster som Adobe Fonts som har egna accesspunkter. För att blockera åtkomst till synkronisera/lagra/dela och inte blockera åtkomst till hantering av användarkonton, se till att administratörer är undantagna från blocket.

adobe.com

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

creative.adobe.com

spark.adobe.com

myportfolio.com

api.account.adobe.com

Alla

Stock Services

Typ av tjänst: Core

Med Adobe Stock kan du få tillgång till, hantera och köpa royaltyfria tillgångar sömlöst i dina Creative Cloud-applikationer

stock.adobe.com

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

as2.ftcdn.net

fonts.adobe.com

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

*.ftcdn.net

bat.bing.com

c.betrad.com

c.evidon.com

googleads.g.doubleclick.net

js-agent.newrelic.com

snap.licdn.com

www.everestjs.net

www.facebook.com

www.googleadservices.com

www.googletagmanager.com

wwwimages2.adobe.com

match.prod.bidr.io

scripts.demandbase.com

cdn.inpwrd.net

ct.pinterest.com

d9.flashtalking.com

pixel.quantserve.com

9212252.fls.doubleclick.net

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Bridge

Behance

Typ av tjänst: Core

Behance är en online-plattform som gör det möjligt för kreativa proffs runt om i världen att visa upp sitt kreativa arbete, samt upptäcka och följa andras kreativa arbete. Kreativa experter från ett brett spektrum av fält och discipliner delar upp pågående arbeten samt färdiga portföljer.

Behance driver också portföljdisplay för många andra webbplatser runtom i världen, inklusive AdWeek och LinkedIn.

NOTERA: Behance-användare kan ladda upp och dela användargenererat innehåll som inte är lämpligt för publik under 18 år och som kanske inte är lagligt i alla länder. Du kan lära dig mer om Behance innehållspolicyer och praxis på behance.net.

prosite.com

Creative Cloud Desktop

Illustrator

InDesign

Photoshop

Adobe Story Plus

Typ av tjänst: Core

Utvecklingsverktyg för samarbetande skript används för att generera scheman, produktionsrapporter och möjliggöra samarbete på nätet.

story.adobe.com

Premiere Pro

Prelude

PhoneGap Build

Typ av tjänst: Core

Molnbaserad tjänst byggd ovanpå PhoneGap-ramen som gör att du enkelt kan bygga mobilappar i molnet.

build.phonegap.com

Dreamweaver

Adobe Fonts

Typ av tjänst: Core

Prenumerationsbaserat bibliotek av värdfonter för användning på webbplatser.

fonts.adobe.com

typekit.com

use.typekit.net

use.typekit.com

p.typekit.net

data.typekit.net

state.typekit.net

polka.typekit.net

polka.typekit.com

api.typekit.com

dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Creative Cloud Desktop

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Business Catalyst

Typ av tjänst: Core

Business Catalyst Service är en enhetlig värdplattform som gör det möjligt för dig att arbeta i din föredragna redigeringsmiljö för att skapa webbplatser utan kodning av serversidan.

businesscatalyst.com

Dreamweaver

Muse

Digital Publishing Suite

Typ av tjänst: Core

Aktiverar skapande, utveckling och leverans av iPad-appar som broschyrer, portföljer, årsböcker och årsrapporter. Med ett Creative Cloud-medlemskap kan du bygga ett obegränsat antal iPad-appar och skicka till Apple App Store.

digitalpublishing.acrobat.com

InDesign

Adobe Color

Typ av tjänst: Core

Låter användare skapa, namnge, tagga och dela färgteman online. De integrerande produkterna tillåter användare att komma åt Adobe Color via inbyggda paneler som finns tillgängliga på skrivbordet, samt att ladda ner något offentligt färgtema som en ASE-fil för Adobe Swatch Exchange för import och användning av temat i bilder.

color.adobe.com

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Flash Pro

Acrobat.com

Typ av tjänst: Core

Ger dig möjlighet att skapa, kombinera och exportera PDF-filer, skapa och distribuera formulär och lagra och dela filer online.

acrobat.com

Acrobat

EchoSign

Typ av tjänst: Core

Gör det möjligt för dig att elektroniskt signera programvara online. Du kan skicka, e-signera, spåra och organisera dokument och avtal säkert.

echosign.adobe.com

Acrobat

Admin Console

Typ av tjänst: Licensiering

Webbplatsen för IT-personal för att administrera rättigheter för Adobe Enterprise ID och Creative Cloud for Enterprise

adminconsole.adobe.com

*.services.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

lcs-entitlement.adobe.io/v1/user

lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial

lcs-cops.adobe.io

lcs-robs.adobe.io

lcs-entitlement.adobe.io

lcs-ulecs.adobe.io

Adobes licensieringswebbplats

Typ av tjänst: Licensiering

På Adobe Licensing Website (LWS) finns kontoinformation för kunder med volymlicenser.

licensing.adobe.com

Adobe Public Website

Typ av tjänst: Auxiliary

Adobe Public Website. Den andra webbadressen är en bildlagringsplats som hänvisas till på den offentliga webbplatsen i Adobe.

adobe.com

wwwimages.adobe.com

Adobe Store

Typ av tjänst: Auxiliary

Online Adobe Store

store.adobe.com

store1.adobe.com

store2.adobe.com

store3.adobe.com

Photoshop Website

Typ av tjänst: Auxiliary

Webbplats för Photoshop bildbehandlingstjänster

photoshop.com

Tredjeparts webbplatser

Nästa tabell är en icke fullständig lista över tredjeparts webbplatser som kan nås av en eller flera Creative Cloud-applikationer. Ingen av dessa webbplatser drivs eller kontrolleras av Adobe, och ingen av de produkter eller tjänster som är tillgängliga från dessa webbplatser är på något sätt en del av Adobe Creative Cloud-erbjudandet. Länkar till dessa webbplatser tillhandahålls för att underlätta användningen av kreativt innehåll med en tredje part eller för att få mer information om tredjepartsverktyg som är kompatibla med Creative Cloud. I båda fallen ingår de valfritt för att komplettera användarens upplevelse med Creative Cloud.

access.imageclub.com play.google.com www.flickr.com
chrome.google.com soundcloud.com www.freedb.org
developer.apple.com subversion.tigris.org www.ietf.org
framework.zend.com twitter.com www.microsoft.com
ftp.yourdomain.com www.amazon.com www.mp3licensing.com
itunes.apple.com www.apple.com www.python.org
jquerymobile.com www.color.org www.rulesforuse.org
maps.google.com www.eclipse.org www.shutterfly.com
msdn.microsoft.com www.facebook.com www.zoomify.com
www.evidon.com www.betrad.com *.uservoice.com

Regionala slutpunkter

Många av slutpunkterna som anges ovan använder geografiskt specifika alias eller IP-adresser. Du måste se till att din brandvägg har stöd för alias.

Dessutom är Adobe-tjänster redundant lagrade på flera servrar i olika regioner. Dessa värdar kan ändras av olika skäl, till exempel belastningen på systemet. Vi rekommenderar inte användning av IP-adresser för vitlistning eller svartlistning eftersom sådana adresser troligen blir felaktiga mycket snabbt efter implementeringen – potentiellt sett inom några timmar. Dessutom kommer IP-adressinformationen att variera beroende på geografisk plats, och alla poster som används kommer att vara felaktiga från en annan plats.

Slutsatser

I en företagsmiljö använder du vanligtvis Adobe Admin Console för att konfigurera tjänster som du vill att användare ska ha tillgång till. Det finns emellertid vissa kärntjänster som inte kan avaktiveras med hjälp av Admin Console. En brandvägg kan konfigureras för att blockera några av dessa slutpunkter för att förhindra tillgång till Creative Cloud-tjänster av användare. Mer information finns i vitboken: Kontrollera åtkomst till Creative Cloud Services som kan hämtas från webbplatsen Adobe.com på http://www.adobe.com/go/cce_securedeployment. Att blockera de tjänster och webbplatser som anges i det här dokumentet kommer inte att blockera Creative Cloud Packager-åtkomst till skrivbordsprogram.

Adobe fortsätter att tillhandahålla användbar slutpunktsinformation till våra kunder så att de kan konfigurera och hantera Creative Cloud-implementeringar enligt deras interna standarder. Detta dokument kommer att utvecklas över tiden, och det rekommenderas att du kollar med Adobe Support, om du har ytterligare frågor.

Delta i konversationen

ask-the-community

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu