En förklaring av de olika nätverksslutpunkterna för Creative Cloud.

Introduktion

Det här dokumentet innehåller en lista med nätverksslutpunkter för webbplatser och vissa tjänster som erbjuds som en del av Adobe Creative Cloud. Servern och domänerna som anges i det här dokument måste vara tillgängliga i portarna 80 och 443 för att de relevanta programmen och tjänsterna ska fungera korrekt.

Hämta nätverksslutpunkter

Hämta textfil för CCE-nätverksslutpunkter

Adobe uppdaterar regelbundet nätverksslutpunkterna som beskrivs i det här dokumentet. Du behöver den uppdaterade uppsättningen slutpunkter för att säkerställa oavbruten åtkomst till de olika Adobe-programmen och -tjänsterna som tillhandahålls slutanvändarna i din organisation.

Klicka på knappen Hämta nedan för att hämta en textfil som innehåller den uppdaterade listan med nätverksslutpunkter. Du kan använda den för att ge åtkomst till slutpunkterna efter behov. Eftersom slutpunkterna uppdateras regelbundet kan du också använda valfritt verktyg för textfilsjämförelse för att jämföra den senaste listan med slutpunkter med listan du använder nu eller har hämtat tidigare.

Hämta nätverksslutpunkter Hämta nätverksslutpunkter

Tjänster i Creative Cloud

Tjänster i Creative Cloud som diskuteras i det här dokumentet kan delas in i flera typer:

Typ

Beskrivning

Distribution

Ge åtkomst till program och uppdateringar för installation. Exempel: Creative Cloud-datorprogrammet är beroende av distributionstjänster för att tillhandahålla uppdateringar.

Licensiering

Autentiserar användare och ger dem rätt att använda Creative Cloud-program och Creative Cloud-tjänster. Exempel: Enskilda Creative Cloud-program använder licensieringstjänster för att bekräfta att en användare har rätt licens för att använda installerade program.

Bas

Ge direkt åtkomst till en Creative Cloud-funktion. Exempel: Teckensnittssynkronisering tillhandahålls av en bastjänst. Bastjänster är beroende av licensieringstjänster.

Tillägg

Ge tillgång till valfri information eller vägledning. Exempel: Adobes hjälpdokumentation tillhandahålls av tilläggstjänster. Tilläggstjänster är inte beroende av någon annan tjänst.

Obs!

Om du har ett eget certifikatarkiv ser du till att det är uppdaterat med de senaste certifikatutfärdarna för Amazon som finns här.

Mer information finns i den här artikeln.

Alla tjänster från Adobe

Tillåt följande slutpunkter för att ge åtkomst till alla Adobes tjänster:

URL

Beskrivning

*.adobesc.com

*.licenses.adobe.com

*.adobelogin.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

*.adobedtm.com

*.demdex.net

*.demandbase.com

*.adobeoobe.com

*.macromedia.com

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

*.edgefonts.net

*.adobejanus.com

*.adobeccstatic.com

*.adobess.com

Se Icke webbläsarbaserade tjänster

*.photoshop.com

*.adobeexchange.com

Se Webbläsarbaserade tjänster

*.adobecce.com

Krävs för Creative Cloud for enterprise-tjänster

*.businesscatalyst.com

*.worldsecuresystems.com

Krävs för Business Catalyst/Adobe Muse

*.digicert.com

Krävs för installation av HTTPS-certifikat

*.adobe.com

*.adobe.io

*.adobecc.com

fonts.adobe.com

*.typekit.net

*.typekit.com

*.omtrdc.net

*.adobetag.com

Adobe-URL:er krävs för åtkomst till tjänster som hjälpsidor, teckensnitt, Admin Console osv.

*.acrobat.com

*.adobesign.com

*.adobesigncdn.com

*.echosign.com

*.echocdn.com

*.bam.nr-data.net

*.cookielaw.org

*.newrelic.com

*.onetrust.com 

Krävs av Adobe Acrobat-tjänster

*.adbecrsl.com

Krävs av Adobe Lightroom-tjänster

*.creativecloud.com

Krävs för att visa Edge Web Fonts

adobe.ly

Krävs för Adobe Creative Cloud for enterprise; bilder delas i det här URL-mönstret.

*.adobeku.com

Webbplats för Adobe Color

*.symantec.com

*.thawte.com

*.geotrust.com

*.omniroot.com

*.verisign.com

*.globalsign.com

*.godaddy.com

*.ctldl.windowsupdate.com

*.symcb.com

*.symcd.com

Krävs för att söka efter SSL-certifikat och DNS-information. För att kunna logga in på Creative Cloud krävs en säker anslutning, men för att bekräfta SSL-certifikaten måste datorn som används för att logga in kommunicera med de här servrarna.

*.omniture.com

Krävs av Adobe Analytics

cc-api-cp.adobe.io

s3*.amazonaws.com

indd.adobe.com

Krävs för InDesign Publish Online

api.account.adobe.com Krävs för accounts.adobe.com

ccext.adobe.io/**

ccext-public.adobe.io/**

ccext-cdn.adobecces.com/**

cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com/Extensions/**

Krävs för Adobe XD-tilläggssupport

Icke webbläsarbaserade tjänster

Nedan visas slutpunkterna för Adobe-värdtjänster som ska nås från icke-webbläsarklienter som Creative Cloud-programmen. De bastjänster som anges är en del av Creative Cloud-erbjudandet; licensierings- och distributionstjänsterna som anges är inte specifika för Creative Cloud utan används av Adobes program och värdtjänster. Programmen som anges i kolumnen längst till höger i tabellen nedan hade tillgång till de här webbplatserna vid tiden för publicering.

Creative Cloud uppdateras regelbundet. Därför är det möjligt att andra program som inte anges också har tillgång till de här webbplatserna. Det är också möjligt att det finns andra tjänster som Creative Cloud-program som inte anges i den här tabellen har tillgång till.

Synkronisera/lagra/dela/marknadsföra

Typ av tjänst: Bas

Tjänster som tillhandahåller funktioner för synkronisering, lagring och delning av filer i Creative Cloud-lagring och inställningar för dessa funktioner

scproxy-prod.adobecc.com

*.adobesc.com

cc-collab.adobe.io

cc-api-cp.adobe.io

comments.adobe.io

sharedcloud-production*.s3.amazonaws.com

acpprodva7apollo.blob.core.windows.net/acp-prod-va7-data*

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Bibliotekstjänster

Typ av tjänst: Bas

Tjänster som tillhandahåller specifika funktioner för Creative Cloud Libraries

cc-api-storage.adobe.io

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

helpx.adobe.com

fonts.adobe.com

use.typekit.net

adobeexchange.com

*.adobesc.com

scproxy-prod.adobecc.com

cc-collab.adobe.io

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

polka.typekit.com

wwwimages2.adobe.com

sstats.adobe.com

assets.adobedtm.com

cdn.tt.omtrdc.net

api.demandbase.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

dpm.demdex.net

cc-api-image.adobe.io/createagc

cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg

Obs! Bibliotekstjänster är beroende av Adobe Stock-tjänster.

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Stock-tjänster

Typ av tjänst: Bas

Med Adobe Stock får du tillgång till, kan hantera och köpa royaltyfria mediefiler direkt i dina Creative Cloud-program.

stock.adobe.com

 *.astockcdn.net

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

a5.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

as2.ftcdn.net

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

*.ftcdn.net

bat.bing.com

c.betrad.com

c.evidon.com

googleads.g.doubleclick.net

js-agent.newrelic.com

snap.licdn.com

www.everestjs.net

www.facebook.com

www.googleadservices.com

www.googletagmanager.com

wwwimages2.adobe.com

match.prod.bidr.io

scripts.demandbase.com

cdn.inpwrd.net

ct.pinterest.com

d9.flashtalking.com

pixel.quantserve.com

9212252.fls.doubleclick.net

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Teckensnittstjänster

Typ av tjänst: Bas

Tjänster för onlineteckensnitt

fonts.adobe.com

api.typekit.com

use.edgefonts.net

ocsp.verisign.com

adobetag.com

ocsp.globalsign.com/rootr1

adobe.demdex.net

ans.oobesas.adobe.com

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Creative SDK

Typ av tjänst: Bas

Tjänster som används för att utöka Creative Cloud-tjänsterna

api.adobe.io

 

Tjänst för plugin-program och återförsäljare

Typ av tjänst: Bas

Tjänster som används av Adobe Exchange-webbplats och plugin-program som säljs via den webbplatsen

adobeexchange.com/api

Audition

Dreamweaver

Flash Professional

Illustrator

InCopy

InDesign

Lightroom Muse

Photoshop

Prelude

Premiere Pro

Licensieringstjänster för datorprogram

Typ av tjänst: Licensiering

Licensieringstjänster för datorprogram som använder aktiveringstjänster

*.licenses.adobe.com

Alla

Tjänster som används för att registrera Adobe ID:n som är tilldelade produkter

api-cna01.adobe-services.com

supportanyware.adobe.io

Alla

Krävs av Adobe Application Manager  www.adobe.com Alla
Webbplatsen för IT-personal där de administrerar Adobe Enterprise ID:n och Creative Cloud for enterprise-berättiganden lcs-cops.adobe.io Alla
Krävs av Adobe Genuine Integrity Service

genuine.adobe.com

prod.adobegenuine.com

gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

na1e.services.adobe.com

Alla

Autentiserings- och auktoriseringstjänster

Typ av tjänst: Licensiering

Autentiserings- och auktoriseringstjänster som hanteras av Adobe

*.adobelogin.com

ims-na1.adobelogin.com

ims-prod06.adobelogin.com

ims-prod07.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

na1e-acc.services.adobe.com

na1r.services.adobe.com

ams.adobe.com

oobe.adobe.com

federatedid-na1.services.adobe.com

awcm177.awmdm.com

adobelogin.prod.ims.adobejanus.com

services.prod.ims.adobejanus.com

www-prod.adobesunbreak.com

*.okta.com

*.oktacdn.com

*.oktapreview.com

*.adobess.com

auth.services.adobe.com

Alla

Distributions- och leveranstjänster

Typ av tjänst: Distribution

Hanterar tjänster för Creative Cloud-distribution och -leverans och Creative Cloud Packager

ccmdls.adobe.com

ccmdl.adobe.com

*.oobesaas.adobe.com

mir-s3-cdn-cf.behance.net

swupmf.adobe.com

swupdl.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

oobe.adobe.com

lm.licenses.adobe.com

exception.licenses.adobe.com

cs.licenses.adobe.com

pubcerts.licenses.adobe.com

*.productrouter.adobe.com

workflow.licenses.adobe.com

resources.licenses.adobe.com

s3.amazonaws.com

ffc-icons.oobesaas.adobe.com

cdn-ffc.oobesaas.adobe.com/*

acc.adobeoobe.com

armmf.adobe.com

ardownload.adobe.com (endast HTTP)

ardownload2.adobe.com (endast HTTPS)

agsupdate.adobe.com

Alla

Tjänst för Team Projects

Typ av tjänst: Videosamarbete

Tjänst som tillhandahåller videoredigering med samarbetsfunktioner som är integrerad med Creative Cloud-program för teams- och enterprise-kunder.

adobe.com

amazonaws.com

adobe.io

cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io

cc-api-teamprojects.adobe.io

cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io

cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io

cc-api-teamprojects-an1.adobe.io

docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/

rande.html#s3_region

After Effects

Premiere Pro

Prelude

Adobe Media Encoder

Webbläsarbaserade tjänster

Nedan visas URL:er på toppnivå för Adobe-webbplatser som ger åtkomst till Creative Cloud-tjänster och som nås från en webbläsare. Programmen som anges i kolumnen längst till höger är de som hade åtkomst till de här webbplatserna vid tiden för publicering. På grund av Creative Cloud-uppdateringar är det möjligt att andra program som inte anges här också har åtkomst till webbplatserna.

Creative Cloud

Typ av tjänst: Bas, tillägg

Huvudwebbplatsen för Creative Cloud.

Om du blockerar dessa URL:er blockeras åtkomsten till lagring från de flesta eller alla synkroniserings-/lagrings-/delningstjänster, den administrativa kontrollpanelen för användare och team samt andra resurser som nås via Creative Cloud-webbplatsen. Det blockerar inte åtkomst till tjänster som Adobe Fonts, som har egna åtkomstpunkter. Om du vill blockera åtkomst till synkronisering/lagring/delning men inte blockera åtkomst till hantering av användarkonton, ser du till att administratörer är undantagna från blockeringen.

adobe.com

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

creative.adobe.com

spark.adobe.com

myportfolio.com

api.account.adobe.com

Alla

Adobe Stock-tjänster

Typ av tjänst: Bas

Med Adobe Stock får du tillgång till, kan hantera och köpa royaltyfria mediefiler direkt i dina Creative Cloud-program

stock.adobe.com

 *.astockcdn.net

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

as2.ftcdn.net

fonts.adobe.com

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

*.ftcdn.net

bat.bing.com

c.betrad.com

c.evidon.com

googleads.g.doubleclick.net

js-agent.newrelic.com

snap.licdn.com

www.everestjs.net

www.facebook.com

www.googleadservices.com

www.googletagmanager.com

wwwimages2.adobe.com

match.prod.bidr.io

scripts.demandbase.com

cdn.inpwrd.net

ct.pinterest.com

d9.flashtalking.com

pixel.quantserve.com

9212252.fls.doubleclick.net

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Adobe Bridge

Behance

Typ av tjänst: Bas

Behance är en onlineplattform som gör det möjligt för kreatörer runt om i världen att visa upp sitt kreativa arbete och upptäcka och följa andras kreativa arbete. Kreatörer från olika områden delar pågående arbeten och färdiga portfolios.

Behance tillhandahåller också portfoliovisning för många andra webbplatser på nätet, inklusive AdWeek och LinkedIn.

OBS! Behance-användare kan överföra och dela användargenererat innehåll som inte är lämpligt för personer under 18 år och som kanske inte är lagligt i alla länder. Du kan läsa mer om innehållspolicyer och praxis för Behance på Behance.net.

prosite.com

Creative Cloud-datorprogram

Illustrator

InDesign

Photoshop

Adobe Story Plus

Typ av tjänst: Bas

Samarbetsverktyg för skriptutveckling som används för att generera scheman, produktionsrapporter och möjliggöra samarbete online.

story.adobe.com

Premiere Pro

Prelude

PhoneGap Build

Typ av tjänst: Bas

Molnbaserad tjänst som skapats i PhoneGap-ramverket och som gör att du enkelt kan bygga mobilappar i molnet.

build.phonegap.com

Dreamweaver

Adobe Fonts

Typ av tjänst: Bas

Prenumerationsbaserat bibliotek med värdhanterade teckensnitt som kan användas på webbplatser.

fonts.adobe.com

typekit.com

use.typekit.net

use.typekit.com

p.typekit.net

data.typekit.net

state.typekit.net

polka.typekit.net

polka.typekit.com

api.typekit.com

dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Creative Cloud-datorprogram

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Business Catalyst

Typ av tjänst: Bas

Tjänsten Business Catalyst är en enhetlig värdplattform som gör att du kan arbeta i din önskade redigeringsmiljö för att skapa webbplatser utan kodning på servern.

businesscatalyst.com

Dreamweaver

Muse

Adobe Digital Publishing Suite

Typ av tjänst: Bas

Möjliggör skapande, utveckling och leverans av iPad-appar som broschyrer, portfolios, årsböcker och årsrapporter. Med ett Creative Cloud-medlemskap kan du skapa ett obegränsat antal iPad-appar och skicka till Apples App Store.

digitalpublishing.acrobat.com

InDesign

Adobe Color

Typ av tjänst: Bas

Tillåter användare att skapa, namnge, tagga och dela färgteman online. De integrerande produkterna gör det möjligt för användare att få åtkomst till Adobe Color via inbyggda paneler som finns i datorn och hämta alla offentliga färgteman som en ASE-fil (Adobe Swatch Exchange) för import och användning av temat i bilder.

color.adobe.com

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Flash Pro

Acrobat.com

Typ av tjänst: Bas

Låter dig skapa och kombinera Adobe Export PDF-filer, skapa och distribuera formulär och lagra och dela filer online.

acrobat.com

Acrobat

EchoSign

Typ av tjänst: Bas

Gör det möjligt för dig att elektroniskt signera program online. Du kan skicka, e-signera, spåra och arkivera dokument och avtal på ett säkert sätt.

echosign.adobe.com

Acrobat

Admin Console

Typ av tjänst: Licensiering

Webbplatsen för IT-personal där de administrerar Adobe Enterprise ID:n och Creative Cloud for enterprise-berättiganden

adminconsole.adobe.com

*.services.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

lcs-entitlement.adobe.io/v1/user

lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial

lcs-cops.adobe.io

lcs-robs.adobe.io

lcs-entitlement.adobe.io

lcs-ulecs.adobe.io

Adobes licensieringswebbplats

Typ av tjänst: Licensiering

På Adobes licensieringswebbplats (LWS) finns kontoinformation för kunder med volymlicenser.

licensing.adobe.com

Adobes offentliga webbplats

Typ av tjänst: Tillägg

Den offentliga Adobe-webbplatsen. Den andra URL:en är en bildlagringsplats som hänvisas av Adobes offentliga webbplats.

adobe.com

wwwimages.adobe.com

Adobe Store

Typ av tjänst: Tillägg

Adobe Store är Adobes butik online

store.adobe.com

store1.adobe.com

store2.adobe.com

store3.adobe.com

Photoshop-webbplatsen

Typ av tjänst: Tillägg

Webbplats för Photoshops bildtjänster

photoshop.com

Webbplatser från tredje part

Nästa tabell är en ofullständig lista över webbplatser från tredje part som kan nås av en eller flera kreativa Creative Cloud-program. Ingen av dessa webbplatser drivs eller kontrolleras av Adobe. Ingen av de produkter eller tjänster som finns tillgängliga på dessa webbplatser är på något sätt en del av Adobe Creative Cloud-erbjudandet. Länkar till dessa webbplatser tillhandahålls för att underlätta användningen av kreativt innehåll med en tredje part eller för att få mer information om tredjepartsverktyg som är kompatibla med Creative Cloud. I båda fallen är de tillval som ingår för att förbättra en användares upplevelse av Creative Cloud.

access.imageclub.com play.google.com www.flickr.com
chrome.google.com soundcloud.com www.freedb.org
developer.apple.com subversion.tigris.org www.ietf.org
framework.zend.com twitter.com www.microsoft.com
ftp.yourdomain.com www.amazon.com www.mp3licensing.com
itunes.apple.com www.apple.com www.python.org
jquerymobile.com www.color.org www.rulesforuse.org
maps.google.com www.eclipse.org www.shutterfly.com
msdn.microsoft.com www.facebook.com www.zoomify.com
www.evidon.com www.betrad.com *.uservoice.com

Regionala slutpunkter

Många av slutpunkterna som anges ovan använder geografiskt specifika alias eller IP-adresser. Se till att din brandvägg stöder alias.

Adobes tjänster är redundanta värdtjänster som finns på flera servrar i olika regioner. Dessa värdar kan komma att ändras av olika anledningar, till exempel systembelastning. Vi rekommenderar inte användning av IP-adresser för att tillåta eller blockera åtkomst. IP-adresserna kommer förmodligen att bli felaktiga snabbt efter implementeringen, kanske inom några timmar. Dessutom kommer IP-adressinformationen att variera beroende på geografisk plats, och alla poster som används kommer att vara felaktiga för en annan plats.

Avslutning

Vanligtvis använder du Adobe Admin Console i en företagsmiljö för att konfigurera tjänster som du vill att användarna ska ha åtkomst till. Det finns dock vissa bastjänster som inte kan inaktiveras via Admin Console. En brandvägg kan konfigureras för att blockera några av dessa slutpunkter och förhindra åtkomst till Creative Cloud-tjänster för användare. Mer information finns i faktabladet Controlling Access to Creative Cloud Services (Kontrollera åtkomst till Creative Cloud-tjänster) som kan hämtas från webbplatsen Adobe.com på http://www.adobe.com/go/cce_securedeployment_se. Blockering av tjänster och webbplatser som anges i det här dokumentet blockerar inte Creative Cloud Packager från att få åtkomst till datorprogram.

Adobe fortsätter att tillhandahålla användbar slutpunktsinformation till våra kunder så att de kan konfigurera och hantera Creative Cloud-distributioner som passar deras interna standarder. Den här artikeln kommer att vidareutvecklas och vi rekommenderar att du kontaktar Adobes kundtjänst om du har några frågor.

Delta i samtalet

ask-the-community

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu