Domäner som måste tillåtas för att Adobe-program och Adobe-tjänster ska fungera korrekt

Läs vidare för att leta reda på webbadresser och domäner som måste vara tillgängliga på portarna 80 och 443 för att relevanta Adobe-program och Adobe-tjänster ska fungera korrekt.

Den minimala tillåtelselistan

Om du vill ha en minimiuppsättning domäner som måste tillåtas kommer du igång genom att tillåta följande toppdomäner:

Domäner som hanteras av Adobe:

 • *.adobe.com
 • *.adobe*.com
 • *.adobe.io
 • *.typekit.com
 • *.typekit.net
 • *.behance.net
 • *.ftcdn.net
 • slp-statics.astockcdn.net

Amazon Web Services:

 • *.s3.amazonaws.com
 • s3.amazonaws.com/tron-ffc-icons-prod/
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

Andra externa domäner:

 • *.cloudfront.net
 • firebase-settings.crashlytics.com
 • firebase*.googleapis.com
 • wss://speech.platform.bing.com
 • *arkoselabs.com

Läs vidare för att hitta fullständiga listor över kvalificerade domäner som krävs för att köra specifika Adobe-tjänster.

Hämtningsbar tillåtelselista

Du kan hämta hela listan över kvalificerade webbadresser och domäner här.

Hämta nätverksslutpunkter

Den nedladdade filen har tidsstämpeln i sitt namn. Så varje gång du hämtar den kan du spara filen och använda den senare för att jämföra den (med ett valfritt filjämförelseverktyg) med en nyare version. Jämförelsen ger en lista med domäner som Adobe har lagt till eller tagit bort.

Så här jämför du två filer för att få reda på vad som har förändrats:

 1. Hämta tillåtelselistan. Spara den för framtida bruk.

 2. När du märker att några har ändrats i det senast ändrade datumet på sidan (vilket nämns under sidtiteln längst upp på sidan) ska du hämta listan igen.

 3. De hämtade filerna har en tidsstämpel i sitt namn.
  Använd ett filjämförelseverktyg (som Notepad++) för att jämföra den senaste filen med den du använde eller refererade till senast.

  Skillnaden mellan de två filerna är vad som har förändrats sedan du senast hämtade tillåtelselistan.Domäner som inte finns i den förut hämtade filen bör du överväga att lägga till i din tillåtelselista.

  Du kan även överväga att ta bort eller förbjuda domäner som Adobe har tagit bort från den här listan.

Obs!

Om du har ett eget certifikatarkiv ska du se till att det är uppdaterat med de senaste certifikatutfärdarna för Amazon. Läs mer här.

Fullständiga tillåtelselistor med fullständigt kvalificerade domäner

Alla tjänster från Adobe

Licensaktiveringstjänster:

 • lm.licenses.adobe.com
 • resources.licenses.adobe.com
 • cs.licenses.adobe.com
 • exception.licenses.adobe.com
 • pubcerts.licenses.adobe.com
 • workflow.licenses.adobe.com
 • auth.services.adobe.com

Driftsättnings- och leveranstjänster:

 • adminconsole.adobe.com
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com
 • ccmdls.adobe.com
 • ccmdl.adobe.com
 • ans.oobesaas.adobe.com
 • ars.oobesaas.adobe.com
 • cdn-ffc.oobesaas.adobe.com
 • ffc-icons.oobesaas.adobe.com
 • ffc-static-cdn.oobesaas.adobe.com
 • prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com
 • acc.adobeoobe.com
 • prod.acp.adobeoobe.com
 • mir-s3-cdn-cf.behance.net
 • swupmf.adobe.com
 • swupdl.adobe.com
 • oobe.adobe.com
 • *.productrouter.adobe.com
 • s3.amazonaws.com
 • s3.amazonaws.com/tron-ffc-icons-prod/
 • tron-prod-customized-user-packages.s3.amazonaws.com
 • armmf.adobe.com
 • ardownload.adobe.com (endast HTTP)
 • ardownload2.adobe.com (endast HTTPS)
 • agsupdate.adobe.com

Autentiseringstjänster som hanteras av Adobe:

 • ims-na1.adobelogin.com
 • ims-prod06.adobelogin.com
 • ims-prod07.adobelogin.com
 • static.adobelogin.com
 • delegated.adobelogin.com
 • adobeid.services.adobe.com
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • auth.services.adobe.com
 • federatedid-na1.services.adobe.com
 • na1e-acc.services.adobe.com
 • na1e.services.adobe.com
 • na1r.services.adobe.com
 • ad.adobe-identity.com
 • ids-proxy.account.adobe.com
 • lcs-cops.adobe.io
 • lcs-robs.adobe.io
 • lcs-entitlement.adobe.io
 • lcs-ulecs.adobe.io
 • ams.adobe.com
 • oobe.adobe.com
 • adobelogin.prod.ims.adobejanus.com
 • services.prod.ims.adobejanus.com
 • www-prod.adobesunbreak.com

Ytterligare tjänster som används för Adobe ID:n:

 • api-cna01.adobe-services.com
 • supportanyware.adobe.io

Adobe Genuine Integrity Service:

 • genuine.adobe.com
 • prod.adobegenuine.com
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

Adobe Application Manager:

 • www.adobe.com

Inloggning för användare:

 • acc-learn.adobe.com
 • acc-learn.adobe.io
 • acc.adobeoobe.com
 • accounts.adobe.com
 • acp-ss-ue1.adobe.io
 • adobe-api.arkoselabs.com
 • adobe-verify.arkoselabs.com
 • api.account.adobe.com
 • api.typekit.com
 • cc-api-data.adobe.io
 • cc-api-storage.adobe.io
 • client-api.arkoselabs.com
 • client-verify.arkoselabs.com
 • crs.cr.adobe.com
 • data.typekit.net
 • fonts.adobe.com
 • helpx.adobe.com
 • mir-s3-cdn-cf.behance.net
 • notify.adobe.io
 • oobe.adobe.com
 • p.typekit.net
 • p13n.adobe.io
 • p13n-mr.adobe.io
 • polka.typekit.com
 • prod.adobeccstatic.com
 • public.adobecc.com
 • scss.adobesc.com
 • ss-prod-ue1-notif-16.aws.adobess.com
 • sstats.adobe.com
 • state.typekit.net
 • use.typekit.net
 • wwwimages.adobe.com
 • wwwimages2.adobe.com

Uppdatering:

 • armmf.adobe.com
 • ardownload.adobe.com
 • http://armdl.adobe.com/
 • a3.behance.net
 • a5.behance.net
 • account.adobe.com
 • accounts.adobe.com
 • acp-ss-an1.adobe.io
 • acp-ss-ew1.adobe.io
 • acp-ss-ue1.adobe.io
 • acp-ss.adobe.io
 • *.adbecrsl.com
 • *.adbephotos.com
 • adminconsole.adobe.com
 • adobe.ly
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • adobesearch.adobe.io
 • ans.oobesaas.adobe.com
 • api.account.adobe.com
 • api.typekit.com
 • appregistry.adobe.io
 • aps-web.adobe.io
 • ars.oobesaas.adobe.com
 • as.ftcdn.net
 • as1.ftcdn.net
 • as2.ftcdn.net
 • assets-cdn.adobe.com
 • assets-helper.adobe.io
 • assets.adobe.com
 • assets.fonts.adobe.com
 • audios.ftcdn.net
 • auth.services.adobe.com
 • awenroll.adobe.com
 • byof.adobe.io
 • cc-api-behance.adobe.io
 • cc-api-cp.adobe.io
 • cc-api-data.adobe.io
 • cc-api-storage.adobe.io
 • cc-cdn.adobe.com 
 • cc-collab.adobe.io
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com
 • ccext-cdn.adobecces.com
 • ccext-public.adobe.io
 • ccext-static.adobecces.com
 • ccext.adobe.io
 • ccext.adobecces.com
 • cchome.adobe.io
 • cclibraries-defaults-cdn.adobe.com
 • ccprojects-va6.adobe.io
 • ccprojects.adobe.io
 • cctypekit.adobe.io
 • cdn-ffc.oobesaas.adobe.com
 • cdn-sharing.adobecc.com
 • cdn.cp.adobe.io
 • client.messaging.adobe.com
 • comments.adobe.io
 • community.adobe.com
 • connect.ffc.adobeoobe.com
 • creativecloud.adobe.com
 • *.creativecloud.com
 • crs.cr.adobe.com
 • cvs.adobe.com
 • d32a1iuc7x840y.cloudfront.net
 • d3gnp5fs6fu2h7.cloudfront.net
 • dnzuu5synxxfk.cloudfront.net
 • data.typekit.net
 • dc-api.adobe.io
 • design-assets.adobeprojectm.com
 • ds-an1.adobe.io
 • ds-ew1.adobe.io
 • ds-ue1.adobe.io
 • ds.adobe.io
 • exchange.adobe.com
 • faster.typekit.net
 • ffc-static-cdn.oobesaas.adobe.com
 • firebase-settings.crashlytics.com
 • firebaseinstallations.googleapis.com
 • firebaselogging-pa.googleapis.com
 • fonts.adobe.com
 • genuine.adobe.com
 • geo.adobe.com
 • geo2.adobe.com
 • helpx.adobe.com
 • ic.adobe.io 
 • ids-proxy.account.adobe.com
 • illustrator.adobe.com
 • image.adobe.io
 • ims-na1.adobelogin.com
 • ims-prod06.adobelogin.com
 • ims-prod07.adobelogin.com
 • indd.adobe.com
 • invitations.adobe.io
 • landing.adobe.com
 • lcs-cops.adobe.io
 • lcs-robs.adobe.io
 • libraries.adobe.io
 • lightroom.adobe.com
 • links.adobe.io
 • livecreate-an1.adobe.io
 • livecreate-ew1.adobe.io
 • livecreate-ue1.adobe.io
 • *.macromedia.com
 • mail.adobegov.com
 • mir-s3-cdn-cf.behance.net
 • na1e-acc.services.adobe.com
 • notify.adobe.io
 • odin.adobe.com
 • *.omniture.com
 • oobe.adobe.com
 • p.typekit.net
 • p13n.adobe.io
 • pgc.adobe.io
 • photos.adobe.io
 • photoshop.adobe.com
 • platform-assets.typekit.net

 

 • platform-cs-va6.adobe.io
 • platform-cs.adobe.io
 • polka.typekit.com
 • presence-an1.adobe.io
 • presence-ew1.adobe.io
 • presence-ue1.adobe.io
 • preview.illustrator.adobe.com
 • prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com
 • prod.adobeccstatic.com
 • prod.wam.adobe.com 
 • psweb-cd.adobe.io
 • public.adobecc.com
 • s.ftcdn.net
 • scss.adobesc.com
 • server.messaging.adobe.com
 • sharedcloud-production-us-east-1-data-asset.s3.amazonaws.com
 • sharedcloud-production-us-east-1-data-temp.s3.amazonaws.com
 • slp-statics.astockcdn.net
 • ss-prod-an1-notif-13-aws.adobess.com
 • ss-prod-an1-notif-16.aws.adobess.com
 • ss-prod-ew1-notif-13-aws.adobess.com
 • ss-prod-ew1-notif-16.aws.adobess.com
 • ss-prod-ue1-notif-13-aws.adobess.com
 • ss-prod-ue1-notif-16.aws.adobess.com
 • ss-prod-ue1-notif-79.aws.adobess.com
 • state.typekit.net
 • static-assets.photoshop.adobe.com
 • static.adobelogin.com
 • stock-landing-pages.adobe.io
 • stock.adobe.com
 • t3.ftcdn.net
 • t4.ftcdn.net
 • udps.adobe.com
 • ui.messaging.adobe.com
 • use.typekit.com
 • use.typekit.net
 • utut-service.adobe.com 
 • v.ftcdn.net
 • workflow.licenses.adobe.com
 • wss://livecreate-ue1.adobe.io
 • wss://presence-ue1.adobe.io
 • wss://speech.platform.bing.com
 • www.adobe.com
 • wwwimages.adobe.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • xd-cdn.adobecces.com 
 • xd.adobe.com
 • xdce.adobe.io

 

En lista över domäner som du måste tillåta för Acrobat finns här.

Tjänster som nås från Creative Cloud-program

Klicka på önskad Adobe-värdtjänst för att se vilka domäner du måste tillåta:

Gäller för: After Effects, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Muse, Photoshop, Premiere Pro, Adobe XD

 • *.adobesc.com
 • cc-collab.adobe.io
 • cc-api-cp.adobe.io
 • comments.adobe.io
 • sharedcloud-production*.s3.amazonaws.com
 • acpprodva7apollo.blob.core.windows.net/acp-prod-va7-data*
 • platform-cs*.adobe.io
 • acp-ss-*.adobe.io
 • *.adobess.com
 • ccext.adobecces.com
 • p13n.adobe.io

Gäller för: After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, Adobe XD

 • cc-api-storage*.adobe.io
 • assets.adobe.com
 • assets2.adobe.com
 • helpx.adobe.com
 • fonts.adobe.com
 • use.typekit.net
 • adobeexchange.com
 • *.adobesc.com
 • cc-collab.adobe.io
 • adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net
 • polka.typekit.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • sstats.adobe.com
 • assets.adobedtm.com
 • cdn.tt.omtrdc.net
 • api.demandbase.com
 • *.ftcdn.net
 • *.behance.net
 • dpm.demdex.net
 • cc-api-image.adobe.io/createagc
 • cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg
 • platform-cs*.adobe.io
 • acp-ss-*.adobe.io
 • *.adobess.com
 • invitations.adobe.io
 • public.adobecc.com
 • libraries.adobe.io
Obs!

Bibliotekstjänster är beroende av Adobe Stock-tjänster.

Gäller för: After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro

 • stock.adobe.com
 •  *.astockcdn.net
 • ims-na1.adobelogin.com
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • cc-api-assets.adobe.io
 • a3.behance.net
 • a5.behance.net
 • api.behance.net
 • adobe.demdex.net
 • sstats.adobe.com
 • dpm.demdex.net
 • assets.adobedtm.com
 • adobe.tt.omtrdc.net
 • as.ftcdn.net
 • as1.ftcdn.net
 • as2.ftcdn.net
 • p.typekit.net
 • use.typekit.net
 • store1.adobe.com
 • adobe.com
 • bam.nr-data.net
 • *.adobe.io
 • *s3*.amazonaws.com
 • *.ftcdn.net
 • bat.bing.com
 • c.betrad.com
 • c.evidon.com
 • googleads.g.doubleclick.net
 • js-agent.newrelic.com
 • snap.licdn.com
 • www.everestjs.net
 • www.facebook.com
 • www.googleadservices.com
 • www.googletagmanager.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • match.prod.bidr.io
 • scripts.demandbase.com
 • cdn.inpwrd.net
 • ct.pinterest.com
 • d9.flashtalking.com
 • pixel.quantserve.com
 • 9212252.fls.doubleclick.net

Gäller för: After Effects, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Muse, Photoshop, Premiere Pro

 • fonts.adobe.com
 • api.typekit.com
 • use.edgefonts.net
 • adobetag.com
 • adobe.demdex.net
 • ans.oobesas.adobe.com

Gäller för: Alla

 • api.adobe.io

Gäller för: Adobe Audition, Dreamweaver, Flash, Professional, Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Muse, Photoshop, Prelude, Premiere Pro

 • adobeexchange.com/api

Gäller för: Alla

Licensieringstjänster för datorprogram som använder aktiveringstjänster
 • *.licenses.adobe.com
Tjänster som används för att registrera Adobe ID:n som är tilldelade produkter
 • api-cna01.adobe-services.com
 • supportanyware.adobe.io
Krävs av Adobe Application Manager
 •  www.adobe.com
Webbplatsen för IT-personal där de administrerar Adobe Enterprise ID:n och Creative Cloud for enterprise-berättiganden
 • lcs-cops.adobe.io
Krävs av Adobe Genuine Integrity Service
 • genuine.adobe.com
 • prod.adobegenuine.com
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com
 • na1e.services.adobe.com

Gäller för: After Effects, Premiere Pro, Prelude, Adobe Media Encoder

 • adobe.com
 • amazonaws.com
 • adobe.io
 • cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io
 • cc-api-teamprojects.adobe.io
 • cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io
 • cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io
 • cc-api-teamprojects-an1.adobe.io
 • docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/
 • rande.html#s3_region

Gäller för: Premiere Pro

 • adobe.com
 • adobe.io
 • adobe-voice.adobe.io
 • adobe-voice-va7.adobe.io
 • adobe-voice-nld2.adobe.io
 • blob.core.windows.net

Gäller för: Photoshop, Behance

 • cai.adobe.io
 • cai-identity.adobe.io
 • policy.adobe.io 
 • cai-msb.adobe.io
 • cai-manifests.adobe.com

Gäller för: Lightroom

 • oz-prod*.s3*.amazonaws.com

Gäller för: Photoshop

 • image.adobe.io/sensei/mask
 • image.adobe.io/utils/storage?num=2

Creative Cloud-tjänster som nås från webbläsare

Klicka på önskad webbläsarbaserad tjänst för att se listan över domäner du måste tillåta:

Gäller för: Alla

 • adobe.com
 • assets.adobe.com
 • assets2.adobe.com
 • creative.adobe.com
 • express.adobe.com
 • myportfolio.com
 • api.account.adobe.com

Gäller förAfter Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, Adobe Bridge

 • stock.adobe.com
 •  *.astockcdn.net
 • ims-na1.adobelogin.com
 • adobeid-na1.services.adobe.com
 • cc-api-assets.adobe.io
 • a3.behance.net
 • api.behance.net
 • adobe.demdex.net
 • sstats.adobe.com
 • dpm.demdex.net
 • assets.adobedtm.com
 • adobe.tt.omtrdc.net
 • as.ftcdn.net
 • as1.ftcdn.net
 • as2.ftcdn.net
 • fonts.adobe.com
 • p.typekit.net
 • use.typekit.net
 • store1.adobe.com
 • adobe.com
 • bam.nr-data.net
 • *.adobe.io
 • *s3*.amazonaws.com
 • *.ftcdn.net
 • bat.bing.com
 • c.betrad.com
 • c.evidon.com
 • googleads.g.doubleclick.net
 • js-agent.newrelic.com
 • snap.licdn.com
 • www.everestjs.net
 • www.facebook.com
 • www.googleadservices.com
 • www.googletagmanager.com
 • wwwimages2.adobe.com
 • match.prod.bidr.io
 • scripts.demandbase.com
 • cdn.inpwrd.net
 • ct.pinterest.com
 • d9.flashtalking.com
 • pixel.quantserve.com
 • 9212252.fls.doubleclick.net

Gäller för: Creative Cloud Desktop, Illustrator, InDesign, Photoshop

 • prosite.com

Gäller för: Premiere Pro, Prelude

 • story.adobe.com

Gäller för: Dreamweaver

 • build.phonegap.com

Gäller för: Creative Cloud Desktop, After Effects, Dreamweaver, Illustrator, InDesign, Muse, Photoshop, Premiere Pro

 • fonts.adobe.com
 • typekit.com
 • use.typekit.net
 • use.typekit.com
 • p.typekit.net
 • data.typekit.net
 • state.typekit.net
 • polka.typekit.net
 • polka.typekit.com
 • api.typekit.com
 • dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Gäller för: Dreamweaver, Muse

 • businesscatalyst.com

Gäller för: InDesign

 • digitalpublishing.acrobat.com

Gäller för: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Flash Pro

 • color.adobe.com

Gäller för: Frame.io, Premiere Pro, After Effects

Om du vill ge åtkomst till Frame.io och tillhörande tjänster:

 • app.frame.io
 • api.frame.io
 • socket.frame.io
 • s3.amazonaws.com
 • s3-us-west-2.amazonaws.com
 • frameio-application-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • frameio-assets-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • d24n15hnbwhuhn.cloudfront.net

Om du vill använda appen Frame.io på webben, Adobe Premiere Pro, After Effects eller någon annan integrering:

 • *.frame.io
 • *.f.io
 • frameio-application-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • frameio-assets.s3.amazonaws.com
 • frameio-assets-production.s3-accelerate.amazonaws.com
 • wss://sockets.frame.io
 • applications.frame.io

Tillåt följande om du inte kan tillåta *.frame.io:

 • activate.frame.io
 • assets.frame.io
 • accounts.frame.io
 • picture.frame.io
 • stream.frame.io
 • drm.frame.io
 • static-assets.frame.io
 • app.frame.io
 • support.frame.io
 • transferapp.frame.io
 • external-assets.frame.io

Om du vill tillåta externa leverantörer för betalning, supportchatt i programmet, analyser, produktrundturer och programövervakning:

 • checkout.stripe.com
 • js.stripe.com
 • m.stripe.network
 • js.intercomcdn.com
 • widget.intercom.io
 • static.intercomassets.com
 • nexus-websocket-a.intercom.io
 • nexus-websocket-b.intercom.io
 • wss://nexus-websocket-a.intercom.io
 • wss://nexus-websocket-b.intercom.io
 • cdn.segment.io
 • api.segment.io
 • d24n15hnbwhuhn.cloudfront.net
 • google-analytics.com
 • fast.appcues.com
 • api.appcues.net
 • my.appcues.com
 • sentry.io
 • adminconsole.adobe.com
 • *.services.adobe.com
 • prod.acp.adobeoobe.com
 • lcs-entitlement.adobe.io/v1/user
 • lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial
 • lcs-cops.adobe.io
 • lcs-robs.adobe.io
 • lcs-entitlement.adobe.io
 • lcs-ulecs.adobe.io
 • licensing.adobe.com
 • adobe.com
 • wwwimages.adobe.com
 • store.adobe.com
 • store1.adobe.com
 • store2.adobe.com
 • store3.adobe.com
 • photoshop.com

Externa domäner

Dessa domäner kan nås av en eller flera av Creative Clouds kreativa program. De är tillval som ingår för att förbättra en användares upplevelse av Creative Cloud.

 • access.imageclub.com
 • play.google.com
 • www.flickr.com
 • chrome.google.com
 • soundcloud.com
 • www.freedb.org
 • developer.apple.com
 • subversion.tigris.org
 • www.ietf.org
 • framework.zend.com
 • windowsupdate.com
 • digicert.com
 • geotrust.com
 • globalsign.com
 • godaddy.com
 • twitter.com
 • www.microsoft.com
 • ftp.yourdomain.com
 • www.amazon.com
 • www.mp3licensing.com
 • itunes.apple.com
 • www.apple.com
 • www.python.org
 • jquerymobile.com
 • www.color.org
 • omniroot.com
 • symantec.com
 • symcb.com
 • symcd.com
 • www.rulesforuse.org
 • maps.google.com
 • www.eclipse.org
 • www.shutterfly.com
 • msdn.microsoft.com
 • www.facebook.com
 • www.zoomify.com
 • www.evidon.com
 • www.betrad.com
 • *.uservoice.com
 • thawte.com
 • verisign.com
 • api.mapbox.com
 • worldsecuresystems.com
 • adobe-oobe-prod-data-store-ue1.s3.amazonaws.com
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com
 • encoded-videos-0.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-3dobjects.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-audios-originals.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-templates.s3.amazonaws.com
 • fotolia-prod-videos-0.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • fotolia-prod-vectors.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com
 • sharedcloud-production-us-east-1-data-asset.s3.amazonaws.com
 • stock-apex-images-prod-ew1.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • stock-vip-processed-prod-irl1.s3.eu-west-1.amazonaws.com
 • thumbs-0.s3.amazonaws.com
 • tron-prod-customized-user-packages.s3.amazonaws.com
 • videos-0.s3-eu-central-1.amazonaws.com
 • cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com/Extensions/**

Regionala domäner

Många av domänerna som anges ovan använder geografiskt specifika alias eller IP-adresser. Se till att din brandvägg stöder alias.

Adobes tjänster är redundanta värdtjänster som finns på flera servrar i olika regioner. Dessa värdar kan komma att ändras av olika anledningar, till exempel systembelastning. Vi rekommenderar inte användning av IP-adresser för att tillåta eller blockera åtkomst. IP-adresserna kommer förmodligen att bli felaktiga snabbt efter implementeringen, kanske inom några timmar. Dessutom kommer IP-adressinformationen att variera beroende på geografisk plats, och alla poster som används kommer att vara felaktiga för en annan plats.

Delta i samtalet

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar som rör ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto