Överföra en Adobe-produktlicens

Se Hjälp om Adobe Volume Licensing om du vill ha information om överföring av volymlicenser. Mer information om användning av programvara på flera datorer finns i Licensavtal för slutanvändare – vanliga frågor, eller i Adobes licensavtal  för din produkt.

Policy för överföring av licenser

Om du säljer eller ger bort ditt Adobe-program till en person eller ett företag så kan du överföra licensen. Efter överföring av licensen kan den nya ägaren registrera programvaran i sitt namn.

Viktigt! Licenser för student-/lärarversioner av Adobe-produkter kan inte överföras. Licenser för student-/lärarversioner av Macromedia-produkter kan dock överföras till en ny ägare.

 • Om du överför en licens för en programsvit så gäller licensen för hela programsviten. Licenser för enskilda produkter i en programsvit kan inte överföras.
 • Överföringen av en licens inbegriper alla versioner av produkten. Om du säljer eller skänker ditt registrerade exemplar av en Adobe-produktlicens så överför du också dina rättigheter till alla versioner av den licensen.
 • Supportavtal som hör till en licens överförs inte till den nya licensinnehavaren. Supportavtal kan inte överlåtas juridiskt, i enlighet med vad som anges i avtalsvillkoren. 
 • Adobe tillåter inte att OEM-versioner (Original Equipment Manufacturer) av programvaran överförs (förutom i Tyskland).

Krav vid överföring av licenser

 • Både den som överför licensen (nuvarande ägare) och den som tar emot (ny ägare) licensen måste fylla i ett formulär för licensöverföring. Båda formulären måste skickas till Adobe innan licensen kan överföras.
 • För att överföra licensen måste produktens serienummer ha registrerats i Adobe-profilen för den som överför licensen för att den ska överföras.
 • Du måste vara kvalificerad enligt policyn för licensöverföring.

Procedur för överföring av licenser

Obs! Se till att du får ett ärendenummer innan du inleder en överföringsprocess för att undvika förseningar i bearbetningen av ditt formulär för överföring av licens.

 1. Klicka på knappen Hämta fil nedan och spara formuläret för överföring av licensen på datorn.

  Hämta

 2. Öppna formuläret i Adobe Reader eller Acrobat och följ formulärets anvisningar. Se till att fylla i alla fält.

 3. Skriv ditt ärendenummer och/eller kundnummer i formuläret.

 4. Om överföringen gäller en student-/lärarlicens för en Macromedia-produkt kan du läsa Macromedia-märkta produkter.

 5. Skanna det ifyllda formuläret och spara det på datorn.

  Följ de kommande stegen för att skicka detta formulär.

 6. Granska dina supportärenden på sidan Supporthistorik.

  Visa supporthistorik

 7. Välj Visa information för ärendenumret som du tidigare har fått från Adobe.

  Visa information om ditt supportärende

 8. Klicka på Bifoga filer och bifoga det ifyllda formuläret som du sparade i steg 5.

  Bifoga filer för supportärendet

 9. Skriv meddelandet i rutan meddelande.

 10. Välj Skicka in.

När Adobe har tagit emot det ifyllda formuläret för licensöverföring från bägge parter registrerar vi programvaran på den nye innehavaren. Registreringen garanterar att Adobe erkänner den nye ägaren som juridisk licensinnehavare, med rätt till kundtjänst och support.

När bägge parter har skickat in formuläret för licensöverföring kan det ta 3–4 veckor för Adobe att behandla din begäran.

Macromedia-märkta produkter

Licenser för student-/lärarversioner av Macromedia-produkter kan överföras. Den nye innehavaren måste styrka sin status som student/lärare för att överföringen ska göras. Om du inte har ett giltigt student-id med namn, datum och foto kan du läsa Studerande/lärare: Beställ så här. Sidan innehåller en lista med utbildningsmeriter.

Adobe förvärvade Macromedia år 2005. Om du är den registrerade innehavaren och överför en Macromedia-produkt så måste du ta bort programvaran från din dator.

Obs!

För Adobe Captivate, Contribute 2 eller 3, FreeHand MX, Flashpaper 2, eller en MX 2004-produkt väljer du Help > Transfer Your Software License. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

När Adobe har tagit emot det ifyllda formuläret för licensöverföring registrerar vi programvaran på den nye innehavaren. Registreringen garanterar att Adobe erkänner den nye ägaren som juridisk licensinnehavare, med rätt till kundtjänst och support. Det kan ta 3–4 veckor för Adobe att behandla din begäran.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online