Alternativ för köp

Rabatter för studenter och lärare är tillgängliga för lärare, studenter och personal. Du kan köpa Adobe Student and Teacher Edition direkt från Adobe.com eller Adobes återförsäljare.

Dessutom erbjuder Adobe licensprogram för avdelningar och institutioner. Mer information om Adobes licensalternativ.

Bläddra i produktkatalogen för studenter och lärare för att se tillgängliga produkter och språk. Produkter är tillgängliga via prenumeration, hämtning eller förpackad version beroende på tillgänglighet.

Det går inte att göra skattebefriade köp i Education Store online. Om du vill göra en skattebefriad beställning kontaktar du en behörig återförsäljare av utbildningsprodukter.

Ja, Student and Teacher Edition-produkter får användas kommersiellt på din privatägda dator. De får inte säljas vidare.

Du kan köpa ett Creative Cloud-medlemskap och använda det både i Mac OS och Windows. För alla andra Adobe Student and Teacher Edition-produkter kan du köpa en licens per plattform för varje produkt (omfattar även serier och individuella titlar) per år.

Behörighet

Du måste vara minst 13 år gammal samt registrerad i ett av följande alternativ för att kvalificera för en studentrabatt:

 • Universitet eller högskola – ackrediterat offentligt eller privat universitet eller högskola (omfattar så kallade community och junior college eller yrkesskola) som beviljar examen som motsvarar minst två års heltidsstudier*
 • Grundskola eller högstadieskola och gymnasium – ackrediterad offentlig eller privat grundskola, högstadieskola eller gymnasium som erbjuder undervisning på heltid*
 • Undervisning hemma – definierad enligt förordningar för hemundervisning

Du måste ingå i ett av följande alternativ för att kvalificera för en lärarrabatt:

 • Fakultet eller personal – anställd av en ackrediterad grundskola, högstadieskola eller gymnasium, offentligt eller privat universitet eller högskola, skoldistrikt eller utbildningsnämnd (inklusive professorer med emeritus-status)*
 • Lärare för en elev med hemundervisning – definieras av förordningar för hemundervisning

* Ackrediterade skolor är skolor som godkänts av ett samfund som erkänts av det amerikanska utbildningsdepartementet/statlig utbildningsnämnd eller det kanadensiska/regionala utbildningsministeriet och vars huvudsakliga syfte är att undervisa elever. I USA omfattar sådana samfund: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Kontrollera om du kan erhålla utbildningsrabatt när du köper programvara för din skola genom att se följande lista över berättigade typer av institutioner. Ackrediterade skolor kan också köpa produkter via särskilda Adobe Volume Licensing-program.
Visa utbildningslicensprogram.

Berättigade institutioner:

 • Ackrediterade offentliga eller privata grundskolor, högstadieskolor eller gymnasier som tillhandahåller heltidsundervisning för grundskolor och gymnasium eller skoldistrikt för sådana skolor*
 • Ackrediterade offentliga eller privata universitet eller högskolor (omfattar så kallade community och junior college eller yrkesskola) som utfärdar examen som motsvarar minst två års heltidsstudier*
 • Administrativa tjänster för skolor eller skolstyrelser
 • Hemundervisning som är godkänd av Adobe
 • Statliga skolor inom amerikanska eller kanadensiska territorier
 • Namngivna utbildningsorganisationer som godkänts skriftligen av Adobe
 • Sjukhus i USA som ägs och styrs fullständigt av en utbildningsinstitution. Detta innebär att institutionen är sjukhusets enda ägare och den enda enheten som styr över den dagliga verksamheten.
 • Högskolor med forskningslaboratorier som är offentliga institutioner och har godkänts av det amerikanska utbildningsdepartementet eller det kanadensiska/regionala utbildningsministeriet och som undervisar elever och kan uppvisa ett intyg med stadgar som bevisar en relation med det styrande universitetet
 • Övriga kvalificerade exempel som visas emellanåt på Adobe.com

Ej berättigade institutioner:

 • Icke ackrediterade skolor och religiösa organisationer
 • Museum
 • Kyrkor
 • Bibliotek
 • Sjukhus i Kanada
 • Utbildningscentra eller skolor som utfärdar intyg för kurser som utbildning för datorprogramvara, inklusive men inte begränsat till: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Militärskolor som inte utfärdar akademisk examen
 • Forskningslaboratorier som inte erkänts av det amerikanska utbildningsdepartementet eller av det kanadensiska/regionala utbildningsministeriet. Till exempel institutioner som har erkänts av det amerikanska försvarsdepartementet eller energidepartementet eller det nationella forskningsdepartementet i Kanada. I övrigt stöds inte laboratorier i USA som definieras som federalt finansierade FoU-centrum (FFRDCs) och forskningscentra anslutna till universitet (UARCs). Exemplen omfattar: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory och Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Övriga okvalificerade exempel som visas emellanåt på Adobe.com

* Ackrediterade skolor är skolor som godkänts av ett samfund som erkänts av det amerikanska utbildningsdepartementet/statlig utbildningsnämnd eller det kanadensiska/regionala utbildningsministeriet och vars huvudsakliga syfte är att undervisa elever. I USA omfattar sådana samfund: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges och Northwest Association of Accredited Schools.

När beställningen är genomförd får du ett e-postmeddelande som innehåller ditt serienummer. Du kan också se serienumret när som helst i nedladdningshanteraren, bredvid länken för produkthämtning. Efter registrering visas dina produkter under avsnittet Mina produkter i Mitt Adobe.

För mer information, se Serienummer, inlösenkoder och produktkoder | Student & Teacher Editions.

Om du köpte direkt från Adobe via Adobe.com eller via telefon i Nordamerika har du 14 dagar på dig att skicka behörighetsbeviset. Om du handlade på Adobe.com i andra regioner, eller från en återförsäljare, har du sex dagar på dig att skicka in bevis på behörighet.

Om en beställning annulleras blir du meddelad via e-post och måste göra om beställningen.

Prenumerationsprodukter

När du söker en rabatt för utbildning för en Adobe-prenumerationsapp, se Förnyelse av studentrabatt för att veta hur Adobe bekräftar din utbildningsstatus.

Eviga produkter

Om du har köpt en evig Adobe-produkt med en produktkod i Nordamerika, använd produktkoden för att påbörja verifieringsprocessen på webbplatsen Tjänst för verifiering av behörighet. När du har skrivit in din produktkod blir du ombedd att ge viss information om dig själv och ditt köp. Du kommer då att bli ombedd att ge ditt bevis på akademisk behörighet. Din behörighet är verifierad via något av följande:

 • Validering av den akademiska e-postadressen du anger.
 • Verifiering av akademiska dokument som du laddar upp. Hitta en lista över acceptabla dokument i Kvalitetsguide.

När din behörighet har godkänts kommer Tjänsten för verifiering av behörighet att skicka ett e-postbekräftelse som innehåller produktens serienummer och instruktioner för att aktivera programmet.

Om du inte överensstämmer med behörighetskriterierna får du ett mail som meddelar att din behörighet har avslagits.

Om du har köpt en Adobe-produkt utanför Nordamerika, se Fullgörande av order av Adobe Student and Teacher edition för information om serienummer, återbetalningskoder och verifiering av behörighet.

Om du handlade på Adobe.com:

 • I Nordamerika: Räkna med svar inom två arbetsdagar efter mottagandet av ditt behörighetsbevis. Om du vill ha hjälp kan du kontakta oss.
 • I övriga regioner: Räkna med svar inom en arbetsdag efter mottagandet av ditt behörighetsbevis. Om du vill ha hjälp kan du kontakta oss.

Om du köpte från Adobe per telefon: Räkna med svar inom en arbetsdag efter mottagandet av ditt behörighetsbevis. Om du vill ha hjälp kan du kontakta oss.

Om du köpte från en återförsäljare i Nordamerika: Räkna med svar inom en arbetsdag efter mottagandet av ditt behörighetsbevis. Om du vill ha hjälp kan du kontakta oss.

Tips! Om du väljer det installationsalternativ som installerar en testversion kan du använda programvaran innan du erhåller serienumret. Senare kan du använda serienumret för att konvertera produkten till en fullständig version.

I Nordamerika behåller Adobe verifieringsinformation i ett år för berättigade lärare och i sex månader för berättigade elever/studenter. I alla andra regioner behåller Adobe informationen i 90 dagar. Under dessa perioder behöver inte behörigheten styrkas igen för kommande beställningar.

Efter att studenten har tagit examen får denne dock ett nådeår på utbildningspriset. När det året är över uppgraderas abonnemanget till ett högre pris för icke-studenter. Studentrabatten upphör och uppgraderingen sker på datumet för kontraktsförnyelse efter att nådeperioden är över.

Utexaminerade studenter får ett e-postmeddelande om den kommande prisökningen 30 (trettio) dagar före datumet för kontraktsförnyelse. För mer information, se Studentrabatt upphör vid examen.

(Före november 2011 behöll inte Adobe verifieringsinformation.)

Student and Teacher Licensing-produktkoder finns på fliken till vänster i dvd-fodralet. Exempel:

Produktkod
produktkod
produktkod

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy