Zrušenje funkcije Pošlji za podpis znotraj programa App-V Acrobat

Težava

Če bodo informacijski skrbniki uvedli tako program Reader kot program Acrobat, na odjemalskih računalnikih s programom App-V 5.0 SP3, lahko uporabniki zasledijo težavo pri uporabi programa Acrobat, če niso vsaj enkrat zagnali program App-V Reader na svojih računalnikih.

Razlogi za težavo: program App-V Reader doda več panjev »HKCU/Adobe/*« na seznam obdelav programa App-V in s tem pridobi vse registrske ključe, ki morajo biti ustvarjeni izven VREG na odjemalskih računalnikih.

Rešitev

Za pravilno delovanje obdelovalnih registrskih ključev, je potrebno v panj lokalnega registra na računalniku vstaviti HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015}. Ta ključ je ustvarjen ob prvem zagonu programa App-V Reader z uporabo skripte Runtime.bat, ki je podobna tisti v smernicah za razvrščanje v Acrobat Reader.

Preizkusite eno od naslednjih rešitev:

  • Namesto uporabe skripte Runtime.bat programa App-V Reader, ročno ustvarite HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} na odjemalskih računalnikih. Na primer, skrbnik lahko pritisne te tipke na odjemalskih računalnikih prek predlog ADM itd.
  • Ko se program App-V Reader nahaja na računalniku, ga lahko uporabniki zaženejo in uporabljajo program Acrobat.
  • Po naslednjem postopku dodajte naslednjo skripto Runtime.bat v DeploymentConfig.xml programa App-V Acrobat, znotraj odseka <UserScripts>. Skripta ustvari zgoraj omenjen register v panju HKCU ob prvem zagonu programa App-V Acrobat.

Skripta se bo izvršila samo za domenske uporabnike in bo sprožila napako 534 v primeru, da želi lokalni uporabnik odpreti program App-V Adobe Acrobat.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Nastavite ChannelName na DC, če želite zagnati skripto na neprekinjeni sledi.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

 Adobe

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?