1. Select an object or group (or target a layer in the Layers panel).

 2. Choose Effect > Stylize > Drop Shadow.

 3. Set options for the drop shadow, and click OK:

  Mode

  Specifies a blending mode for the drop shadow.

  Opacity

  Specifies the percentage of opacity you want for the drop shadow.

  X Offset and Y Offset

  Specifies the distance you want the drop shadow to be offset from the object.

  Blur

  Specifies the distance from the edge of the shadow where you want any blurring to occur. Illustrator creates a transparent raster object to simulate the blur.

  Color

  Specifies a color for the shadow.

  Darkness

  Specifies the percentage of black you want added for the drop shadow. In a CMYK document, a value of 100%, used with a selected object that contains a fill or stroke color other than black, creates a multicolored black shadow. A value of 100% used with a selected object that contains only a black fill or stroke creates a 100% black shadow. A value of 0% creates a drop shadow the color of the selected object.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu