Pravilnik o življenjskem ciklu podpore

Oglejte si celoten seznam izdelkov Adobe in obdobij tehnične podpore za podjetja, ki jih krije pravilnik o življenjskem ciklu podpore.

Možnosti vzdrževanja in podpore za podjetja

 • Osnovni programi vzdrževanja in podpore za podjetja

  Obstoječi programi vzdrževanja in podpore ter starejši programi standardne podpore ter vzdrževanja in podpore Premium ponujajo največ pet let (se razlikuje glede na izdelek, običajno od 3 do 5 let (glejte seznam izdelkov) podpore za izdelke od datuma splošne razpoložljivosti izdelka, z začetkom od izdaje različice izdelka ».0« dalje (»korenska izdaja«). Podpora za vse izpeljanke – lokalizirane različice, manjše nadgradnje, drugi operacijski sistemi itd. – korenske različice preneha veljati skupaj s podporo za korensko različico. To vključuje izdaje dot in double-dot ter priključne izdelke.

 • Podaljšano vzdrževanje in podpora

  Ta program vaši organizaciji zagotavlja dodatni dve leti storitev vzdrževanja in podpore po izteku obdobja osnovne podpore. Podaljšano vzdrževanje in podpora vaši organizaciji zagotavljata dragocen dodaten čas, ki ga mora potrebujete za načrtovanje vaše selitve ena najnovejšo tehnologijo Adobe.

 • Samodejna starejša podpora

  Stranke lahko uporabijo to možnost za pridobitev dodatnega leta pomoči. Pri obravnavi vprašanj o izdelku si lahko pomagajo s spletno samopomočjo.

Vnaprejšnje načrtovanje: Adobe lahko pomaga vaši organizaciji pri določanju, kaj potrebuje

Če vaša organizacija razmišlja o sklenitvi pogodbe o vzdrževanju in podpori ali želi dodati eno od novih možnosti podpore v svojo trenutno pogodbo o podpori, so informacije o izdelkih, storitvah in datumih življenjskega cikla podpore samo en klik ali telefonski klic stran.

 • Oglejte si seznam, ki prikazuje, kateri izdelki so pokriti, in različna obdobja kritja podpore za njih.
 • Obrnite se na vašega predstavnika za račun Adobe, ki vam bo pomagal določiti najprimernejši program podpore po meri za potrebe vaše organizacije.
 • Če ne veste, kdo je vaš predstavnik za račun Adobe, in želite govoriti s predstavnikom, pokličite telefonsko številko 888-649-2990.

1Opomba k pogodbi

Izbirni programi, objavljeni v pravilniku o podpori Adobe, so na voljo že danes, vendar bodo za obstoječe stranke začeli veljati v času njihove naslednje obnovitve pogodbe o vzdrževanju in podpori. Adobe bo še naprej sporočal najmanj 12 mesecev vnaprej, ko se bo približeval konec življenjskega cikla podpore za izdelek. Med tem časom ostane vaša obstoječa pogodba/pogodbe o vzdrževanju in podpori v polni veljavi in nespremenjena.

Z vašim predstavnikom za račun Adobe se dogovorite o podrobnostih o nadomestilu za letno podporo. Na voljo sta vam tudi tekoče vzdrževanje in podpora po naslednjih pogojih:

Obnovitve. Ob obnovitvi vzdrževanja in podpore za katerekoli komercialne izdelke programske opreme Adobe, navedene na seznamu izdelkov Adobe, pod pogojem da različica programske opreme ni bila ukinjena, znaša letno nadomestilo za podporo (i) za začetno obdobje znesek letnega nadomestila za podporo, določen ob začetnem nakupu, (ii) za prvo obdobje obnovitve, če je podpora obnovljena, znesek letnega nadomestila za podporo, določen on začetnem nakupu, povečan za tri odstotke (3 %), (iii) za drugo do četrto obdobje obnovitve, če je podpora obnovljena, znesek letnega nadomestila za podporo za prejšnje obdobje obnovitve, povečan za tri odstotke (3 %), (iv) ter za peto in nadaljnja obdobja obnovitve, tisti znesek, ki je nižji, in sicer znesek 20 % takrat veljavnega cenika programske opreme ali znesek letnega nadomestila za podporo za prejšnje obdobje obnovitve, povečan za veljaven indeks cen življenjskih potrebščin (CPI)* za 12-mesečno obdobje pred datumom obnovitve.

Podaljšana podpora. Če se za različico programa, za katero ima uporabnik licenco, izteče obdobje veljavnosti, kot je opredeljeno v razdelku 1 e) zgoraj, se lahko uporabnik odloči, da bo kupil podaljšano podporo za obdobje najmanj nadaljnji dve (2) leti od datuma prenehanja veljavnosti, če je podaljšana podpora na voljo za to različico programa. Informacije o programih, ki se jim je izteklo obdobje veljavnosti ali se jim bo to izteklo kmalu, in o datumih razpoložljivosti podaljšane podpore po različicah izdelkov so objavljene na spletni strani Adobe na www.adobe.com/si/support. Če se uporabnik odloči za nakup podaljšane podpore, znaša letno nadomestilo za podporo za prvo leto in/ali obnovitev (drugo leto) dodatnih 25 % letnega nadomestila za podporo za trenutno obdobje obnovitve.

Če je podaljšana podpora obnovljena, znaša nadomestilo za obnovitev znesek letnega nadomestila za podporo, plačan za preteklo leto, povečan za veljaven indeks cen življenjskih potrebščin (CPI)* za 12-mesečno obdobje pred datumom obnovitve. Če uporabnik nadgradi svojo programsko opremo na naslednjo glavno različico programske opreme (na primer nadgradnja z različice 4.0 na 5.0), znaša letno nadomestilo za podporo za nadgrajeno različico tisti znesek, ki je nižji, in sicer znesek dvajset odstotkov (20 %) takrat veljavnega cenika nadomestil za licence za nadgrajeno različico ali znesek letnega nadomestila za podporo za zadnjo obnovitev pred obnovitvijo v skladu s podaljšano podporo, povečan za veljaven indeks cen življenjskih potrebščin (CPI)* za 12-mesečno obdobje pred datumom obnovitve.

* Za ZDA in Mehiko velja vrednost indeksa CPI, ki ga objavi ministrstvo za delo ZDA – urad za statistične podatke o delu. Za Kanado velja vrednost indeksa CPI, ki ga objavi Banka Kanade.

Prekinitev.

 1. Adobe zagotavlja zgornje storitve podpore v skladu s tem sporazumom za obdobje enega (1) leta od datuma začetka veljavnosti storitev podpore (»datum začetka veljavnosti«) (»začetno obdobje«). Ta sporazum se samodejno obnovi za obdobje nadaljnjega enega (1) leta, razen če ena pogodbena stranka posreduje drugi pogodbeni stranki pisno obvestilo, da ne želite obnoviti podpore, najmanj trideset (30) dni pred prenehanjem veljavnosti tekočega obdobja. Če nobena pogodbena stranka ne posreduje drugi pogodbeni stranki takega pisnega obvestila, da ne bo obnovila podpore, bo Adobe stranki poslal račun za letno nadomestilo za podporo (kot je določeno spodaj). Če se ta sporazum izteče, bo morda morala stranka plačati dodatna nadomestila pred ponovno uvedbo storitev podpore iz tega sporazuma.
 2. Adobe lahko prekine storitve podpore zaradi naslednjih razlogov: ker stranka ni plačala storitev podpore, zaradi žaljive ali goljufive uporabe storitev podpore s strani stranke ali zaradi kršitve licence ali lastninskih pravic. Če Adobe prekine storitve podpore zaradi kršitve licence ali lastninskih pravic, mora stranka nemudoma prenehati uporabljati programsko opremo, izbrisati programsko opremo iz vseh računalniških sistemov, na katerih je nameščena, ter družbi Adobe vrniti vse medije s programsko opremo in vse povezane materiale. Razdelki 2, 5, 7 in 8 ostanejo v veljavi tudi po izteku ali prekinitvi tega sporazuma. Po izteku storitev podpore lahko stranka še naprej uporablja programsko opremo, ki jo je prejela v skladu s tem sporazumom, pri čemer mora neprekinjeno upoštevati pogoje in določila tega sporazuma in/ali ustreznega licenčnega sporazuma z družbo Adobe.

2Opomba k izdelku

Nov pravilnik o podpori Adobe ne velja za vse izdelke Adobe. Na primer, ta pravilnik ne velja za izdelke Adobe, za katere je družba Adobe že sporočila datum prenehanja podpore Adobe, v nekaterih primerih pa se lahko družba Adobe odloči, da bo uporabila drugo časovno premico podpore na podlagi potreb stranke, ali za izdelke Adobe, za katere se družba Adobe po lastni presoji odloči, da bo uporabila drugo časovno premico podpore.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun