Obdobja izdelkov in tehnične podpore

Pobrskajte obdobja tehnične podpore za izdelke.

Opomba:

Vsi datumi so v obliki zapisa dd. mm. llll.

A–B

Ime izdelka Različica Gradnja Splošna razpoložljivost Konec osnovne podpore Konec podaljšane podpore
Accelio Capture Designer 4 4.0.4200.2002 24. 6. 2002 30. 6. 2007 30. 6. 2009
Accelio Capture Designer 4 4.0.4205.2002 31. 10. 2002 30. 6. 2007 30. 6. 2009
Accelio Capture Enterprise Server 3 3 2. 4. 2002 30. 6. 2007 30. 6. 2009
Accelio Integrate Suite 6 6.0.1441.0 26. 8. 2002 30. 9. 2007 30. 9. 2009
Accelio Present Central/Central Workstation Edition/Central Pro Server/OS400 5.4 5.4.1.344 9. 1. 2002 31. 12. 2006 31. 12. 2008
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.0.130 4. 7. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
Accelio Present Output Designer 5.4 5.4.1.325 21. 12. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
Accelio Present Output Pak for mySAP.com 5.4 5.4.1.347 9. 1. 2002 31. 12. 2006 31. 12. 2008
Access Core 4   21. 6. 2012 21. 6. 2017 21. 6. 2019
Access Professional 4   21. 6. 2012 21. 6. 2017 21. 6. 2019
Acrobat & Review Comment Connector 1   30. 6. 2003 30. 9. 2008 30. 9. 2010
Acrobat & Review Comment Connector 1.1   7. 5. 2004 30. 9. 2008 30. 9. 2010
Acrobat 3D 8.x   3. 11. 2006 3. 11. 2011 Ni na voljo
Acrobat Elements 7.x   6. 4. 2005 6. 4. 2010 Ni na voljo
Acrobat Elements Server 6   20. 11. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Acrobat Elements Server 6.0.1   10. 6. 2004 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Acrobat Pro 9.x   23. 6. 2008 26. 6. 2013 Ni na voljo
Acrobat Pro 2020 2020   1. 6. 2020
1. 6. 2025 Ni na voljo
Acrobat Pro 2017 2017   6. 6. 2017 6. 6. 2022 Ni na voljo
Acrobat Pro 2015 (classic) 2015   7. 4. 2015 7. 4. 2020 (podaljšano do 7. 7. 2020)
Ni na voljo
Acrobat Pro Extended 9.x   23. 6. 2008 26. 6. 2013 Ni na voljo
Acrobat Professional 7.x   28. 12. 2004 28. 12. 2009 Ni na voljo
Acrobat Professional 8.x   3. 11. 2006 3. 11. 2011 Ni na voljo
Acrobat Reader 2020 2020   1. 6. 2020 1. 6. 2025 Ni na voljo
Acrobat Reader 2015 (klasični) 2015   7. 4. 2015 7. 4. 2020 (podaljšano do 7. 7. 2020) Ni na voljo
Acrobat Standard 7.x   28. 12. 2004 28. 12. 2009 Ni na voljo
Acrobat Standard 8.x   3. 11. 2006 3. 11. 2011 Ni na voljo
Acrobat Standard 9.x   23. 6. 2008 26. 6. 2013 Ni na voljo
Acrobat Standard 2020 2020   1. 6. 2020 1. 6. 2025 Ni na voljo
Acrobat Standard 2017 2017   6. 6. 2017 6. 6. 2022 Ni na voljo
Acrobat Standard 2015 (klasični) 2015   7. 4. 2015 7. 4. 2020 (podaljšano do 7. 7. 2020) Ni na voljo
Acrobat X Pro 10   15. 11. 2010 15. 11. 2015 Ni na voljo
Acrobat X Standard 10   15. 11. 2010 15. 11. 2015 Ni na voljo
Acrobat X Suite 10   23. 11. 2010 23. 11. 2015 Ni na voljo
Acrobat XI Pro 11   15. 10. 2012 15. 10. 2017 Ni na voljo
Acrobat XI Standard 11   15. 10. 2012 15. 10. 2017 Ni na voljo
ADEP Data Services for Java EE 4.6.x   28. 11. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
ADEP Extension Production Print 10.x.x   4. 11. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018

Zmogljivost ADEP PDFg

Oglejte si članek zbirke znanja za PDF Generator Component

    5. 8. 2011 15. 11. 2015 Ni na voljo
ADEP Solution - Customer Communications 10.x.x   5. 8. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
ADEP Solution - Integrated Content Review 10.x.x   5. 8. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
ADEP Solution - Web Experience Management 10.x.x   5. 8. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
ADEP Solution - Content Repository Connector (CNCR) za izdajo AEP 10.x.x   5. 8. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
Advanced Form Client 4 4.0.4200.2002 24. 6. 2002 30. 6. 2007 30. 6. 2009
Advanced Form Client 5 5.0.4400.2002 6. 1. 2003 31. 3. 2008 31. 3. 2010
AEM AEM 5.6   8. 2. 2013 8. 2. 2016 8. 2. 2018

AEM

* AEM 6.0 je podprt do 31. 3. 2018 (osnovno) in 31. 3. 2020 (podaljšano), če se uporablja v povezavi z AEM Forms 6.0.

AEM 6.0   22. 5. 2014 31. 5. 2017* 31. 5. 2019*
AEM Forms AEM 6.0   22. 5. 2014 31. 3. 2018 31. 3. 2020
AEM: vse zmogljivosti AEM 6.1   28. 5. 2015 31. 5. 2018 31. 5. 2020
AEM: vse zmogljivosti AEM 6.2   21. 4. 2016 30. 4. 2019 30. 4. 2021
AEM: vse zmogljivosti AEM 6.3   26. 4. 2017 30. 4. 2020 30. 4. 2022
AEM: vse zmogljivosti AEM 6.4   4. 4. 2018 30. 4. 2021 30. 4. 2023
AEM: vse zmogljivosti AEM 6.5   8. 4. 2019 Servisni paketi za AEM 6.5 bodo še naprej izhajali vsako četrtletje. AEM 6.5 je osnova za pristop s stalnimi izdajami. Podprtih bo zadnjih šest servisnih paketov za AEM 6.5.   Ni ustrezno
AEM customer communications Add-on powered by LiveCycle 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
AEM document security Add-on, powered by LiveCycle 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
AEM document services Add-on, powered by LiveCycle 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020

Adobe Experience Manager Guides 

(prej pod blagovno znamko XML Documentation for Adobe Experience Manager) 

4.1   1. 7. 2022 
30. 6. 2025 
30. 6. 2027 
Experience Manager Guides 
4.2   22. 2. 2023 
21. 2. 2026 
21. 2. 2028 
Experience Manager Guides 
4.3   26. 7. 2023 
25. 7. 2026 
25. 7. 2028 
Experience Manager Guides 
4.4  

29. 1. 2024 

28. 1. 2027 

27. 1. 2029 

Barcoded Paper Forms Solution 6   6. 7. 2004 30. 9. 2009 30. 9. 2011

C–D

Ime izdelka Različica Gradnja Splošna razpoložljivost Konec osnovne podpore Konec podaljšane podpore
Campaign 6.1   29. 3. 2013 29. 3. 2020 29. 3. 2022
Campaign/Neolane 6.0   10. 10. 2011 10. 10. 2016 10. 10. 2018
Campaign/Neolane 5.11   24. 9. 2009 24. 9. 2014 24. 9. 2016
Campaign Classic 7   31. 3. 2017 31. 3. 2027
Ni na voljo
Campaign Managed Cloud Services
8  

1. 6. 2021

1. 6. 2030
Ni na voljo

Captivate Classic

2019

11.8.2

22. 8. 2018

23. 8. 2026

23. 8. 2027

Captivate 

2017

10.0.0.192

12. 4. 2017

13. 4. 2022

13. 4. 2023

Captivate 

9

 

19. 8. 2015

20. 8. 2020

20. 8. 2022

Central/Central Workstation Edition/Central Pro Output Server/OS400 5.5 5.5.0.308 9. 12. 2002 31. 12. 2008 31. 12. 2010
ColdFusion 8.x.x   30. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
ColdFusion 9.x   5. 10. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
ColdFusion 10.x   15. 5. 2012 16. 5. 2017 16. 5. 2019
ColdFusion 11.x   29. 4. 2014 30. 4. 2019 30. 4. 2021
ColdFusion 2016   16. 2. 2016 17. 2. 2021 17. 2. 2022
ColdFusion 2018   12. 7. 2018 13. 7. 2023 13. 7. 2024
ColdFusion 2021   11. 11. 2020 10. 11. 2025
10. 11. 2026
ColdFusion 2023   17. 5. 2023
16. 5. 2028
16. 5. 2029
Graditelj ColdFusion Builder 1   22. 3. 2010 31. 3. 2015 31. 3. 2017
Graditelj ColdFusion Builder 2.x   3. 5. 2011 31. 5. 2016 31. 5. 2018
Graditelj ColdFusion Builder 3.x   29. 4. 2014 30. 4. 2019 30. 4. 2021
Graditelj ColdFusion Builder 2016   16. 2. 2016 17. 2. 2021 17. 2. 2022
Graditelj ColdFusion Builder 2018   12. 7. 2018 13. 7. 2023 13. 7. 2024

Commerce

Vse

Vse

Glejte pravilnik o življenjski dobi za programsko opremo Adobe Commerce

Glejte pravilnik o življenjski dobi za programsko opremo Adobe Commerce

Obrnite se na predstavnika za račun

Comp

 

iOS: 3.0.5

Android: 1.0.209

27. 3. 2019

15. 2. 2022

29. 4. 2022

Connect 10.5

 

 

28. 7. 2019

28. 7. 2022

28. 7. 2024

Connect 10.6

 

 

17. 11. 2019

17. 11. 2022

17. 11. 2024

Connect 10.8

 

 

8. 6. 2020

8. 6. 2023

8. 6. 2025

Connect 11.0

 

 

17. 9. 2020

17. 9. 2023

17. 9. 2025

Connect 11.2

   

10. 3. 2021

10. 3. 2024

10. 3. 2026

Connect 11.3

   

26. 9. 2021

26. 9. 2024

26. 9. 2026

Connect 11.4

 

 

7. 12. 2021

7. 12. 2024

7. 12. 2026

Connect 12.0    

15. 9. 2022

15. 9. 2025

15. 9. 2027

Connect 12.1    

19. 10. 2022

19. 10. 2025

19. 10. 2027

Connect 12.2    

3. 4. 2023 

3. 4. 2026 

3. 4. 2028 

Connect 12.3    

10. 5. 2023 

10. 5. 2026 

10. 5. 2028 

Connect 12.4    

11. 8. 2023 

11. 8. 2026  

11. 8. 2028 

Connect 12.5    

9. 10. 2023 

9. 10. 2026

9. 10. 2028 

Contribute 6.5 Ni na voljo 1. 12. 2005
1. 2. 2018
1. 8. 2018
CQ CQ 5.4   22. 2. 2011 22. 2. 2014 22. 2. 2016
CQ CQ 5.5   25. 2. 2012 25. 2. 2015 25. 2. 2017
Creative Suite – programi in zbirke     7. 5. 2012 31. 5. 2017 31. 5. 2019
Designer 6 6.0.040516.0.129238.0 8. 6. 2004 30. 6. 2009 30. 6. 2011
Digital Enterprise Platform (ADEP) – datumi za LC ES2 veljajo za Content Services 10.x.x   5. 8. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
Digital Publishing Suite       31. 8. 2019  
Director 12 Ni na voljo   8. 10. 2019
31. 12. 2022
Distiller Server 8   30. 11. 2007 31. 5. 2013 Ni na voljo
Document Security Server (vse platforme) 6 6.0.40521.0.130338.0 1. 6. 2004 30. 6. 2009 30. 6. 2011
Document Server 5   22. 11. 2002 31. 12. 2007 31. 12. 2009
Document Server 6   24. 12. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Document Server for Reader Extensions 5   22. 11. 2002 31. 12. 2007 31. 12. 2009
Document Server for Reader Extensions 6   24. 12. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Drive CC 5.x   6. 8. 2013 2. 11. 2016 11. 12. 2017

E–F

Ime izdelka Različica Gradnja Splošna razpoložljivost Konec osnovne podpore Konec podaljšane podpore
eLearning Suite 6.x   30. 11. 2015 30. 12. 2016  
Encore CS6   april 2003
12. 5. 2014
12. 5. 2016
Fireworks 12 Ni na voljo 24. 3. 2007
7. 5. 2013
7. 5. 2015
Flash Access 2   10. 5. 2010 30. 6. 2015 30. 6. 2017
Flash Access 3   7. 9. 2011 30. 9. 2016 30. 9. 2018
Flash Builder 4   23. 3. 2010 31. 3. 2015 31. 3. 2017
Flash Builder 4.5   3. 5. 2011 31. 5. 2016 31. 5. 2018
Flash Builder 4.7   4. 12. 2012 31. 12. 2017 31. 12. 2019
Flash Media Enterprise Server 4   8. 9. 2010 8. 9. 2013 Ni na voljo
Flash Media Enterprise Server 4.5   8. 9. 2011 8. 9. 2014 Ni na voljo
Flash Media Interactive Server 3.5   12. 1. 2009 2. 4. 2012 Ni na voljo
Flash Media Live Encoder 3.2   1. 6. 2016 1. 9. 2016 1. 9. 2016
Flash Media Rights Management Server 1   19. 3. 2008 2. 4. 2012 31. 3. 2013
Flash Media Streaming Server 3.5   12. 1. 2009 2. 4. 2012 Ni na voljo
Flash Player 32.0   1. 1. 1996 31. 12. 2020 12. 1. 2021
Flex 2   28. 6. 2006 28. 6. 2011 28. 6. 2013
Flex 3   28. 2. 2008 28. 2. 2013 28. 2. 2015
Font Folio 11.1   13. 3. 1995 Ni na voljo Ni na voljo
Form Designer 5 5.0.4400.2002 6. 1. 2003 31. 3. 2008 31. 3. 2010
Form Manager (vse platforme) 6 6.0.40713.0.139469.0 29. 7. 2004 30. 9. 2009 30. 9. 2011
Form Server 5 5.0.4332.2002 6. 1. 2003 31. 3. 2008 31. 3. 2010
Form Server 5.1 5.1.42326 9. 9. 2003 31. 3. 2008 31. 3. 2010
Form Server (vse platforme) 6 6.0.40521.0.130338.0 1. 6. 2004 30. 6. 2009 30. 6. 2011
Form Server for Documentum 5.1   19. 12. 2003 31. 3. 2008 31. 3. 2010
Form Server for Documentum 6   31. 3. 2005 31. 3. 2010 31. 3. 2012
Form Server for IBM 5.1   26. 11. 2003 31. 3. 2008 31. 3. 2010
Form Server for IBM (vse platforme) 6   1. 12. 2004 30. 6. 2009 30. 6. 2011
FormFlow 99 End User Components 2 2.0.303.15952 16. 11. 1998 31. 12. 2006 31. 12. 2008
FormFlow 99 TE End User Components 3 3.0.2300.2000 23. 10. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
FrameMaker
Izdaja 2015   6. 2. 2015 
30. 5. 2020 30. 5. 2022
FrameMaker
Izdaja 2017   31. 1. 2017 31. 1. 2022 31. 1. 2024
FrameMaker
Izdaja 2019   22. 8. 2019 22. 8. 2024 22. 8. 2026
FrameMaker
Izdaja 2020   8. 9. 2020
8. 9. 2025
8. 9. 2027
FrameMaker
Izdaja 2022   29. 9. 2022 
Podpora za popravke napak in varnostne popravke za trenutno različico (N) ter popravke varnostnih ranljivosti za prejšnjo glavno različico (N – 1). 
Ni na voljo 
FrameMaker Publishing Server 12   14. 1. 2014 31. 1. 2019 31. 1. 2021
FrameMaker Publishing Server Izdaja 2015   6. 2. 2015 
30. 5. 2020 30. 5. 2022
FrameMaker Publishing Server Izdaja 2017   31. 1. 2017 31. 1. 2022 31. 1. 2024
FrameMaker Publishing Server Izdaja 2019   22. 8. 2019 22. 8. 2024 22. 8. 2026
FrameMaker Publishing Server
Izdaja za poletje 2020
  8. 9. 2020 
8. 9. 2025 
8. 9. 2027
FrameMaker Publishing Server 
December 2022 release 
  5. 1. 2023   
Podpora za popravke napak in varnostne popravke za trenutno različico (N) ter popravke varnostnih ranljivosti za prejšnjo glavno različico (N – 1).   
Ni na voljo 
Fuse  (beta) (beta) 2015.1 24. 3. 2014 13. 9. 2020 13. 9. 2020

G–J

Ime izdelka Različica Gradnja Splošna razpoložljivost Konec osnovne podpore Konec podaljšane podpore
Graphics Server 2   22. 11. 2002 31. 12. 2007 Ni na voljo
Graphics Server 2.1   18. 7. 2003 31. 12. 2007 Ni na voljo
Illustrator Draw 4.9.7
  19. 7. 2021  10. 1. 2022 Ni na voljo
InDesign Server CS2   4. 11. 2005 30. 11. 2010 30. 11. 2012
InDesign Server CS3   25. 5. 2007 31. 5. 2012 31. 5. 2014
InDesign Server CS4   20. 1. 2009 28. 2. 2014 28. 2. 2016
InDesign Server CS5   30. 4. 2010 12. 4. 2015 12. 4. 2017
InDesign Server CS5.5   3. 5. 2011 31. 5. 2016 31. 5. 2018
JetForm Central/Central Pro/Personal Edition/AS400 5.2 5.2.6.186 30. 7. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Central/Central Pro/Personal Edition/AS400 5.2 5.2.8.311 27. 1. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Central/Central Pro/Personal Edition/AS400 5.3 5.3.0.150 26. 6. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Central/Central Pro/Personal Edition/OS400 5.4 5.4.0.161 4. 7. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.1 5.1.281 1. 11. 1997 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.1 5.1.406 9. 3. 1998 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.2 5.2.290 5. 11. 1998 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.2 5.2.350 10. 2. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.2 5.2.6.187 29. 7. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.2 5.2.8.312 11. 1. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.3 5.3.0.143 26. 6. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.3 5.3.1.210 25. 8. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Design 5.3 5.3.2.262 14. 12. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm E-Process Framework 2 2.0.63.0 17. 3. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm E-Process Framework 2.0.1 2.0.1.1094 27. 6. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm E-Process Framework 2.0.1 2.0.1 (J1) 18. 7. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm E-Process Framework 2 2.0.65 ? 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Filler/Filler Pro 5.1 5.1.283 1. 11. 1997 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Filler/Filler Pro 5.2 5.2.350 11. 2. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Filler/Filler Pro 5.2 5.2.600.602 18. 8. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Filler/Filler Pro 5.2 5.2.600.694 28. 10. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 2 2.0.303.15952 16. 11. 1998 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.3110.2001 16. 5. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.5060.2001 16. 11. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm FormFlow 99 Form Designer 3.1 3.1.5 ? 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm FormFlow 99 TE Form Designer 3 3.0.2300.2000 23. 10. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm InTempo 4.0.3 4.0.3060.0 27. 10. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm InTempo 5 5.0.62 26. 2. 2002 31. 3. 2007 31. 3. 2009
JetForm InTempo 5.0.1 5.0.1074.0 23. 12. 2002 31. 3. 2007 31. 3. 2009
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.2 5.2.60 10. 3. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.3 5.3.0.86 30. 3. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.4 5.4.0.211 3. 8. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Output Pak for Oracle Applications 5.2 5.2.077 ? 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm ReachForm 1 1.0 (FF99 2.6.2110/FormServer 1.00.2116) 24. 5. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm ReachForm 2 2.0.0.3100 3. 5. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm ReachForm 2.1 2.1.3194 3. 10. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm SAP Output Pak 5.2 5.2.6.197 17. 8. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm SAP Output Pak 5.3 5.3.263 3. 10. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Web Output Pak 2 2.0.3.102 1. 5. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Web Output Pak for Win NT 2 2.0.0.304 3. 11. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008
JetForm Web Output Pak 1 1.0.0.182 5. 7. 2000 31. 12. 2006 31. 12. 2008

L–M

Ime izdelka Različica Gradnja Splošna razpoložljivost Konec osnovne podpore Konec podaljšane podpore
LeanPrint 1.x   11. 7. 2016 1. 6. 2018 Ni na voljo
LiveCycle Designer 7.x.x   24. 12. 2004 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Policy Server 7.x.x   28. 12. 2004 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Document Security 7.x.x   15. 2. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Reader Extensions 7.x.x   4. 3. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Barcoded Forms ST 7.x.x   22. 3. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Forms 7.x.x   15. 6. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Form Manager 7.x.x   28. 7. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Workflow 7.x.x   28. 7. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Workflow SDK 7.x.x   28. 7. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Forms for IBM 7.x.x   25. 10. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Forms for FileNet 7.x.x   18. 11. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Forms for Documentum 7.x.x   28. 11. 2005 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Print 7.x.x   6. 1. 2006 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle PDF Generator Elements 7.x.x   18. 1. 2006 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle PDF Generator for PostScript 7.x.x   18. 1. 2006 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle PDF Generator Professional 7.x.x   25. 1. 2006 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Assembler 7.x.x   4. 6. 2006 30. 6. 2011 30. 6. 2013
LiveCycle Data Services 2.5.x   27. 5. 2007 30. 6. 2012 30. 6. 2014
LiveCycle Barcoded Forms ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Designer ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Digital Signatures ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Forms ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Forms for Documentum 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Forms for FileNet 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Forms for IBM 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Output ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014

LiveCycle PDF Generator ES

Glejte članek v zbirki znanja

8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Process Management ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Production Print ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Reader Extensions ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Rights Management ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Workbench ES 8.x.x   18. 7. 2007 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Data Services ES 2.6.x   15. 7. 2008 30. 9. 2013 30. 9. 2015
LiveCycle Content Services ES 8.x.x   17. 7. 2008 31. 7. 2012 31. 7. 2014

LiveCycle PDF Generator 3D ES

Glejte članek v zbirki znanja

8.x.x   17. 7. 2008 31. 7. 2012 31. 7. 2014
LiveCycle Business Activity Monitoring ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Business Activity Monitoring Extended ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Content Services ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 Ni na voljo
LiveCycle Data Services ES2 3.0.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Designer ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Digital Signatures ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle for Documentum ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Forms ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Forms for FileNet ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Forms for IBM ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Output ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016

LiveCycle PDF Generator 3D ES2

Glejte članek v zbirki znanja

9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 Ni na voljo

LiveCycle PDF Generator ES2

Glejte članek v zbirki znanja

9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 30. 11. 2015
LiveCycle Process Management ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Reader Extensions ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Rights Management ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Workbench ES2 9.x.x   15. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Mosaic ES2 9.x.x   22. 11. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Production Print ES2 9.x.x   14. 12. 2009 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle for SharePoint ES2 9.x.x   15. 10. 2010 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Solution Accelerator - Correspondence Management 9.5.x   15. 10. 2010 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Solution Accelerator - Interactive Statements 9.5.x   15. 10. 2010 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Solution Accelerator - Managed Review and Approval 9.5.x   15. 10. 2010 31. 12. 2014 31. 12. 2016
LiveCycle Correspondence Management Solution 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Data Services ES3 4.6.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 Ni na voljo
LiveCycle Designer ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Digital Signatures ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle ES3 Connector for EMC Documentum 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle ES3 Connector for IBM Content Manager 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle ES3 Connector for IBM FileNet 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle ES3 Connector for Microsoft SharePoint 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Forms ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Output ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019

LiveCycle PDF Generator ES3

Glejte članek v zbirki znanja

10.x.x   10. 3. 2012 15. 11. 2015 Ni na voljo
LiveCycle Process Management ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Reader Extensions ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Rights Management ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Workbench ES3 10.x.x   10. 3. 2012 31. 3. 2017 31. 3. 2019
LiveCycle Correspondence Management Solution 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Data Services ES4 4.7.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 Ni na voljo
LiveCycle Designer ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Digital Signatures ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle ES4 Connector for EMC Documentum 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle ES4 Connector for IBM Content Manager 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle ES4 Connector for IBM FileNet 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle ES4 Connector for Microsoft SharePoint 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Forms ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Forms Pro ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Forms Pro ES4 Add-on 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Forms Standard ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Output ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020

LiveCycle PDF Generator ES4

Glejte članek v zbirki znanja

11.x.x   22. 3. 2013 15. 10. 2017 Ni na voljo
LiveCycle Process Management ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Reader Extensions ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Rights Management ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
LiveCycle Workbench ES4 11.x.x   22. 3. 2013 31. 3. 2018 31. 3. 2020
Lightroom 6 6.x   12. 2017  
10. 2018 02. 2019
Macromedia ColdFusion 7.x.x   7. 2. 2005 7. 2. 2010 7. 2. 2012
Macromedia Flash Communication Server MX 1   9. 7. 2002 9. 7. 2007 Ni na voljo
Macromedia Flash Communication Server MX 1.5   15. 4. 2003 15. 4. 2008 Ni na voljo
Macromedia Flex 1.5   1. 2. 2004 1. 2. 2009 1. 2. 2011
Media Server Extended 5   21. 6. 2012 21. 6. 2018 Ni na voljo
Media Server Professional 5   21. 6. 2012 21. 6. 2018 Ni na voljo
Media Server Standard 5   21. 6. 2012 21. 6. 2018 Ni na voljo
Muse 2018.1   5. 5. 2012 26. 3. 2020 Ni na voljo

N–Z

Ime izdelka Različica Gradnja Splošna razpoložljivost Konec osnovne podpore Konec podaljšane podpore
Output Designer 5.5 5.5.0.317 9. 12. 2002 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Output Designer 5.5 5.5.1.280 4. 12. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Output Designer 5.6 5.6 17. 12. 2005 31. 12. 2010 31. 12. 2012
Output Designer 5.7 5.7 9. 4. 2009 30. 6. 2014 30. 6. 2016
Output Manager 5 5 7. 8. 2003 31. 12. 2006 Ni na voljo
Output Manager 5.3 5.3 30. 9. 2005 30. 1. 2012 Ni na voljo
Output Pak for mySAP.com 5.5 5.5.0.324 9. 12. 2002 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Output Pak for mySAP.com 5.5 5.5.0.301 1. 4. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Output Pak for mySAP.com 5.6 5.6 17. 12. 2005 31. 12. 2010 31. 12. 2012
Output Pak for mySAP.com 5.7 5.7 9. 4. 2009 30. 6. 2014 30. 6. 2016
Output Pak for SAP R/3 5.2 5.2.12 28. 1. 1999 31. 12. 2006 31. 12. 2008
Photoshop Camera
  • iOS: 1.5
  • Android: 1.4
  • iOS: 1.5.0
  • Android: 1.4.2
9. 6. 2020
19. 1. 2023
 
Photoshop Elements 7   27. 8. 2008 16. 12. 2009 4. 3. 2010
Photoshop Elements 8 Windows 16. 12. 2009 21. 10. 2010
19. 1. 2011
Photoshop Elements
8 macOS 4. 12. 2009 21. 10. 2010 19. 1. 2011
Photoshop Elements
9   21. 10. 2010 24. 9. 2011 24. 12. 2012
Photoshop Elements
10   24. 9. 2011 25. 9. 2012 26. 12. 2013
Photoshop Elements
11   25. 9. 2012 27. 9. 2013 23. 12. 2014
Photoshop Elements
12   27. 9. 2013 24. 9. 2014 24. 12. 2015
Photoshop Elements
13   24. 9. 2014 25. 9. 2015 5. 1. 2017
Photoshop Elements
14   25. 9. 2015 7. 10. 2016 5. 1. 2018
Photoshop Elements
15   7. 10. 2016 7. 10. 2017 2. 1. 2019
Photoshop Elements
2018   7. 10. 2017 4. 10. 2018 4. 1. 2020
Photoshop Elements
2019   4. 10. 2018 6. 10. 2019 8. 1. 2021
Photoshop Elements
2020   6. 10. 2019 10. 10. 2020 9. 1. 2022
Photoshop Elements
2021   10. 10. 2020 11. 10. 2021 30. 12. 2022
Photoshop Elements
2022   11. 10. 2021 1. 10. 2022 17. 1. 2024
Photoshop Sketch 4.9.8
  19. 7. 2021
10. 1. 2022 Ni na voljo
Premiere Clip
  • iOS: 2.1.2
  • Android: 1.1.6.1316
  • iOS: 18641
  • Android: 1316
6. 10. 2014 17. 9. 2019 17. 3. 2020
Premiere Elements 7   19. 8. 2008 30. 9. 2009 26. 12. 2010
Premiere Elements
8   30. 9. 2009 27. 9. 2010 32. 12. 2011
Premiere Elements
9   27. 9. 2010 24. 9. 2011 24. 12. 2012
Premiere Elements
10   24. 9. 2011
25. 9. 2012 26. 12. 2013
Premiere Elements
11   25. 9. 2012 27. 9. 2013 27. 12. 2014
Premiere Elements
12   27. 9. 2013 28. 9. 2014 28. 12. 2015
Premiere Elements
13   28. 9. 2014 29. 9. 2015 6. 1. 2017
Premiere Elements
14   29. 9. 2015 8. 10. 2016 9. 1. 2018
Premiere Elements
15   8. 10. 2016 11. 10. 2017 2. 1. 2019
Premiere Elements
2018   11. 10. 2017 4. 10. 2018 6. 1. 2020
Premiere Elements
2019   4. 10. 2018 8. 10. 2019 26. 1. 2021
Premiere Elements
2020   8. 10. 2019 28. 10. 2020 6. 1. 2022
Premiere Elements
2021   28. 10. 2020 8. 10. 2021 29. 12. 2022
Premiere Elements
2022   8. 10. 2021 30. 9. 2022 17. 1. 2024
Presenter 10   23. 6. 2014 22. 6. 2019 Ni na voljo
Presenter 11.1   4. 9. 2017 3. 9. 2022 Ni na voljo
Q-Link VSE     31. 12. 2006 Ni na voljo
Reader 7.x Windows in Macintosh 28. 12. 2004 28. 12. 2009 Ni na voljo
Reader 8.x Windows in Macintosh 3. 11. 2006 3. 11. 2011 Ni na voljo
Reader 9.x   23. 6. 2008 26. 6. 2013 Ni na voljo
Reader Extensions Server (vse platforme) 6.1   1. 6. 2004 30. 6. 2009 30. 6. 2011
Reader X 10   18. 11. 2010 18. 11. 2015 Ni na voljo
Reader XI 11   15. 10. 2012 15. 10. 2017 Ni na voljo
RoboHelp
Izdaja 2015   6. 2. 2015 30. 5. 2020 30. 5. 2022
RoboHelp
Izdaja 2017   31. 1. 2017 31. 1. 2022 31. 1. 2024
RoboHelp
Izdaja 2019   22. 8. 2019 22. 8. 2024 22. 8. 2026
RoboHelp
Izdaja 2020
  8. 9. 2020
8. 9. 2025
8. 9. 2027
RoboHelp Izdaja 2022   29. 9. 2022 
Podpora za popravke napak in varnostne popravke za trenutno različico (N) ter popravke varnostnih ranljivosti za prejšnjo glavno različico (N – 1). 
Ni na voljo 
RoboHelp Server 9   11. 1. 2011 31. 1. 2016 31. 1. 2018
RoboHelp Server 10   12. 4. 2016 11. 4. 2021 11. 4. 2023
RoboHelp Server
RoboHelp Server, 11. izdaja 
  8. 9. 2020
8. 9. 2025
8. 9. 2027
Scout 2018 v1.1.3x
1.1.3.354
10. 1. 2013
8. 5. 2018
8. 5. 2019
Shockwave 12.3 12.3.5.205 18. 4. 2005 9. 4. 2019

9. 4. 2022

Opomba: Stranke z licenco za distribucijo s pogodbo EULA bodo še naprej deležne podpore do konca svoje enoletne pogodbe. Stranke v poslovnih okoljih bodo še naprej upravičene do podpore do konca svojih pogodb leta 2022.

Story CC 1.x (HTML), 3.0 (Flex) 1.12 (HTML), 3.0.2 (Flex)  22. 1. 2018 22. 1. 2019 22. 1. 2019
Web Output Pak 2 2.0.5.304 20. 11. 2003 31. 12. 2008 31. 12. 2010
Web Output Pak 2.0.7 2.0.7 20. 4. 2009 30. 6. 2014 30. 6. 2016
Web Output Pak for SAP 2 2.0.0.406 19. 2. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2008
Web Output Pak; z uporabo 5.6 JFMerge 2 2.0.5.304 20. 11. 2003 31. 12. 2010 31. 12. 2012
Workflow Server 6.1 6.1.56.0 4. 4. 2003 30. 9. 2007 30. 9. 2009
Workflow Server 6.2 6.2.121.0 9. 9. 2003 30. 9. 2007 30. 9. 2009

 Adobe

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu