Pregled množičnega dodajanja

Funkcija Uvozi uporabnike (množično prenašanje) vam kot skrbniku podjetja omogoča ustvariti datoteko, ki vsebuje identitete uporabnikov, in to datoteko predložiti na strani za skrbniško vodenje uporabnikov strank podjetja. Vsak vnos v datoteki predstavlja uporabnika, rezultat obdelave tega pa je, da se za vsakega uporabnika izdela račun. Ker lahko to vključuje več tisoč računov, se vam prikaže stanje in napredovanje obdelovanja, obdelovanje datotek pa lahko prekinete kadar koli.

Računi podjetja se ustvarijo kot rezultat nakupa licenčnega dogovora, ki ga stranka sklene z družbo Adobe in ki daje stranki pravico do določenega števila licenc za različne izdelke Adobe. Ob zaključeni nakupni transakciji agent v družbi Adobe ustvari račun za organizacijo in ustvari uporabnika, ki ima možnosti skrbnika za ta račun. Ta skrbnik lahko ustvari in vodi uporabniške račune za člane njihove organizacije.

Opomba:

Funkcija Uvozi uporabnike ne podpira uporabniških vzdevkov s posebnimi znaki, kot sta vejica (,) in podpičje (;).

Funkcija

Ko se izbere datoteko za obdelavo, je treba izvesti naslednje vnaprejšnje preglede in izdati sporočila o napakah, če preverjanja ne uspejo.

 • Datoteke v obliki CSV
 • Naslov, zakonit, če je prisoten
 • 1-5000 vnosov

Za vsak vnos:

 • E-poštni naslov mora biti zakonit
 • Konfiguracije za noč ali več določenih izdelkov
 • Država, če je prisotna, je pravna entiteta v kateri posluje družba Adobe
 • Možnosti, če so prisotne, so zakonite

Omejitev 5000 vnosov na datoteko je maksimum, ki se ga lahko obdela pri vsaki operaciji uvoza.

Pri obdelavi datoteke je treba vsak vnos obdelati individualno, kot sledi:

Domena e-poštnega naslova je

Dejanje

Izjeme

V lasti organizacije, upravlja pa ga Adobe Z danimi e-poštnimi naslovi se ustvari Račun Adobe ID. Pošlje se e-poštno sporočilo z dobrodošlico.

Že ima povabilo v poteku ali pa račun z danim e-poštnim naslovom že obstaja.

Če je država prisotna, ni odprta za poslovanje z družbo Adobe.

Konfiguracije izdelkov so nelegalne ali pa je bila presežena količina.

V lasti organizacije in upravljanju podjetja S specificiranim uporabniškim imenom se ustvari zapisnik oseb. Dodaj med konfiguracije specificiranih izdelkov. E-poštni naslov ni v uporabi, razen za določitev domene. Ni bilo poslane e-pošte.

Uporabniško ime obstaja.

Če je država prisotna, ni odprta za poslovanje z družbo Adobe.

Konfiguracije izdelkov so nelegalne ali pa je bila presežena količina.

Ni v lasti organizacije

Pošljite e-pošto s povabilom na e-poštni naslov uporabnika. Ni ustvarjenega računa. To povabilo je povezano z navedenimi konfiguracijami izdelka.

Če račun obstaja, ga dodaj konfiguracijam izdelka.

Že ima povabilo ali račun z navedeno e-pošto.

Če je država prisotna, ni odprta za poslovanje z družbo Adobe.

Ko se obdelovanje vseh vnosov datoteke konča, se ustvari e-poštna sporočila za začetne uporabnike, v katerem se jih obvesti o zaključku in povzetku rezultatov.

Če se operacijo uvoza prekliče, se obdelovanje zaključi, ko je to praktično izvedljivo. Stanje zaključene obdelave ni mogoče vrniti v začetno.

Uporabniški vmesnik

V polju Seznam uporabnikov na skrbniški konzoli je ikona za prenos uporabniške datoteke. Datoteka mora biti tipa »csv« in imeti pripono .csv. Njena oblika je opisana spodaj.

Če izberete možnost uvoza, se prikaže pogovorno okno z navodili, povezavo za prenos vzorčne datoteke in povezavo za brskanje in izbiro datoteke za prenos in obdelavo.

Ko se datoteko enkrat izbere za obdelavo, se predhodno preveri njeno veljavnost in sporoči, ali se je odkrilo kakršnekoli napake. Če jih ni, se datoteka shrani na strežnik, obdelovanje pa se začne. Za določeno organizacijo se lahko naenkrat izvaja samo eno obdelavo (ne glede na domeno), tako da je kasnejše sproženje operacij uvažanja onemogočeno, dokler se prva obdelava ne konča.

Ob sprejemu za obdelavo se v zavihku Rezultatov uvoza na plošči Naštej uporabnike prikaže črta. Vnos prikaže naslednje:

 • Ime datoteke
 • datum/ura prenosa in začetka obdelave
 • Stanje (obdelava/zaključeno/preklicano) (redno posodabljanje)
 • Število ustvarjenih računov (redno posodabljanje)
 • Število napak (redno posodabljanje)
 • Hitrost obdelave (vnosi/sekundo) (redno posodabljanje)
 • Ocena preostalega časa (redno posodabljanje)
 • Kontrolnik za preklic operacije (samo če obdelava poteka)
 • Povezava do poročila (ko se obdelava konča)
 • Kontrolnik za izbris vnosa (če se je obdelava končala)

S klikom na ime datoteke se prikaže pojavno sporočilo, ki vsebuje več podrobnosti o obdelovanju, ko se stanje spremeni v Končano ali se izvede preklic. Povzetek vsebuje naštete uspešne poskuse in različne vrste neuspehov. Prikazane so samo vrednosti, ki niso enake nič.

Ko pride do obdelave, se vsi ustvarjeni uporabniki začnejo prikazovati v seznamu aktivnih uporabnikov, če se ta prikaže (ali pa število posodobitev, če se prikaže ta).

Ko pride do obdelave in se prikažejo ustvarjena povabila v seznamu Vabil na čakanju, če se ta prikaže (ali posodobljenem štetju, če se prikaže)

Poročilo je na voljo, ko se obdelovanje konča in se prikažejo rezultati za vsak obdelan vnos. V poročilu so trije stolpci:

 • Številka vrstice
 • E-poštni naslov
 • Stanje in sporočilo o napaki (če so prisotne)

Poročilo je urejeno po številkah vrstic, številke vrstic pa ustrezajo izvirnim številkam vrstic v datoteki csv.

Pomembno: na strani z rezultati uvoza so prikazana poročila, ki so stara 90 dni ali manj. Poročila, ki so starejša od 90 dni, se samodejno izbrišejo, ne da bi se motilo skrbnika sistema.

Oblika datoteke

Datoteka, v kateri so navedeni uporabniki, mora ustrezati RFC 4180 (specifikacija za datoteke CSV). Če je prisotna vrstica z naslovom, mora biti sestavljena na naslednji način:

tip, e-pošta, konfiguracije izdelka, uporabniško ime, koda države, ime, priimek, možnosti

Opomba: ta polja se lahko občasno spremenijo. Poskrbite, da bo vaš naslov ustrezal zadnjemu vzorcu iz konzole skrbnika.

Ta polja so opredeljena, kot je prikazano spodaj:

Polje

Sintaksa

Tolmačenje

Vrsta Ena od vrednosti Adobe ID, Enterprise ID ali Federated ID. Te vrednosti nadzorujejo vrsto ID, ki se dodeli uporabniku. Ni občutljivo na velike ali male črke. Tip ID mora biti veljaven za domeno.
E-pošta

RFC 2822 pogl. 3.4.1

Največ 60 znakov

Ime in domena. Za domene, za katere skrbi družba, se uporablja samo ime domene. Uporabniško ime določa ime računa. Za druge tipe računov gre za e-poštni naslov, ki se uporablja za uporabnika in ime računa.
Konfiguracije izdelkov Seznam vzdevkov konfiguracij izdelkov, ki je ločen z vejicami Vzdevek konfiguracije izdelka, ki ga želite dodeliti uporabniku. Uporabnika lahko dodelite več konfiguracijam izdelkov v enem postopku; imena konfiguracij ločite z vejicami. Na primer, »Vodenje občinstva: skrbnik občinstva – privzeti dostop, samo prilagojeni načrt – Prilagojeni načrt – oblika«
Uporabniško ime Katerikoli niz. Omejeno na ASCII. Uporabljano samo v domenah pod skrbništvom podjetja. Za tega uporabnika je treba dodati ime računa. Omejitve za e-poštni naslov in isti e-poštni naslov lahko vsili lastnik domen. Najv. dolžina 255
Koda države Kode držav ISO 3166-1 alfa-2 Kodo države tvorita dve črki (na primer, Združene države Amerike = »US«) Če je prisoten, preverite in potrdite, da je uporabnik iz države, kjer lahko družba Adobe posluje na zakonski podlagi. Mora biti prisoten za račune, za katere skrbi podjetje.
Ime Niz Najv. dolžina 255
Priimek Niz Najv. dolžina 255
Možnosti

Seznam imen, ločenih z vejicami To polje je namenjeno uporabi v prihodnosti

Pričakovane vrednosti v prihodnosti:

Ni e-pošte: prepreči pošiljanje e-pošte z dobrodošlico za račune.

Ponastavitev gesla: označi račun z zastavico za ponastavitev gesla

Prenos

Odpravljanje težav z množičnim prenašanjem

To poglavje vam bo v pomoč pri odpravljanju stanj z napakami ali drugih težav, do katerih lahko pride pri uporabi funkcije množičnega prenosa s skrbniško konzolo Adobe.

Napaka »Neveljavna konfiguracija imen«

Če se prikazuje sporočilo o napaki »Neveljavna konfiguracija imen« (»INVALID_CONFIGURATIONS«) preverite konfiguracijo izdelka na skrbniški konzoli:

 • Če je konfiguracija izdelka »Privzeta konfiguracija«, gre za navidezno konfiguracijo, ki je podana kot primer. To konfiguracijo morate urediti, da jo pretvorite v resnično, delujočo konfiguracijo izdelka.
 • Če ustvarite novo konfiguracijo izdelka, »privzeta konfiguracija« izgine.
 • Po urejanju konfiguracije izdelka ali ustvarjanju nove zopet poskusite z množičnim uvozom.

Preverite veljavnost oblike CSV

Veljavnost svoje datoteke CSV preverite, tako da jo primerjate z vzorčno predlogo na nadzorni plošči. Pomembna polja so ime, priimek, ID uporabnika, e-poštni naslov in koda države.

Če uporabnik obstaja, uvoz uspe. Namesto tega se v poročilu o množičnem prenosu prikaže sporočilo, da uporabnik obstaja.

V poročilu o prenosu so druge napake navedene neodvisno od obstoječih uporabniških opozoril.

Napaka uvoza

Obvezna polja za različne tipe uporabniške ID:

Vrsta E-pošta Konfiguracije izdelkov Uporabniško ime Koda države Ime Priimek Možnosti
Adobejev ID Zahtevano Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno
Enterprise ID Zahtevano Zahtevano Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno
Federated ID Zahtevano Zahtevano Zahtevano Zahtevano Izbirno Izbirno Izbirno

Znane težave

Sporočilo o napaki pri uvozu v poročilu o množičnem prenosu je trenutno okrajšano na desni strani. To bo odpravljeno v prihodnji gradnji skrbniške konzole.

Uvozite pogoje, sporočila in odzivne kode napak

 

Stanje

Sporočilo

Opombe

Naslovna vrstica datoteke CSV ni veljavna

 

Neveljavna naslovna vrstica v datoteki CSV. Naslovna vrstica mora biti

Tip, e-pošta, konfiguracije izdelka, uporabniško ime, koda države, ime, priimek, možnosti

 

Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja.

Naslovna vrstica datoteke CSV manjka

 

Neveljavna naslovna vrstica v datoteki CSV. Naslovna vrstica mora biti

Tip, e-pošta, konfiguracije izdelka, uporabniško ime, koda države, ime, priimek, možnosti

 

Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja.

Nepravilno število stolpcev v naslovni vrstici Neveljavna oblika datoteke v 2. vrstici: Za pomoč si oglejte vzorec. Vrstica datoteke csv ima napačno število stolpcev Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja.
Nepravilno število stolpcev v podatkovni vrstici

Neveljavna oblika datoteke v 2. vrstici: Za pomoč si oglejte vzorec. Vrstica datoteke csv ima napačno število stolpcev

Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja.
Ni podatkovnih vrstic v CSV ali 1 manjkajoča naslovna vrstica v podatkovni vrstici Neveljavna datoteka. V datoteko dodajte vsaj enega uporabnika in poskusite znova. Za pomoč si oglejte vzorec.  Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja.
Vrednost tipa ni veljavna

Neveljavna oblika datoteke v vrstici 2: tip identitete mora biti Adobe ID, Enterprise ID ali Federated ID. (Številka vrstice 2.)

Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja
E-poštni naslov ni veljaven

Neveljavna oblika datoteke v vrstici 2: pričakovana je veljavna e-pošta. (Številka vrstice 2.)

Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja
E-poštni naslov spada v drugo domeno glejte spodaj  
Neveljavna koda države: ne vsebuje dveh črk Neveljavna oblika datoteke v vrstici 2: državna koda mora biti skladna s standardom ISO 3166-1 alfa-2 (koda države iz dveh črk). (Številka vrstice 2.) Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja. Mora biti zakonita in država, s katero posluje Adobe.
Koda države je izločena (na primer KP) Neveljavna koda države. V poročilu in povzetku se prikaže kot sporočilo.
Koda države vsebuje dve črki, vendar ni veljavna koda (na primer AB) Neveljavna koda države. V poročilu in povzetku se prikaže kot sporočilo.
Ime, priimek, uporabniško ime ali možnosti so predolgi (> 255) Neveljavna oblika datoteke v vrstici 3: niz je daljši od 255 znakov. (Številka vrstice 3.) Uvoz ob času uvažanja je bil zavrnjen, paketni uvoz pa se ne izvaja.
Uporabniško ime ni e-poštni naslov Neveljavno uporabniško ime.

To je odvisno od tega, ali pooblastilni vir potrebuje ta podatek.

Prikaže se tudi v povzetku.

Uporabniško ime in e-poštni naslov se morata ujemati Neveljavno uporabniško ime.Uporabniško ime in e-poštni naslov za to organizacijo morata biti enaka

To je odvisno od tega, ali pooblastilni vir potrebuje ta podatek.

Neveljavno uporabniško ime. prikaže se v povzetku

E-poštni naslov ni v pravi domeni E-poštna domena nima lastnika.Za tega uporabnika skrbi druga organizacija ali je drugega tipa. E-poštna domena ni lastnik. Prikaže se v povzetku.
Polje možnosti ima neveljavno vrednost   Trenutno ni preverjanja ali sporočil
Notranja napaka Notranja napaka: <string>  
Uporabnik je že povabljen Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. V povzetku se prikaže prvi del.
Uporabnik je že v organizaciji Že povezano z organizacijo. Uporabnik xxx> je že povezan z vašo organizacijo. V povzetku se prikaže prvi del.
Nepodprto kodiranje   Tip kodiranja ni podprt.

Nekaj specifičnih primerov:

Domena in tip org

Predpogoji

Dejanje

Pričakovanje

Sporočilo

d3 je Type3 v lasti Uporabnik u@d3 obstaja Type3 Dodaj u@d3 kot Type1 Napaka Že povezano z organizacijo.Ta uporabnik obstaja
  kakršnakoli Dodaj u@d3 kot Type2 Napaka E-poštna domena nima lastnika.Za tega uporabnika skrbi druga organizacija ali je drugega tipa.
  Uporabnik u@d3 obstaja Type3 Dodaj u@d3 kot Type3 Napaka Že povezano z organizacijo. Uporabnik u@d3 je že povezan z vašo organizacijo.
  Uporabnik u@d3 obstaja Type1 v org Dodaj u@d3 kot Type1 Napaka Že povezano z organizacijo. Uporabnik u@d3 je že povezan z vašo organizacijo.
  Uporabnik u@d3 obstaja Type1 v org Dodaj u@d3 kot Type3 Napaka Že povezano z organizacijo. Uporabnik u@d3 je že povezan z vašo organizacijo.
 

Uporabnik u@d3 povabil Type1

u@d3 ne obstaja

Dodaj u@d3 kot Type1 Napaka Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. 
 

Uporabnik u@d3 povabil Type1

u@d3 ne obstaja

Dodaj u@d3 kot Type3 Napaka Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. 
 

Uporabnik u@d3 povabil Type1

u@d3 je ustvaril Type1 po povabilu

Dodaj u@d3 kot Type1 Napaka Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. 
 

Uporabnik u@d3 povabil Type1

u@d3 je ustvaril Type1 po povabilu

Dodaj u@d3 kot Type3 Napaka

Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. 

 

 

Uporabnik u@d3 povabil Type1

u@d3 je ustvaril Type1 pred povabilom

Dodaj u@d3 kot Type1 Napaka Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. 
 

Uporabnik u@d3 povabil Type1

u@d3 je ustvaril Type1 pred povabilom

Dodaj u@d3 kot Type3 Napaka Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe.Povabilo je bilo že poslano. 
  Uporabnik u@d3 ne obstaja Type1 v org Dodaj u@d3 kot Type3 Uspeh  
  d2 si ne lasti ta org

Dodaj u@d2 kot Type3

Napaka E-poštna domena nima lastnika.Za tega uporabnika skrbi druga organizacija ali ima drug tip uporabnika.
         
d2 je tip 2 v lasti Uporabnik x@y je povabil Type2 na d2 Dodaj x@y kot Type1 Napaka Že povabljen kot uporabnik ID za Adobe, povabilo pa je bilo že poslano.
  kakršnakoli Dodaj u@d3 kot Type2 Napaka E-poštna domena nima lastnika.Za tega uporabnika skrbi druga organizacija ali je drugega tipa.
  kakršnakoli Dodaj x@y kot Type3 Napaka E-poštna domena nima lastnika.Za tega uporabnika skrbi druga organizacija ali je drugega tipa.
         

Podrobnosti o zmogljivosti

Preobremenitev preprečite, tako da kot del obdelave uvedete pravilo o 66,6-odstotnem obratovalnem ciklu. Če se čas za obdelavo vnosa razlikuje od povprečja za več kot 10 %, se hitrost prilagodi, tako da obdelava zahteve potroši samo 2/3 resničnega časa.

Poleg tega nadzor hitrosti, ki ga upravlja ekipa operacij, omeji tudi hitrost obdelovanja. Če je nadzorovanje hitrosti nastavljeno na določeno vrednost, je nadzor obratovalnega cikla onemogočen. Obstaja klicanje API, s katerim se preklopi nazaj na spreminjanje hitrosti na osnovi obratovalnega cikla.

Za povratni odziv o zmogljivosti vidite število obdelanih zahtev na sekundo.

Ciljna hitrost za ustvarjanje 1000 računov, kjer se vsakega doda za 2 konfiguraciji izdelkov, je 1 račun/sekundo, brez upoštevanja 66,6-odstotnega obratovalnega cikla, tako da je navidezna hitrost obdelave: 0,66 računov/sekundo ali približno 40 računov/minuto. Za ustvarjanje 1000 računov bi pri tej hitrosti potrebovali 25 minut. Za ustvarjanje 5000 računov bi pri tej hitrosti potrebovali dve uri in pet minut.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu