Príručka používateľa Zrušiť

Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru v dokumente PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako otáčať, presúvať, odstraňovať, extrahovať alebo prečíslovať strany v súbore PDF.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Ak chcete manipulovať so stranami v dokumente PDF, uistite sa, že máte povolenie na úpravu dokumentu PDF. V ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položku Vlastnosti dokumentu a potom v dialógovom okne vyberte kartu Zabezpečenie. Skontrolujte svoje povolenia pre dokument v časti Súhrn obmedzení dokumentu.

Otáčanie strán v súbore PDF

Môžete otočiť všetky strany alebo vybraté strany v dokumente. Otáčanie sa vykonáva po 90° krokoch. Strany môžete otáčať pomocou nástrojov na otáčanie na paneli Miniatúry strán alebo pomocou položky Otočiť.

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte to v aplikácii
Zmena usporiadania stránok v súbore PDF v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku VšetkynástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Na ľavej table sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 2. Zadajte rozsah strán, na ktorých chcete použiť otočenie.

  Môžete vybrať možnosti Párne strany, Nepárne strany, Strany na šírku, Strany na výšku alebo Všetky strany. Prípadne môžete zadať číslo strany, s ktorou chcete pracovať.

 3. Po zadaní rozsahu strán v rámci položky Smer vyberte možnosť O 90° proti smeru hodinových ručičiek alebo O 90° v smere hodinových ručičiek .

 4. Otočenie strany môžete použiť aj na konkrétnej strane výberom tlačidiel na pravej table.

  Zobrazenie miniatúr strán
  Otočenie strany v zobrazení miniatúr strán.

  Poznámka:

  Ak chcete dočasne zmeniť zobrazenie strany, v ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položku Zobraziť > Otočiť zobrazenieOtočiť zobrazenie doprava alebo Otočiť zobrazenie doľava. Pri budúcom otvorení PDF sa pôvodná orientácia strany obnoví.

Extrahujte strany zo súboru PDF

Extrahovanie umožňuje opakované využitie vybratých strán z jedného dokumentu PDF v inom dokumente PDF. Extrahované strany zahŕňajú obsah a polia formulára, komentáre a odkazy pôvodného dokumentu.

Extrahované strany môžete ponechať v pôvodnom dokumente alebo ich počas extrahovania odstrániť.

Poznámka:

Záložky ani zreťazenia článkov spojené so stranami sa s nimi neextrahujú.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Všetky nástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Na ľavej table sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 2. Určite rozsah strán, ktoré chcete extrahovať.

  Môžete vybrať možnosti Párne strany, Nepárne strany, Strany na šírku, Strany na výšku alebo Všetky strany. Prípadne môžete zadať číslo strany, ktorú chcete extrahovať.

 3. Vyberte položku Extrahovať v časti Možnosti strany.

  Zobrazí sa nové dialógové okno s príkazmi špecifickými pre operáciu Extrahovať.

 4. V tomto dialógovom okne vykonajte ešte pred výberom položky Extrahovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť vybraté strany z pôvodného dokumentu, vyberte položku Po extrahovaní strany odstrániť.
  • Ak chcete pre každú vybratú stranu vytvoriť jednostranový súbor PDF, vyberte položku Extrahovať strany ako samostatné súbory.
  • Ak chcete zachovať pôvodné strany nedotknuté a vytvoriť jeden dokument PDF pre extrahované strany, zrušte začiarknutie oboch políčok.

Extrahované strany sa umiestnia do nového dokumentu.

Poznámka:

Autor dokumentu PDF môže nastaviť zabezpečenie tak, aby zabránil vynímaniu strán. Ak chcete zobraziť nastavenia zabezpečenia dokumentu, v ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položku Vlastnosti dokumentu a potom v dialógovom okne vyberte kartu Zabezpečenie.

Extrahujte náhodné strany z PDF

Môžete tiež vyberať a extrahovať nesúvislé strany z miniatúr strán na ľavej navigačnej table programu Acrobat.

Kroky:

 1. V ponuke skratiek pre miniatúru strany vyberte položku Extrahovať strany.

 2. V dialógovom okne Extrahovať strany zadajte strany, ktoré chcete extrahovať, a potom kliknite na položku OK.

  Zadajte strany na extrakciu

Rozdelenie súborov PDF na viacero dokumentov

Môžete rozdeliť jeden alebo viacero súborov PDF do viacerých menších súborov PDF. Pri rozdeľovaní súboru PDF môžete určiť rozdelenie podľa maximálneho počtu strán, maximálnej veľkosti súboru alebo záložiek najvyššej úrovne.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Všetky nástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Na ľavej table sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 2. Na ľavej table vyberte položku Rozdeliť. Zobrazí sa dialógové okno príkazu pre operáciu rozdelenia.

 3. V zozname Rozdeliť podľa vyberte kritériá pre rozdelenie dokumentu:

  Počet strán

  Zadajte maximálny počet strán pre každý dokument po rozdelení.

  Veľkosť súboru

  Zadajte maximálnu veľkosť súboru pre každý dokument po rozdelení.

  Záložky najvyššej úrovne

  Ak dokument obsahuje záložky, pre každú záložku najvyššej úrovne sa vytvorí jeden dokument.

 4. Ak chcete zadať cieľový priečinok pre predvoľby rozdelených súborov a názvov súborov, vyberte položku Voľby výstupu. Podľa potreby zadajte požadované voľby a vyberte položku OK.

 5. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké rozdelenie aplikovať na viaceré dokumenty, vyberte položku Rozdeliť viaceré súbory. V dialógovom okne Rozdeliť dokumenty vyberte položku Pridať súbory a vyberte položku Pridať súbory, Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Vyberte súbory alebo priečinok a potom vyberte položku OK.

Posúvanie alebo kopírovanie stránok v súbore PDF

Na kopírovanie alebo presúvanie strán v rámci dokumentu použite miniatúry strán na navigačnej table alebo v oblasti dokumentu. Strany medzi dokumentami môžete kopírovať aj pomocou miniatúr strán.

Premiestnenie alebo skopírovanie strany vnútri PDF pomocou miniatúr strán

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Všetky nástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Na ľavej table sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán. Miniatúry strán sa zobrazia v oblasti Dokument.

 2. Vyberte jednu alebo viaceré miniatúry strán.

 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete stranu premiestniť, pretiahnite rámček s číslom strany zodpovedajúcej miniatúry strany alebo samotnú miniatúru strany do novej polohy. Zobrazí sa lišta označujúca novú polohu miniatúry strany. Strany sa prečíslujú.
  • Ak chcete vystrihnúť alebo skopírovať stranu, vyberte v kontextovej ponuke možnosť Vystrihnúť alebo Kopírovať. Medzi miniatúrami strán vyberte miesto, kam chcete príslušnú stranu prilepiť. Miesto vybrané na prilepenie ukazuje modrú vodorovnú značku. V kontextovej ponuke vyberte položku Prilepiť. Strany môžete prilepiť aj do iného súboru PDF.
  Poznámka:

  Vyššie uvedené operácie môžete vykonať tiež v navigačnej table vybratím tlačidla Miniatúry strán .

Skopírovanie strany z jedného súboru PDF do druhého pomocou miniatúr strán

Kroky:

 1. Otvorte oba dokumenty PDF a zobrazte ich vedľa seba.

  Poznámka:

  Na zobrazenie dokumentov PDF vedľa seba, vyberte z ponuky s vodorovnými čiarami možnosť Okno  (Windows®) alebo ponukuOkno (macOS). Potom vyberte možnosť Nakloniť > Vertikálne.

 2. Z panela s nástrojmi na pravej strane otvorte panely Miniatúr strán pre oba dokumenty PDF. Druhou možnosťou je prejsť na voľbu Všetky nástroje > Organizovať strany pre oba dokumenty PDF.

  Poznámka:

  Vyberte tlačidlo Miniatúry strán na bočnom paneli vpravo a otvorí sa panel Miniatúry strán.   

 3. Vyberte stranu, ktorú chcete vystrihnúť alebo skopírovať. Ak chcete vybrať viacero strán, stlačte kláves Ctrl a potom vyberte požadované strany. V kontextovej ponuke miniatúr strán vyberte položku Kopírovať.

 4. V cieľových dokumentoch PDF vyberte medzi miniatúry strán na miesto, kam chcete príslušnú stranu vložiť. Miesto prilepenia ukazuje modrú vodorovnú značku. Vyberte pravým tlačidlom a potom vyberte voľbu Prilepiť.

  Strana sa skopíruje do dokumentu a strany sa prečíslujú. Strany môžete prilepiť aj do iného súboru PDF. Druhou možnosťou je presunúť miniatúru strany myšou na panel Miniatúry strán cieľového súboru PDF.

Odstraňovanie alebo nahradenie stránok v súbore PDF

Môžete nahradiť celú stranu PDF inou stranou PDF. Nahradí sa len text a obrázky na pôvodnej strane. Akékoľvek interaktívne elementy spojené s pôvodnou stranou, ako sú odkazy a záložky, sa nezmenia. Podobne sa tiež neprenesú záložky a odkazy, ktoré mohli byť skôr spojené s náhradnou stranou. Poznámky sa ale prenesú a skombinujú sa s existujúcimi poznámkami v dokumente.

Po odstránení alebo nahradení strán je vhodné pomocou príkazu Zmenšiť veľkosť súboru premenovať a uložiť novo usporiadaný súbor s čo najmenšou veľkosťou súboru.

Strana pred a po nahradení. Záložky a odkazy strany zostanú na rovnakých miestach.

Ako odstrániť strany pomocou príkazu Odstrániť

Poznámka:

Príkaz Odstrániť nemožno vziať späť.

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Všetky nástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Na ľavej table sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán. Miniatúry strán sa zobrazia v oblasti Dokument.

 2. Určite rozsah strán, ktoré chcete odstrániť.

  Môžete vybrať spomedzi možností Párne strany, Nepárne strany, Strany na šírku, Strany na výšku, Všetky strany alebo môžete zadať číslo strany, resp. strán, ktoré chcete odstrániť.

 3. Na ľavej table vyberte položku Odstrániť strany a výber potvrďte výberom položky OK.

  Nemôžete odstrániť všetky strany; v dokumente musí zostať aspoň jedna strana.

  Poznámka:

  Ak na paneli Zobrazenie strán v dialógovom okne Predvoľby vyberiete voľbu Používať logické čísla strán, môžete zadať číslo strany v zátvorkách, aby ste odstránili príslušnú stranu. Ak je napríklad prvá strana v dokumente očíslovaná i, v zozname Zadať rozsah strán môžete zadať (1) a odstrániť tak túto stranu.

Ako odstrániť strany pomocou miniatúr strán

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Všetky nástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Na ľavej table sa zobrazí súprava nástrojov Organizovať strany. Miniatúry strán sa zobrazia v oblasti dokumentu.

 2. Vyberte miniatúry strán, ktoré chcete vymazať. Potom vyberte ikonu zo súpravy nástrojov Organizovať strany, aby ste stranu vymazali.

 3. Prípadne na navigačnej table vyberte tlačidlo Miniatúry strán. Potom vyberte stranu alebo skupinu strán, ktoré chcete vymazať.

 4. Vyberte ikonu Vymazať,  ak chcete stranu vymazať.

Ako nahradiť obsah strany v súbore PDF

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci strany, ktoré chcete nahradiť.
 2. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Všetky nástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku UpraviťOrganizovať strany na globálnom paneli.

  Naľavo sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán.

 3. Na ľavej table vyberte položku Nahradiť. Zobrazí sa okno prieskumníka súborov.

 4. Vyberte dokument obsahujúci strany na nahradenie.

 5. V sekcii Originál zadajte strany, ktoré chcete v pôvodnom dokumente nahradiť.

 6. V sekcii Náhrada zadajte prvú stranu rozsahu náhradných strán. Posledná strana sa vypočíta na základe počtu nahradzovaných strán v pôvodnom dokumente.

 7. Vyberte OK.

Ako nahradiť strany pomocou miniatúr strán

Kroky:

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci strany, ktoré chcete nahradiť, a potom otvorte súbor PDF, ktorý obsahuje náhradné strany.
 2. Na paneli Miniatúry strán súboru PDF, ktorý obsahuje náhradné strany, vyberte stranu alebo skupinu strán:
  • Vyberte rámčeky s číslami strán miniatúr strán, ktoré chcete použiť ako náhradné strany.
  • Pomocou klávesy Shift vyberte viac miniatúr strán. Podržte kláves Ctrl, ak chcete do výberu pridávať viac položiek.
  • Ťahaním nakreslite rámček okolo skupiny miniatúr strán.
 3. Stlačte klávesy Ctrl + Alt a potom potiahnite vybraté miniatúry strán na panel Strany cieľového dokumentu. Uvoľnite tlačidlo myši, keď je ukazovateľ priamo nad rámčekom s číslom miniatúry strany, ktorú chcete nahradiť. Tieto strany sa zvýraznia.

  Strany, ktoré ste vybrali v prvom dokumente, nahradia rovnaký počet strán v druhom dokumente. Toto nahradenie začne číslom strany, ktoré ste vybrali na vloženie nových strán.

Prečíslovanie stránok v súbore PDF

Čísla strán na stranách dokumentu nemusia vždy súhlasiť s číslami strán, ktoré sa objavujú pod miniatúrami strán a na paneli s nástrojmi Navigácia na strane. Strany sa číslujú celými číslami, prvá strana dokumentu má číslo 1. Keďže niektoré súbory PDF môžu obsahovať úvodný materiál, ako je strana s autorskými právami a obsahom, číslovanie hlavných strán nemusí zodpovedať číslam zobrazeným na paneli s nástrojmi Navigácia na strane.

Porovnanie číslovania vytlačených strán (hore) s logickým číslovaním strán (dole)

Pre skupinu strán môžete určiť rôzne štýly číslovania, ako napríklad 1, 2, 3, alebo i, ii, iii, alebo a, b, c. Systém číslovania môžete tiež prispôsobiť pridaním prefixu. Napríklad strany v 1. kapitole môžu byť 1-1, 1-2, 1-3, atď.. 2. kapitola môže mať očíslované strany ako 2-1, 2-2, 2-3, atď..

Poznámka:

Použitie príkazu Očíslovať strany ovplyvní iba čísla strán na paneli Strany. Nové čísla strán môžete do súboru PDF fyzicky pridať pomocou funkcie pre hlavičku a pätu.

Kroky:

 1. Na navigačnej table vyberte položku Miniatúry strán a otvorte panel Miniatúry strán.

 2. Vyberte Označenia strán z menu volieb.  Prípadne vyberte možnosť  Upraviť > Organizovať strany na globálnom paneli, a potom vyberte možnosť Označenie strán zo súpravy nástrojov Organizovať strany.

 3. Určite rozsah strán. (Voľba Vybraté sa vzťahuje na strany vybraté na paneli Miniatúry strán.)

 4. Vyberte jednu z nasledujúcich volieb a potom vyberte položku OK:

  Začať nový oddiel

  Začne novú postupnosť číslovania. Z rozbaľovacej ponuky vyberte štýl číslovania a zadajte číslo počiatočnej strany oddielu. Ak chcete, zadajte Predponu.

  Rozšíriť číslovanie použité v predchádzajúcom oddiele na vybraté strany

  Pokračuje v poradí číslovania od predchádzajúcich strán bez prerušenia.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online