Použitím voľby Prispôsobené skenovanie, ako aj voľby Prednastavené skenovanie bude zoskenovaná len predná strana.

Problém

Len duplexné skenery – po aktualizácii Acrobat júl 2015 použitím voľby Strany > Obidve strany v ponuke Prispôsobené skenovanie, ako aj Prednastavenia (automatická detekcia farebného režimu, čierno-biela, atď.) bude zoskenovaná len predná strana.

Riešenie

Tento problém budeme schopní opraviť v nasledujúcej aktualizácii Acrobat. Riešením je použiť pôvodné rozhranie skenera v ponuke Prispôsobené skenovanie. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

  1. Vyberte Súbor > Vytvoriť > PDF zo skenera > Prispôsobené skenovanie.

  2. V dialógovom okne Prispôsobené skenovanie kliknite na Voľby v blízkosti rozbaľovacieho okna Skener.

    Poznámka: Presvedčte sa, či je skener pripojený, a v rozbaľovacom okne vyberte Skener.

  3. V dialógovom okne Voľby skenera zvoľte Zobraziť pôvodné rozhranie skenera v rozbaľovacom okne Používateľské rozhranie a potom kliknite na OK.

  4. V dialógovom okne Prispôsobené skenovanie kliknite na Skenovať.

  5. Teraz sa počas skenovania zobrazí pôvodné rozhranie skenera s ovládačom TWAIN (v závislosti od modelu skenera). Vyberte príslušné voľby a potom kliknite na Skenovať.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?