Chyba modulu runtime Visual C++ pri inštalácii aplikácie Acrobat XI alebo Acrobat v systéme Windows

V 64-bitových systémoch sa inštalátor aplikácie Acrobat XI alebo Acrobat pokúsi nainštalovať modul runtime Microsoft Visual C++ (x64), ak ho v systéme nenájde. Ak inštalácia tohto modulu runtime zlyhá, na obrazovke dokončenia inštalácie sa zobrazí nasledujúce upozorňujúce hlásenie:

Acrobat XI: „Upozornenie! Inštalácia modulu runtime Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) zlyhala z dôvodu chyby <kód>. Bez neho niektoré funkcie aplikácie nefungujú. Ak chcete zobraziť podrobnosti...“

Acrobat: „Upozornenie! Inštalácia modulu runtime Microsoft Visual C++ 2013 (x64) zlyhala z dôvodu chyby <kód>. Bez neho niektoré funkcie aplikácie nefungujú. Ak chcete zobraziť podrobnosti...“

Ak modul runtime Microsoft Visual C++ (x64) nie je k dispozícii alebo nainštalovaný, vyskytne sa nasledujúci problém:

  • Doplnok Acrobat PDF Creation pre 64-bitové aplikácie balíka Microsoft Office (ako sú napríklad aplikácie Word, Excel, PowerPoint a Outlook) sa nezobrazí.
  • Aplikácia Acrobat nemôže odosielať e-maily ani prevádzať adresy prostredníctvom 64-bitovej aplikácie Microsoft Outlook.

Riešenie: Nainštalujte modul runtime Microsoft Visual C++ (x64).

Pre aplikáciu Acrobat XI: Modul runtime Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) môžete nainštalovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Prevezmite a nainštalujte modul runtime Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.
  • Vyhľadajte súbor vc_red.msi pre modul runtime Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64), ktorý je súčasťou inštalátora aplikácie Acrobat XI, a skúste ho preinštalovať. Súbor vc_red.msi sa nachádza v podpriečinku s názvom VC10RT_x64 v priečinku inštalátora aplikácie Acrobat.

Pre aplikáciu Acrobat:

Poznámka:

Kód chyby uvedený v upozornení určuje príčinu zlyhania. Ďalšie informácie o kódoch chýb nájdete tu na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu