Problém so súčasťou PDFMaker v programoch Office 2010, 2013 alebo 2016 s aplikáciami Acrobat alebo Acrobat 2017

Nedostupný panel s nástrojmi aplikácie PDFMaker

Panel s nástrojmi aplikácie Acrobat PDFMaker nie je k dispozícii v aplikáciách balíka Office 2010, 2013 alebo 2016 po nainštalovaní aplikácií Acrobat alebo Acrobat 2017 v systéme Windows.

Poznámka:

Skúste jedno alebo viac z týchto riešení.

Riešenie č. 1: Povoľte v aplikácií Office doplnok PDFMaker zo zoznamu vypnutých položiek.

Aplikácia Microsoft® Office niekedy automaticky vypne doplnky ako bezpečné v prípade poruchy, ak sa aplikácia neočakávane ukončí.

 1. Otvorte aplikáciu balíka Microsoft® Office.

 2. Vyberte modrú ponuku Súboru (v ľavom hornom rohu). Vyberte tlačidlo Možnosti aplikácie [Názov aplikácie]. V zozname na ľavej strane okna možností vyberte položku Doplnky. Prejdite do dolnej časti okna Možnosti a v kontextovom menu Spravovať vyberte Vypnuté položky. Vyberte položku Spustiť.

 3. V zozname vypnutých položiek naskenujte doplnok Acrobat PDFMaker Office COM:

  • Ak sa doplnok Acrobat PDFMaker Office COM v zozname nachádza, vyberte ho, kliknite na položku Zapnúť a potom na tlačidlo Zavrieť. Potom zatvorte a znova otvorte aplikáciu balíka Office
  • Ak sa doplnok Acrobat PDFMaker Office COM nenachádza v zozname, potom použite program Windows Prieskumník a vyhľadajte PDFMOfficeAddin.dll v priečinku C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, alebo 2017]\PDFMaker\Office. V prípade, že súbor nie je k dispozícii, prejdite na riešenie 5 s uvedenými pokynmi o spôsobe opravy inštalácie aplikácie Acrobat.

   Poznámka:
    Ak ste nainštalovali aplikáciu Acrobat na iné miesto ako na predvolené miesto C:\Program Files\Adobe, potom upravte vyššie uvedenú cestu k priečinku na umiestnenie inštalácie.

Riešenie č. 2: Upravte vstup registra pre doplnok PDFMaker Office alebo kľúč PDFMOutlook

 1. Zavrieť všetky Office aplikácie.

 2. Stlačte klávesy Windows + R, čím otvoríte dialógové okno Spustiť.

 3. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a následne kliknite na OK.

 4. V editore databázy Registry prejdite do nasledovného umiestnenia:

  Pre program Outlook: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook“

  Pre program Word: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  Pre program Excel: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  Pre program PowerPoint: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

 5. Pre Loadbehavior otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku Upraviť. V dialógovom okne úpravy hodnoty DWORD zmeňte údaj hodnoty z 0 na 3, a potom vyberte možnosť OK.

  Zmeňte hodnotu LoadBehavior z 0 na 3

 6. Zatvorte editor databázy Registry a reštartujte aplikáciu balíka Office.

Ak doplnok PDFMaker stále nie je v aplikácii balíka Office k dispozícii, postupujte takto:

 1. Otvorte editor databázy Registry a prejdite na umiestnenie „HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency“.
 2. Vytvorte kľúč „DoNotDisableAddinList“, pridajte hodnotu DWORD „PDFMaker.OfficeAddin“ a nastavte ju na „1“.
 3. Zatvorte editor databázy registry a reštartujte aplikáciu balíka Office.

Riešenie č. 3: Zaregistrujte súbor doplnku COM ručne

Výstraha:

Tento postup zahŕňa úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre úpravu akejkoľvek Windows databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o systéme a aplikáciách. Databázu Registry pred jej úpravou zálohujte. Ak chcete viac informácií o registroch, pozrite si Dokumentácia k Windows alebo kontaktujte spoločnosť Microsoft®.

 1. Zatvorte všetky aplikácie balíka Office.
 2. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte PDFMOfficeAddin.dll a zaznamenajte jeho presnú cestu, ktorá môže obsahovať medzery. Predvolená cesta:

  Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat \PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • V systéme Windows 7: Vyberte voľby Štart > Všetky programy > Príslušenstvo. Pre Príkazový riadok, otvorte kontextovú ponuku, vyberte položku Spustiť ako administrátor a overte svoju totožnosť.
  • V systéme Windows 8/10: Vyhľadajte položku Príkazový riadok pomocou tlačidla vyhľadávania vedľa tlačidla Štart. Pre Príkazový riadok, otvorte kontextovú ponuku, vyberte položku Spustiť ako administrátor a potom overte svoju totožnosť.
 4. V okne Príkazový riadok zadajte regsvr32, za tým medzeru a cestu, ktorú ste si zaznamenali v kroku 1. Uzavrite cestu do úvodzoviek. Napríklad, ak sa PDFMOfficeAddin.dll nachádza v predvolenom umiestnení, potom by ste mali zadať tento príkaz:

  Pri aplikácii Acrobat: regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll" 

  Pri aplikácii Acrobat Classic (2015): regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

  Pri aplikácii Acrobat 2017: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

 5. Stlačte tlačidlo Enter.
 6. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením, že registrácia bola úspešná. Výberom tlačidla OK toto dialógové okno zatvorte.

 7. Zatvorte okno Príkazový riadok.
 8. Otvorte aplikáciu balíka Office

Riešenie č. 4: uistite sa, že Acrobat PDFMaker Office COM je v zozname dostupných doplnkov aplikácie Office.

Office 2010, 2013 alebo 2016

 1. Otvorte aplikáciu balíka Microsoft® Office 2010.

 2. Vyberte modrú ponuku Súboru (v ľavom hornom rohu). Vyberte tlačidlo Možnosti aplikácie [Názov aplikácie]. V zozname na ľavej strane okna možností vyberte položku Doplnky.  

 3. Prejdite do dolnej časti okna Možnosti alebo okna Centrum dôveryhodnosti a v kontextovom menu Spravovať vyberte položku doplnky architektúry COM.

 4. Vyberte položku Spustiť.

 5. V zozname vyhľadajte doplnok Acrobat PDFMaker Office COM:

  • Ak sa doplnok Acrobat PDFMaker Office COM v zozname nachádza, ale políčko vedľa neho nie je začiarknuté, výberom políčko začiarknite. Vyberte OK. Potom zatvorte a znova otvorte aplikáciu balíka Office (Ak políčko nie je možné začiarknuť a už ste vyskúšali riešenie č. 1, vyberte doplnok Acrobat PDFMaker Office COM. Kliknite na položku Odstrániť a pokračujte na ďalší odsek.)
  • Ak sa doplnok Adobe PDFMaker COM v zozname dostupných doplnkov nenachádza, kliknite na položku Pridať a prejdite do priečinka C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015 alebo 2017]\PDFMaker\Office. Vyberte položku PDFMOfficeAddin.dll. Kliknite na tlačidlo OK. Potom zatvorte a znova otvorte aplikáciu balíka Office

   Poznámka: Ak ste nainštalovali aplikáciu Acrobat na iné miesto ako na predvolené miesto C:\Program Files\Adobe, potom upravte vyššie uvedenú cestu k priečinku na umiestnenie inštalácie.

Riešenie č. 5: Ak nie sú spustené iné aplikácie, opravte inštaláciu aplikácie Acrobat

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte aplikáciu Acrobat.
 4. Vyberte voľby Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Po dokončení procesu opravy reštartujte počítač.

Riešenie 6: Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Acrobat so systémom Windows v zjednodušenom režime

Ovládače zariadenia a programy, ktoré sa spustia automaticky pri spustení počítača, môžu byť v konflikte s inštalátorom Acrobat a spôsobiť problémy. Aby sa zabránilo konfliktu inštalácie, znovu nainštalujte aplikáciu Acrobat, zatiaľ čo systém Windows bude bežať v zjednodušenom režime. V zjednodušenom režime sú nepodstatné programy a ovládače vypnuté.

 1. Presuňte všetky osobné súbory z priečinka aplikácie Acrobat a jeho podpriečinkov. Predvolené umiestnenie priečinka aplikácie je C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, alebo 2017].

 2. Postupujte takto:

  • V systéme Windows 7, 8, a 10: pomocou tlačidla Štart otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku Ovládací panelProgramy a funkcie.
 3. V zozname programov vyberte aplikáciu Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat 2017.

 4. Vyberte položku Odinštalovať/Zmeniť.

 5. Pri odstraňovaní aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2. Vypnite nepodstatné služby a položky pri spustení a reštartujte počítač. Pokyny nájdete v týchto dokumentoch:

 3. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor aplikácie Acrobat alebo 2017. Pri dokončovaní inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte voľby Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie. Pri inštalácii dostupných aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Znovu zapnite položky pri spustení a služby. Pokyny nájdete v príslušnom dokumente Pomocníka v kroku 2 vyššie.

 6. Reštartujte počítač.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?