Problém so súčasťou PDFMaker v programoch Office 2010, 2013 alebo 2016 s aplikáciami Acrobat alebo Acrobat 2017

Nedostupný panel s nástrojmi aplikácie PDFMaker

Panel s nástrojmi aplikácie Acrobat PDFMaker nie je k dispozícii v aplikáciách balíka Office 2010, 2013 alebo 2016 po nainštalovaní aplikácií Acrobat alebo Acrobat 2017 v systéme Windows.

Poznámka:

Skúste jedno alebo viac z týchto riešení.

Riešenie 1: Povoľte doplnok PDFMaker v zozname aplikácie balíka Office s názvom Vypnuté položky

Aplikácia Microsoft Office niekedy automaticky vypne doplnky ako bezpečné v prípade poruchy, ak sa aplikácia neočakávane ukončí. Ak chcete zistiť, či bol doplnok PDFMaker vypnutý, postupujte takto:

Office 2010, 2013 alebo 2016

  1. Otvorte aplikáciu balíka Microsoft Office

  2. Kliknite na modré menu Súbor (v ľavom hornom rohu). Kliknite na tlačidlo Možnosti programu [Názov aplikácie]. V zozname na ľavej strane okna možností vyberte položku Doplnky. Prejdite do dolnej časti okna Možnosti a v kontextovom menu Spravovať vyberte Vypnuté položky. Kliknite na tlačidlo Prejsť.

  3. V zozname vypnutých položiek vyhľadajte doplnok Acrobat PDFMaker Office COM.

    • Ak sa doplnok Acrobat PDFMaker Office COM v zozname nachádza, vyberte ho, kliknite na položku Zapnúť a potom na tlačidlo Zavrieť. Potom zatvorte a znova otvorte aplikáciu balíka Office
    • Ak sa doplnok Acrobat PDFMaker Office COM v zozname nenachádza, pomocou aplikácie Windows Prieskumník vyhľadajte v umiestnení C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 alebo 2017]\PDFMaker\Office súbor PDFMOfficeAddin.dll. V prípade, že súbor nie je k dispozícii, prejdite na riešenie 5 s uvedenými pokynmi o spôsobe opravy inštalácie aplikácie Acrobat.

      Poznámka:
      Ak ste nainštalovali aplikáciu Acrobat na iné miesto ako na predvolené miesto C:\Program Files\Adobe, potom upravte vyššie uvedenú cestu k priečinku na umiestnenie inštalácie.

Riešenie č. 2: Upravte záznam kľúčov PDFMaker OfficeAddin alebo PDFMOutlook v databáze Registry.

  1. Zavrieť všetkyOfficeaplikácie.

  2. Stlačte klávesy Windows + R, čím otvoríte dialógové okno Spustiť.

  3. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a následne kliknite na OK.

  4. V okne Registry prejdite na nasledovné umiestnenie:

    Pre program Outlook: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook“

    Pre program Word: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

    Pre program Excel: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

    Pre program PowerPoint: „\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin“

  5. Kliknite pravým tlačidlom na položku Loadbehavior a vyberte Urpaviť. V dialógovom okne úpravy hodnoty DWORD zmeňte údaj hodnoty z 0 na 3 a potom kliknite na OK.

    Zmeňte hodnotu LoadBehavior z 0 na 3

  6. Zatvorte Editor databázy Registry a reštartujte aplikáciu balíka Office.

Ak doplnok PDFMaker stále nie je v aplikácii balíka Office k dispozícii, postupujte takto:

  1. Otvorte Editor databázy Registry a prejdite na umiestnenie „HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency“.
  2. Vytvorte nový kľúč „DoNotDisableAddinList“, pridajte novú hodnotu DWORD „PDFMaker.OfficeAddin“ a nastavte ju na „1“.
  3. Zatvorte Editor databázy Registry a reštartujte aplikáciu balíka Office.

Riešenie č. 3: Zaregistrujte súbor doplnku COM ručne

Výstraha:

Tento postup zahŕňa úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre úpravu databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o systéme a aplikáciách. Databázu Registry pred jej úpravou zálohujte. Ak chcete viac informácií o registroch, pozrite si Dokumentácia k Windows alebo kontaktujte spoločnosť Microsoft.

  1. Zatvorte všetky aplikácie balíka Office.
  2. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte PDFMOfficeAddin.dll a zaznamenajte jeho presnú cestu, ktorá môže obsahovať medzery. Predvolená cesta:

    Acrobat: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

    Acrobat Classic (2015): C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

    Acrobat 2017: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

    • V systéme Windows 7: Vyberte voľby Štart > Všetky programy > Príslušenstvo. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok, vyberte možnosť Spustiť ako správca a vykonajte overenie.
    • V systéme Windows 8/10: Vyhľadajte položku Príkazový riadok pomocou tlačidla vyhľadávania vedľa tlačidla Štart. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok, vyberte možnosť Spustiť ako správca a vykonajte overenie.
  4. V okne Príkazový riadok zadajte regsvr32, za tým medzeru a cestu, ktorú ste si zaznamenali v kroku 1. Uzavrite cestu do úvodzoviek. Napríklad, ak sa PDFMOfficeAddin.dll nachádza v predvolenom umiestnení, potom by ste mali zadať tento príkaz:

    Pri aplikácii Acrobat: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“ 

    Pri aplikácii Acrobat Classic (2015): regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

    Pri aplikácii Acrobat 2017: regsvr32 „C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll“

  5. Stlačte tlačidlo Enter.
  6. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením, že registrácia bola úspešná. Kliknutím na tlačidlo OK toto dialógové okno zatvorte.
  7. Zatvorte okno Príkazový riadok.
  8. Otvorte aplikáciu balíka Office.

Riešenie č. 4: Overte, či je doplnok Acrobat PDFMaker Office COM vybraný v zozname dostupných doplnkov aplikácie balíka Office.

Office 2010, 2013 alebo 2016

  1. Otvorte aplikáciu balíka Microsoft Office 2010.

  2. Kliknite na modré menu Súbor (v ľavom hornom rohu). Kliknite na tlačidlo Možnosti aplikácie [Názov aplikácie]. V zozname na ľavej strane okna možností vyberte položku Doplnky.  

  3. Prejdite do dolnej časti okna Možnosti alebo okna Centrum dôveryhodnosti a v kontextovom menu Spravovať vyberte položku Doplnky architektúry COM.
  4. Kliknite na tlačidlo Prejsť.
  5. V zozname vyhľadajte doplnok Acrobat PDFMaker Office COM.

    • Ak sa doplnok Acrobat PDFMaker Office COM v zozname nachádza, ale a kliknite vedľa neho nie je začiarknuté, kliknutím a kliknite Kliknite na tlačidlo OK. Potom zatvorte a znova otvorte aplikáciu balíka Office (Ak políčko nie je možnézačiarknuťa už ste vyskúšali riešenie č. 1, vyberte doplnok Acrobat PDFMaker Office COM. Kliknite na položku Odstrániť a pokračujte na ďalší odsek.)
    • Ak sa doplnok Adobe PDFMaker COM v zozname dostupných doplnkov nenachádza, kliknite na položku Pridať a prejdite do priečinka C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 alebo 2017]\PDFMaker\Office. Vyberte položku PDFMOfficeAddin.dll. Kliknite na tlačidlo OK. Potom zatvorte a znova otvorte aplikáciu balíka Office

      Poznámka: Ak ste nainštalovali aplikáciu Acrobat na iné miesto ako na predvolené miesto C:\Program Files\Adobe, potom upravte vyššie uvedenú cestu k priečinku na umiestnenie inštalácie.

Riešenie 5: Spustite možnosť Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat, pričom žiadne ďalšie aplikácie nie sú spustené

  1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
  2. Reštartujte počítač.
  3. Otvorte aplikáciu Acrobat.
  4. Vyberte voľby Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  5. Po dokončení procesu opravy reštartujte počítač.

Riešenie 6: Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Acrobat so systémom Windows v zjednodušenom režime

Ovládače zariadenia a programy, ktoré sa spustia automaticky pri spustení počítača, môžu byť v konflikte s inštalátorom Acrobat a spôsobiť problémy. Aby sa zabránilo konfliktu inštalácie, znovu nainštalujte aplikáciu Acrobat, zatiaľ čo systém Windows bude bežať v zjednodušenom režime. V zjednodušenom režime sú nepodstatné programy a ovládače vypnuté.

  1. Presuňte všetky osobné súbory z priečinka aplikácie Acrobat a jeho podpriečinkov. Predvolené umiestnenie priečinka aplikácie je C:\Program Files\Adobe\Acrobat [DC, 2015 alebo 2017].

  2. Postupujte takto:

    • V systéme Windows 7/8/10: Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart a vyberte možnosť Ovládací panel > Programy a súčasti.
  3. V zozname programov vyberte aplikáciu Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat 2017.

  4. Kliknite na položku Odinštalovať/Zmeniť.

  5. Pri odstraňovaní aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
  2. Vypnite nepodstatné služby a položky pri spustení a reštartujte počítač. Pokyny nájdete v týchto dokumentoch:

  3. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor aplikácie Acrobat alebo 2017. Pri dokončovaní inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  4. Otvorte aplikáciu Acrobat a vyberte voľby Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie. Pri inštalácii dostupných aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  5. Znovu zapnite položky pri spustení a služby. Pokyny nájdete v príslušnom dokumente Pomocníka v kroku 2 vyššie.

  6. Reštartujte počítač.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu