Print_double-sided

Aplikácie Adobe Reader a Adobe Acrobat umožňujú tlačiť obojstranne, ak tlačiareň podporuje túto funkciu. Tieto voľby reguluje ovládač tlačiarne, nie aplikácie Adobe Acrobat a Adobe Reader. Informácie o tom, ktoré funkcie tlačiareň podporuje, nájdete v dokumentácii k tlačiarni. (Tlač na obidve strany sa nazýva aj duplex, predná a zadná, dvojstranná či obojstranná tlač.)


(Windows) Obojstranná tlač v aplikácii Acrobat, Reader DC

 1. V aplikácii Acrobat alebo Reader zvoľte možnosť Súbor>Tlač.

 2. V dialógovom okne tlače zvoľte možnosť Tlačiť na obe strany papiera.

  Obojstranná tlač
 3. Kliknite na tlačidlo Tlač.

(Mac) Obojstranná tlač v aplikácii Acrobat, Reader DC

 1. V aplikácii Acrobat alebo Reader zvoľte možnosť Súbor>Tlač.

 2. V dialógovom okne tlače zvoľte možnosť Tlačiť na obe strany papiera.

  Obojstranná tlač
 3. Kliknite na tlačidlo Tlač.

(Windows) Obojstranná tlač v aplikáciách Acrobat Reader 10 alebo staršej verzii

 1. V aplikácii Acrobat alebo Reader vyberte Súbor > Tlačiť.

 2. Kliknite na Vlastnosti.

  Kliknite na Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Rozloženie. Toto dialógové okno sa líši v závislosti od tlačiarne. Je možné, že vaše dialógové okno nezodpovedá dialógovým oknám uvedeným nižšie.

  Kliknite na kartu Rozloženie
 4. Vykonajte výber na lište Tlač na obe strany. V závislosti od ovládača tlačiarne sa táto lišta môže volať „Obojstranná tlač“ alebo podobne. Ak nevidíte lištu Tlač na obe strany, tak vybraná tlačiareň nepodporuje obojstrannú tlač. Alebo je táto funkcia vypnutá (pozri Skontrolovať, či sú funkcie tlačiarne zapnuté).

 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite znova na tlačidlo OK na spustenie tlače.

 
 

(Windows) Skontrolovať, či sú funkcie tlačiarne zapnuté

Ak nevidíte možnosť obojstrannej tlače, je možné, že funkcia nie je zapnutá.

 1. Vyberte Štart > Tlačiarne a faxy (Windows XP) alebo Štart > Zariadenia a tlačiarne (Windows 7).

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte Predvoľby tlače.
 3. Kliknite na Ďalšie voľby.

 4. Rozbaľte Možnosti dokumentu > Funkcie tlačiarne.

 5. Vyberte požadované možnosti a potom v kontextovej ponuke vyberte položku Zapnúť. Ak sa vám nepodarilo nájsť obojstrannú tlač a zošívanie v možnostiach, tak vybraná tlačiareň nepodporuje tieto funkcie.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK na zatvorenie dialógového okna.

(Mac OS) Obojstranná tlač v aplikácii Acrobat, Reader 10 alebo staršej verzii

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 2. (Reader X/Acrobat X) Kliknite na tlačidlo Tlačiareň v dolnej časti dialógového okna Tlačiť a potom na tlačidlo Áno, keď sa zobrazí výzva.

  Kliknite na tlačidlo Tlačiareň
 3. Uistite sa, že dialógové okno Tlač je v rozšírenom režime kliknutím na šípku vpravo od kontextovej ponuky Tlačiareň.

  Rozšírený režim dialógového okna Tlač
 4. V dialógovom okne Tlač vyberte z kontextovej ponuky položku Rozloženie.

  Vyberte položku Rozloženie

  Dialógové okno Tlač s vybranou položkou Rozloženie v kontextovej ponuke. V kontextovej ponuke Obojstranná je vybraná možnosť Zošiť po dlhšej strane.

 5. V kontextovej ponuke Obojstranná vyberte možnosť väzby.

 6. Kliknite na tlačidlo Tlač a potom kliknite na tlačidlo OK v hlavnom dialógovom okne Tlač.

Obojstranná tlač použitím jednostrannej tlačiarne

Ak vaša tlačiareň nepodporuje obojstrannú tlač, môžete ručne vytlačiť dokument na obe strany papiera. Tieto kroky sa líšia v závislosti od toho, akým spôsobom vstupujú a vystupujú strany z tlačiarne. Vytlačte niekoľko skúšobných strán podľa pokynov, aby ste pochopili, ako vložiť strany späť do tlačiarne.

Z tlačiarne vychádza papier lícom nadol

Ak z tlačiarne vychádzajú strany v číselnom poradí (od prvej strany), postupujte podľa týchto pokynov. Strany vychádzajú z tlačiarne lícom nadol (bežné v prípade laserových tlačiarní).

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.
 2. V podskupine kontextovej ponuky Rozsah oblasti tlače vyberte Iba párne strany.

  V podskupine ponuky vyberte Iba párne strany, Rozsah tlače
 3. Vyberte možnosť Otočiť strany. V tomto prípade voľba Otočiť strany zaisťuje, že postupnosť strán je správna.

 4. Kliknite na OK alebo Tlač.

 5. Ak je celkový počet strán nepárny, pridajte prázdny list, aby bol vložený list na tlač poslednej nepárnej strany.

 6. Vložte vytlačené papiere späť do vstupného (zdrojového) zásobníka papiera tak, aby sa vytlačili nepotlačené strany. Otočte hornú časť strany smerom k tlačiarni. Uistite sa, že okraje papierov sú zarovnané.

 7. Vyberte Súbor > Tlačiť a v podskupine ponuky vyberte Iba nepárne strany. (Teraz nevyberajte možnosť Otočiť strany.)

  Vyberte Súbor, Tlačiť iba nepárne strany
 8. Kliknite na OK alebo Tlač.

Z tlačiarne vychádza papier lícom nahor

Postupujte podľa týchto pokynov, ak z tlačiarne vychádzajú strany v opačnom poradí (posledná strana ako prvá). Strany vychádzajú z tlačiarne lícom nahor (bežné v prípade atramentových tlačiarní).

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. V podskupine kontextovej ponuky Rozsah oblasti tlače vyberte Iba párne strany.

  V podskupine ponuky vyberte Iba párne strany, Rozsah tlače
 3. Kliknite na OK alebo Tlač.

 4. Ak je celkový počet strán nepárny, pridajte prázdny list, aby bol vložený list na tlač poslednej nepárnej strany.

 5. Vložte vytlačené papiere späť do vstupného (zdrojového) zásobníka papiera tak, aby sa vytlačili nepotlačené strany. Otočte hornú časť strany smerom k tlačiarni. Uistite sa, že okraje papierov sú zarovnané.

 6. Vyberte Súbor > Tlačiť a v podskupine ponuky vyberte Iba nepárne strany.

 7. Vyberte možnosť Otočiť strany.V tomto prípade voľba Otočiť strany zaisťuje, že postupnosť strán je správna.

  Vyberte možnosť Otočiť strany.
 8. Kliknite na OK alebo Tlač.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online