Riešenie problémov pri tlači súborov PDF v aplikáciách Acrobat a Reader

Nájdite riešenia bežných problémov s tlačou dokumentov PDF.

Poznámka:

Ak máte v počítačoch Mac problémy s jednostrannou alebo obojstrannou tlačou, prečítajte si časť V aplikácii Acrobat v počítačoch Mac nie je možné tlačiť obojstranne alebo jednostranne

Prvým krokom pri riešení problému s tlačou je nájdenie príčiny problému. Techniky odstraňovanie problémov uvedené nižšie riešia niektoré z najvšeobecnejších problémov a sú zoskupené do troch kategórií:

Tri najčastejšie problémy

Riešenia spojené s tlačiarňou

Môžete vytlačiť túto stránku s riešením problému?

Vyskúšajte vytlačiť túto stránku s riešením problému. Ak toto nie je možné, postupujte podľa nasledovných krokov a skontrolujte pripojenie svojej tlačiarne.

 1. Ubezpečte sa, či je kábel, ktorý pripojuje vašu tlačiareň k počítaču bezpečne pripojený.

 2. Ak je vaša tlačiareň pripojená do USB rozbočovača, odpojte kábel tlačiarne od rozbočovača. Potom pripojte kábel tlačiarne priamo do USB portu na vašom počítači.

 3. Vypnite svoju tlačiareň. Počkajte 30 sekúnd, a potom ju znovu zapnite.

 4. Skúste vytlačiť PDF znova.

Používate najnovší ovládač tlačiarne?

Ubezpečte sa, či ste, či ste aktualizovali najnovší ovládač tlačiarne (program, ktorý ovláda vašu tlačiareň). Výrobca tlačiarne poskytuje aktualizované ovládače na vylepšenie kompatibility s novším softvérom, akým je novšia verzia aplikácie Reader a Acrobat.

 1. Nájdite číslo modelu svojej tlačiarne.

 2. Prejdite na webovú stránku výrobcu a načítajte alebo vyhľadajte „drivers“ (ovládače) alebo „printer drivers“ (ovládače tlačiarne).

  Nižšie sú uvedené stránky na prevzatie ovládača od niektorých výrobcov:

 3. Nájdite správny ovládač pre svoje číslo modelu.

 4. Prevezmite a nainštalujte ovládač tlačiarne podľa inštrukcií výrobcu.

 5. Reštartujte počítač. 

Vyskúšali ste tlač na viacerých tlačiarňach?

Ak máte k svojmu počítaču pripojených viacero tlačiarní, vyskúšajte vytlačiť súbor na inej tlačiarni. Niekedy môže iná tlačiareň úspešne vytlačiť súbor PDF, ktorý nedokázala vytlačiť tá prvá.   

Ak chcete prepnúť tlačiarne v systéme Windows, pozrite si časť Zmena predvolenej tlačiarne (Windows 10 a 8) alebo vyhľadajte pokyny v pomocníkovi pre systém Windows.

Ak chcete prepnúť tlačiarne v systéme macOS, pozrite si časť Zmena predvolenej tlačiarne (macOS) alebo vyhľadajte pokyny pre váš operačný systém v podpore Apple.

Riešenia v prípade súboru PDF

Problémy s tlačou majú často tú príčinu, že problém je v súbore PDF. Dokonca aj vtedy, ak súbor PDF vyzerá na obrazovke v poriadku, môže obsahovať nekompletné alebo poškodené dáta.

Vyskúšať možnosť „Print as image“ (Vytlačiť ako obrázok)

Ak sa ponáhľate a chcete vytlačiť jednoduchý dokument (ako je list alebo formulár), použite možnosť „Print as image“ (Vytlačiť ako obrázok). Kliknite na tlačidlo Advanced (Rozšírené) v dialógovom okne pre tlač, kde nájdete túto možnosť. (Vo Windows 7 je tlačidlo Advanced (Rozšírené) v spodnej časti dialógového okna).

Ak chcete podrobné inštrukcie, pozrite si Rýchla oprava tlače PDF: Vytlačiť ako obrázok | Acrobat, Reader.

Skopírovať alebo prevziať súbor PDF znova priamo na svoj harddisk

Niekedy sa môže súbor PDF poškodiť alebo obsahovať poškodené dáta. Ak ste prevzali súbor PDF z webu alebo ho prijali v emaili, prevezmite súbor PDF znova alebo požiadajte odosielateľa, aby vám ho poslal znova. Lepšie je skopírovať súbor priamo na svoj harddisk, ako na príručné (prenosné) alebo sieťové zariadenia.

Otvorte novú kópiu na svojom disku a vytlačte ho znova.  

Vytvorte kópiu súboru PDF pomocou možnosti Save As (Uložiť ako).

v aplikácii Reader or Acrobat vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako) a dajte súboru PDF nový názov. V názve súboru používajte len písmená a číslice. Nepoužívajte symboly, ako sú %, $ alebo []. Vyskúšajte tlač novej kópie súboru PDF.

Opätovné vytvorenie súboru PDF

Ak máte pôvodný zdrojový súbor, z ktorého bol súbor PDF vytvorený, znova vytvorte súbor PDF.

 1. Otvorte súbor v pôvodnom programe (ako je textový editor alebo program na usporiadanie strán).

 2. Vyberte File (Súbor) > Print (Tlačiť), a potom vyberte možnosť uložiť súbor ako PDF.

 3. Otvorte nový súbor PDF a znova ho vyskúšajte vytlačiť.

Kontrola problémov pri tlači súborov (preflight inspection - kontrola pred výstupom) súvisiacich so syntaxou (problémy s programovacím kódom).

 1. Otvorte súbor PDF a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Acrobat: Nástroje > Produkcia tlače
  • Acrobat XI: View (Zobraziť) > Tools (Nástroje) > Print Production (Produkcia tlače)
  Vyberte Produkcia tlače

 2. Vyberte Kontrola pred výstupom

  Vyberte Kontrola pred výstupom

 3. Acrobat: Na lište pre vyhľadávanie okna kontroly pred výstupom vpíšte „syntax“. Potom vyberte profil Zobraziť problémy so syntaxou PDF. Potom kliknite na Analyzovať a opraviť

  Kliknite na položku Analyzovať a opraviť PDF

Riešenia súvisiace so softvérom

Reštartujte počítač

Reštartujte svoj počítač, potom súbor znova otvorte. Je prekvapujúce, ako často jednoduchý reštart počítača vyrieši problém. Reštartovanie počítača vyčistí pamäť a vyrovnávaciu pamäť.   

Použitie aktuálnej verzie aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat

Je dôležité aktualizovať svoju verziu aplikácie Reader alebo Acrobat. Spoločnosť Adobe štvrťročne vydáva bezplatné bezpečnostné aktualizácie. Aktualizácie často obsahujú opravy všeobecných problémov. Prevezmite si najnovšiu bezplatnú aktualizáciu:

 1. Otvorte Reader alebo Acrobat.

 2. Vyberte možnosť Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie. Ak sú dostupné nové aktualizácie, tieto sa automaticky nainštalujú.

 3. Keď sú nainštalované, reštartujte svoj počítač.

 4. Skúste vytlačiť súbor PDF znova.

Ďalšie dva dokumenty poskytujú odporúčania pri riešení problémov: Riešenie problémov pri konfigurovaní tlačiarne alebo Tlač komplexných súborov PDF | Acrobat. Tipy týkajúce sa dialógového okna tlače (ako je tlač typu back-to-back, zmena rozmerov stránky a ich prispôsobenie papieru, alebo tlač komentárov) nájdete v článku Tipy pri tlači (Acrobat X a staršie).

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu