Tlač zložitého dokumentu PDF pomocou aplikácie Acrobat

Mnohé z úloh uvedených nižšie sú pokročilejšie možnosti, ktoré môžu byť užitočné pre poskytovateľov dokumentačných služieb a ďalšie subjekty pracujúce s profesionálnymi tlačiarňami. Riešenie základných problémov nájdete v časti Riešenie problémov pri tlači dokumentov PDF v aplikáciách Acrobat a Reader (cpsid_87346)

Dávková tlač súborov PDF 

Vytlačte súbor PDF po jednej alebo dvoch stranách. Pri tlači v malých dávkach môžete určiť, či problém nespôsobuje určitá strana alebo objekt na strane (napríklad obrázok). Ak identifikujete stranu alebo objekt, ktorý sa nevytlačil, vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Odstráňte stranu alebo objekt.
 • Znova vytvorte stranu alebo objekt, ktorý spôsobuje problém.
  Poznámka: Táto možnosť vyžaduje, aby ste mali zdrojový súbor.
 • Ak nemáte zdrojový súbor, danú stranu extrahujte a skúste ju vytlačiť ako obrázok. Pozrite si časť Rýchla oprava | Tlač súboru PDF ako obrázka | Acrobat, Reader (cpsid_87345).

Obnovenie predvolených nastavení tlače

Tlačte pomocou predvolených nastavení aplikácie Acrobat, aby ste určili, či sa mohlo zmeniť nastavenie tlače, ktoré spôsobuje problém.

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť a kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby.

  Len pre systém Mac OS: Ak tlačidlo Ďalšie voľby nevidíte, kliknite na šípku (napravo od rozbaľovacieho menu Tlačiareň).
 2. V prípade potreby kliknite na tlačidlo Uložiť ako a zadajte názov pre nastavenia tlače, aby ste nestratili aktuálne nastavenia.
 3. V rozbaľovacom menu Nastavenia v dialógovom okne Ďalšie nastavenia tlače vyberte možnosť Predvoľby aplikácie Acrobat a kliknite na tlačidlo OK (Windows) alebo Tlačiť (Mac OS).
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Kombinovanie fragmentovaných obrázkov na zmenšenie súboru PDF 

Pri prevode dokumentov obsahujúcich priehľadné obrázky na súbory PDF sa priehľadné obrázky spracúvajú v súboroch PDF ako množstvo malých fragmentov. Príkladom je dokument aplikácie Word obsahujúci priehľadný obrázok GIF. Toto spracovanie môže zväčšiť súbor PDF, čo môže pri tlači spôsobiť problémy. V aplikácii Acrobat 8 a novších verziách môžete tieto fragmenty zlúčiť, aby sa súbor PDF zmenšil.

 1. Vytvorte záložnú kópiu súboru PDF.
 2. Otvorte kópiu a vyberte položky Ďalšie voľby > Optimalizácia PDF.
 3. Vyberte možnosť Vypustiť objekty.
 4. Vyberte možnosť Detekovať a zlúčiť časti obrázka a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Uložte súbor PDF.
 6. Skúste vytlačiť túto novú verziu súboru PDF. 

Zlúčenie vrstiev v súbore PDF 

Súbory PDF môžu obsahovať obsah vo vrstvách, ak boli vytvorené z dokumentov s vrstvami pomocou aplikácie, ako je napríklad Adobe InDesign. V dôsledku toho môže jedna strana súboru PDF obsahovať rôzne vrstvy s rôznym obsahom. Ak tlačíte súbor PDF obsahujúci obsah vo vrstvách, vytlačí sa len vrstva, ktorá je aktuálne viditeľná na obrazovke. Aplikácie Acrobat Pro a Pro Extended umožňujú určiť, ktorá vrstva je viditeľná a bude sa tlačiť. Ak chcete zistiť, či jedna z vrstiev nespôsobuje problém pri tlači, vrstvy v súbore PDF zlúčte.

Poznámka: Zlúčenie vrstiev nie je možné vrátiť späť. Pri tomto postupe použite kópiu súboru PDF.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu aplikácie Acrobat používate, vyberte položky Pomocník > O aplikácii Adobe Acrobat (Windows) alebo Acrobat > O aplikácii Acrobat (Mac OS).

Pri aplikácii Acrobat 8 Professional alebo novšej verzii:

 1. Vytvorte záložnú kópiu súboru PDF výberom položiek Súbor > Uložiť ako a zadaním nového názvu pre kópiu.
 2. Otvorte kópiu a vyberte položky Ďalšie voľby > Optimalizácia PDF. Ak sa zobrazí otázka, či chcete súbor uložiť a pokračovať, kliknite na tlačidlo Áno.
 3. Vyberte možnosť Vypustiť používateľské údaje.
 4. Vyberte možnosť Vypustiť skrytý obsah vrstiev a zlúčiť viditeľné vrstvy a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Keď sa zobrazí výzva, uložte Optimalizovaný súbor PDF pod novým názvom.
 6. Otvorte panel Vrstvy (ak nie je viditeľný, vyberte položky Zobrazenie > Navigačné panely > Vrstvy). Kliknite na rozbaľovacie menu Voľby a vyberte možnosť Zlúčenie vrstiev alebo Zlúčenie všetkých vrstiev do jednej. Zlúčené vrstvy získajú vlastnosti vrstvy, do ktorej sa zlúčia. Pri zlúčení vrstiev sa odstráni všetok obsah vrstiev, ktorý nie je viditeľný na obrazovke.

 7. Uložte súbor PDF a skúste ho vytlačiť.

Pri aplikácii Acrobat 7 Professional:

 1. Vytvorte záložnú kópiu súboru PDF.
 2. Otvorte kópiu a vyberte položky Ďalšie voľby > Optimalizácia PDF.
 3. Kliknite na kartu Vyčistiť.
 4. Vyberte možnosť Odstrániť skrytý obsah vrstiev a zlúčiť vrstvy a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Keď sa zobrazí výzva, uložte Optimalizovaný súbor PDF pod novým názvom.
 6. Na paneli Vrstvy vyberte položku Voľby a potom možnosť Zlúčenie vrstiev alebo Zlúčenie všetkých vrstiev do jednej. Zlúčené vrstvy získajú vlastnosti vrstvy, do ktorej sa zlúčia. Pri zlúčení vrstiev sa odstráni všetok obsah vrstiev, ktorý nie je viditeľný na obrazovke.
 7. Uložte súbor PDF a skúste ho vytlačiť.

Nastavenie zlúčenia priehľadných objektov 

Ak dokument obsahuje priehľadné objekty, ako sú napríklad obrázky s priehľadnosťou, aplikácia Acrobat pred tlačou dokumentu zlúči jeho vrstvy. Pri zlúčení vrstiev sa odstránia informácie o priehľadnosti a obrázky sa prevedú do formátu, ktorý tlačiareň dokáže interpretovať. Nastavte spôsob, akým aplikácia Acrobat vykoná zlúčenie vrstiev, aby ste zistili, či problém nespôsobuje priehľadnosť.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu aplikácie Acrobat používate, vyberte položky Pomocník > O aplikácii Adobe Acrobat (Windows) alebo Acrobat > O aplikácii Acrobat (Mac OS).

Pri aplikácii Acrobat 8 Professional alebo novšej verzii:

 1. Vytvorte záložnú kópiu súboru PDF.
 2. Vyberte položky Ďalšie voľby > Produkcia tlače > Náhľad zlúčenia priehľadností.
 3. Nastavte vyváženie medzi rastrovými obrázkami a vektorovými objektmi:
  • Ak tlačíte na atramentovej tlačiarni, posuňte jazdec Rastrové/vektorové na najnižšie nastavenie.
  • Ak tlačíte na tlačiarni PostScript, posuňte jazdec Rastrové/vektorové na najvyššie nastavenie. Určiť, či tlačiareň podporuje jazyk PostScript, môžete pomocou jej dokumentácie. Tiež sa môžete pozrieť na vlastnosti ovládača na ovládacom paneli Tlačiarne a faxy (Windows) alebo v časti Tlač a faxovanie (Print & Fax) predvolieb systému (System Preferences) (Mac OS). Ak ide o tlačiareň PostScript, názov modelu zobrazený vo vlastnostiach zvyčajne obsahuje písmená „PS“.
 4. Vyberte možnosť Previesť všetok text na obrysy.
 5. Zrušte výber možnosti Vystrihnúť zložité oblasti.

  Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak ste v kroku 3 vybrali hodnotu od 1 do 99.
 6. Kliknutím na tlačidlo Použiť zlúčte vrstvy v súbore PDF a zatvorte dialógové okno Náhľad zlúčenia priehľadností.
 7. Vytlačte dokument.

Pri aplikácii Acrobat 7 Professional:

 1. Vytvorte záložnú kópiu súboru PDF.
 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť a kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby.
 3. V zozname na ľavej strane vyberte položku Zlúčenie priehľadností.
 4. Nastavte vyváženie medzi rastrovými obrázkami a vektorovými objektmi:
  • Ak tlačíte na atramentovej tlačiarni, posuňte jazdec Rastrové/vektorové na najnižšie nastavenie.
  • Ak tlačíte na tlačiarni PostScript, posuňte jazdec Rastrové/vektorové na najvyššie nastavenie. Určiť, či tlačiareň podporuje jazyk PostScript, môžete pomocou jej dokumentácie. Tiež sa môžete pozrieť na vlastnosti ovládača na ovládacom paneli Tlačiarne a faxy (Windows) alebo v časti Tlač a faxovanie (Print & Fax) predvolieb systému (System Preferences) (Mac OS). Ak ide o tlačiareň PostScript, názov modelu zobrazený vo vlastnostiach zvyčajne obsahuje písmená „PS“.
 5. Vyberte možnosť Previesť všetok text na obrysy.
 6. Zrušte výber možnosti Vystrihnúť zložité oblasti, kliknite na tlačidlo OK a vytlačte dokument.

Tlač súboru PDF pomocou kompozitných farieb

Ak tlačíte súbor PDF so separovanými farbami, vytlačte ho pomocou kompozitných farieb, aby ste určili, či problém nespôsobuje jedna z farebných platní. Pri tlači pomocou kompozitných farieb sa všetky farby vytlačia na jednej platni bez ohľadu na to, či sú vybraté jednotlivé farby. Ak sa kompozitné farby vytlačia, niekedy to znamená, že problém spôsobuje jedna z farebných platní.

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.
 2. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby.
 3. V zozname na ľavej strane vyberte položku Výstup.

 4. Na table Výstup vyberte v menu Farba položku Kompozitná.
 5. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom vytlačte dokument.

Zmena volieb jazyka PostScript 

Tlačte pomocou variácií predvolených volieb jazyka PostScript, aby ste zistili, či problém nespôsobuje konkrétne nastavenie tlače.

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť a kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby.
 2. V zozname na ľavej strane vyberte položku Voľby PostScriptu.
 3. Vyberte všetky voľby jazyka PostScript, ktoré nie sú vybraté, a zrušte výber všetkých volieb, ktoré sú vybraté.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom vytlačte dokument. Ak táto možnosť odstráni problém, v kroku 3 experimentujte s jednotlivými voľbami jazyka PostScript, aby ste zistili, ktoré voľba problém spôsobuje. 

Zapnutie obslužného programu chýb jazyka PostScript v systéme Windows 

Ak tlačíte na tlačiarni PostScript, zapnite obslužný program chýb jazyka PostScript pre tlačiareň, ak je pre vašu tlačiareň k dispozícii. Obslužný program chýb jazyka PostScript vytlačí zoznam chýb jazyka PostScript, ktoré sa vyskytli počas tlače. Pomoc s interpretáciou a odstraňovaním chýb jazyka PostScript nájdete v časti Odstraňovanie chýb jazyka PostScript (328515).

 1. Vyberte jednu z nasledujúcich položiek:
  • Štart > Nastavenie > Tlačiarne (Windows 2000)
  • Štart > Tlačiarne a faxy (Windows XP)
  • Štart > Ovládací panel > Tlačiarne (Windows Vista, Windows 7)
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, ktorú používate, a vyberte položku Vlastnosti tlačiarne.
 3. Vyberte kartu Všeobecné, vyberte položku Predvoľby tlače a kliknite na tlačidlo Rozšírené.
 4. Rozbaľte Možnosti dokumentu a potom Možnosti jazyka PostScript.
 5. Nastavte položku Obslužný program chýb formátu PostScript na hodnotu Áno. Ak túto možnosť nevidno, pre vašu tlačiareň nie je k dispozícii obslužný program chýb jazyka PostScript.

Odstránenie dočasných súborov aplikácie Acrobat v systéme Windows 

Nadmerné dočasné súbory môžu spôsobiť, že aplikácia Acrobat počas tlače zamrzne alebo tak bude vyzerať.

Odstránenie dočasných súborov pomocou aplikácie Čistenie disku:

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2. Otvorte okno Počítač.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zavádzaciu jednotku systému (zvyčajne jednotka C:\) a vyberte položku Vlastnosti.
 4. Na karte Všeobecné kliknite na položku Čistenie disku.
 5. Posuňte sa nadol v zozname Súbory na odstránenie a vyberte položku Dočasné súbory.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.
 7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti systémovej jednotky.

Odstránenie dočasných súborov pomocou príkazového riadka:

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2.  V systéme Windows 2000 alebo Windows XP: Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť zadajte text cmd a kliknite na tlačidlo OK. V systéme Windows 7 alebo Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový a kliknite na položku Príkazový riadok.

 3. Na konci textového riadka zadajte príslušný príkaz a stlačte kláves Enter.

Tlač v zjednodušenom režime systému Windows 

V zjednodušenom režime systému Windows sú vypnuté položky a služby spúšťania. Spustením systému v zjednodušenom režime sa môžu odstrániť niektoré chyby alebo konflikty spôsobené niektorou z týchto položiek.

V systéme Windows 2000:

Systém Windows 2000 neobsahuje nástroj MSConfig na vypnutie položiek spúšťania. Položky môžete vypnúť ručne alebo môžete získať nástroj MSConfig pre systém Windows XP, ktorý funguje aj v systéme Windows 2000. Tieto procesy vypnite pri každom reštartovaní systému.

Ručné vypnutie položiek spúšťania:

 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. V aplikácii Windows Prieskumník premiestnite všetky ikony a odkazy z nasledujúcich priečinkov do iného priečinka:
  • Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup
  • Documents and Settings/[profil používateľa]/Start Menu/Programs/Startup. Reštartujte systém Windows.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a v menu vyberte položku Správca úloh.

  Poznámka: Najjednoduchším spôsobom vypnutia všetkých ostatných aplikácií je vypnúť procesy, ktoré nie sú nutné na fungovanie systému. Bez dôkladných znalostí o systéme Windows 2000 môžete zvyčajne znížiť počet procesov na 19. Ak sa proces nenachádza v zozname nutných procesov, vypnite ho vykonaním nasledujúcich krokov.

  Upozornenie: Nevypínajte nasledujúce nutné procesy: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, Procesy systémovej nečinnosti, Systém, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

 4. Kliknite na kartu Procesy.
 5. Vyberte požadovaný proces, kliknite na tlačidlo Ukončiť proces a vyberte možnosť Áno.
 6. Skúste vytlačiť súbor PDF.

Ak chcete znova zapnúť položky a služby spúšťania, vykonajte tieto kroky:

 1. Premiestnite ikony a odkazy z kroku 2 vyššie späť do príslušných priečinkov Startup.
 2. Reštartujte počítač. 

V systéme Windows XP:

 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na kartu Pri spustení a zapíšte si názvy položiek, ktoré nie sú vybraté.
 4. Kliknite na kartu Všeobecné a vyberte možnosť Selektívne spustenie.
 5. Zrušte výber možnosti Načítať položky ponuky Pri spustení. Uistite sa, že možnosti Spracovať súbor System.ini, Spracovať súbor WIN.INI a Načítať systémové služby sú vybraté.
 6. Kliknite na kartu Služby a vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft.
 7. Kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 8. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

  Poznámka: Keď sa po reštartovaní zobrazí dialógové okno informujúce o tom, že Pomôcka konfigurácie systému zmenila spôsob spúšťania systému Windows, kliknite na tlačidlo OK. Keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na všetky ikony v oblasti oznámení na paneli úloh a zatvorte ich alebo vypnite. 

 10. Skúste vytlačiť súbor PDF.

Ak chcete znova zapnúť položky a služby spúšťania, vykonajte tieto kroky:

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.
 3. Zrušte výber všetkých položiek, ktoré ste si zapísali v kroku 3 časti „Vypnutie položiek a služieb spúšťania.“
 4. Reštartujte počítač.

V systéme Windows Vista alebo Windows 7:

 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
 3. Na karte Pri spustení kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 4. Na karte Služby vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft, kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na tlačidlo Reštartovať.

Ak chcete znova zapnúť položky a služby spúšťania, vykonajte tieto kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
 2. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.

Prepnutie na štandardný ovládač videa VGA v systéme Windows 

Prepnite na štandardný ovládač videa VGA a potom reštartujte systém Windows v režime VGA. Ak sa pri použití štandardného ovládača VGA nevyskytne chyba tlače, požiadajte výrobcu grafickej karty o aktualizovaný ovládač. Ak už používate aktuálnu verziu, skúste použiť iné rozlíšenie obrazovky (napríklad 800 x 600 namiesto 1024 x 768).

Poznámka: Štandardné ovládače VGA zobrazujú len 16 farieb. Pri aplikáciách, ktoré vyžadujú minimálne 256 farieb, ako je napríklad aplikácia Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro alebo Adobe Illustrator, prepnite na režim Super VGA. 

Použitie aktuálnej verzie aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat 

Prevezmite aktuálnu verziu aplikácie Adobe Reader alebo Acrobat z lokality Aktualizácie produktov spoločnosti Adobe. Prípadne vyberte v aplikácii Adobe Reader alebo Acrobat položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?