Tlač vodorovných alebo zvislých strán pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Môžete zmeniť orientáciu strany, keď sa tlačí. Môžete napríklad tlačiť stranu vodorovne (na šírku) alebo zvisle (na výšku). Môžete:

Automaticky otáčať strany pri tlači

Ručné otáčanie strán pri tlači

Automaticky otáčať strany pri tlači

Voľba Automaticky otáčať strany a vycentrovať v dialógovom okne Tlačiť automaticky zvolí orientáciu strán, ktorá najlepšie zodpovedá obsahu a papieru. Tabuľka sa napríklad môže vytlačiť vodorovne, kým informačný leták sa vytlačí zvisle. Výberom voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať sa zruší orientácia vybraná v položke Nastavenie strany (Acrobat 10.x) alebo Nastavenie tlače (Acrobat 9.x).

Reader alebo Acrobat (Windows)

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Uistite sa, že v časti dialógového okna Tlačiť s názvom Spracovanie strán je vybraná voľba Automaticky otáčať strany a vycentrovať. (Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.)

  Uistite sa, že je vybraná voľba Automaticky otáčať strany a vycentrovať

 3. Kliknutím na tlačidlo OK spustíte tlač.

Reader alebo Acrobat (Mac OS)

 1. Kliknite na ikonu Tlačiareň na paneli s nástrojmi.

 2. Uistite sa, že v časti dialógového okna Tlačiť s názvom Spracovanie strán je vybraná voľba Automaticky otáčať strany a vycentrovať. (Táto voľba je v predvolenom nastavení zvolená.)

  Uistite sa, že je vybraná voľba Automaticky otáčať strany a vycentrovať

 3. Kliknite na OK alebo Tlač.

Ručné otáčanie strán pri tlači

Zmení sa iba orientácia papiera; orientácia obsahu zostane nezmenená.

Reader alebo Acrobat 10.x (Windows)

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.
 2. V časti dialógového okna Tlačiť s názvom Spracovanie strán zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenie strany v ľavom dolnom rohu dialógového okna Tlačiť.

  Kliknite na tlačidlo Nastavenie strany v ľavom dolnom rohu

 4. Vyberte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK spustíte tlač.

Reader alebo Acrobat 10.x (Mac OS)

 1. Kliknite na ikonu Tlačiareň na paneli s nástrojmi.

 2. V časti dialógového okna Tlačiť s názvom Spracovanie strán zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

  Zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenie strany v ľavom dolnom rohu dialógového okna Tlačiť.

 4. Zvoľte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK spustíte tlač.

Reader alebo Acrobat 9.x (Windows)

 1. Vyberte voľby Súbor > Nastavenie tlače.

 2. Vyberte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 4. V časti dialógového okna Tlačiť s názvom Spracovanie strán zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

  Zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

 5. Kliknutím na tlačidlo OK spustíte tlač.

Reader alebo Acrobat 9.x (Mac OS)

 1. Vyberte voľby Súbor > Nastavenie strany.

 2. Vyberte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte novú orientáciu strany a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 4. Uistite sa, že dialógové okno Tlačiť je v rozšírenom režime kliknutím na šípku vpravo od kontextovej ponuky Tlačiareň.

  Uistite sa, že dialógové okno Tlačiť je v rozšírenom režime

 5. V časti dialógového okna Tlačiť s názvom Spracovanie strán zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

  Zrušte výber voľby Automaticky otáčať strany a vycentrovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Tlač.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online