Tlač vybratých strán súboru PDF pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Tlač vybratých strán súboru PDF

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Adobe Reader alebo Acrobat.

 2. Otvorte kartu Strany na ľavej strane okna dokumentu, ak ešte nie je otvorená.
  V aplikácii Acrobat X vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán.  
  V aplikácii Acrobat 9 vyberte položky Zobrazenie > Navigačné tably > Strany.

  Vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán

 3. Kliknite pri stlačenom klávese Ctrl (Windows) alebo kliknite pri stlačenom klávese Command (macOS) na miniatúry strán, ktoré chcete vytlačiť.

  Kliknite pri stlačenom klávese Ctrl (Windows) alebo kliknite pri stlačenom klávese Command (Mac OS) na miniatúry strán

 4. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

  V časti Rozsah tlače dialógového okna Tlačiť sa vyberie možnosť Vybraté strany.

 5. Kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť.

Tlač určených strán súboru PDF

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Rozsah tlače dialógového okna Tlačiť zadajte čísla strán, ktoré chcete vytlačiť. Ak chcete zadať rozsah strán, použite pomlčku. Každú stranu alebo rozsah oddeľte čiarkou alebo medzerou (napríklad „4, 7, 15-34, 56“).

  Zadajte čísla strán, ktoré chcete vytlačiť
  Strany nenasledujúce po sebe a rozsah strán zadané v časti Rozsah strán dialógového okna Tlačiť.

 3. Kliknite na tlačidlo OK alebo Tlačiť.

  

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu