Odoslanie na podpis z App-V Acrobat bude neúspešné

Problém

Ak IT administrátori plánujú umiestnenie Reader a Acrobat s App-V 5.0 SP3 na počítačoch klientov, používatelia sa možno stretnú s problémom pri používaní produktu Acrobat, ak predtým nespustili na svojich počítačoch App-V Reader aspoň raz.

Dôvod problému: App-V Reader pridáva viacero modulov „HKCU/Adobe/*“ k zoznamu garantovaných v App-V, čím sa zabezpečí, že všetky tieto kľúče registrov budú vytvorené mimo VREG na počítačoch klientov.

Riešenie

Aby garantované kľúče registrov pracovali správne, vyžaduje sa, abyHKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} bol prítomný v lokálnom module registrov na počítači. Tento kľúč je vytvorený pri prvom spustení App-V Reader pomocou skriptu Runtime.bat, podobne ako ten, ktorý je uvedený v Sprievodca sekvenciami Acrobat Reader.

Skúste jednu z nasledovných rutinných akcií:

  • Manuálne vytvorenie HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} na počítačoch klientov, namiesto spoliehania sa na skript Runtime.bat v App-V Reader. Napríklad, administrátor môže umiestniť tieto kľúče u klientov cez šablóny ADM, atď.
  • Používatelia môžu spustiť App-V Reader na svojich počítačoch raz, a potom používať Acrobat.
  • Pridanie nasledovného skriptu Runtime.bat v App-V Acrobat-u DeploymentConfig.xml vnútri sekcie <UserScripts> nasledovne. Skript vytvorí vyššie uvedené registre v module HKCU pri prvom spustení App-V Acrobat.

Avšak skript sa spustí len pre používateľov domény a vykazuje chybu 534, keď sa lokálni používatelia pokúšajú otvoriť App-V Adobe Acrobat.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Nastaviť ChannelName na DC, čím sa spustí tento skript pri ďalšom zázname.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:ZAVRIEŤ

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online