Ako môžem zakúpiť aplikáciu Acrobat alebo obnoviť predplatné?

Z aplikácie môžete zakúpiť licenciu na aplikáciu Acrobat alebo obnoviť svoje predplatné kliknutím na prepojenie v spodnej časti pravej tably.

Keď uplynie platnosť skúšobnej verzie aplikácie Acrobat DC, v spodnej časti pravej tably sa zobrazí hlásenie Platnosť skúšobnej verzie uplynula a prepojenie Kúpiť. Kliknite na prepojenie Kúpiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Platnosť skúšobnej verzie uplynula

Keď uplynie platnosť predplatného aplikácie Acrobat DC, v spodnej časti pravej tably sa zobrazí hlásenie Platnosť predplatného uplynula a prepojenie Predplatiť. Kliknite na prepojenie Predplatiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Platnosť odberu skončila

Platnosť mojej skúšobnej verzie alebo predplatného uplynula. Môžem stále používať aplikáciu Acrobat DC na prezeranie súborov PDF?

Áno, aplikácia Acrobat DC umožňuje prezerať súbory PDF aj po uplynutí platnosti skúšobnej verzie alebo plánu predplatného. Tiež môžete používať bezplatné nástroje, ako sú napríklad poznámky a nástroj Vyplniť a podpísať. Ak však chcete využívať všetky funkcie aplikácie Acrobat DC, bude potrebné zakúpiť licenciu.

Zakúpil(-a) som aplikáciu Acrobat DC. Ak môžem použiť licenciu na moju aplikáciu Acrobat DC, ktorej uplynula platnosť?

Ak ste aplikáciu Adobe Acrobat DC zakúpili prostredníctvom plánu mesačných alebo ročných platieb, vykonajte kroky uvedené nižšie.

Pre systém Windows

Spôsob č. 1: Pre plán pre aplikáciu Acrobat DC zakúpený pomocou rovnakého Adobe ID, ktoré bolo použité na prihlásenie do aplikácie Acrobat v skúšobnom režime alebo na získanie predplatného.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno s potvrdením.

  Dialógové okno s potvrdením aktivovania
 2. Kliknite na tlačidlo OK. Reštartujte aplikáciu Acrobat DC, aby sa aktivovala.

Spôsob č. 2: Pre plán pre aplikáciu Acrobat zakúpený pomocou iného Adobe ID.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie.

  Obrazovka Prihlásenie
 2. Kliknite na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno Prihlásenie.

  Prihlásenie
 3. Zadajte Adobe ID a heslo, pomocou ktorých ste zakúpili plán pre aplikáciu Acrobat DC, a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Zobrazí sa dialógové okno Ďakujeme.

  Dialógové okno Ďakujeme
 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.

  Dialógové okno s potvrdením aktivovania
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Reštartujte aplikáciu Acrobat DC, aby sa aktivovala.

Pre systém Mac OS

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno s informáciami. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno s informáciami o aktivácii
 2. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. (Ak ste plán pre aplikáciu Acrobat DC zakúpili pomocou iného Adobe ID ako je zobrazené, kliknite na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID.)

  Prihlásiť sa

  Ak ste klikli na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno Prihlásenie.Zadajte Adobe ID a heslo, pomocou ktorých ste zakúpili plán pre aplikáciu Acrobat DC, a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

  Prihlásenie
 3. Zobrazí sa dialógové okno Ďakujeme.Kliknite na tlačidlo Pokračovať a reštartujte aplikáciu Acrobat DC, aby sa aktivovala.

  Dialógové okno Ďakujeme

Poznámka:

Desktopovú aplikáciu Acrobat DC si môžete stiahnuť na viaceré počítače bez ohľadu na operačný systém.
Aktivácia je však obmedzená na dva počítače na osobu prepojenú s členstvom. Softvér na týchto počítačoch tiež nemôžete používať súčasne. Viac informácií nájdete v podmienkach používania.

Zakúpil(-a) som sériové číslo aplikácie Acrobat DC – môžem ho použiť v skúšobnej verzii aplikácie Acrobat?

Ak ste zakúpili sériové číslo aplikácie Acrobat DC, bude potrebné prevziať a nainštalovať samostatný inštalátor aplikácie Acrobat.

Pred inštaláciou novo prevzatej aplikácie Acrobat DC odinštalujte skúšobnú verziu, ktorá je v počítači nainštalovaná.

Môžem používať aplikáciu Adobe Acrobat Reader DC, keď platnosť mojej aplikácie Acrobat uplynula?

Áno, aplikáciu Adobe Acrobat Reader DC môžete kedykoľvek prevziať a nainštalovať.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online