Zistite, ako vyriešiť pokročilé problémy s pripojením.

Vyskytujú sa chyby pri prihlasovaní, aktivácii alebo spustení?

 • „[product name] nie je možné aktivovať. Aby bolo možné tento produkt používať, je potrebné ho aktivovať..."
 • "Pripojte sa na internet a skúste to znova."
 • „Vyskytla sa chyba pripojenia, pretože váš počítač nie je pripojený na internet alebo nemá správne nastavený čas. Pripojenie na internet je nevyhnutné. Pripojte sa na internet alebo nastavte správny čas. Potom skúste znova.“
 • „Môžete mať obmedzený prístup k aplikáciám alebo službám spoločnosti Adobe.“

Váš počítač môže mať problémy s pripojením na aktivačné servery Adobe. Tieto problémy vyriešite pomocou nasledujúcich krokov.

Všeobecnejšie informácie o bežných problémoch s aktiváciou a podpisovaním si prečítajte v časti Riešenie problémov s chybami aktivácie Creative Cloud alebo Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.

Riešenie problémov s pripojením

Pri riešení problémov s pripojením postupujte podľa nasledujúcich krokov v uvedenom poradí.

1. Otestujte pripojenie k aktivačným serverom spoločnosti Adobe.

 1. Ak chcete zistiť, či máte prístup k aktivačným serverom spoločnosti Adobe, kliknite na toto prepojenie.

  Ak sa zobrazia dve logá spoločnosti Adobe, máte prístup k aktivačným serverom. Skúste svoj softvér aktivovať. Ak potrebujete poradiť s aktiváciou konta, prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.

  Ikona spoločnosti Adobe

  Ak problémy pretrvávajú Prejdite na ďalší krok.

 2. Spustite internetový prehľadávač a v závislosti od verzie produktu otvorte niektoré z nasledujúcich prepojení:

  Ak sa zobrazí hlásenie o úspešnom teste (pozri nasledujúcu snímku obrazovky), máte prístup k aktivačným serverom. Skúste aktivovať alebo spustiť softvér.

  Test úspešný
  Creative Cloud a CS6: Test úspešný

  Test úspešný - CS5 a CS5.5
  CS5 a CS5.5: Test úspešný

  Poznámka:

  Po kliknutí na prepojenie pre produkt CS5/CS5.5 sa môže zobraziť hlásenie „Prístup zamietnutý“. Aj to je znak toho, že máte prístup k aktivačným serverom. Skúste aktivovať alebo spustiť softvér. Ak potrebujete poradiť s vašim aktivačným kódom, prečítajte si Pomocník pre kód na uplatnenie.

  Ak problémy pretrvávajú Prejdite na krok Obnovte súbor hosts.

2. Obnovte súbor hosts.

Súbory hosts v operačných systémoch priraďujú názvy hostiteľov k IP adresám. Nesprávne nakonfigurovaný súbor hosts môže mať vplyv na schopnosť počítača pripojiť sa k aktivačným serverom spoločnosti Adobe.

Poznámka:

Používatelia Creative Cloud: obnoveniesúboru hoststiež môže vyriešiť problémy, ako je napríklad „Aplikácie služby Creative Cloud sú k dispozícii v skúšobnom režime“ alebo „Koniec platnosti skúšobnej verzie“.

 1. Extrahujte prevzatý súbor a spustite nástroj Limited Access Repair v režime správcu.

  • Windows: Kliknite pravým tlačidlom myši na nástroj a vyberte položku Spustiť ako správca.
  • Mac OS: Dvakrát kliknite na nástroj a zadajte poverenia správcu, aby bolo možné pokračovať.

  Ďalšie informácie o používaní nástroja Limited Access Repair nájdete v časti Chyba Obmedzený prístup v aplikácii Creative Cloud pre pracovnú plochu.

  Poznámka:

  V prípade, ak sa problém neopraví ani po spustení nástroja Limited Access Repair, obnovte súbory hosts manuálne.

Manuálne obnovenie súborov hosts

V prípade, ak sa problém neopraví ani po spustení nástroja Limited Access Repair, obnovte súbory hosts manuálne.

Obnovenie súborov hosts v systéme Windows

Súboryhostsv systéme Windows obnovíte nasledovne:

 1. Prejdite na C:\WINDOWS\System32\drivers\etc.

 2. Otvorte súbor hosts v textovom editore, ako je Poznámkový blok.

 3. V súbore hosts vyhľadajte akékoľvek záznamy súvisiace s Adobe.

  Obnovenie súboru hosts – Windows

  Ak sa v súbore hosts nenachádzajú žiadne záznamy súvisiace s Adobe, nie je potrebné ďalšie riešenie problémov. 

  V prípade, že sa však v súbore hosts objavia záznamy súvisiace s Adobe, pokračujte na ďalší krok.

 4. V prípade, že neexistujú v súbore hosts súbor, presuňte súbor na plochu, napríklad jeho presunutím. 

 5. Vymažte záznamy súvisiace s Adobe zo súboru hosts.

  Dbajte na to, aby ste nevymazali žiadne iné záznamy.

 6. Uložte súbor hosts, ktorý ste upravili v predošlom kroku.

  Aktualizovaný súbor hosts by nemal obsahovať žiadne záznamy súvisiace s Adobe.

 7. Presuňte súbor z plochy do svojho pôvodného umiestnenia: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Pri presúvaní súboru zvoľte možnosť „Nahradiť“.

  Vyčistené súbory hosts

Obnovenie súborov hosts v systéme macOS

Pri obnovení súboru hosts v systéme macOS postupujte nasledovne:

 1. Na vyhľadanie súboru hosts otvorte vyhľadávač a zvoľte možnosti prejsť do > Prejsť do priečinku. Do poľa zadajte nasledujúce umiestnenie a potom stlačte Návrat:

  /private/etc/hosts

  Dialógové okno Prejsť na priečinok

  Ak sa vám súbor nepodarí nájsť, znamená to, že súbor hosts je skrytý. V termináli zadajte nasledujúci príkaz a následne zopakujte 1. krok.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. Otvorte súbor hosts pomocou textového editora, akým je „Text Edit“.

 3. V súbore hosts vyhľadajte akékoľvek záznamy súvisiace s Adobe.

  súbor hosts

  Ak sa v súbore hosts nenachádzajú žiadne záznamy súvisiace s Adobe, nie je potrebné ďalšie riešenie problémov.

  V prípade, že sa však v súbore hosts objavia záznamy súvisiace s Adobe, pokračujte na ďalší krok.

 4. Ak sa v súbore hosts nenachádzajú žiadne záznamy Adobe, presuňte súbor na plochu.

 5. Vymažte záznamy súvisiace s Adobe zo súboru hosts.

  Dbajte na to, aby ste nevymazali žiadne iné záznamy. 

 6. Uložte súbor hosts, ktorý ste upravili v predošlom kroku.

 7. Presuňte súbor z plochy do svojho pôvodného umiestnenia: 

  /private/etc/hosts

  Pri presúvaní súboru zvoľte možnosť „Nahradiť“.

  Aktualizáciesúboruhosts by nemali obsahovať žiadne záznamy súvisiace s Adobe.

  Vyčistené súbory hosts

3. Skontrolujte, či máte prístup na zabezpečené lokality.

Aktivačné servery spoločnosti Adobe sú na zabezpečených (HTTPS) lokalitách, takže váš počítač musí mať prístup na tieto typy lokalít.

Zabezpečená lokalita vo Firefox

Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, či máte prístup na zabezpečené lokality:

 1. Spustite internetový prehliadač, napríklad Firefox alebo Internet Explorer.

 2. Do panela s adresou zadajte https://www.adobe.com a následne stlačte kláves Enter.

Nemáte prístup na zabezpečené lokality?

Skontrolujte nastavenie hodín v počítači.

Uistite sa, že hodiny v počítači ukazujú správny čas a že sú nastavené na správne časové pásmo.

Zakážte servery proxy overovania.

Ak váš počítač používa server proxy overovania, zakážte ho. Podrobnosti vám poskytne správca siete alebo ich nájdete v dokumentácii k serveru proxy.

Skontrolujte nastavenia brány firewall.

Ak je počítač za bránou firewall, skontrolujte, či brána firewall neblokuje aktivačné servery cez porty 80 a 443.

Podrobné informácie o povolení prístupu k aktivačnému serveru vám poskytne správca siete alebo ich nájdete v dokumentácii k bráne firewall domácej siete.

Poznámka:

Ak brána firewall vyžaduje spustiteľný súbor, zadajte PDApp.exe, ktorý sa nachádza tu:

 • Windows: Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • Mac OS: Applications > Utilities > Adobe Application Manager > core > PDApp

4. Skontrolujte certifikát GlobalSign Root CA.

Prihlasovacie (CC) a aktivačné (CS) procesy spoločnosti Adobe vyžadujú certifikát GlobalSign Root CA.

Pomocou nasledujúcich krokov zistite, či je certifikát GlobalSign Root CA nainštalovaný a povolený.

Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte príkaz certmgr.msc.

 2. Prejdite na položku Aktuálny používateľ >Dôveryhodné koreňové certifikačné autority > Certifikáty.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku GlobalSign Root CA a vyberte položku Vlastnosti.

  Vlastnosti GlobalSign Root CA
  Certifikát GlobalSign Root CA v systéme Windows

  Poznámka:

  Ak certifikát nie je k dispozícii, postup jeho inštalácie nájdete v článku Upozornenie „Vydavateľ certifikátu pre túto lokalitu nie je dôveryhodný“.

 4. Overte, či je certifikát povolený na overovanie servera.

  Overte, či je certifikát povolený
  Vlastnosti certifikátu (Windows)

Mac OS

 1. Prejdite do umiestnenia Applications/Utililies/Keychain Access.

 2. Vyhľadajte certifikát GlobalSign Root CA Musíte vybrať kategóriu Všetky položky a potom certifikát vyhľadať zadaním slova Global.

  Okno Keychain Access
  Certifikát GlobalSign Root CA v systéme Mac OS

  Poznámka:

  Ak certifikát nie je k dispozícii, postup jeho inštalácie nájdete v článku Upozornenie „Vydavateľ certifikátu pre túto lokalitu nie je dôveryhodný“.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na certifikáta vyberte možnosť Získať informácie.

 4. Overte, či je certifikát povolený.

  Overte, či je certifikát povolený
  Vlastnosti certifikátu (Mac OS)

Chceli by ste softvér využívať na novom počítači?

Ak chcete použiť svoje predplatné na inom počítači alebo zariadení, prečítajte si časť Na koľkých počítačoch môžem využívať svoje predplatné Creative Cloud?

Kontaktujte podporu spoločnosti Adobe

Ak sa vám problémy s pripojením nedaria vyriešiť, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online