Riešenie chýb s pripojením

Prečítajte si postup, ako opraviť chyby pripojenia v programe Adobe pri prihlasovaní sa do aplikácií Adobe alebo pri ich aktivácii.

Vyskytujú sa chyby pri prihlasovaní, aktivácii alebo spustení aplikácií alebo služieb spoločnosti Adobe?

Ak sa pri prihlasovaní alebo aktivácii aplikácií Adobe vyskytnú problémy s pripojením alebo nasledujúce chyby, vyskúšajte postup uvedený v tomto článku:

 • Produkt [názov produktu] nie je možné aktivovať. Aby bolo možné tento produkt používať, je potrebné ho aktivovať...
 • Pripojte sa na internet a skúste to znova.
 • Vyskytla sa chyba pripojenia, pretože váš počítač nie je pripojený na internet alebo nemá správne nastavený čas. Vyžaduje sa pripojenie na internet. Pripojte sa na internet alebo nastavte správny čas a skúste to znova.
 • Váš prístup k aplikáciám alebo službám spoločnosti Adobe môže byť obmedzený.

Všeobecnejšie informácie o bežných problémoch s aktiváciou a prihlasovaním si prečítajte v časti Riešenie problémov s chybami aktivácie Creative Cloud alebo Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.

Ako opraviť chyby pripojenia

Ak chcete vyriešiť problémy súvisiace s pripojením, vypracujte riešenia jedno po druhom a v prípade potreby vyberte ďalšie riešenie. 

1. riešenie: Otestujte pripojenie k aktivačným serverom spoločnosti Adobe.

 1. Ak chcete zistiť, či máte prístup k aktivačným serverom Adobe, kliknite na tento odkaz.

  Ak sa na obrazovke zobrazia dve logá Adobe, máte prístup k aktivačným serverom. Skúste svoj softvér aktivovať. Ak potrebujete poradiť s aktiváciou konta, prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.

  Logo spoločnosti Adobe

  Ak problémy pretrvávajú Prejdite na ďalší krok.

 2. Spustite webový prehľadávač a v závislosti od verzie produktu otvorte niektoré z nasledujúcich prepojení:

  Ak sa zobrazí hlásenie o úspešnom teste (pozri nasledujúcu snímku obrazovky), máte prístup k aktivačným serverom. Skúste aktivovať alebo spustiť softvér.

  Hlásenie o úspešnom teste
  Creative Cloud a CS6: Test úspešný

  Hlásenie o úspešnom teste
  CS5 a CS5.5: Test úspešný

  Poznámka:

  Po kliknutí na prepojenie pre produkt CS5/CS5.5 sa môže zobraziť hlásenie „Prístup zamietnutý“. Aj to je znak toho, že máte prístup k aktivačným serverom. Skúste aktivovať alebo spustiť softvér. Ak potrebujete poradiť s vašim aktivačným kódom, prečítajte si Pomocník pre kód na uplatnenie.

  Ak problémy pretrvávajú Prejdite na krok Obnovte súbor hosts.

2. riešenie: Obnovte súbor hosts.

Súbory hosts v operačných systémoch priraďujú názvy hostiteľov k IP adresám. Nesprávne nakonfigurovaný súbor hosts môže mať vplyv na schopnosť počítača pripojiť sa k aktivačným serverom spoločnosti Adobe.

Poznámka:

Používatelia Creative Cloud: obnovenie súboru hosts tiež môže vyriešiť problémy, ako je napríklad „Aplikácie služby Creative Cloud sú k dispozícii v skúšobnom režime“ alebo „Koniec platnosti skúšobnej verzie“.

 1. Extrahujte prevzatý súbor a spustite nástroj Limited Access Repair v režime správcu.

  • Windows: Kliknite pravým tlačidlom myši na nástroj a vyberte položku Spustiť ako správca.
  • macOS: Aby bolo možné pokračovať, dvakrát kliknite na nástroj a zadajte poverenia správcu.

  Ďalšie informácie o používaní nástroja Limited Access Repair nájdete v časti Chyba: Obmedzený prístup v počítačovej aplikácii Creative Cloud.

  Poznámka: V prípade, že sa problém neopraví ani po spustení nástroja Limited Access Repair, obnovte súbor hosts manuálne.

Manuálne obnovenie súborov hosts

V prípade, ak sa problém neopraví ani po spustení nástroja Limited Access Repair, obnovte súbory hosts manuálne.

Pri obnovení súboru hosts v systéme Windows postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na C:\WINDOWS\System32\drivers\etc.

 2. Otvorte súbor hosts v textovom editore, ako je Poznámkový blok. (Nezabudnite spustiť Poznámkový blok ako správca.)

 3. V súbore hosts vyhľadajte akékoľvek záznamy súvisiace s produktmi Adobe.

  Záznamy súvisiace s Adobe v súbore hosts

  Ak sa v súbore hosts nenachádzajú žiadne záznamy súvisiace s Adobe, nie je potrebné ďalšie riešenie problémov.

  V prípade, že sa však v súbore hosts záznamy súvisiace s Adobe nachádzajú, pokračujte na ďalší krok.

 4. V prípade, že sa v súbore hosts záznamy súvisiace s Adobe nachádzajú, presuňte súbor na pracovnú plochu, napríklad potiahnutím.

 5. Vymažte záznamy súvisiace s Adobe zo súboru hosts.

  Dbajte na to, aby ste nevymazali žiadne iné záznamy.

 6. Uložte súbor hosts, ktorý ste upravili v predošlom kroku.

  Aktualizovaný súbor hosts by nemal obsahovať žiadne záznamy súvisiace s Adobe.

 7. Presuňte súbor z plochy do svojho pôvodného umiestnenia: 

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  Pri presúvaní súboru zvoľte možnosť Nahradiť.

  Ukážka súboru hosts

Pri obnovení súboru hosts v systéme macOS postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete vyhľadať súbor hosts, otvorte vyhľadávač a zvoľte možnosti Prejsť > Prejsť do priečinka. Do textového poľa zadajte nasledujúce umiestnenie a kliknite na Návrat:

  /private/etc/hosts

  Hľadanie súboru hosts pre systém MacOS

  Ak sa vám súbor nepodarí nájsť, znamená to, že súbor hosts je skrytý. Na zobrazenie súboru zadajte v termináli nasledujúci príkaz a zopakujte krok 1.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. Otvorte súbor hosts pomocou textového editora, napríklad Text Edit.

 3. V súbore hosts vyhľadajte akékoľvek záznamy súvisiace s Adobe.

  Súbor hosts pre systém MacOS

  Ak sa v súbore hosts nenachádzajú žiadne záznamy súvisiace s Adobe, nie je potrebné ďalšie riešenie problémov.

  V prípade, že sa však v súbore hosts záznamy súvisiace s Adobe nachádzajú, pokračujte na ďalší krok.

 4. V prípade, že sa v súbore hosts záznamy súvisiace s Adobe nachádzajú, presuňte súbor na pracovnú plochu, napríklad potiahnutím.

 5. Vymažte záznamy súvisiace s Adobe zo súboru hosts.

  Dbajte na to, aby ste nevymazali žiadne iné záznamy.

 6. Uložte súbor hosts, ktorý ste upravili v predošlom kroku.

 7. Presuňte súbor z plochy do svojho pôvodného umiestnenia: 

  /private/etc/hosts

  Pri presúvaní súboru zvoľte možnosť Nahradiť.

  Aktualizácie súboru hosts by nemali obsahovať žiadne záznamy súvisiace s produktmi Adobe.

  Databáza súboru hosts pre systém MacOS

3. riešenie: Skontrolujte, či máte prístup k zabezpečeným lokalitám.

Aktivačné servery spoločnosti Adobe sú na zabezpečených (HTTPS) lokalitách, takže váš počítač musí mať prístup na tieto typy lokalít.

Zabezpečené lokality (HTTPS)

Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, či máte prístup na zabezpečené lokality:

 1. Spustite internetový prehliadač, napríklad Firefox alebo Internet Explorer.

 2. Do panela s adresou zadajte https://www.adobe.com a následne stlačte kláves Enter.

Nemáte prístup na zabezpečené lokality?

Uistite sa, že hodiny v počítači ukazujú správny čas a že sú nastavené na správne časové pásmo.

Ak váš počítač používa server proxy overovania, zakážte ho. Podrobnosti vám poskytne správca siete alebo ich nájdete v dokumentácii k serveru proxy.

Ak je počítač za bránou firewall, skontrolujte, či brána firewall neblokuje aktivačné servery cez porty 80 a 443.

Podrobné informácie o povolení prístupu k aktivačnému serveru vám poskytne správca siete alebo ich nájdete v dokumentácii k bráne firewall domácej siete.

Poznámka:

Ak brána firewall vyžaduje spustiteľný súbor, zadajte PDApp.exe, ktorý sa nachádza tu:

 • Windows: Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • macOS: Aplikácie> Utility > Adobe Application Manager > core > PDApp

4. riešenie: Skontrolujte certifikát GlobalSign Root CA.

Prihlasovacie procesy (Creative Cloud) a aktivačné procesy (Creative Suite) spoločnosti Adobe vyžadujú certifikát GlobalSign Root CA.

Pomocou nasledujúcich krokov zistite, či je certifikát GlobalSign Root CA nainštalovaný a povolený.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte príkaz certmgr.msc.

 2. Prejdite na položku Current User > Dôveryhodné koreňové certifikačné autority > Certificates.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na položku GlobalSign Root CA a vyberte možnosť Vlastnosti.

  Možnosť Vlastnosti v certifikáte GlobalSign Root CA
  Certifikát GlobalSign Root CA v systéme Windows

 4. Overte, či je certifikát povolený na overovanie servera.

  Vlastnosti certifikátu GlobalSign Root CA
  Vlastnosti certifikátu (Windows)

 1. Prejdite do umiestnenia Aplikácie/Utility/Kľúčenka.

 2. Vyhľadajte certifikát GlobalSign Root CA Musíte vybrať kategóriu Všetky položky a potom certifikát vyhľadať zadaním slova Global.

  Certifikát GlobalSign Root CA v systéme Mac OS
  Certifikát GlobalSign Root CA v systéme Mac OS

  Poznámka:

  Ak certifikát nie je k dispozícii, postup jeho inštalácie nájdete v článku Upozornenie „Vydavateľ certifikátu pre túto lokalitu nie je dôveryhodný“.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na certifikáta vyberte možnosť Získať informácie.

 4. Skontrolujte, či je certifikát povolený.

  Vlastnosti certifikátu (macOS)
  Vlastnosti certifikátu (macOS)

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu