Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a oboznámte sa s aplikáciou Captivate Prime.

Pomoc s členstvom

Zabudli ste svoj identifikátor Adobe ID alebo heslo?

Váš identifikátor Adobe ID je e-mailová adresa, ktorú ste použili, keď ste spustili skúšobnú verziu alebo si zakúpili verziu aplikácie Adobe alebo členstvo. Nájdite riešenia bežných problémov týkajúcich sa identifikátora Adobe ID a prihlasovania

 

Chcete získať skúšobnú verziu aplikácie Captivate Prime?

Ak chcete získať skúšobnú verziu aplikácie Captivate Prime, vytvorte si účet Adobe ID. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa účtu Adobe ID. Prihláste sa do aplikácie Captivate Prime pomocou Adobe ID a spustite skúšobnú verziu.

 

Chcete sa dozvedieť viac o správe fakturácie účtu Captivate Prime?

Správcovia môžu spravovať fakturáciu účtov. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa fakturácie.

Osvedčené postupy nastavenia aplikácie Captivate Prime

Pozrite si Osvedčené postupy.

Systémové požiadavky

Pozrite si Systémové požiadavky.