S našimi pracovníkmi služieb pre zákazníkov vás spojíme rôznymi spôsobmi v závislosti od vášho produktu a problému. Vyberte si z nižšie uvedeného zoznamu a zobrazte si kontaktné možnosti.

Creative Cloud pre jednotlivcov a Adobe Stock

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov
Služba Creative Cloud pre jednotlivcov
 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock
 • Samostatné aplikácie
 • Plán Photography – vrátane Lightroom pre mobily (iOS a Android)
 • Plán Lightroom CC – vrátane Lightroom pre mobily  (iOS a Android)
 • Plány Adobe Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe Stock – samostatný obraz

Adobe Story Plus

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (30 dní od dátumu nákupu) (iba v angličtine)

Konverzácia (30 dní od dátumu nákupu) (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Aby ste sa dozvedeli o harmonograme životnosti a zásadách podpory produktov Adobe Creative Cloud a Document Cloud a službách na hostiteľskom systéme,pozrite si Zásady podpory Adobe na konci životnosti

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Creative Cloud pre tímy

Členovia tímu

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov
Creative Cloud pre tímy
 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Relácie s expertmi (pre produktové pokyny)

Creative Cloud pre tímy – jednotlivé aplikácie

Plány Adobe Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Tímoví administrátori

Zahrnuté plány a produkty Správa a nasadenie
Creative Cloud pre tímy
 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Relácie s expertmi

Creative Cloud pre tímy – jednotlivé aplikácie

Plány Adobe Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Document Cloud pre jednotlivcov

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

 

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe Sign

Export PDF

PDF Pack

Send & Track

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

 

Fóra (iba v angličtine)

 

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Document Cloud pre tímy

Členovia tímu

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Acrobat DC

 

 

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe Sign pre tímy

 

 

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

 

Neuplatňuje sa

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Tímoví administrátori

Zahrnuté plány a produkty Správa a nasadenie

Acrobat DC

Adobe Sign pre tímy

 

 

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Tlač a zverejnenie produktov

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Technical Communications Suite – vydanie z roka 2017 a 2015

Captivate 2017 a Captivate 9.0

Presenter 11.1, 11 a 10

Presenter Video Express 2017 a 11

FrameMaker (vydanie 2017) a (vydanie 2015)

RoboHelp (vydanie 2017) a (vydanie 2015)

RoboHelp Server**

FrameMaker Publishing Server**

ColdFusion

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Contribute – Ukončenie podpory

Director – Ukončenie podpory

LeanPrint – Ukončenie podpory

Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine)

Poznámka:

 1. Nie je dostupná žiadna podpora pre produkty Print and Publishing, ktorých podpora bola ukončená. Ak máte v súvislosti s týmito produktmi akékoľvek otázky, použite fóra.
 2. Aktuálne a predošlé verzie dostupných produktov sú podporované. Napríklad pri Adobe Captivate sú aktuálne podporovanými verziami Captivate 2017 a Captivate 9. Zmení sa to po vydaní novších verzií. 
 3. **Pri všetkých serverových produktov (napr. RoboHelp Server a FrameMaker Publishing Server) existujú konkrétne dátumy, dokedy sa bude poskytovať podpora. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Produkty a obdobie technickej podpory

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Iné desktopové produkty (vrátane Acrobat, Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements a ďalších)

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Acrobat Standard 2017 desktop

Acrobat Pro 2017 desktop

Font Folio

Lightroom 6

Photoshop Elements 2018 a 2019

Premiere Elements 2018 a 2019

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

 

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Acrobat Standard DC desktop, Acrobat Standard XI a staršie verzie

Acrobat Pro DC desktop, Acrobat Pro XI a staršie verzie

Produkty Creative Suite

Lightroom 5 a staršie verzie

Photoshop Elements 15 a staršie verzie

Photoshop Elements 15 a staršie verzie

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

 

Telefón (prvých 90 dní po aktivácii) (iba v angličtine)

Konverzácia (prvých 90 dní po aktivácii) (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Mobilné aplikácie

Zahrnuté plány a produkty Účet  Sťahovanie a inštalácia Návody a riešenie problémov

Mobilné aplikácie CC*

Mobilné aplikácie DC*

*Zahrnuté ako súčasť plateného predplatného alebo aktívnej skúšobnej verzie nasledovných plánov:

 • Všetky aplikácie Creative Cloud
 • Plán Photography – vrátane Lightroom pre mobily  (iOS a Android) 
 • Plán Lightroom CC – vrátane Lightroom pre mobily  (iOS a Android)
 • Acrobat DC

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia  (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Všetky ostatné mobilné aplikácie Konverzácia (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine)

Kontaktujte podporu

Kvôli ďalšej podpore cez telefón alebo chat, kontaktujte Starostlivosť o zákazníkov Adobe.

Bezplatné aplikácie Adobe

Zahrnuté plány a produkty

Účet

Prevzatie a inštalácia

Návody a riešenie problémov

Adobe Reader

Flash Player

Shockwave Player

Edge Web Fonts

Apache Flex

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe XD (úvodný plán)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón  (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Všetky produkty Enterprise

Zahrnuté plány a produkty Všetky problémy
Všetky plány Enterprise Vyhľadajte možnosti podnikovej podpory.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online