Aké možnosti kontaktu mám?

S našimi pracovníkmi oddelenia starostlivosti o zákazníkov vás spojíme rôznymi spôsobmi v závislosti od vášho produktu a problému. V nižšie uvedenom zozname zobrazte možnosti kontaktov.

Aké produkty podporujeme? ​

Pre desktopové aplikácie podporujeme naše aktuálne aplikácie a dve predchádzajúce hlavné verzie každej z nich. V prípade webových a mobilných aplikácií podporujeme iba aktuálnu verziu. Viac informácií nájdete v príručkách podpory softvéru Adobe.​

Creative Cloud pre jednotlivcov a Adobe Stock

Zahrnuté plány a produkty

Účet a platba

Sťahovanie a inštalácia

Sériové čísla a aktivácia

Návody a riešenie problémov

Služba Creative Cloud pre jednotlivcov

 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock
 • Samostatné aplikácie
 • Plán Fotografia – vrátane Lightroom for mobile (iOS a Android)
 • Plán Lightroom s 1 TB – vrátane Lightroom for mobile  (iOS a Android)
 • Plány Adobe Stock
 • Adobe Acrobat DC
 • Plán Adobe Creative Cloud Express

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Adobe Stock – samostatný obraz

Telefón 

Konverzácia

Telefón (30 dní od dátumu nákupu)

Konverzácia (30 dní od dátumu nákupu)

Fóra

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Fóra

 

Ďalšie informácie o harmonograme životného cyklu aplikácie a príručkách podpory produktov Adobe Creative Cloud a Document Cloud a hosťovaných službách nájdete v príručkách podpory softvéru Adobe

Creative Cloud pre tímy

Členovia tímu

Zahrnuté plány a produkty

Účet a platba

Sťahovanie a inštalácia

Sériové čísla a aktivácia

Návody a riešenie problémov

Creative Cloud pre tímy

 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Relácie s expertmi (pokyny k produktom)

Creative Cloud pre tímy – jednotlivé aplikácie

Plány Adobe Stock

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

 Správcovia tímu

Zahrnuté plány a produkty

Správa a nasadenie

Creative Cloud pre tímy

 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock

Telefón

Konverzácia

Fóra

Relácie s expertmi

Creative Cloud pre tímy – jednotlivé aplikácie

Plány Adobe Stock

Telefón

Konverzácia

Fóra

Document Cloud pre jednotlivcov

Zahrnuté plány a produkty

Účet a platba

Sťahovanie a inštalácia

Sériové čísla a aktivácia

Návody a riešenie problémov

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

 

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat PDF Pack

Adobe Acrobat Export PDF

Telefón

Konverzácia

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

 

Fóra

 

Document Cloud pre tímy

Členovia tímu

Zahrnuté plány a produkty

Účet a platba

Sťahovanie a inštalácia

Sériové čísla a aktivácia

Návody a riešenie problémov

Acrobat DC

 

 

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Adobe Acrobat Sign pre tímy

 

 

Telefón

Konverzácia

 

Neuplatňuje sa

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Správcovia tímu

Zahrnuté plány a produkty

Správa a nasadenie

Acrobat DC

Adobe Acrobat Sign pre tímy

 

 

Telefón

Konverzácia

Fóra

 

Tlač a zverejnenie produktov

Zahrnuté plány a produkty

Účet a platba

Sťahovanie a inštalácia

Sériové čísla a aktivácia

Návody a riešenie problémov

Technical Communications Suite – vydanie z rokov 2019 a 2017

Captivate 2019 a 2017

Presenter 11.1, 11 a 10

Presenter Video Express 2017 a 11

FrameMaker (vydanie z roka 2019) a (vydanie z roka 2017)

RoboHelp (vydanie z roka 2019) a (vydanie z roka 2017)

RoboHelp Server**

FrameMaker Publishing Server**

ColdFusion

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Contribute – Ukončenie podpory

Director – Ukončenie podpory

LeanPrint – Ukončenie podpory

Poznámka:
 1. Nie je dostupná žiadna podpora pre produkty Print and Publishing, ktorých podpora bola ukončená. Ak máte v súvislosti s týmito produktmi akékoľvek otázky, použite fóra.
 2. Aktuálne a predošlé verzie dostupných produktov sú podporované. Napríklad pri Adobe sú aktuálne podporovanými verziami Captivate 2019 a Captivate 2017. Dostupnosť podpory sa zmení vydaním novších verzií. 
 3. ** Všetky produkty servera (t. j. RoboHelp Server a FrameMaker Publishing Server) majú priradený konkrétny dátum, dokedy bude podpora dostupná. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Produkty a obdobie technickej podpory

Iné počítačové produkty (vrátane Acrobat, Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements a ďalších)

Zahrnuté plány a produkty

Účet a platba

Sťahovanie a inštalácia

Sériové čísla a aktivácia

Návody a riešenie problémov

Počítačová aplikácia Acrobat Pro 2020

Počítačová aplikácia Acrobat Standard 2020

Počítačová aplikácia Acrobat Pro 2017

Počítačová aplikácia Acrobat Standard 2017

Font Folio

Photoshop Elements 2022 a 2021

Premiere Elements 2022, a 2021

Telefón

Konverzácia

 

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Počítačová aplikácia Acrobat Pro DC 2015, počítačová aplikácia Acrobat Standard DC 2015, Acrobat Pro XI, Acrobat Standard XI a staršie verzie

Produkty Creative Suite

Lightroom 6 a staršie verzie

Photoshop Elements 2020 a staršie verzie

Premiere Elements 2020 a staršie verzie

 

Fóra

 

Fóra

 

Fóra

 

Mobilné aplikácie

Zahrnuté plány a produkty

Účet 

Sťahovanie a inštalácia

Návody a riešenie problémov

Mobilné aplikácie Creative Cloud*

Mobilné aplikácie DC*

*Súčasť plateného predplatného alebo aktívnej skúšobnej verzie nasledovných plánov:

 • Všetky aplikácie Creative Cloud
 • Plán Fotografia – vrátane Lightroom for mobile  (iOS a Android) 
 • Plán Lightroom CC – vrátane Lightroom for mobile  (iOS a Android)
 • Acrobat DC

Telefón 

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia 

Fóra

Všetky ostatné mobilné aplikácie

Konverzácia

Bezplatné aplikácie Adobe

Zahrnuté plány a produkty

Účet

Sťahovanie a inštalácia

Návody a riešenie problémov

Acrobat Reader

Shockwave Player

Edge Web Fonts

Apache Flex

Konverzácia

Adobe Digital Editions

Telefón*

Konverzácia*

Fóra

Adobe XD (úvodný plán)

Telefón

Konverzácia

Telefón

Konverzácia

Fóra

Telefón

Konverzácia

Fóra

Creative Cloud Express (bezplatná verzia)

Spark Page (iOS)

Spark Video (iOS)

*Možnosť telefonickej podpory a podpory cez chat je k dispozícii len v prípade problémov s aktiváciou. 

Všetky produkty Enterprise

Zahrnuté plány a produkty

Všetky problémy

Všetky plány Enterprise

Ďalšie podobné články

Pravidlá podpory služby Creative Cloud

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu