S našimi pracovníkmi oddelenia starostlivosti o zákazníkov vás spojíme rôznymi spôsobmi v závislosti od vášho produktu a problému. V nižšie uvedenom zozname zobrazte možnosti kontaktov.

Aké produkty podporujeme?

Pre desktopové aplikácie podporujeme naše aktuálne aplikácie a dve predchádzajúce hlavné verzie každej z nich. V prípade webových a mobilných aplikácií podporujeme iba aktuálnu verziu. Viac informácií nájdete v príručkách podpory softvéru Adobe.

Creative Cloud pre jednotlivcov a Adobe Stock

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov
Služba Creative Cloud pre jednotlivcov
 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock
 • Samostatné aplikácie
 • Plán Fotografia – vrátane Lightroom for mobile (iOS a Android)
 • Plán Lightroom s 1 TB – vrátane Lightroom for mobile  (iOS a Android)
 • Plány Adobe Stock
 • Adobe Acrobat DC

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe Stock – samostatný obraz

Adobe Story Plus

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (30 dní od dátumu nákupu) (iba v angličtine)

Konverzácia (30 dní od dátumu nákupu) (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Ďalšie informácie o harmonograme životného cyklu aplikácie a príručkách podpory produktov Adobe Creative Cloud a Document Cloud a hosťovaných službách nájdete v príručkách podpory softvéru Adobe

Creative Cloud pre tímy

Členovia tímu

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov
Creative Cloud pre tímy
 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Relácie s expertmi (pokyny k produktom)

Creative Cloud pre tímy – jednotlivé aplikácie

Plány Adobe Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Správcovia tímu

Zahrnuté plány a produkty Správa a nasadenie
Creative Cloud pre tímy
 • Všetky aplikácie
 • Všetky aplikácie + Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Relácie s expertmi

Creative Cloud pre tímy – jednotlivé aplikácie

Plány Adobe Stock

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Document Cloud pre jednotlivcov

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

 

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe Sign

Adobe Acrobat PDF Pack

Adobe Acrobat Export PDF

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

 

Fóra (iba v angličtine)

 

Document Cloud pre tímy

Členovia tímu

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Acrobat DC

 

 

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe Sign pre tímy

 

 

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

 

Neuplatňuje sa

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Tímoví administrátori

Zahrnuté plány a produkty Správa a nasadenie

Acrobat DC

Adobe Sign pre tímy

 

 

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

 

Tlač a zverejnenie produktov

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Technical Communications Suite – vydanie z rokov 2019 a 2017

Captivate 2019 a 2017

Presenter 11.1, 11 a 10

Presenter Video Express 2017 a 11

FrameMaker (vydanie z roka 2019) a (vydanie z roka 2017)

RoboHelp (vydanie z roka 2019) a (vydanie z roka 2017)

RoboHelp Server**

FrameMaker Publishing Server**

ColdFusion

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Contribute – Ukončenie podpory

Director – Ukončenie podpory

LeanPrint – Ukončenie podpory

Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine)

Poznámka:

 1. Nie je dostupná žiadna podpora pre produkty Print and Publishing, ktorých podpora bola ukončená. Ak máte v súvislosti s týmito produktmi akékoľvek otázky, použite fóra.
 2. Aktuálne a predošlé verzie dostupných produktov sú podporované. Napríklad pri Adobe sú aktuálne podporovanými verziami Captivate 2019 a Captivate 2017. Dostupnosť podpory sa zmení vydaním novších verzií. 
 3. **Všetky produkty servera (t. j. RoboHelp Server a FrameMaker Publishing Server) majú priradený konkrétny dátum, dokedy bude podpora dostupná. Ďalšie informácie si prečítajte v časti Produkty a obdobie technickej podpory

Iné počítačové produkty (vrátane Acrobat, Lightroom, Photoshop Elements, Premiere Elements a ďalších)

Zahrnuté plány a produkty Účet a platba Sťahovanie a inštalácia Sériové čísla a aktivácia Návody a riešenie problémov

Počítačová aplikácia Acrobat Pro 2020

Počítačová aplikácia Acrobat Standard 2020

Počítačová aplikácia Acrobat Pro 2017

Počítačová aplikácia Acrobat Standard 2017

Font Folio

Photoshop Elements 2021, 2020 a 2019

Premiere Elements 2021, 2020 a 2019

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

 

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Počítačová aplikácia Acrobat Pro DC 2015, počítačová aplikácia Acrobat Standard DC 2015, Acrobat Pro XI, Acrobat Standard XI a staršie verzie

Produkty Creative Suite

Lightroom 6 a staršie verzie

Photoshop Elements 2018 a staršie verzie

Premiere Elements 2018 a staršie verzie

 

Fóra (iba v angličtine)

 

 

 

Fóra (iba v angličtine)

 

Fóra (iba v angličtine)

 

Fóra (iba v angličtine)

 

Mobilné aplikácie

Zahrnuté plány a produkty Účet  Sťahovanie a inštalácia Návody a riešenie problémov

Mobilné aplikácie Creative Cloud*

Mobilné aplikácie DC*

*Súčasť plateného predplatného alebo aktívnej skúšobnej verzie nasledovných plánov:

 • Všetky aplikácie Creative Cloud
 • Plán Fotografia – vrátane Lightroom for mobile  (iOS a Android) 
 • Plán Lightroom CC – vrátane Lightroom for mobile  (iOS a Android)
 • Acrobat DC

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Všetky ostatné mobilné aplikácie Konverzácia (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine) Fóra (iba v angličtine)

Bezplatné aplikácie Adobe

Zahrnuté plány a produkty

Účet

Sťahovanie a inštalácia

Návody a riešenie problémov

Acrobat Reader

Shockwave Player

Edge Web Fonts

Apache Flex

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Adobe XD (úvodný plán)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Telefón (iba v angličtine)

Konverzácia (iba v angličtine)

Fóra (iba v angličtine)

Všetky produkty Enterprise

Zahrnuté plány a produkty Všetky problémy
Všetky plány Enterprise Vyhľadajte možnosti podnikovej podpory.