Čo je to EUTL?

Zoznamy dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) predstavuje verejný zoznam s viac než 200 aktívnymi a staršími poskytovateľmi služieb dôveryhodnosti (TSP), ktorí majú oprávnenie na poskytovanie najvyššej úrovne súladu s nariadeniami o elektronickom podpise EU eIDAS. Títo poskytovateľa ponúkajú certifikované digitálne ID pre jednotlivcov, digitálne pečate pre podniky a služby časových známok, ktoré možno použiť na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov (QES) na základe technológie digitálneho podpisu. V eIDAS sa za legálny a automaticky ekvivalentný vlastnoručných podpisov považuje iba kvalifikované podpisy. Ide tiež o jediný uznávaný spôsob podpisov v medzihraničných transakciách medzi členskými štátmi EÚ. Každý členský štát EÚ drží dohľad nad poskytovateľmi vo vlastnej krajine. TSP môže po schválení v jednej krajine začať ponúkať svoje služby na predaj aj v iných krajinách EÚ za predpokladu poskytovania rovnakej úrovne dodržiavania pravidiel.

Adobe sa stáva prvým predajcom, ktorý začína s poskytovaním komplexnej podpory EUTL. Po získaní ID od niektorého z nižšie uvedených poskytovateľov môžete svoje dokumenty jednoducho začať podpisovať pomocou Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC alebo Adobe Sign. Pomocou Adobe získava vaša organizácia flexibilitu pri výbere toho najvhodnejšieho poskytovateľa, ktorý bude čo najlepšie vyhovovať vašim jedinečným požiadavkám na dodržiavanie predpisov.

Hľadáte poskytovateľa digitálneho ID mimo EÚ?Prečítajte si AATL ›

Získajte informácie o tom, ako Adobe a poprední poskytovatelia TSP zlepšujú štandardy na webe a mobiloch. Informácie o cloud podpisoch.

AT – Rakúsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH      

e-commerce monitoring GmbH

   

PrimeSign GmbH

   
Swisscom IT Services Finance S.E.    

BE – Belgicko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Certipost n.v./s.a.      
GlobalSign NV/SA  
Portima s.c.r.l. c.v.b.a      
QuoVadis Trustlink BVBA  
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL      
Universign  
Zetes S.A./N.V.      

BG – Bulharsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
BORICA - AD    
Evrotrust Technologies JSC  
InfoNotary PLC  
Information Services Plc.  
SEP Bulgaria JSC  

CZ – Česká republika

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
eIdentity a.s.  
First certification authority, a. s.  
The Czech Post, s.p.  

DE – Nemecko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Bundesagentur fuer Arbeit    
Bundesnotarkammer    
Deutsche Post      
Deutsche Telekom        
DGN Deutsches Gesundheitsnetz    
D-Trust
exceet Secure Solutions      
medisign      

EE – Estónsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
SK ID Solutions AS

EL – Grécko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS    
ATHENS STOCK EXCHANGE  
BYTE Computer  
Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority  
HELLENIC PUBLIC ADMINISTRATION CERTIFICATION AUTHORITY      

ES – Španielsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
AC Camerfirma, S.A  
Agencia Notarial de Certificación S.L. Unipersonal      
ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN AC  
COLEGIO OFICIAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA    
Coloriuris, Prestador de Servicios de Confianza (CIPSC)      
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM)    
Consejo General de la Abogacía Española    
Consorci Administració Oberta de Catalunya – CAOC    
Dirección General de la Policía    
EDICOM CAPITAL, S.L.  
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.  
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)  
Firmaprofesional, S.A.  
Instituto Valenciano de Finanzas    
IVNOSYS SOLUCIONES S.L.      
LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L  
Ministerio de Defensa de España    
Ministerio de Empleo y Seguridad Social      
SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L.      
SIGNE S.A.    
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  
Tesorería General de la Seguridad Social  
UANATACA, S.A  
VINTEGRIS S.L.    
Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.  

FI – Fínsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Population Register Centre      

FR – Francúzsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Agence Nationale des Titres Sécurisés      
Caisse des dépôts et consignations      
CertEurope    
Certinomis    
ChamberSign France      
Click and Trust      
Conseil Supérieur du Notariat    
DARVA      
Dhimyotis  
Docusign France  
Imprimerie Nationale      
Le groupe La Poste      
Ministère de la Justice      
Ministère de l'Intérieur    
Ordre National des Experts-Comptables    
Universign  
Yousign      

HR – Chorvátsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
AKD d.o.o.  
Financijska agencija  

HU – Maďarsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Magyar Telekom      
Microsec Ltd.  
Netlock  
NISZ  

IE – Írsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Adobe Systems Software Ireland Ltd.    

IS – Island

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Audkenni ehf.      

IT – Taliansko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Actalis S.p.A.  
Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A.  
Banca d'Italia      
CEDACRI S.p.A.      
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili      
Consiglio Nazionale del Notariato    
In.Te.S.A. S.p.A.    
InfoCert S.p.A.
Intesa Sanpaolo Bank S.p.A.      
Intesi Group S.p.A.
Lombardia Informatica S.p.A.      
Lottomatica Holding S.r.l.      
Ministero della Difesa    
Namirial S.p.A.  
Nexi Payments S.p.A.    
Poste Italiane S.p.A.  
Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  
Zucchetti S.p.A.    

LI – Lichtenštajnsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
FLZ-Anstalt      
SwissSign AG      

LT – Litva

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR Vidaus reikalų ministerijos      
Elektroninis.lt  
UAB BalTstamp      

LU – Luxembursko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
BE INVEST    
LuxTrust S.A.  

LV – Lotyšsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

MT – Malta

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Malta Electronic Certification Services Ltd      

NL – Holandsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
CIBG      
Cleverbase ID B.V.      
Digidentity B.V.    
ESG de Electronische Signatuur B.V.      
KPN B.V.      
Ministerie van Defensie      
Ministerie van Infrastructuur en Milieu      
QuoVadis Trustlink B.V.

NO – Nórsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Bankenes ID-tjeneste AS      
Buypass AS  
Commfides Norge AS    
Danske Bank      
DNB Bank ASA      
Eika Gruppen AS      
Nordea Bank Norge ASA      
Signicat AS      
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA      

PL – Poľsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Asseco Data Systems S.A.
ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o.  
EuroCert Sp. z. o.o.  
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  
Polish Security Printing Works  

PT – Portugalsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
ACIN iCloud Solutions, Lda  
AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.      
CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo      
DigitalSign – Certificadora Digital  
Instituto dos Registos e do Notariado I.P.    
Justica      
MULTICERT - Serviços de Certificação Electrónica S.A.  

RO – Rumunsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
AlfaTrust Certification S.A.  
CENTRUL DE CALCUL SA  
CERTSIGN S.A.
DigiSign S.A.  
Trans Sped SRL  

SI – Slovinsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
EIUS d.o.o.      
HALCOM D.D.  
Ministrstvo za javno upravo    
Ministerstvo obrany Slovinska    
NLB d.d.    
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.  
Republika Slovenija  

SK – Slovensko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Disig, a. s.  
First certification authority, a. s.  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky    
The First Slovak Certification Authority      

UK – Spojené kráľovstvo

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
Exostar UK Limited      

Poznámky:

* Táto organizácia už neposkytuje certifikácie alebo služby časových známok. Historické dokumenty, ktoré tieto služby využívali sú stále v rámci riešení Adobe považované za overené.

† Títo Poskytovatelia služieb dôveryhodnosti (TSP) sa zaväzujú poskytovať riešenia pre digitálnu identifikáciu, ktoré sú v súlade s novým otvoreným štandardom Cloud Signature Consortium. Ďalšie informácie >

Online služby Adobe sú dostupné iba pre používateľov vo veku 13 a viac rokov, pričom vyžadujú potvrdenie súhlasu s ďalšími podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe. Online služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo jazykoch, môžu vyžadovať registráciu používateľa a môžu sa bez predošlého upozornenia čiastočne alebo úplne zrušiť alebo upraviť. Môžu sa na ne vzťahovať ďalšie poplatky za prihlásenie na ich odber alebo iné poplatky. 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online