Čo je to EUTL?

Zoznamy dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) predstavuje verejný zoznam s viac než 200 aktívnymi a staršími poskytovateľmi služieb dôveryhodnosti (TSP), ktorí majú oprávnenie na poskytovanie najvyššej úrovne súladu s nariadeniami o elektronickom podpise EU eIDAS. Títo poskytovateľa ponúkajú certifikované digitálne ID pre jednotlivcov, digitálne pečate pre podniky a služby časových známok, ktoré možno použiť na vytvorenie kvalifikovaných elektronických podpisov (QES) na základe technológie digitálneho podpisu. V eIDAS sa za legálny a automaticky ekvivalentný vlastnoručných podpisov považuje iba kvalifikované podpisy. Ide tiež o jediný uznávaný spôsob podpisov v medzihraničných transakciách medzi členskými štátmi EÚ. Každý členský štát EÚ drží dohľad nad poskytovateľmi vo vlastnej krajine. TSP môže po schválení v jednej krajine začať ponúkať svoje služby na predaj aj v iných krajinách EÚ za predpokladu poskytovania rovnakej úrovne dodržiavania pravidiel.

Adobe sa stáva prvým predajcom, ktorý začína s poskytovaním komplexnej podpory EUTL. Po získaní ID od niektorého z nižšie uvedených poskytovateľov môžete svoje dokumenty jednoducho začať podpisovať pomocou Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC alebo Adobe Sign. Pomocou Adobe získava vaša organizácia flexibilitu pri výbere toho najvhodnejšieho poskytovateľa, ktorý bude čo najlepšie vyhovovať vašim jedinečným požiadavkám na dodržiavanie predpisov.

Hľadáte poskytovateľa digitálneho ID mimo EÚ?Prečítajte si AATL ›

Získajte informácie o tom, ako Adobe a poprední poskytovatelia TSP zlepšujú štandardy na webe a mobiloch. Informácie o cloud podpisoch.

AT – Rakúsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate Kvalifikované časové známky Nekvalifikované časové známky Cloud Signature Consortium TSP
A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssystemeim elektronischenDatenverkehr GmbH        

e-commerce monitoring GmbH

     

PrimeSign GmbH

       
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen*        
Datakom Austria GmbH*        

BE – Belgicko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL        
Portima s.c.r.l. c.v.b.a.        

Certipost n.v./s.a.

       

QuoVadis Trustlink BVBA

     

Zetes S.A./N.V.

       

BG – Bulharsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

BORICA - AD

     

InfoNotary PLC

   

Information Services Plc.

 

 

Evrotrust Technologies JSC

 

Bankservice PLC *        
System for electronic payments Bulgaria/SEP Bulgaria JSC*      
Spektar JSC*      

CZ – Česká republika

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

First certification authority, a. s.

   

The Czech Post, s.p.

   

eIdentity a.s.

   

DE – Nemecko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP
Deutsche Rentenversicherung Bund      
Deutsche Rentenversicherung Westfalen        
BundesagenturfuerArbeit      
Bundesnotarkammer      
Deutsche Rentenversicherung Rheinland        

D-Trust GmbH

 

DGN Deutsches Gesundheitsnetz Service GmbH

 

   

Deutsche Telekom AG

 

 

   

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH

       

medisignGmbH

       

exceetSecure Solutions GmbH

   

   
DATEV eG*        
Deutsche Post Signtrust und DMDA GmbH*      
TC TrustCenter GmbH*      
exceetSecure Solutions AG*        
Deutsche Post Com GmbH*        

EE – Estónsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

SK ID Solutions AS

   
GuardTime AS*        

EL – Grécko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

HELLENIC PUBLIC ADMINISTRATION CERTIFICATION AUTHORITY

       

ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS S.A.

     

ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.

     

BYTE Computer S.A.

   

GREEK ACADEMIC NETWORK

   

ES – Španielsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP
COLORIURIS, S.L        

Banco Santander, S.A.

       

Dirección General de la Policía

       

Agencia Notarial de Certificación S.L. Unipersonal

       

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)

   

Consorci Administració Oberta de Catalunya - CAOC

       

ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN ASOCIACIÓN ANF AC

       

Consejo General de la Abogacía Española

     

Instituto Valenciano de Finanzas

     

AC Camerfirma, S.A

     

Colegion Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

       

EDICOM CAPITAL, S.L.

   

Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.

   

Firmaprofesional, S.A.

   

Tesorería General de la Seguridad Social

       

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

       

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM)

       

SIGNE S.A.

     

SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA

     

UANATACA, S.A

     

VINTEGRIS S.L.

     

AULOCE,S.A.U

       
Autoridad de Gestión de la PKI del Ministerio de Defensa (AGPMD) y Director del CESTIC. Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC)*        
Banco Español de Crédito, S.A*        
HEALTHSIGN, S.L.*        
BANCO DE ESPAÑA*        
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos*
       
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)*        

FI – Fínsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Population Register Centre

       

FR – Francúzsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP
Click and Trust
       
Caisse des dépôts        
Yousign
       

Agence Nationale des Titres Sécurisés

       

CertEurope

     

Certinomis SA

   

ChamberSign France

       

Cryptolog International (Universign)

 

Dhimyotis

     

Ministère de la Justice

       

DocuSign France

     

Ordre National des Experts-Comptables

     

Imprimerie Nationale

       

Conseil Supérieur du Notariat

 

   

Le groupe La Poste

   

   
Almerys*        

HR – Chorvátsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Financijska agencija

 

 

Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

       

Zagrebačka banka dioničko društvo

       

HU – Maďarsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP
Magyar Telekom Public Limited Company        

Microsec Micro Software Engineering & Consulting Private Company Limited by Shares

 

NETLOCK Informatics and Network Privacy services Limited Company

 

DigitollInformation Technology and Servicing Ltd.

     

 

NISZNational Infocommunications Services Company Limited by Shares

 

 

IE – Írsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Post.Trust Ltd

       
Adobe Systems Software Ireland Ltd.      

IS – Island

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Audkenni ehf.

     

IT – Taliansko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP
Intesi Group S.p.A.  
ICBPI S.p.A.        

Banca d'Italia

       

InfoCert S.p.A.

Actalis S.p.A.

 

Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A.

 

CEDACRI S.p.A.

   

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

       

Ministero della Difesa

 

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

 

I.T. Telecom S.p.A.

   

 

In.Te.S.A. S.p.A.

 

 

Intesa Sanpaolo Bank S.p.A.

       

Postecom S.p.A.

 

Banca Intesa S.p.A.

       

Sanpaolo IMI S.p.A.

       

Cedacrinord S.p.A.

       

IT Telecom S.r.l.

   

 

Namirial S.p.A.

 

Lombardia Informatica S.p.A.

   

 

NEXI S.p.A.

       

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

 

 

Zucchetti S.p.A.

 

 

SECETI S.p.A.

       

SIA S.p.A.

   

 

SSB S.p.A.

   

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

   

 

 

Lombardia Integrata S.p.A. Servizi Infotelematici per il Territorio

   

 

Trustitalia S.p.A.

   

 

Certicomm

   

 

 

Infocamere SC.p.A.

     

Saritel S.p.A.

   

 
Poste Italiane S.p.A    
Lottomatica      
BNL Multiservizi S.p.A.*      
Centro Tecnico per Unit Referencia Unitaria Pubblica Amministrazione*      
Consiglio Nazionale Forense*        
Esercito Italiano Comando C4 IEW*      
Monte dei Paschi di Siena Bank S.p.A.*        
Banca di Roma S.p.A.*
       
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione*      
Enel.it S.p.A.*      
Finital S.p.A.*      
Sogei S.p.A.*      

LI – Lichtenštajnsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

FLZ-Anstalt

       

SwissSign AG

       
Liechtensteinische Post AG*        

LI – Litva

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

State Enterprise Centre of Registers

   

UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras

       

Identity Documents Personalisation Centre under the Ministry of the Interior

       

UAB BalTstamp

       
Residents Register Service under the Ministry of the Interior*        

LU – Luxembursko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

LuxTrust S.A.

 

 
SeMarket Certification Authority S.A.*        

LV – Lotyšsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Latvian State Radio and Television center

 

MT – Malta

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Malta Electronic Certification Services Ltd

       

ANF AC Malta Ltd

     

NL – Holandsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

       

Digidentity B.V.

       

ESG de Electronische Signatuur B.V.

       

KPN B.V.

       

KPN Corporate Market B.V.

       

Ministerie van Defensie

       

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

       

QuoVadis Trustlink B.V.

     
Getronics Nederland B.V.*        
Diginotar B.V.*        
Getronics Nederland B.V.*        

NO – Nórsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Buypass AS

       

Commfides Norge AS

       

Danske Bank

       

Bankenes ID-tjeneste AS

       

DNB Bank ASA

       

Nordea Bank Norge ASA

       

Eika Gruppen AS

       

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

       

Statoil ASA

       
ZebSign AS*        
Handelsbanken NUF*        
SEB Privatbanken ASA*        
Skandiabanken AB NUF*        

PL – Poľsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Unizeto Technologies S.A.

 

 

   

Polish Security Printing Works

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp.z o.o.

 

EuroCert Sp. z. o.o.

     

Asseco Data Systems S.A.

 
MobiCert Sp. z. o.o.*        
Safe Technologies S.A.*      
TP Internet sp. z. o.o.*      

PT – Portugalsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

ECCE

       

Cartão de Cidadão

       

Justica

       

MULTICERT - Serviços de Certificação Electrónica S.A.

   

British Telecommunications plc

       

DigitalSign - Certificadora Digital

   
ECAR*        

RO – Rumunsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Trans Sped SRL

 

DigiSign S.A.

 

CERTSIGN S.A.

 

AlfaTrust Certification S.A.

 

CENTRUL DE CALCUL SA

 

SI – Slovinsko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Ministrstvo za javno upravo

 

 

 

Republika Slovenija

     

HALCOM D.D.

 

NLB d.d.

     

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

 

Ministerstvo obrany Slovinska

 

 
EIUS d.o.o.      

SK – Slovensko

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky

   

Disig, a. s.

   

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

   

The First Slovak Certification Authority

 

 

   

First certification authority, a. s.

   

UK – Spojené kráľovstvo

Poskytovateľ služby dôveryhodnosti

Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy

Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate

Kvalifikované časové známky

Nekvalifikované časové známky

Cloud Signature Consortium TSP

Exostar UK Limited

   



 
Royal Bank of Scotland*        

Poznámky:

* Táto organizácia už neposkytuje certifikácie alebo služby časových známok. Historické dokumenty, ktoré tieto služby využívali sú stále v rámci riešení Adobe považované za overené.

† Títo Poskytovatelia služieb dôveryhodnosti (TSP) sa zaväzujú poskytovať riešenia pre digitálnu identifikáciu, ktoré sú v súlade s novým otvoreným štandardom Cloud Signature Consortium. Ďalšie informácie >

Online služby Adobe sú dostupné iba pre používateľov vo veku 13 a viac rokov, pričom vyžadujú potvrdenie súhlasu s ďalšími podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe. Online služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo jazykoch, môžu vyžadovať registráciu používateľa a môžu sa bez predošlého upozornenia čiastočne alebo úplne zrušiť alebo upraviť. Môžu sa na ne vzťahovať ďalšie poplatky za prihlásenie na ich odber alebo iné poplatky. 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online