V tomto dokumente sa dozviete, ako vyriešiť chyby alebo zamrznutia, ktoré sa vyskytujú pri inštalácii aplikácií Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements v systéme Mac OS. Systémové chyby sa môžu prejavovať mnohými rôznymi spôsobmi vrátane (ale nie výhradne) týchto:

 • Chyba ako napríklad „Aplikácia bola neočakávane ukončená. Systém a iné aplikácie neboli ovplyvnené.“
 • Zamrznutý kurzor alebo obrazovka
 • Čisté alebo blikajúce dialógové okno

Inštaláciu môžu narúšať viaceré faktory, medzi ktoré patria konflikty medzi ovládačmi zariadenia, softvérom a hardvérom a tiež aj poškodené prvky konkrétnych súborov. Inštaláciu môžu narúšať aj systémové premenné. Skontrolujte, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky verzie, ktorú inštalujete.

Pokyny v tomto dokumente vám môžu pomôcť tieto problémy vyriešiť a zistiť pôvod problémov s inštaláciou.

Poznámka:

Pred spustením inštalácie vypnite šetrič obrazovky. Ak je váš šetrič obrazovky nastavený tak, aby vyžadoval heslo, a šetrič obrazovky sa spustí počas inštalácie, známy problém môže zabrániť zobrazeniu dialógového okna. Ak sa vyskytne tento problém, je potrebné reštartovať počítač a reštartovať inštaláciu.

Časti na tému riešenia problémov začínajú riešeniami najbežnejších problémov a ďalej sa uvádzajú riešenia pre menej bežné problémy (napr. konflikty s hardvérom). Aby ste eliminovali možné zdroje problému, skúšajte riešenia v uvedenom poradí. Zaznamenávajte si úlohy, ktoré ste vykonali, ako aj ich výsledky vrátane chýb alebo problematického správania. Tieto informácie môže využiť technická podpora spoločnosti Adobe, aby vám mohla lepšie pomôcť, ak jej zavoláte.

Ak žiadne z navrhnutých riešení problém nevyrieši, v časti Pokročilé riešenie problémov nájdete tipy a odkazy na ďalšie riešenie problémov.

Poznámka:

Ak sa počas inštalácie zobrazí dialógové okno so správou „inštalácia sa konfiguruje“ alebo „Kontroluje sa systémový profil“, dokončenie tohto kroku inštalácie môže trvať niekoľko minút.

Skôr než začnete

 • Dočasne zakážte brány firewall, antivírusové softvéry a bezpečnostné softvéry tretích strán. Ich zakázaním sa proces inštalácie urýchľuje.
 • Uistite sa, že na pozadí nie je spustená žiadna aktualizácia operačného systému alebo aktualizácia aplikácie.
 • Uistite sa, že máte pre daný počítač oprávnenia správcu.

Postupujte podľa uvedených pokynov, aby ste vyriešili problémy, ktoré sa vyskytujú počas inštalácie. Po každom kroku inštaláciu zopakujte, aby ste zistili, či sa problém nevyriešil.

1. Skontrolujte, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky produktu, ktorý inštalujete.

Informácie o minimálnych systémových požiadavkách nájdete v súbore ReadMe. Priečinok ReadMe je súčasťou inštalačných súborov.

Ak inštalujete najnovšiu verziu produktu, skontrolujte systémové požiadavky pre Photoshop Elements a Premiere Elements.

Poznámka:

Ak chcete zistiť veľkosť nainštalovanej pamäte RAM, vyberte položku O tomto počítači Mac v časti Apple menu. Hodnota pamäte označuje objem nainštalovanej pamäte RAM.

2. Riešenie problémov so skúšobnou verziou.

Ak ste nainštalovali skúšobnú verziu a zakúpili ste pre ňu sériové číslo, treba softvér aktivovať.

Ak máte akékoľvek problémy s aktiváciou, pozrite si časť Riešenie problémov s aktiváciou | Mac OS X (kb404115).

3. Riešenie problémov so sériovými číslami

Ak inštalátor po zadaní sériového čísla alebo počas spúšťania zobrazí chybové hlásenie „Neplatné sériové číslo“, vykonajte jeden alebo viac z nasledujúcich krokov:

 • Odstráňte sériové číslo z textového poľa Sériové číslo. Potom ho znova zadajte presne tak, ako sa uvádza na zadnej strane puzdra disku CD s aplikáciou, v registračnom e-maile alebo na webovej lokalite registrácie.
 • Znova zadajte sériové číslo pomocou rôznych číselných tlačidiel. Napríklad použite numerické klávesy nad znakmi alfa namiesto klávesov na numerickej klávesnici.
 • Ubezpečte sa, že ste správne zadali číslo nula (0), a nie písmeno O.
 • Kontaktné informácie nájdete na webovej lokalite Adobe na adrese www.adobe.com. Vyberte svoj región z ponuky v hornej časti stránky a potom kliknite na položku Kontaktujte nás.

4. Skontrolujte disk DVD a jednotku DVD-ROM.

Prach alebo nečistoty na disku CD alebo DVD môžu narúšať inštaláciu a brániť jednotke CD-ROM alebo DVD-ROM v rozpoznaní média. Skontrolujte, či na disku CD alebo DVD nie sú nečistoty, prach alebo odtlačky prstov. Spodok disku jemne utrite smerom od stredu von mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Overte si, či jednotka CD-ROM alebo DVD-ROM dokáže čítať iné disky CD alebo DVD. Ak to nedokáže, skontrolujte, či na zásuvke jednotky nie sú nečistoty, a očistite ju tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak jednotka stále nedokáže čítať iné disky CD alebo DVD, obráťte sa na výrobcu jednotky alebo spoločnosť Apple Computer.

5. Odstráňte existujúce nainštalované súbory aplikácie.

Súbory, ktoré sa nainštalovali počas neúspešnej inštalácie, zaberajú miesto na pevnom disku a môžu pôsobiť problémy pri ďalšom spustení inštalátora. Ak pokus o inštaláciu zlyhá, program odstráňte a skúste ho znova nainštalovať. Ak sa pokúsite aplikáciu znova nainštalovať bez toho, aby ste najprv odstránili predtým nainštalované súbory, je možné, že inštalátor nebude môcť existujúce súbory prepísať. Takisto je možné, že pevný disk nemá na inštaláciu aplikácie dostatok voľného miesta. Ak opätovná inštalácia stále nefunguje, odstráňte produkt manuálne.

Odstránenie súborov z predchádzajúcich pokusov o inštaláciu produktu:

 1. Prejdite do časti Aplikácie > Nástroje > Inštalátory Adobe alebo Aplikácie > <Verzia produktu>.

 2. Dvakrát kliknite na položku Odinštalovať <Verzia produktu>.

 3. Po zobrazení výzvy zadajte heslo správcu.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

 5. Po dokončení odstránenia reštartujte počítač a nainštalujte produkt.

6. Nainštalujte produkt z počítača.

Niektoré súčasti systému, napríklad ovládače zariadenia a nástroje na ochranu pred vírusmi, môžu byť s inštalátorom v konflikte mať za následok neúplnú alebo neúspešnú inštaláciu. Ak chcete týmto konfliktom zabrániť, nainštalujte produkt z počítača.

 1. Vložte inštalačný disk do jednotky DVD-ROM.
 2. Skopírujte inštalačný priečinok z disku do počítača.
 3. Otvorte inštalačný priečinok v počítači.
 4. Dvakrát kliknite na súbor Setup a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Poznámka:

  Ak máte stále problém, reštartujte počítač a inštaláciu zopakujte, aby ste skontrolovali, či sa problém nevyriešil.

7. Nainštalujte súčasné aktualizácie systému Mac OS X.

Aktualizácie operačného systému Mac OS X môžu zlepšiť výkon a kompatibilitu s aplikáciami. Aktualizácie systému Mac OS X môžete získať z lokality Apple alebo v ponuke Apple menu vyberte možnosť Aktualizácia softvéru. Ak potrebujete pomoc pri inštalácii aktualizácií, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Apple.

Dôležité: Pred inštaláciou aktualizácie systému skontrolujte systémové požiadavky pre daný produkt, aby ste zaistili kompatibilitu. (Skontrolujte tiež softvéry alebo hardvéry tretej strany, ktoré používate s produktom.) Ak sa neuvádza žiadna aktualizácia, kontaktujte spoločnosť Adobe alebo výrobcu softvéru alebo hardvéru tretej strany.

Mierne pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, vyskúšajte nasledujúce kroky mierne pokročilého riešenia problémov.

8. Nainštalujte produkt tak, že zakážete položky pre používateľský účet spúšťané pri prihlásení.

Ak chcete zakázať nepodstatné rozšírenia umiestnené v priečinku „Položky spúšťané pri prihlásení“ používateľských účtov, počas reštartovania počítača podržte stlačený kláves Shift. Stlačenie klávesu Shift zakáže všetky aplikácie, ktoré sú v priečinku „Položky spúšťané pri prihlásení“.

9. Nainštalujte produkt z nového používateľského účtu.

Občas môže nastať situácia, že sa poškodí používateľský účet, čo zabráni inštalačnému programu v prístupe alebo vytváraní potrebných súborov a priečinkov. Vytvorte účet, prihláste sa do nového účtu a skúste produkt nainštalovať.

Vytvorenie používateľského účtu:

 1. V ponuke Apple menu vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na položku Účty.

 3. Ak je ikona zámku zavretá, kliknite na ňu a prihláste sa.
 4. Kliknite na symbol plus.
 5. Vytvorte používateľský účet. Nezabudnite si zapamätať nové heslo a priradiť účtu oprávnenia správcu výberom možnosti Povoliť užívateľovi spravovanie tohto počítača. V systéme Mac OS X 10.6 zvoľte možnosť Správca v kontextovom okne Nový účet.
 6. Kliknite na položku Vytvoriť účet a zatvorte okno Účty.
 7. V ponuke Apple menu vyberte možnosť Odhlásiť sa.
 8. Prihláste sa do nového používateľského účtu.

10. Opravte práva na disku pomocou nástroja Disková utilita.

Ak sa prihlásite do účtu s oprávneniami správcu, no napriek tomu nemožno dokončiť inštaláciu ani spustiť produkt, môžu byť poškodené povolenia disku.

Oprava práv pomocou nástroja Disková utilita:

 1. Vyberte položky Prejsť do > Aplikácie > Utility a dvakrát kliknite na aplikáciu Disková utilita.

 2. Kliknite na kartu Záchrana kľúčenky.

 3. Vyberte si oddiel, do ktorého chcete produkt nainštalovať a potom kliknite na možnosť Opraviť práva na disku.

  Poznámka:

  Ak máte stále problém, reštartujte počítač a inštaláciu zopakujte, aby ste skontrolovali, či sa problém nevyriešil.

11. Pred inštaláciou produktu odstráňte písma zo zložky Písma v priečinku Knižnica.

 1. Skopírujte všetky písma z priečinka Písma v priečinku Knižnica do nového priečinka v počítači.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Nainštalujte produkt.
 4. Po dokončení inštalácie presuňte všetky písma naspäť do priečinka Písma v priečinku Knižnica.

Prípadne môžete písma v systéme Mac OS X deaktivovať:

Poznámka: Ak používate staršiu verziu systému Mac OS ako 10.4.8, možnosti a ponuky Knihy písiem sa môžu mierne líšiť.

 1. Deaktivujte všetky nástroje na správu písiem, ako je Extensis Suitcase.
 2. Spustite Knihu Písiem z priečinka Aplikácie.
 3. V stĺpci Zbierka vyberte možnosť Počítač.
 4. Vyberte jeden z názvov písiem v stĺpci písma a vyberte možnosti Upraviť > Vybrať všetko.
 5. Kliknite na položku Zakázať v stĺpci Písmo. (Toto tlačidlo obsahuje pole so začiarkavacím políčkom a nachádza sa vedľa tlačidla so symbolom plus.)
 6. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, kliknite na položku Zakázať.
 7. Vyskúšajte, či sa problém s inštalátorom produktu zopakuje. Ak sa problém vyskytne znova, je nepravdepodobné, že je spôsobený poškodeným písmom. Ak sa problém nezopakuje, problémové písmo bolo jedno z tých, ktoré ste zakázali. V Knihe písiem po jednom povoľte typy písma v zbierke alebo počítači a pokúste sa problém reprodukovať, kým nenájdete poškodené písmo.

Po dokončení testovania vykonajte tieto kroky, aby ste Knihu písiem vrátili späť do pôvodného stavu:

 1. V stĺpci Zbierka vyberte možnosť Počítač.
 2. Vyberte jeden z názvov písiem v stĺpci písma a vyberte možnosti Upraviť > Vybrať všetko.
 3. Kliknite na položku Povoliť v stĺpci Písmo (toto tlačidlo obsahuje pole bez začiarknutia).

12. Skontrolujte poškodenia pevných diskov.

Poškodený pevný disk môže spôsobiť chyby pri inštalácii. Skontrolujte pevné disky pomocou nástroja na kontrolu disku, napríklad Diskovej utility spoločnosti Apple.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe nepodporuje nástroje na kontrolu diskov tretích strán, ale poskytuje nasledujúce pokyny ako zdvorilosť. Ak chcete získať podporu, obráťte sa na vývojára nástroja na kontrolu disku.

Ak chcete skontrolovať poškodenie pomocou Diskovej utility Apple (dodávaného na systémovom disku CD):

 1. Spustite počítač zo systémového disku CD.
 2. Vyberte možnosť Inštalátor > Otvoriť Diskovú utilitu. V systéme Mac OS 10.6 vyberte položku Utility> Disková utilita.
 3. Vyberte disky, ktoré chcete skontrolovať, a potom kliknite na kartu Záchrana kľúčenky.
 4. Kliknite na položku Opraviť a skontrolujte a prípadne opravte vybrané disky.

13. Zistite výskyt vírusov.

Použite súčasný antivírusový softvér na zistenie výskytu vírusov v systéme. Uistite sa, že máte najnovšie definície vírusov pre antivírusový softvér, ktorý používate. Hoci je nakazenie vírusmi zriedkavé, môže spôsobiť neobvyklé správanie systému vrátane chýb pri inštalácii. Spustenie softvéru na kontrolu vírusov pravidelne (napríklad denne) zabraňuje vírusom poškodiť softvér v systéme. Pokyny na spustenie alebo získanie najnovších aktualizácií softvéru na kontrolu vírusov nájdete v dokumentácii.

Pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcich častiach problém nevyriešia, môžete problém vyriešiť preformátovaním pevného disku. Môžete sa tiež pokúsiť zistiť, či je hardvér v konflikte s produktom.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe neposkytuje hardvérovú podporu, a preto majú tieto pokyny len informačný charakter. O ďalšiu pomoc požiadajte výrobcu hardvéru alebo autorizovaného predajcu. Ak problémy s hardvérom riešite sami, môže to narušiť platnosť záruky na počítač.

Poznámka: Pred odstránením alebo preskupením hardvéru vypnite napájanie počítača a všetky periférne zariadenia.

14. Spustite produkt na inom pevnom disku alebo v inom počítači.

Nainštalujte a spustite produkt z iného pevného disku inštalovaného v rovnakom počítači alebo z rovnakého pevného disku inštalovaného v inom počítači. Ak sa problém nezopakuje, môže byť jeho príčinou pevný disk alebo základná doska, ktorú ste predtým používali. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na výrobcu.

15. Nainštalujte produkt na iný pevný disk, ktorý je označený ako štartovací disk.

Nainštalujte systémový softvér na iný pevný disk (nie iný oddiel na rovnakom disku) a potom označte disk ako štartovací disk. Potom produkt nainštalujte na nový pevný disk.

Označenie štartovacieho disku:

 1. V ponuke Apple menu vyberte položku Systémové nastavenia.
 2. V časti Výbery systému vyberte položku Štartovací disk.
 3. Vyberte jednotku, na ktorú ste nainštalovali systémový softvér.
 4. Reštartujte počítač.

16. Znova nainštalujte systémový softvér.

Znova nainštalujte operačný systém alebo spustite obnovenie systému.

Dôležité: Spustenie obnovenia systému vymaže celý obsah na pevnom disku. Nezabudnite všetky potrebné súbory zálohovať na externú jednotku, disk CD alebo DVD.

Ďalšie informácie o spustení Obnovy softvéru nájdete v príslušnej dokumentácii alebo navštívte stránku podpory Apple a vyhľadajte časť „Obnova systému“.

Kontakt na zákaznícku podporu

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online