Riešenie problémov s inštaláciou | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Vyriešte problémy, ktoré sa vyskytujú pri inštalácii aplikácií Photoshop Elements a Premiere Elements v systéme Windows.

Problémy pri inštalácii

Problémy s inštaláciou môžu byť spôsobené mnohými faktormi vrátane konfliktných položiek pri spustení, nesprávnych údajov v databáze Windows Registry a konfliktov s hardvérom. Pri odstraňovaní mnohých typov problémov s inštaláciou môžete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov:

 • Čisté alebo blikajúce dialógové okno
 • Zamrznutý kurzor alebo obrazovka, modrá obrazovka alebo neočakávaný reštart
 • Niektoré z týchto chybových hlásení:
  • „Tento program vykonal nezákonnú operáciu a bude vypnutý. Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa programu.“
  • „MS Setup Toolkit API Error, Bad Arg 3:AddSectionFiles to CopyList.“
  • „Nedostatok miesta na disku na cieľovej jednotke pri dekomprimovaní do [path].“
  • „Funkcia nastavenia nedokáže inicializovať program na nastavenie. Mohla sa vyskytnúť chyba so skriptom.“
  •  „Funkcia nastavenia nedokáže načítať súbor s inštalačným skriptom.“
  • „Nepodarilo sa vytvoriť adresár v priečinku C:\Windows\System. Skontrolujte prístup k zapisovaniu do adresára.“
  • „Jednotka X:\ je nedostupná.“ (Pričom „X“ označuje jednotku CD-ROM.)
  • „Zariadenie nie je pripravené.“
  • „Chyba pri načítaní jednotky CD-ROM.“„Chyba pri načítaní jednotky X:\.“ (Pričom „X“ označuje jednotku CD-ROM.)
Poznámka:

Ak máte problémy so sériovým číslom, prečítajte si časť Vyhľadanie sériového čísla.

Skôr než začnete

Ak chcete tento dokument využiť čo najlepšie, držte sa týchto rád:

 • Vykonávajte úlohy v uvedenom poradí. Dodržujte poradie úloh na riešenie problémov stanovené v tomto dokumente.
 • Skúste vykonať inštaláciu po každej úlohe. Po dokončení úlohy sa pokúste produkt znova nainštalovať, aby ste zistili, či sa váš problém vyriešil. Ak nie, prejdite na ďalší krok.
 • Sledujte výsledky. Zaznamenávajte si úlohy, ktoré ste vykonali, ako aj ich výsledky vrátane chybových hlásení a iných problémov. Ak sa neskôr obrátite na technickú podporu spoločnosti Adobe, tieto informácie jej môžu pomôcť poskytnúť vám lepšiu asistenciu.
 • Po každom pokuse o inštaláciu alebo chybe reštartujte zariadenie. Po každom zlyhaní inštalácie alebo chybe reštartujte počítač, aby sa obnovila jeho pamäť. Ak budete pokračovať v práci bez reštartovania počítača, problém sa tým môže zhoršiť.

Dôležité: Niektorými postupmi v tomto dokumente sa iniciuje dialógové okno Ovládanie používateľských kont, ktoré žiada o vaše povolenie na pokračovanie. Prečítajte si podrobnosti uvedené v dialógovom okne a rozhodnite sa, či chcete pokračovať. Ak sa rozhodnete dialógové okno zrušiť, nebudete môcť v tomto postupe riešenia problému pokračovať.

Prvotné riešenie problémov

1. Skontrolujte, či váš systém spĺňa minimálne požiadavky.

Ak chcete nainštalovať produkt Photoshop Elements alebo Premiere Elements, váš systém musí spĺňať alebo prekonávať systémové požiadavky. Najaktuálnejšie informácie o systémových požiadavkách nájdete v časti Technické špecifikácie aplikácie Photoshop Elements alebo Technické špecifikácie aplikácie Premiere Elements.

Ak chcete nájsť základné informácie o systéme ako rýchlosť procesora a objem nainštalovanej pamäte RAM, vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Systém.

2. Odstráňte existujúce nainštalované súbory aplikácie.

Ak chcete odstrániť súbory z predchádzajúceho pokusu o inštaláciu, postupujte takto:

 1. Presuňte všetky osobné súbory (napríklad obrázky, videá alebo doplnky tretích strán) z priečinkov Photoshop Elements, Premiere Elements a Elements Organizer, ako aj ich podpriečinkov, do záložných priečinkov, aby sa bezpečne uschovali.

 2. Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart a vyberte možnosť Ovládací panel (Windows 8/Windows 10) alebo vyberte položky Štart > Ovládací panel (Windows 7/Vista).

  Poznámka:

  Postupy v tomto dokumente sú založené na štandardnom rozhraní systému Windows. Ak je vaše rozhranie prispôsobené, niektoré postupy sa líšia. Napríklad navigácia do ovládacieho panela z ponuky Štart môže byť Štart > Nastavenia> Ovládací panel namiesto položiek Štart> Ovládací panel.

 3. (Windows 10 a Windows 8) Ak si ovládací panel prezeráte podľa kategórií, v kategórii Programy kliknite na možnosť Odinštalovať program. Ak si ho prezeráte podľa ikon, kliknite na možnosť Programy a súčasti.

  (Windows 7) Vyberte položky Programy > Programy a funkcie a dvakrát kliknite na možnosť Odinštalovať program.

  (Vista) Vyberte položky Programy > Programy a funkcie.

 4. Vyberte možnosť Adobe Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements a kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Odstráňte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.

 5. Po dokončení odinštalovania zatvorte ovládací panel a vráťte sa na miesto na pevnom disku, kde bola aplikácia pôvodne nainštalovaná. Odstráňte tieto priečinky (ak ich neodstránil inštalátor): Photoshop Elements alebo Premiere Elements a Elements Organizer. (Podľa predvolených nastavení sú nainštalované v priečinku Program Files/Adobe.)

 6. Ak sa zobrazí dialógové okno na potvrdenie odstránenia priečinka, kliknite na tlačidlo Áno.

 7. Vyprázdnite Kôš a reštartujte počítač.

3. Skontrolujte CD a jednotku CD-ROM.

Prach alebo nečistoty na disku CD môžu narúšať inštaláciu a brániť jednotke CD-ROM v rozpoznaní disku CD. Skontrolujte, či na disku CD s aplikáciou Photoshop Elements alebo Premiere Elements nie sú nečistoty, prach alebo odtlačky prstov. Spodok disku CD jemne utrite smerom od stredu von mäkkou tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna.

Overte si, či jednotka CD-ROM dokáže čítať iné disky CD. Ak to nedokáže, skontrolujte, či na zásuvke jednotky CD nie sú nečistoty, a očistite ju tkaninou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak jednotka stále nedokáže čítať iné disky CD, obráťte sa na výrobcu jednotky CD-ROM alebo výrobcu počítača.

Ak sa zdá, že váš disk je poškodený, obráťte sa na dodávateľa a požiadajte o výmenu. 

4. Nainštalujte produkt Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements z počítača.

Niektoré súčasti systému, napríklad ovládače zariadenia a nástroje na ochranu pred vírusmi, môžu byť s inštalátorom v konflikte. Môžu spôsobiť neúplnú alebo neúspešnú inštaláciu. Ak chcete týmto konfliktom zabrániť, nainštalujte aplikáciu z počítača.

 1. Skopírujte priečinok Adobe Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements z disku do počítača.

 2. Otvorte priečinok Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements v počítači.

 3. Dvakrát kliknite na súbor Setup (alebo Setup.exe) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Poznámka:

  Niektoré z týchto postupov vyžadujú, aby ste vyhľadali skryté súbory a skryté priečinky alebo aby ste súbory vyhľadali podľa celého názvu vrátane prípony (napríklad Setup.exe alebo Sample_filename.ini). Aplikácia Windows Prieskumník predvolene nezobrazuje skryté súbory, skryté priečinky ani rozpoznateľné prípony názvov súborov.Ak potrebujete pomoc, pozrite si časť Zobrazenie skrytých súborov, priečinkov, prípon názvov súborov.

5. Nainštalujte súčasné balíky Service Pack systému Windows a ďalšie aktualizácie.

Mierne pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, vyskúšajte nasledujúce kroky mierne pokročilého riešenia problémov.

1. Nainštalujte produkt Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements v zjednodušenom režime.

Ovládače zariadenia a softvéry, ktoré sa v systéme Windows načítavajú automaticky, môžu byť v konflikte s inštalátorom aplikácie Elements a spôsobovať problémy pri inštalácii. (Softvéry, ktoré sa načítavajú automaticky, zahŕňajú šetriče obrazovky a nástroje na ochranu pred vírusmi.) Na zabránenie konfliktom nainštalujte aplikáciu Photoshop Elements alebo Premiere Elements znova, keď je systém Windows v zjednodušenom režime. V zjednodušenom režime sú neštandardné ovládače zariadenia a automaticky spúšťané softvéry vypnuté.

Na opätovnú inštaláciu aplikácie v zjednodušenom režime postupujte takto:

 1. Vložte disk s aplikáciou Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements do diskovej jednotky.

 2. Skopírujte priečinok Adobe Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements z disku do počítača.

 3. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter. (V systéme Windows 8 kliknite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart a vyberte možnosť Vyhľadávať.)

   

 4. Na karte Spustenie kliknite na možnosť Vypnúť všetky. (Windows 8 neposkytuje možnosť vypnúť všetky položky, ale iba možnosť vypnúť každú položku jednotlivo.)

   

 5. Na karte Služby vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft, kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na tlačidlo Reštartovať.

 7. Dvakrát kliknite na súbor Setup (alebo Setup.exe) v priečinku Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements, ktorý ste skopírovali na do počítača v kroku 2. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 8. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.

 9. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.

  Poznámka:

  Ak sa inštaláciou v zjednodušenom režime problém nevyrieši, skúste produkt nainštalovať a používať v inom počítači alebo na inom pevnom disku.

2. Nainštalujte produkt ako správca.

Nastavenia zabezpečenia v systémoch Windows 7, 8, 10 a Vista niekedy zabraňujú aplikáciám zapisovať do chránených umiestnení súborov alebo kľúčov databázy Registry. Nastavenie inštalátora tak, aby pracoval v režime správcu, obchádza nastavenia zabezpečenia a umožňuje zapisovať do chránených oblastí.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements ako správca, postupujte takto:

 1. Skopírujte priečinok Adobe Photoshop Elements alebo Premiere Elements z disku do počítača.

 2. Otvorte priečinok Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements v počítači.

 3. Dvakrát kliknite na súbor Setup (alebo Setup.exe) a vyberte možnosť Vlastnosti.

 4. Na karte Kompatibilita vyberte možnosť Spustiť program ako správca.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Dvakrát kliknite na súbor Setup (alebo Setup.exe) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. Nainštalujte produkt do priečinka na koreňovej úrovni pevného disku.

Vytvorte priečinok na koreňovej úrovni pevného disku. Uistite sa, že názov priečinka má osem alebo menej znakov (napríklad C:\PSE alebo C:\PRE) a neobsahuje špeciálne znaky, napríklad „#“. Tiež sa uistite, že špeciálne znaky neobsahuje ani cesta k inštalovanému systému Windows.

Vytvorte priečinok na koreňovej úrovni pevného disku. Uistite sa, že názov priečinka má osem alebo menej znakov (napríklad C:\PSE alebo C:\PRE) a neobsahuje špeciálne znaky, napríklad „#“. Tiež sa uistite, že špeciálne znaky neobsahuje ani cesta k inštalovanému systému Windows.

4. Nainštalujte produkt do nového používateľského konta.

Vytvorte používateľské konto, ktoré má rovnaké povolenia, ako konto, ktoré ste používali, keď sa vyskytol problém. Ak sa problém nezopakuje, môže byť poškodené pôvodné používateľské konto. Pokyny na vytvorenie používateľského konta nájdete v časti Vytvorenie nového používateľa alebo kontaktujte správcu systému.

5. Vypnite správu používateľských kont.

Viac informácií nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie správy používateľských kont.

6. Aktualizujte ovládač grafickej karty.

Mnohí výrobcovia grafických kariet často aktualizujú svoje softvérové ovládače. V prípade, že ste nejaký čas nevykonali aktualizáciu ovládača grafickej karty, obráťte sa na výrobcu grafickej karty, ktorý vám poskytne aktualizovaný ovládač. Aktualizovaný ovládač si môžete tiež prevziať z webovej lokality výrobcu. (Informácie o výrobcovi grafickej karty nájdete vo vlastnostiach karty v Správcovi zariadení.) To, či je grafický ovládač neaktuálny, môžete často zistiť zmenou hĺbky farieb a rozlíšenia grafickej karty. Či je zastaraný, môžete tiež zistiť tak, že vypnete hardvérové urýchľovanie grafiky.

 • Ak chcete zmeniť hĺbku farby a rozlíšenie použité pre Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements, pozrite si časť Zmena hĺbky farby a rozlíšenia pre Windows 8 alebo Windows 7 a Vista.Aplikácie Photoshop Elements a Premiere Elements vyžadujú rozlíšenie obrazovky najmenej 1024 x 768.
 • Ak chcete vypnúť hardvérové urýchľovanie grafiky, prečítajte si časť Vypnutie hardvérového urýchľovania grafiky na lokalite podpory Microsoft Windows. V závislosti od grafickej karty nemusí byť táto funkcia k dispozícii v systémoch Windows 7, 8 a 10.

7. Overte si, že ovládače zariadenia sú kompatibilné so systémom Windows.

Ak aktualizácia ovládača grafickej karty problém nevyrieši, skontrolujte, či sú všetky ostatné ovládače zariadenia kompatibilné s vašou verziou systému Windows (Windows 8 alebo Windows 7 a Vista). Ovládače zariadenia predstavujú softvérové súbory, ktoré systému Windows umožňujú komunikáciu s inými zariadeniami, akými sú skenery, myši a klávesnice. Obráťte sa na výrobcu zariadenia a uistite sa, že používate najnovší ovládač.

8. Zakážte jazyk Windows Aero.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zakázanie jazyka Windows Aero (Windows 7 a Vista).

9. Optimalizujte manipuláciu s dočasnými súbormi.

Systém Windows a aplikácie ukladajú pracovné údaje do dočasných (.tmp) súborov, ktoré si vytvárajú na pevnom disku. Priveľké alebo neaktuálne dočasné súbory môžu narúšať výkon.

Podrobné informácie o odstraňovaní dočasných súborov pomocou nástroja na čistenie disku nájdete v častiach Windows 10,  Windows 8 alebo Windows 7 a Vista.

10 . Nastavte stránkovací súbor virtuálnej pamäte na predvolenú veľkosť.

Windows 10 alebo 8

Pre systémy Windows 10 a 8 si pozrite časť Zmena veľkosti virtuálnej pamäte a použite tieto nastavenia:

Počiatočná veľkosť: Zadajte hodnotu rovnú jeden a pol násobku objemu nainštalovanej pamäte RAM počítača.

Maximálna veľkosť: Zadajte hodnotu rovnú dvojnásobku počiatočnej veľkosti.

Windows 7 alebo Vista

11. Opravte a defragmentujte pevné disky.

Optimalizujte pevné disky opravou a defragmentáciou: Windows 10 a Windows 8 alebo Windows 7 a Vista.

12. Zistite výskyt vírusov v systéme.

Použite súčasný antivírusový softvér (napríklad Symantec Norton Antivirus alebo McAfee Virus Scan) na zistenie prítomnosti vírusov v systéme. Nakazenie vírusom môže poškodiť softvér a spôsobovať chyby pri inštalácii. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii antivírusového softvéru.

Pokročilé riešenie problémov

Prihláste sa pomocou vstavaného účtu správcu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prihlásenie sa pomocou vstavaného účtu správcu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu