Zistite, ako nainštalovať, aktivovať a používať aplikácie Creative Cloud v novom počítači alebo zariadení, a to aj v prípade, že váš predchádzajúci počítač alebo zariadenie už nie sú k dispozícii.

Poznámka:

Ak nastavujete Creative Cloud po prvýkrát, pozrite si článok Stiahnutie aplikácií Creative Cloud.

Inštalácia aplikácií Creative Cloud v novom počítači

Kliknite na jednu z možností uvedených nižšie v závislosti od toho, či predchádzajúci počítač, v ktorom ste používali svoj odber, je k dispozícii. Potom postupujte podľa pokynov.

Ak je predchádzajúci počítač k dispozícii

 1. Odhláste sa zo služby Creative Cloud, aby ste mohli deaktivovať aplikácie Creative Cloud v predchádzajúcom počítači.

 2. V novom počítači sa prihláste do účtu Adobe ID.

 3. V novom počítači prejdite na položku Katalóg aplikácií Creative Cloud a stiahnite si aplikácie, ktoré chcete.

Teraz môžete používať Creative Cloud v novom počítači alebo zariadení.

use_creative_cloudnewcomputerdeviceavailable

Ak predchádzajúci počítač už nie je k dispozícii

Ak sa nemôžete odhlásiť zo služby Creative Cloud, pretože predchádzajúci počítač alebo zariadenie už nie sú k dispozícii, deaktivujte počítač alebo zariadenie na stránke účtu, ako je vysvetlené v krokoch uvedených nižšie. Po deaktivovaní počítača alebo zariadenia ste odhlásení zo služby Creative Cloud. Potom sa môžete prihlásiť do služby Creative Cloud pomocou nového počítača alebo zariadenia.

Ak chcete deaktivovať počítač alebo zariadenie, ktoré už nie sú k dispozícii, postupujte takto:

 1. Prejdite do svojho účtu Adobe ID a prihláste sa pomocou identifikátora Adobe ID a hesla alebo cez účet sociálnej siete (Facebook alebo Google).

 2. V časti Plány kliknite na možnosť Spravovať plán.

 3. V časti Aktivované zariadenia (v spodnej časti stránky), deaktivujte zariadenie.

  Zobrazuje sa iná obrazovka? V krajinách, kde službu zabezpečuje spoločnosť Digital River, elektronický komerčný partner spoločnosti Adobe, vyzerá stránka Spravovať plán inak a sú tam k dispozícii iné možnosti. Keď kliknete na možnosť Spravovať plán a nevidíte časť Deaktivovať zariadenia, pomocou tohto postupu sa odhláste z aplikácií Creative Cloud:

  1. Skúste sa prihlásiť do nového počítača alebo zariadenia. Zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré vám oznámi, že ste dosiahli limit aktivácie.
  2. Vyberte možnosť Odhlásiť ma zo všetkých počítačov alebo zariadení.
 4. V novom počítači sa prihláste do účtu Adobe ID.

 5. V novom počítači prejdite na položku Katalóg aplikácií Creative Cloud a stiahnite si aplikácie, ktoré chcete.

Teraz môžete používať Creative Cloud v novom počítači.

Poznámka:

Ak inštalujete aplikácie Creative Cloud 2019 a už ste ich aktivovali v iných zariadeniach, môžete sa odhlásiť na diaľku. Pozrite si časť Aktivácia a deaktivácia | Creative Cloud 2019.

Informácie o riešení problémov s aktiváciou a prihlásením v službe Creative Cloud nájdete v časti Riešenie problémov aktivácie v službe Creative Cloud.

Video: Používanie aplikácií Adobe Creative Cloud na viacerých zariadeniach

Video: Používanie aplikácií Adobe Creative Cloud na viacerých zariadeniach
Adobe Customer Care

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online