Vaša individuálna licencia na službu Creative Cloud umožňuje inštalovať aplikácie vo viacerých počítačoch, aktivovať ich (prihlásiť sa do nich) v dvoch, ale používať ich iba v jednom počítači naraz.
Creative Cloud – počet počítačov
Inštalácia: na jednom alebo viacerých počítačoch a zariadeniach. Aktivácia: na maximálne dvoch počítačoch alebo zariadeniach. Použitie: na jednom počítači alebo zariadení naraz

Inštalácia

Aplikácie Creative Cloud môžete nainštalovať na viacerých počítačoch bez ohľadu na operačný systém.

Aktivácia

Creative Cloud si môžete aktivovať až na dvoch počítačoch. 

Použitie

Softvér môžete súčasne využívať len na jednom počítači. 

Ďalšie informácie si prečítajte v podmienkach používania

Inštalácia aplikácií na novom počítači

Informácie o inštalácii a používaní aplikácií Creative Cloud na novom počítači si prečítajte v časti Nainštalujte aplikácie Creative Cloud na novom počítači.

Aktivácia aplikácií na inom počítači

Svoje individuálne predplatné Creative Cloud si môžete aktivovať súčasne až na dvoch počítačoch. Ak chcete vedieť ako, pozrite si nasledujúce časti:

Aktivácia aplikácii v prípade, ak už sú aktivované na dvoch počítačoch

Ak ste si už individuálne predplatné Creative Cloud aktivovali na dvoch počítačoch, najprv ho budete musieť na jednom zo systémov deaktivovať.

  1. Na deaktiváciu Creative Cloud na jednom z dvoch počítačoch sa odhláste.
  2. Na aktiváciu Creative Cloud na novom počítači sa prihláste.

Ak chcete zistiť ako, prečítajte si časť Aktivácia a deaktivácia aplikácií Adobe Creative Cloud.

Deaktivácia aplikácii v prípade, že počítač nie je dostupný

Ak nemáte prístup k predchádzajúcemu počítaču, môžete ho deaktivovať na stránke účtov. Ak chcete zistiť ako, prečítajte si časť „Deaktivácia z webu Adobe.com“ v časti Aktivácia a deaktivácia aplikácií Adobe Creative Cloud.